ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/07/2001

מעמדם האזרחי של אנשי צד"ל.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3495
-4-
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
18/7/2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3495
ירושלים, י' באב, תשס"א
30 ביולי, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 290

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
‏יום רביעי, כ"ז בתמוז התשס"א (‏18 ביולי, 2001), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: מקסים לוי - מ"מ היו"ר
נסים זאב
יהודית נאות
איוב קרא
מוזמנים
סגן שר הפנים דוד אזולאי
סגן השר יורי שטרן
הרצל גדז' - מנהל מינהל אוכלוסין, משרד הפנים
יחזקאל לביא - מנהל המחלקה לאסטרטגיה, משרד הפנים
עו"ד רונית גזית - יועמ"ש באגף השיקום, משרד הבטחון
אל"מ דניאל רייזנר - עוזר הפרקליט הצבאי הראשי, משרד הבטחון
יובל צלנר - יועץ מיוחד לענייני צד"ל, משרד ראש הממשלה
איל - מינהלה בטחונית לסיוע, משרד ראש הממשלה
אמיר ויסברוד - דסק מזה"ת, משרד החוץ
מרדכי ניסן - עמותה למען אנשי צד"ל
ספדי מנדי - יו"ר מרכז גליל - לא יהודים למען ישראל
ד"ר נורברט שווקה
רדואן אבו-ערערה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. מעמדם האזרחי של אנשי צד"ל.
מעמדם האזרחי של אנשי צד"ל
היו"ר מקסים לוי
אני מבקש לפתוח את הישיבה.
איוב קרא
יש לי הצעה לסדר. אני מוחה באופן החמור ביותר על כך שלראשונה לא נותנים לאנשים להשתתף בדיון, מעמידים אותם בחוץ כמו מקבצי נדבות ולא נותנים להם להיכנס. אין שום סיבה שלא יכנסו לפה. מה הוא החרם הזה? אני לא מבין ממה הוא נובע. מה יש לדאוג? מישהו צריך פה לתת את הדין, למה דווקא איתם זה קורה. כל העולם יכול להיכנס לפה ורק אנשי צד"ל לא יכולים להיכנס? זה לא יעלה על הדעת. זה דבר מכוער.
היו"ר מקסים לוי
זימנו לישיבה אנשים על-פי רשימה וכל מי שזומן יכול להיכנס לכנסת. מי שחושב שאפשר לזמן אוטובוס ושכל נוסעיו יוכלו להיכנס, טועה. ניתנה רשימת שמות מסויימת ובשער יתנו לאותם אנשים להיכנס. מי שחושב שביום הדיון ניתן להחליט על הבאת אוטובוס ולהכניס את כל האנשים, שאינם רשומים, צריך להבין שזה בלתי אפשרי. לכן אנחנו נתחיל את הישיבה.
איוב קרא
לא מדובר על אוטובוס. מדובר על 15 אנשי צד"ל שעומדים בחוץ כבר שעתיים. עם מי אתה רוצה להתדיין? למה בכירי צד"ל לא יכולים להיכנס? אין פה אפילו איש צד"ל אחד אז איך אתה יכול להתחיל את הישיבה?
היו"ר מקסים לוי
אתה רוצה לנהל את הישיבה עכשיו?
איוב קרא
אני לא רוצה. אבל האם נראה לך שזה הגיוני?
היו"ר מקסים לוי
זה נראה לי הגיוני על-פי הפרטים שקיבלתי מהוועדה. נאמר לי שזומנו אנשים על-פי רשימה אך בפועל באו 35 אנשים והם מחכים בשער.
איוב קרא
אז למה לא מכניסים לפה 10 או 15? בסך הכל מחכים 15 איש אך לא נותנים להם להיכנס.
ספדי מנדי
15 אנשים באו איתי והם נמצאים מחוץ לשער. לא יותר מ-15 אנשים.
יפה שפירא
אנחנו הזמנו על-פי רשימת אנשים שהועברה אלינו. אנחנו מבררים מדוע הם לא נכנסו.
היו"ר מקסים לוי
על פי הכלל הנהוג בוועדות הכנסת, מוזמנים על-פי רשימה. הרשימה ניתנת למשמר הכנסת והאנשים נכנסים. אין בעיה לאנשים הרשומים לקבל אישור כניסה. הבעיה היא כאשר מזמינים אוטובוסים שבו יש אנשים שאינם נכללים ברשימה. הם לא יכולים להיכנס, עם כל הכבוד.
ספדי מנדי
הם נכללים ברשימה, אחד אחד, והם נמצאים בחוץ. הרשימה נמצאת על השולחן מאחוריך.
איוב קרא
אין פה אף איש צד"ל. אנחנו עושים דיון לגבי האנשים האלה, שהממשלה הקודמת הבטיחה להם שבתום שנה מיום הגיעם מי מהם שירצה יוכל להיות אזרח ישראל. בינתיים אף אחד מהם לא נמצא פה. אין להם תעודות זהות. הם עדיין יושבים בבתי הארחה, אף אחד מהם לא מסודר במדינה הזאת, וחבר הכנסת מקסים לוי פותח את הדיון כי זה הכל מובן מאליו.
היו"ר מקסים לוי
עם כל הכבוד, אל תגיד מה אני צריך לעשות.
איוב קרא
אתה קיבלת הוראות.
היו"ר מקסים לוי
אני מבקש לעשות הפסקה, לברר מה קורה בנושא הזה.

(הישיבה הופסקה בין 10:18-10:45)
היו"ר מקסים לוי
לאור הנתונים שנמסרו לי, היתה רשימת מוזמנים שנמסרה גם לאנשי משמר הכנסת בשער. מאחר ומאנשי צד"ל באו יותר אנשים מאשר אלו הרשומים, הם אמרו שהם יכנסו כולם או שלא יכנס אף אחד מהם. מאחר והאנשים לא נמצאים כאן ואנחנו עומדים 10 דקות לפני פתיחת המליאה, אני נועל את הישיבה. עם זאת, ביקשתי מיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה לקיים דיון מקיף בשאלה של כניסתם או אי-כניסתם, ולקיים דיון מעמיק איתם ביחד בשבוע הבא או עוד שבועיים באשר למעמדם האזרחי בישראל.
איוב קרא
בשבוע הבא הכנסת יוצאת לפגרה.
יהודית נאות
חבר הכנסת איוב קרא מחכה כבר זמן רב להעלאת הנושא. אולי כדאי שהוא יציג את הבעיה המרכזית, כדי שבדיון בשבוע הבא כבר יהיו לפחות תשובות.
היו"ר מקסים לוי
לא נפתח את הנושא לדיון מאחר ועוד 10 דקות אנחנו צריכים להיות במליאה. אני מציע שחבר הכנסת איוב קרא יפתח את הדיון עם אנשי צד"ל בשבוע הבא.
איוב קרא
את רואה, זה לא בראש שלהם.
סגן שר הפנים דוד אזולאי
אני רוצה להבהיר שמשרד הפנים מוכן לאשר תושבות קבע ליוצאי צד"ל.
היו"ר מקסים לוי
זה ייאמר בדיון. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים