ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/07/2001

הצעת חוק פקודת מסי עירייה ומסי הממשלה(פיטורין)(תיקון-תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים),התש"ס 2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/35463
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
23/07/2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3546
ירושלים, כ' באב, תשס"א
9 באוגוסט, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישיפרוטוקול מס' 293
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ג' באב תשס"א (23 ביולי 2001), שעה 12:30
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – יו"ר
יצחק סבן
תמר גוז'נסקי
מוזמנים
עו"ד לאה ענטבי משרד הפנים
עו"ד אביטל שטרנברג משרד המשפטים
עמית לנג משרד האוצר
מרב שביב משרד האוצר
רון חן מנהל היחידה הכלכלית, מרכז השלטון המקומי
עו"ד ישראל פרנד יועץ משפטי במשרד העבודה
הרב יואב בן צור מנכ"ל "המשקם"
דוד אבן צור סמנכ"ל "המשקם"
אלי דוקורסקי מנהל יחידת או"ש, "המשקם"
עו"ד אריה סער יועץ משפטי, "המשקם"
מנדי לייטון ארגון "בזכות"
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דקלה אברבנאל
סדר היום
הצעת חוק פקודת מסי עירייה ומסי הממשלה (פיטורין) (תיקון – תאגיד
לתעסוקת נכים ומוגבלים), התש"ס2000-


הצעת חוק פקודת מסי עירייה ומסי הממשלה (פיטורין) (תיקון – תאגיד
לתעסוקת נכים ומוגבלים), התש"ס2000-
היו"ר משה גפני
שלום לכולם. אני פותח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין) (תיקון – תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"א2001-.

על הצעת החוק חתומים ארבעה חברי כנסת, אך רק אחת מהן נותרה ללא תפקיד ממשלתי – ח"כ גוז'נסקי. גדעון עזרא, דני נוה וסילבן שלום נמחקים.

הצעת החוק עוסקת ב"המשקם". לפני שח"כ גוז'נסקי תציג אותה, אני מבקש לשמוע על ההידברות בין משרד האוצר ל"המשקם". ייתכן שהידברות זאת תייתר את החוק. אני מבקש לשמוע את מנכ"ל "המשקם" ונציג האוצר בנושא זה.
יואב בן צור
באנו בדברים עם האוצר, ויש התקדמות. הגענו להסדרים שלפיהם אם יהיו פטורים בעתיד – נקבל אותם.
תמר גוז'נסקי
האם כעת יש לכם פטור מארנונה?
יואב בן צור
כרגע יש פטור בחלק מהרשויות, אך לא בכולן. משרד האוצר יפעל כדי להשיג אישורים נוספים.
מרב שביב
הגענו להסדר עם חברת "המשקם" שמייתר את הצעת החוק. נחתום על הסכם עם החברה בעתיד, כעת הושג הסכם בעל פה.
תמר גוז'נסקי
מה יכלול ההסכם?
מרב שביב
זהו הסדר תקציבי בין האוצר לחברה.
תמר גוז'נסקי
כלומר, במקום הקלות יהיו תקצוב מוגבר או פיצוי?
מרב שביב
משהו דומה לזה.
תמר גוז'נסקי
מהו סכום הפיצוי?
מרב שביב
עלינו לסכם את העניין בינינו, אך אנחנו מתקדמים בסיכום. אני מבקשת מחברי הכנסת שלא לקדם כעת את הצעת החוק. נדבר בינינו גם על התקופה.
תמר גוז'נסקי
הצעת החוק הזאת מונחת זמן רב על שולחן הכנסת. לדעתי היא שימשה זרז להסכם שהושג. אני מבקשת להציע הצעה ליו"ר הוועדה: תמיד אפשר להסיר הצעה מסדר היום, ולכן אני מציעה שבפתיחת מושב החורף תודיע לנו הנהלת "המשקם" אם הושג הסכם. אם יסתבר שלמרות ההידברויות העניין נשאר תלוי באוויר והפיצוי לא מגיע, כמו שקורה לפעמים – לא נסיר את הצעת החוק. יש לנו זמן.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הצעתה של ח"כ גוז'נסקי. הלוואי שהממשלה הייתה פועלת כך גם בהצעת החוק הראשונה שנדונה היום, בעניין אסון ורסאי. אני מתנגד לחקיקה בתחומים כאלה, לדעתי היא איננה נכונה, ויש צורך בהחלטות ממשלה. החקיקה מתבצעת כשאין ברירה, כשהנושא הוא נושא ציבורי הומאני ממדרגה ראשונה אך הממשלה לא מגיעה לסיכום עם הגורמים המתאימים. במקרה כזה אנו נאלצים לחוקק חוק.

אני מברך את משרד האוצר ואת מנכ"ל "המשקם" על ההסדר. לא נדון היום בהצעת החוק. הוועדה מבקשת שבמהלך הפגרה, לפני פתיחת מושב הכנסת בחורף, יועבר למנהלת הוועדה עותק מההסכם. נדאג להעבירו גם לח"כ גוז'נסקי. אם ההסכם יספק אותנו – נסיר את הצעת החוק מסדר היום.

אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים