ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 17/07/2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/354121
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
17.07.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3541
ירושלים, כ' באב, תשס"א
9 באוגוסט, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 287
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שלישי, כ"ו בתמוז התשס"א (17 ביולי 2001), שעה: 9:30
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
יגאל ביבי
יהודית נאות
מוזמנים
עו"ד חני זיכל - משרד הפנים

עו"ד לבנת משיח - משרד המשפטים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

עו"ד נועה בן אריה - מרכז השלטון המקומי
עמי בן דרור - מרכז השלטון המקומי

רפ"ק רחל אדלסברג - ראש מדור זיהוי פלילי, המשרד לביטחון פנים
זהבה לייב - המשרד לביטחון פנים
רפ"ק מיקי פרידנלנדר - קצין אח"ק, המשרד לביטחון פנים

עו"ד אלי וולצקי - לשכת עורכי הדין
עו"ד אירית יומטוב - לשכת עורכי הדין
יועצת משפטית
מירי פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אושרה עצידה
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א-‏2001
של חברת הכנסת יהודית נאות - הכנה לקריאה שניה ושלישית -


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א-‏2001
של חברת הכנסת יהודית נאות
- הכנה לקריאה שנייה ושלישית -
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום המשך הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77) של חברת הכנסת יהודית נאות, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. נדמה לי שאנחנו הגענו עד סעיף 7, ולא עד בכלל. חברת הכנסת נאות, אני רוצה לסיים את החוק ואני רוצה שהוא יאושר במליאת הכנסת לפני שהיא יוצאת לפגרה. נדמה לי כי בהמשך הדיון יהיו כאן סעיפים שנוכל להוריד אותם משום שהם נמצאים בחוקים אחרים.
יהודית נאות
אין, אנחנו כבר עשינו את ההצלבה.
מירי פרנקל שור
( קוראת את סעיף 7 – תיקון סעיף 167.)

הסעיף מדבר על מינוי משרה של בעל תפקיד בכיר בעירייה. חברת הכנסת נאות מבקשת להוסיף שגם המנהל הכללי שהוא בתפקיד בכיר ביותר בעירייה יהיה בדרך של הוראות סעיף 167.
ההוראה השנייה שנקבעת בסעיף הזה היא שבחירת נושאי המשרה האלה, יהיה בדרך של מכרז פומבי.
היו"ר משה גפני
האם השלטון המקומי מסכים לזה?
עו"ד נועה בן אריה
השלטון המקומי סבור שצריך להגדיר את תנאי הכשירות לתפקיד במסגרת החוק הזה. יכול להיות שצריך לעשות את זה בחוק נפרד. אם מגדירים את תנאי הכשירות לתפקיד אז אין מניעה מדרך של מכרז.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים שיהיה מכרז.
עו"ד נועה בן אריה
כן. בנוסף לזה, נראה לנו שהמשרות האלה אולי צריכות להיות חלופיות. זאת אומרת שזה לא יהיה מנכ"ל ומזכיר בעת ובעונה אחת.
יהודית נאות
בפקודת העיריות עד היום לא מוזכר בכלל שיש מנכ"לים ברשויות המקומיות. אנחנו הכנסנו את הביטוי "המנכ"ל" ואמרנו שהוא והמהנדס הם פקידים בכירים. משרד המשפטים ומשרד הפנים הלכו בדיוק במחשבה שלך ואמרו: או מזכיר או מנכ"ל.
עו"ד נועה בן אריה
100%. אם זה לא בעת ובעונה אחת זה מקובל.
עו"ד אביטל שטרנברג
יש לי כאן בכל זאת איזשהו קושי משום שכל מה שאנחנו עושים כאן זה להוסיף את התווית מנכ"ל. למזכיר ישנן סמכויות שנקבעות בפקודות העיריות. הקושי שלנו טמון בכך שלמעשה לא הגדרנו מהם התפקידים של המנכ"ל. למזכיר יש תפקידים סטטוטורים. הוא מוזכר בסעיף 64(4), בסעיף 169, בסעיף 203 ובתוספת השנייה של סעיף 161. כאן אנחנו מוסיפים מישהו ובעצם לא אומרים מיהו ומהו. נכון שכולנו יודעים מה הוא עושה, אבל לא הגדרנו את התפקידים שלו וזה איזשהו סוג של פגם בחקיקה. יכול להיות שאנחנו כרגע נמצאים בשלב מאוחר מידיי בכדי להוסיף.
יהודית נאות
אני לא בטוחה שצריך להוסיף. מנהל כללי הוא מנהל כללי. עד היום בפקודה לא הזכירו את השם מנכ"ל, ולמעשה המטרה של התיקון היא דו צדדית. ראשית, להכניס מנכ"ל בקבוצה של התפקידים הבכירים בעירייה, בסעיף 167(א) שמבדיל משאר העובדים האחרים. שנית, אומרת עו"ד שטרנברג שלא הגדרנו מהם תפקידיו של המנכ"ל. אני לא בטוחה שצריך להגדיר את זה.
היו"ר משה גפני
האם יש הגדרה של מנכ"ל משרד ממשלתי?
עו"ד אביטל שטרנברג
לא.
היו"ר משה גפני
אז למה אנחנו צריכים הגדרה למנכ"ל העירייה?
עו"ד אביטל שטרנברג
אנחנו עושים אותו חליפי למזכיר. המזכיר מוזכר בפקודת העיריות, יש לו סמכויות ספציפיות. חשבתי שאולי כדאי לחשוב על הגדרה למנכ"ל.
היו"ר משה גפני
בעזרת השם, הדור הבא של יהודית נאות בכנסת יזכיר את זה.
יהודית נאות
עו"ד שטרנברג, אני רוצה לומר לך שאין אף מקום בפקודה בו כתוב שעירייה חייבת שיהיה לה מזכיר. יש כמה בעלי תפקידים שעירייה חייבת שיהיו לה. למשל, וטרינר ומבקר. אין חובה שיהיו לעירייה מזכירים.
היו"ר משה גפני
אבל לפי פקודת העיריות מי כותב את הפרוטוקול? מי מזמן את הישיבות?
יהודית נאות
ראש העירייה, תאמין לי.
היו"ר משה גפני
כתוב מזכיר.
יהודית נאות
הוא מזכיר רק בסעיף 167(א).

האם יש לך התנגדות שיהיה כתוב שכל מי שמנוי בסעיף 1670(א), קרי, מבקר, וטרינר וכל הרשימה הזו ימונו כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מכרז פומבי? אין לכם. אם כך, בואו נעבור לסעיף הבא שמדבר על כשירות.
עו"ד נועה בן אריה
לא, שם מדובר על כשירות במישור הפלילי.
מירי פרנקל שור
האם את רוצה תנאי סף לבחירה לתפקיד?
עו"ד נועה בן אריה
בדיוק, כמו שיש ליועץ המשפטי וכפי שיש למהנדס הרשות. אלו תפקידים בכירים בעירייה וככאלה צריך שתהיינה להם איזשהן כשירויות כתנאי סף לקבלה.
היו"ר משה גפני
אני הבנתי, את צודקת ואני לא מתווכח על העיקרון, אבל זה צריך להיות בחוק אחר.
עו"ד נועה בן אריה
בהחלט.
היו"ר משה גפני
אנחנו רושמים את ההערה שלך בעניין הזה. אם החוק הזה מתקבל, ולפי דעתי בלי כל קשר לזה, היות ומנכ"ל הפך להיות תופעה נפוצה, את מבקשת ובצדק רב שיוגדרו גם תנאי הסף שלו והגדרת התפקיד.
עו"ד נועה בן אריה
בהחלט.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו עוברים לסעיף 8.
מירי פרנקל שור
ׁ( קוראת את סעיף 8 – תיקון סעיף 170. )
היו"ר משה גפני
אני חשבתי שיש בחוקים אחרים את מה שכתוב בסעיף (3)(ג)(1).
יהודית נאות
לא, אין את זה.
היו"ר משה גפני
בסעיף (ג)(1) כתוב: "במינוי אדם כעובד עירייה". האם הכוונה למחלק תה?
יהודית נאות
הכוונה היא לא למחלק התה.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות, את ואני היינו בעיריות ואת יודעת כי העיריות משקמות אנשים שהורשעו בעבירות. נותנים להם תפקיד שמשקם אותם ואת משפחתם. את אומרת שבמינוי אדם כעובד עירייה ניתן להביא בחשבון קיום הרשעה.
יהודית נאות
תלוי לאיזה תפקיד.
היו"ר משה גפני
אני מדבר למשל על מחלק התה ועובדת הניקיון.
יהודית נאות
אני לא אכניס לחדרים מחלק תה שהורשע בגניבה מתיקים, למשל.
היו"ר משה גפני
מה תעשי עם אדם כזה? האם את יודעת שביהדות יש עניין של חזרה בתשובה? אוי ואבוי לנו כחברה אם אנחנו נכניס סעיף כזה בחוק שלך, שהוא חוק חשוב.
יהודית נאות
אני מבדילה בין מחלק התה לבין מהנדס העיר. אני רציתי שלגביהם תונח חוות דעת משפטית, אם הייתה להם הרשעה, של היועץ המשפטי לעירייה בפני ועדת המכרזים. גם אז חשבתי שוועדת המכרזים רשאית להחליט שזה לא רלוונטי למקרה. אם חוות דעת המשפטית תאמר שלתפקיד הזה ההרשעה ונסיבותיה לא רלוונטים, ועדת המכרזים תיקח זאת בחשבון. אני רציתי למנוע את זה שחברי ועדת המכרזים בודקים האם הוא מהנדס קונסטרוקציות טוב כאשר הם לא יודעים בכלל על עבירה פלילית קודמת או על הרשעה והם גם לא קיבלו חוות דעת משפטית לגביה. אני רוצה שלפני שבוחרים אדם, ידעו עליו הכל. אנחנו השארנו פתח שוועדת המכרזים יכולה להחליט בניגוד לחוות הדעת אפילו, אבל היא צריכה לנמק. זה מה שרציתי להכניס בעניין הפקידות הבכירה, והם מציעים היום פתרון איך לנסח זאת כאשר במהותו נדבר על הפקידים הבכירים בלבד. אני הבינותי כי למשטרה הייתה הסתייגות לגבי הזמינות של הרישום הפלילי והעומס על המשטרה, ולמעשה מהותו של הדיון היום היא בשאלה האם כאשר אנחנו מצמצמים זאת למספר מסוים ומוגדר של משרות בכירות, האם אז זה לא יפריע למשטרה בעבודתה?
עו"ד אלי וולצקי
"מנהל כללי, גזבר, מבקר או מהנדס". הכוונה הייתה כאן לגזבר הראשי של העירייה, למבקר העירייה או למהנדס העיר.
יהודית נאות
אנחנו עכשיו נוכל לכתוב שכל המשרות המנויות בסעיף 167(א).
עו"ד אלי וולצקי
זה לא פותר את הבעיה, כי גם בסעיף 167(א) לא כתוב מהנדס עיר, אלא כתוב מהנדס. הנוסח הנוכחי של סעיף 167 הוא לא נורא. אבל אחרי שתעשי את הסעיף הזה יוצא שכל מהנדס, גם מהנדס ביוב שהוא אחד מתוך 30 מהנדסים בעירייה, חייב לעבור את התהליך הזה.
יהודית נאות
יש לעיר רק מהנדס אחד. אני לא מדברת על אנשים שיש להם תואר אקדמי של מהנדס. אני מדברת על אותו אדם שנקרא מהנדס העיר ויש רק אדם אחד כזה.
עו"ד אלי וולצקי
אם כך, צריך לכתוב מהנדס עיר. העירייה מעסיקה עשרות מהנדסים כמהנדסים. אני חושב שגם בסעיף 167 צריך לכתוב: מהנדס עיר.
יהודית נאות
בסדר.
עו"ד נועה בן אריה
אני סבורה שההבחנה והיכולת לקבוע שמישהו על אף ולמרות הכל כן יוכשר, תהיה בסמכות ועדת המכרזים היא הר אסון, עם כל הכבוד. לא יכול להיות שלוועדת מכרזים יהיה שיקול הדעת על אף חוות דעת של יועץ משפטי. אסור לתת לוועדת המכרזים להשתמש בשיקול דעת ולקבוע בניגוד לחוות דעת היועץ המשפטי. לוועדת המכרזים אין את הכשירויות שיש ליועץ המשפטי. לוועדת מכרזים, עם כל הכבוד, יש כישורים אחרים.
מירי פרנקל שור
אנחנו מציעים למחוק את הסיפא של פיסקה (2).
יהודית נאות
לדעתי ב-90% מהמקרים תתחשב ועדת המכרזים ביועץ המשפטי. והיה וועדת המכרזים לא תתחשב, אז זה לא שהיא קבעה שהוא התקבל למשרה. הנטל עובר למועצה כולה במליאתה.
היו"ר משה גפני
אני חושב על השאלה לאיזה חברה אנחנו הולכים? עד לפני כמה שנים עבירות פליליות היו מעשים שבכל יום וכל אחד היה יכול להיות נשיא, ראש הממשלה או חבר כנסת. בשנים האחרונות עברנו לקיצוניות השנייה. נניח ואדם הורשע בעבירת ציד והוא ישב בבית סוהר ומאז עברו 15 שנה.
עו"ד אביטל שטרנברג
הוא לא יקבל את המרשם.
היו"ר משה גפני
תחשבו כאילו שאמרתי שמדובר בשמונה שנים. אנחנו רוצים לשקם בחברה אדם שהורשע בעבירה וריצה את עונשו והוא חוזר למוטב. יש לו גם אישה, ילדים נכדים ואנחנו רוצים שהוא ישתלב חזרה בחברה. אנחנו אומרים כי חבר כנסת לא יכול להיות שר כך וכך שנים והכל בסדר, וכן עובד בכיר. אבל, אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן ללכת לפי הדין כפי שנאמר: "לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו את דבריהם על שורת הדין". היועץ המשפטי קובע כי בגלל העבירה הזו שהוא עשה הוא לא יכול להיות מהנדס ונגמר הסיפור. ליועץ משפטי אין שיקול דעת, החוק נמצא מול עיניו.
מירי פרנקל שור
זה לא בדיוק ככה.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל בפני כל המשפטנים והמשפטניות שכאן. חברת הכנסת נאות אומרת שעם כל הכבוד ליועץ המשפטי של העירייה שהשכלתו המשפטית היא באמת טובה וראויה, אבל שיקול הדעת מהיכרות עם האיש המועמד לתפקיד והמשרה אנחנו יודעים שהאיש ימלא את תפקידו באמונה, אפילו שמבחינת חומרת העבירה שפעם הוא עבר עליה ושעדיין לא חלה עליה התיישנות הוא לא ראוי לשמש בתפקיד. בלי החוק שלה, הוא כן היה יכול. בוועדת המכרזים יושבים אנשים שהם אומנם לא משפטנים אבל הם אנשים עם שיקול דעת, כל אחד לפי דעתו. לפעמים יש חבר ועדת מכרזים טיפש, לפעמים יש חבר ועדת מכרזים חכם כמו אצל יועץ משפטי. חברת הכנסת נאות אומרת שאם ועדת המכרזים החליטה בניגוד לדעתו של היועץ המשפטי, יובא הדבר למליאת הוועדה. מה הטרגדיה הגדולה בכך? האם הטרגדיה הגדולה בכך שאנחנו משקמים את האיש?
יהודית נאות
ועדת המכרזים קיבלה את סמכויותיה מהמועצה. אם היא החליטה בניגוד לחוות דעת, היא חייבת להחזיר למי שהעניק לה את הסמכויות. המועצה הסמיכה, היא תקבל בחזרה את השאלה.
היו"ר משה גפני
אילולא החוק הזה האיש יכול להתקבל לעבודה?
יהודית נאות
כן. המהנדס של ורסאי יוכל להיות מהנדס העיר בני ברק.
היו"ר משה גפני
בלי החוק הזה הוא יכול להתקבל לעבודה ועכשיו אנחנו הולכים לחוקק חוק ולהחמיר בעניין הזה, ואני בעד ההחמרה. עבירה פלילית היא עבירה פלילית ואסור להקל בזה. אנחנו הולכים להחמיר לפני שהחוק הזה מתקבל. הוא מתקבל לעבודה וליועץ המשפטי אין שום מעמד בעניין הזה. אנחנו הולכים להחמיר, אם אדם רוצה להתקבל למשרה בכירה הוא צריך שבפני וועדת המכרזים יהיה מונח עברו הפלילי. היועץ המשפטי אומר את חוות דעתו ועל פי רוב לא מתווכחים עם יועץ משפטי כי ברור שמייד לאחר מכן יוגש בג"ץ והבג"ץ יעשה מה שהיועץ המשפטי אמר. ועדת המכרזים החליטה נגד חוות הדעת של היועץ המשפטי, על אף כל העניין הזה שבתוך עמנו אנחנו יושבים. סביר להניח שיש פה איזשהו נושא ששיקול הדעת הוא שיקול דעת

כבד. לפני החוק הזה אין את כל הפרוצדורה הזו ואז מעבירים את זה למליאת המועצה. אני אפילו לא הייתי מעביר את זה למליאת המועצה, אבל בסדר.
יהודית נאות
אתה חייב.
היו"ר משה גפני
מבחינת העניין הזה, אני נגד החמרה בסדר גודל כזה. הרמב"ם אומר שצריך ללכת לפי הקו האמצעי, זה האמצע.
יהודית נאות
אנחנו קיבלנו את דעתך שזה לא לגבי כל גנן ומחלק תה.
היו"ר משה גפני
נכון, זה נמחק.
יהודית נאות
אנחנו נעסוק רק באותן משרדות המנויות בסעיף 167(א), המשרות הבכירות.
היו"ר משה גפני
מנהל כללי, גזבר, מבקר או מהנדס.
מירי פרנקל שור
כולל מזכיר ויועץ משפטי.
היו"ר משה גפני
שיהיה כתוב, ליועץ המשפטי יש חוק נפרד.
יהודית נאות
יועץ משפטי צריך לבוא למשרה ממש זך ונקי.
עו"ד לבנת משיח
אנחנו חשבנו שגם לגבי פקח רצוי לראות מהו עברו הפלילי כי הוא מפעיל סמכויות שלטוניות כלפי האזרחים.
עו"ד אביטל שטרנברג
אני הייתי מגדירה את זה כמי שיש לו סמכויות כניסה, משום שזה לא רק פקחים בהגדרה. מירי, אני הייתי מעדיפה הגדרה כללית, כי למרות החיפוש האינטנסיבי שעשיתי, אני לא בטוחה שעליתי על הכל.
היו"ר משה גפני
בסדר. אם כן, אנחנו מחקנו את סעיף קטן (ג)(1).
יהודית נאות
נכון. אנחנו מדברים רק על העבר הפלילי של משרות בכירות ושם אנחנו משאירים את האופציה שמניחים לחוות הדעת המשפטית. אם הוועדה ראתה לנכון לא להתייחס לחוות הדעת, היא מעבירה למועצה להחליט.
היו"ר משה גפני
בסדר.
מירי פרנקל שור
מה עם ההצעה שכל אדם יצהיר על מנת להוריד את הנטל מהמשטרה?
היו"ר משה גפני
לא צריך.
עו"ד לבנת משיח
בנוסח שאנחנו כותבים בחוק, מכיוון שאנחנו מונים כאן את התפקידים, אני מציעה למנות את התפקיד של פקח בשלב זה. מכיוון שהייתה לנו כוונה שתהיה אפשרות של הרחבת הרשימה על ידי תקנות, אנחנו נבחן בתקנות כיצד להרחיב את הנושא הזה של פקח. נראה לי כי להגיד: כל מי שיש לו סמכות כניסה היא אמירה קצת רחבה אפריורי. כדאי לבחון את הדבר הזה ובתקנות נוסיף את הדברים האחרים.
היו"ר משה גפני
האם הכוונה לפקח שרושם דוחות חנייה?
יהודית נאות
כן. הוא צריך להיות ישר ולא אדם שלוקח שוחד. בוודאי רצוי להכניס אותו פנימה לרשימה.
היו"ר משה גפני
אני חושב שההערה הזו צודקת.
מירי פרנקל שור
עכשיו עולה השאלה למי מוגשת חוות דעת לגבי יועץ המשפטי?
יהודית נאות
ליועץ המשפטי של משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות, אני מציע לך לעזוב את העניין הזה.
יהודית נאות
אני לא הכנסתי את זה. הם הכניסו לי את זה.
היו"ר משה גפני
תורידו את זה, אל תקשו עליה.
מירי פרנקל שור
נשארה השאלה, האם צריך עדיין לקבוע גוף שירכז את כל הפניות?
רפ"ק רחל אדלסברג
בוודאי.
מירי פרנקל שור
בישיבה המקדימה העלו נציגי המשטרה את השאלה מי ירכז את הפניות של 265 הרשויות המקומיות? המשטרה טוענת שאין לה אפשרות לעבוד מול כל רשות מקומית. צריך שיהיה גוף שמרכז את הפניות והוא פונה למשטרה והמשטרה מוסרת לו את המידע. השאלה שנשארה פתוחה היא מי יהיה הגוף שירכז את כל הפניות של הרשויות המקומיות?
רפ"ק רחל אדלסברג
התיקון הזה יטיל על המשטרה נטל רב מאוד. מי שלא מכיר את העבודה הזו מקרוב חושב שזה עניין מה בכך ושאין שום בעיה פשוט פונים אל המשטרה ומקבלים, אבל שוכחים שמישהו צריך לעשות את העבודה הזו. כל הנושא הזה של העברת מידע לגורמי חוץ מוסדר בחוק המרשם ובחוקים אחרים וקיים גורם אחד במטה הארצי של המשטרה בירושלים.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות, האם תוכלי לנהל את הישיבה בהעדרי. אני מתנצל, אבל אני חייב ללכת לוועדת הכנסת.
יהודית נאות
בסדר.
עו"ד אביטל שטרנברג
החוק של היועץ המשפטי לא כולל התייחסות לעבר פלילי. כלומר, חייבים לכלול את זה כאן.
עו"ד חנה זיכל
אנחנו עובדים על זה עכשיו בתקנות. אני בגישה להכניס את זה, אין שום בעיה.
מירי פרנקל שור
מי יבדוק את חוות הדעת?
מ"מ היו"ר יהודית נאות
היועץ המשפטי של משרד הפנים.
מירי פרנקל שור
עו"ד זיכל, האם את מסכימה לזה?
עו"ד חנה זיכל
לא אמרתי שאני מסכימה שזה יעבור אלינו.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
מישהו צריך לתת חוות דעת משפטית לגבי המועמדים למשרת היועץ המשפטי לעירייה. אין ספק שהיועץ המשפטי לעירייה לא יכול לתת חוות דעת על עצמו. מי ייתן חוות דעת?
עו"ד חנה זיכל
או היועץ המשפטי לממשלה או אנחנו.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
במקרים מסוימים זה היה יכול להיות מבקר המדינה, אבל הפעם לא.
עו"ד חנה זיכל
לדעתי לא יהיו הרבה מקרים כאלו.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
לדעתי יהיו מעט מאוד מקרים, אבל בכל זאת לא הייתי רוצה שעורך דין שפשט את הרגל יהיה יועץ משפטי בעיריית זרנוגה. רק לגבי משרת היועץ המשפטי זה יהיה היועץ המשפטי של משרד הפנים.

אני רוצה לסכם מה יש לנו עד עכשיו. אנחנו מדברים רק על פקידות בכירה.
מירי פרנקל שור
למה שכתוב אנחנו מוסיפים את המזכיר פלוס פקח.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
בדיוק. לגבי היועץ המשפטי סיכמנו שאם הייתה לו הרשעה לגביו תינתן חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד הפנים. עכשיו אנחנו הגענו לסעיף שאומר ששר הפנים רשאי להוסיף כהנה וכהנה משרות.
עו"ד אביטל שטרנברג
לדעתנו, כאן זה יהיה גם בהתייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון פנים.
מירי פרנקל שור
אנחנו מחלקים את סעיף (ג1) לשניים: שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע כללים בדבר דרכי מכרז פומבי ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ואנחנו מוסיפים: ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות נוספות המחייבות את חוות דעת היועץ המשפטי של העירייה כאמור בסעיף (ג1) בהתייעצות עם שרי המשפטים וביטחון הפנים.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
סעיף (4) עוסק במינוי עובדים ללשכת מבקר העירייה.
מירי פרנקל שור
האם את רוצה להשאיר את הסעיף הזה פה או להעביר אותו למבקר העירייה?
מ"מ היו"ר יהודית נאות
אני רוצה להשאיר אותו פה.
רונה קדמי
לא סיימנו את הנושא שדן בגוף שירכז את הפניות. יכול להיות שאנחנו צריכים לומר שבתקנות ייקבע דרך ריכוז המידע.
עו"ד לבנת משיח
צריך להשלים את עניין התקנות כך שהתקנות לא יהיו רק עניין המשרות הנוספות, אלא גם דרכי מסירת המידע.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
נכון.
מירי פרנקל שור
וכל זה יהיה בהתייעצות.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
נכון.
רפ"ק רחל אדלסברג
אנחנו נבקש שבתקנות יוסדר העניין הזה שאנחנו נעבוד מול גורם אחד מרכזי שירכז את הפניות ויעביר לנו זאת באמצעים מגנטים.
עו"ד לבנת משיח
כשאנחנו מדברים על דרכי מסירת המידע, אז אלו לא תקנות של שר הפנים בהתייעצות עם השר לביטחון פנים, אלא אלו תקנות של השר לביטחון פנים בהתייעצות עם שר המשפטים או עם מישהו אחר, אבל לא הפוך, כי האחריות היא שלהם מבחינת מסירת המידע. כלומר, זה החלק הטכני של העברת המידע.
היו"ר משה גפני
אם הכלל הוא שבכל מרשם פלילי צריך שר בהתייעצות עם שר המשפטים אז אנחנו לא יכולים לשנות את זה פה, אף על פי שפה זה נראה הרבה פחות בעייתי. בואו נתרכז בחוק עצמו ולא ניכנס לבעיות צדדיות. זה השר לביטחון פנים בהתייעצות עם שר המשפטים.
מירי פרנקל שור
עדיין נשארה השאלה היא מול איזה גוף תעבוד המשטרה?
היו"ר משה גפני
למה השאלה הזו לא כלולה בתקנות?
מירי פרנקל שור
אני אומרת שזה ידון בדרכי מסירת המידע.
רפ"ק רחל אדלסברג
זה יהיה בתקנות. גם בדרך הזו יש כאן מטלה חדשה על המשטרה שתטיל עומס רב, כי עדיין צפויות על פי הערכתי אלפי פניות, וזה במיוחד לאחר שאנחנו מכניסים את הפקחים ואת האפשרות להוסיף משרות נוספות. לא מדובר רק בעבודה מול מחשב, אלא כל תדפיס מידע שיוצא עובר גם בדיקה ידנית ובדיקות נוספות, בירורים טלפונים וכו', ולכן יש צורך באנשים שיעסקו בזה. אם אנחנו נטיל זאת על אותו מספר מצומצם של אנשים שעוסקים בזה היום, המשמעות תהיה שיהיו עיכובים מאוד גדולים, לא רק לגבי האיוש, אלא גם לגבי מה שנעשה כיום וזה לא סביר ולא מתקבל על הדעת.
היו"ר משה גפני
לפי דעתך, לכמה אנשים בתפקיד הזה את זקוקה?
רפ"ק רחל אדלסברג
אין לי הערכה לגבי היקף המשרות, אבל אני מניחה שמדובר באדם אחד או שניים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין מה תהיה הפרוצדורה לאחר החוק הזה. נניח ואני הולך להתקבל למשרת מנכ"ל עירייה. אני מגיש את מועמדותי והיא מועברת לוועדת המכרזים והיא דנה בזה. המשטרה עדיין לא בעניין. מתי המשטרה נכנסת לעניין ואיך זה קורה?
מירי פרנקל שור
חסרה פה אולי איזשהי חוליה בדבר קיום הרשעה. איך יודעים שאכן קיימת הרשעה? האם לגבי כל מועמד ומועמד תהיה פניה?
יהודית נאות
לא מעבירים רשימה של כל המועמדים אלא מסננים את השמות.
היו"ר משה גפני
אני מגיש את מועמדותי ואני מציין מספר תעודת הזהות שלי ואת פרטיי האישיים ואני אומר שאין לי עבירות פליליות.
יהודית נאות
זה בדיוק מה שאני מציעה, אפשר לקבוע שכל מועמד יצהיר על עברו.
היו"ר משה גפני
במקרים נדירים אנשים כותבים שיש להם עבירה והם כותבים גם מהי העבירה הפלילית. אם העבירה הפלילית היא מסוג זה שאנחנו אפילו לא מבקשים את עזרת המשטרה אז המשטרה היא לא בעניין. אנחנו זקוקים לעזרת המשטרה ברגע שאדם כותב שהייתה לו עבירה פלילית בה הוא הורשע. לפי דעתי לא מדובר בהרבה מקרים שכאלה.
רפ"ק רחל אדלסברג
זו לא הדרך שבה פועלים במקרים אחרים ובחוקים אחרים.
מירי פרנקל שור
האם פונים לגבי כל המועמדים?
רפ"ק רחל אדלסברג
בוודאי, לא מסתמכים על הצהרה של אדם.
יגאל ביבי
רבותיי, אני מתפלא על מה שהולך פה. כשאני רוצה לבחור חברים למועצה הדתית ועוד לפני הפרסום ברשומות, אני פונה למשטרה אוטומטית במטרה לקבל את הרישום הפלילי. עד אשר אני לא מקבל את הרישום הפלילי לגבי המועמדים אני בכלל לא ממנה את המועמדים. אני יודע שבהרבה מקרים היה נהוג שמי שרוצה להציע את עצמו למכרז מביא תעודת יושר. בתנאי המכרז אפשר לקבוע שעל המועמדים להביא תעודת יושר. לכל אזרח יש זכות להביא מהמשטרה תעודת יושר. אם יש לו תעודת יושר, סימן שאין לו רישום פלילי. אם יש לו רישום פלילי הוא לא יכול להביא תעודת יושר.
רפ"ק רחל אדלסברג
אין מושג כזה שנקרא תעודת יושר. זה איזשהו סלנג שאנשים אימצו. יש לכל אזרח זכות עיון במידע שיש עליו במשטרה. המידע הזה כולל את כל הרישומים. זה היקף מאוד רחב, כולל תיקים שנסגרו. זה קיים כדי שאדם ידע איזה רישומים יש עליי. אדם יכול לקבל עותק מזה ולבדוק האם יש במידע שעליו טעויות ואז הוא יכול להגיש בקשה. המידע הזה נועד לעיונו של האדם בלבד. מאז בג"ץ פישלר שרצה להקל על האזרח כך שהוא לא יצטרך לשבת במשטרה ולהעתיק או לרשום לעצמו הערות, אמרו שיש לתת לאזרח את התדפיס ביד. המעסיקים בארץ שמעו על זה וכל מעסיק בכל מקום עבודה, אפילו עוזרת בית, לא מקבלים למקום עבודה אף אדם מבלי שהוא יביא את התדפיס. זה ממש הפך לתופעה. זו תקלה גדולה מאוד, ולמעשה זה מרוקן את כל החוק מתוכן. לכן, יש היום יוזמה של משרד המשפטים לעשות תיקון חקיקה כי המצב הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת.
רונה קדמי
מעבר לעניין הזה, בזכות העיון מקבל אדם מידע בהיקף מאוד רחב, בהיקף הרבה יותר רחב ממה שיהיו זכאים לקבל אותם גופים, כולל לצורך מינוי למשרה בכירה. התיישנות לא מגיעה.
יהודית נאות
הרי כרגע הסמכנו את שרי הפנים, המשפטים וראש הממשלה יחד לשבת ולדון בסוגיה ולהתקין תקנות. זרקנו את הכדור לאנשים טובים. אתם תחזרו עם הכללים שהתקנתם עם כל השינויים שאנחנו הכנסנו. האם נראה לך כאיש משטרה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שגזבר כן או לא מעל פעם באיזה בנק? כמחוקק אני אומרת כן. כל השאר זה לא קשור לחוק
רונה קדמי
מבחינת התקנת התקנות, השר לביטחון פנים יצטרך להתייעץ גם עם שר הפנים, מכיוון שהגורם שירכז יבוא משם ולכן אנחנו לא יכולים לכפות עליהם.
מירי פרנקל שור
זה לגבי מסירת המידע.
עו"ד לבנת משיח
חבר הכנסת גפני, הדרך שאתה הצגת כדי לקבל את המידע משקפת בדיוק את הדרך שאתם קבעתם כרגע. הרשות המקומית תוכל לומר למועמד למלא את הפרטים בטופס, ולמלא האם הוא הורשע בעבירה כלשהי. נניח והוא כתב כן או לא. אם הוא כתב שהייתה לו הרשעה אז בוודאי שהיא תבקש לבדוק את האינפורמציה. אם הוא כתב שלא הייתה לו הרשעה אז היא צריכה לחשוב עוד האם היא צריכה לבדוק עוד בדיקה כן או לא. אלה הם הדברים.
היו"ר משה גפני
החוק קובע שאנחנו לא מדברים על אדם שהוא עובד עירייה. אנחנו מדברים רק על בעלי המשרות הבכירות כפי שמנוי כאן, כולל פקח ואלה שיש להם רשות כניסה. אדם שמועמד לעבודה ממלא טופס ובפרטים האישיים שהוא כותב בטופס הוא כותב האם יש לו רישום פלילי, כן או לא. אם אדם רושם שאין לו רישום פלילי, אז ב-100% אין לו רישום פלילי. היום הדבר הכי קל הוא ללכת לתחנת משטרה המקומית ובודקים את המידע הזה בלחיצת כפתור. אדם לא יאמר על עצמו שאין לו רישום פלילי בשעה שיש לו. חלק נכבד מבעלי המשרות הבכירות שרוצים להתקבל לעבודה, אם הם רושמים שאין להם רישום פלילי אז פתרנו את הבעיה והסיפור נגמר. התקנות ידברו על המקרים בהם צריך את עזרת המשטרה. את התקנות יתקין השר לביטחון פנים בהתייעצות עם שר המשפטים ושר הפנים. התקנות יובאו לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ואנחנו נצטרך לאשר את התקנות האלה. בתקנות יילקחו בחשבון הפרטים הטכניים. אתם תעשו את החשבון לפי הפרוצדורה שעכשיו אמרנו, מה המכלול שעליהם אנחנו מדברים, כאשר אדם באופן פרטי הרי יכול לבקש את רישומו הפלילי. אני לא חושב שמדובר פה על תוספת כוח אדם משמעותית שראוי לדון עליה כאן. אבל, זה כשהשרים יחליטו.
רפ"ק רחל אדלסברג
גם אם לא מדובר בתוספת משמעותית, וגם אם מדובר באחד, עדיין זה בעייתי כי האדם הזה לא קיים. האם אין אפשרות שהוועדה תמליץ בפני האוצר, כפי שנעשה במקרים אחרים?
היו"ר משה גפני
במקרה הזה לא.
מירי פרנקל שור
אני רוצה להבהיר לפרוטוקול כי פיקוח הוועדה יהיה גם על קביעת משרות נוספות שמחייבות הגשת חוות דעת לפי סעיף קטן (ג). בסעיף (ג1) מוסדרים שלושה דברים: גם קביעת כללים בדבר דרכי מכרז, גם קביעת משרות נוספות וגם דרכי מסירת מידע, ועל כל זה יהיה פיקוח של הוועדה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו ממשיכים הלאה.
מירי פרנקל שור
( קוראת את סעיף (4)(ה). )
היו"ר משה גפני
זה בחוק המבקרים.
יהודית נאות
לא.
היו"ר משה גפני
בשביל מה את צריכה את הסעיף הזה פה? איך הוא מתקשר לפה?
יהודית נאות
זה קשור מאוד. כל סעיף 170 עוסק במינוי עובדים. רגע, לא איכפת לי. מתי חוק המבקרים יגיע?
היו"ר משה גפני
חוק המבקרים אושר בקריאה ראשונה. הוא צריך לעלות.
יהודית נאות
אז שייכנס שם.
מירי פרנקל שור
בסדר, 100%.
היו"ר משה גפני
לא איכפת לי שזה יישאר פה, אבל כמחוקקים אנחנו עושים פה אי סדר מוחלט. בסדר, זה ירד.
מירי פרנקל שור
"סעיף 9 – בסעיף 216 לפקודה, במקום "בוועדת הביקורת" יבוא "בוועדת הכספים".
יהודית נאות
זו טעות סמנטית בפקודה.
מירי פרנקל שור
( קוראת את סעיף 10 – תיקון סעיף 230. ) זה קביעת מועד לגבי הגשת דו"ח שנתי.
היו"ר משה גפני
במה זה שונה מהמצב היום?
יהודית נאות
לא כתוב תאריך אז הוא לא מגיש. הוא יכול להגיש דו"ח אחרי מותו.
מירי פרנקל שור
( קוראת את סעיף 11 – תיקון סעיף 231. ) כאן בא עניין הפרסום בעיתון.
יהודית נאות
הכוונה היא שראש העירייה רשאי לפרסם את הדו"ח השנתי שלו בעיתונות. יש ראשי ערים שלוקחים זאת כפשוטו וממלאים את כל דפי העיתון בדו"ח.
היו"ר משה גפני
האם יש התנגדות?
עו"ד נועה בן אריה
לא צריך להגביל את זה לאלפיים. אפשר להגביל אבל לא לאלפיים מילים.
יהודית נאות
תאמיני לי שאלפיים מילים הן הרבה מאוד.
עו"ד נועה בן אריה
אני מציעה שלושת אלפים מילים.
היו"ר משה גפני
שלושת אלפים מילים.
מירי פרנקל שור
( קוראת את סעיף 12 – תיקון סעיף 324. )
יהודית נאות
זה סעיף מאוד משמעותי. אתה בא לבקש אישור מהעירייה לצורך העברת עירייה בטאבו. ישנן רשויות, לא כולן, שאומרת לך לשלם את כל הארנונה עד סוף השנה ושאתה תתחשבן עם מי

שמכרת לו את הדירה או שרכשת ממנו את הדירה. היום החוק אומר, והיה על זה גם בג"ץ, שאתה משלם את חובותיך עד היום שבו אתה מקבל את התעודה. מפה והלאה, הבעלים החדשים.
עו"ד נועה בן אריה
יכולה להיווצר בעיה עם העניין הזה. זה דווקא לטובת רוכשים ומוכרים ולא דווקא לטובת העירייה. בין המועד שבו מתבצעת המכירה ומשלמים את החובות לעירייה ועד למועד העברה בטאבו, יכולים להיווצר חובות נוספים. לא יינתן אישור העברה בטאבו ברגע שקיימים עדיין חובות עירייה.
מירי פרנקל שור
על מנת להגיע לטאבו אתה צריך גם להציג תעודה שאין לך סילוק חובות, ולפעמים האישור מתעכב בגלל כל מיני פרטים טכניים ואז הם דורשים עוד פעם תעודה. זאת אומרת, שעד ליום העברת הנכס בטאבו חייבים כל החובות להיות מכוסים, אחרת לא מתבצע רישום העברת הבעלות.
עו"ד נועה בן אריה
אין פה בכלל אינטרס של הרשות.
עו"ד אלי וולצקי
הסעיף הזה נועד לאכוף חובות לעירייה. יכולים להיות מקרים שיש חמש או עשר שנים בין מועד אישור העירייה לבין מועד הרישום בטאבו ואין שום סיבה לתת אפשרות לחרוג מתשלום.
יהודית נאות
הרוכש הוא זה שייעשה את החובות. לו יש את האינטרס הכי ברור להעביר את הדירה על שמו. האם אתם חושבים שהוא יצבור חובות כדי שלא יעבירו את הדירה על שמו?
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות, אני מציע כי לגבי הסעיף הזה אנחנו נסמיך אותך ואת היועצת המשפטית של הוועדה ואת היועצת המשפטית של השלטון המקומי להחליט האם אתם רוצים את הסעיף הזה או לא? אנחנו נאשר את החוק לקריאה שנייה ושלישית, ושלושתכן תחליטו היום מה טובת העניין.
מירי פרנקל שור
היות והחוק עולה לקריאה שנייה ושלישית, אני מבקשת שתתקבל כאן בוועדה החלטה. זה סעיף שמשפיע ממש.
היו"ר משה גפני
בסדר. אם כך, תסבירי לי את ההבדלים.
מירי פרנקל שור
אנחנו מדברים על רוכשים של דירות ישנות, דירות יד שניה. כאשר אדם הולך להעביר נכס בטאבו הוא צריך להגיש מספר מסמכים. בין היתר, הוא צריך להראות שהוא סילק את החובות לרשות המקומית. נניח והאישור מתעכב בגלל כל מיני קשיים טכניים, אבל פג תוקפו של האישור שלו מהעירייה, והוא על מנת להעביר את הנכס בטאבו צריך ללכת להביא תעודה נוספת. אם
כותבים
עד ליום הגשת התעודה, מתחיל ויכוח. הרוכש אומר: אנחנו הוצאנו ליום הגשת התעודה, מי ישלם את ההפרש?
יהודית נאות
זה שרכש ורוצה את הדירה על שמו. זו בדיוק הכוונה. נניח ואתה קנית בחודש פברואר ואתה מגיע לגזברות העירייה אבל הם אומרים לך שאם אתה רוצה לקבל תעודה, עליך לשלם את כל הארנונה עד חודש דצמבר. הם מפעילים את זה על המוכר שטוען למה אני צריך לשלם את כל הארנונה, ואז אומרים לו: תתחשבן.
היו"ר משה גפני
נציגת השלטון המקומי, האם את מתנגדת לזה?
עו"ד נועה בן אריה
אני מתנגדת לזה ככל שזה מתייחס למצב שבו ביום שנתתי את התעודה ועד היום של רישום הנכס בטאבו, יצטברו חובות נוספים.
מירי פרנקל שור
החובות צריכים להיות מסולקים עד ליום מתן התעודה. את לא יכולה להעביר את הנכס בטאבו אם אין לך תעודה עדכנית לעכשיו. זה בסדר גמור, אין שום בעיה.
היו"ר משה גפני
האם את מתנגדת?
עו"ד נועה בן אריה
לא.
מירי פרנקל שור
( קוראת את סעיף 13 – תיקון התוספת השניה. )
יהודית נאות
יש בפקודה דיונים מיוחדים בדו"ח המבקר ובדו"ח הכספי. מועצת עיר מתכנסת מהשעה שש עד תשע בערב, ואת הדיונים האלה קובעים אחרי מועצת ישיבת העיר כדי שאף אחד לא יישאר וכדי שהם יימחקו מהעולם, למרות שהפקודה התכוונה שיהיה דיון מיוחד עליהם.
היו"ר משה גפני
האם זה צריך להיות בחקיקה ראשית?
יהודית נאות
כן. הבעיה היא בעיקר בחוקי התכנון והבנייה. לרוב, ישיבות הוועדה המקומית באות אחרי ישיבת המועצה כאשר כולם מותשים, ותוכניות לגבי רבי קומות מאושרים במחי יד.
היו"ר משה גפני
האם השלטון המקומי או משרדי הממשלה האחרים מתנגדים לזה?
עו"ד נועה בן אריה
יש לנו בעיה עקרונית עם עצם ההתערבות בפעולות הוועדות.
היו"ר משה גפני
אם זו הבעיה, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו עוברים לסעיף 14.
מירי פרנקל שור
( קוראת את סעיף 14 – תחולה. ) בתיקון אנחנו דנו גם בהרכב ועדות מועצה של ועדות החובה וועדות הרשות. השאלה היא, האם החוק ייכנס לתוקפו עכשיו
היו"ר משה גפני
לא. כל החוק ייכנס לאחר הבחירות הבאות לרשויות המקומיות.
עו"ד נועה בן אריה
אחרי הבחירות הבאות עדיין תיוותרנה כמה משרות שלגביהן לא צריך לעשות מכרז מחדש ולא צריך לעשות מינוי מחדש. לכן, על אותן משרות לא צריך שיחול החוק החדש, רק על עובדים חדשים.
יהודית נאות
היום יכול להיות חבר כנסת שהוא עבריין פלילי. בעתיד הוא לא יוכל להיות. אל תעשו דברים שהם לא בסבירות. נניח ואני אגלה היום שלמהנדס העיר יש עבירות קודמות שעליהן לא ידעתי, אני רוצה לפסול אותו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם את הדיון. החוק הזה כבר נדון הרבה מאוד פעמים ואנחנו מכירים אותו מהיבטים שונים. אני מציע לקבל את החוק כפוף לכל הדברים שנאמרו גם בישיבה הקודמת וגם בישיבה הנוכחית. החוק ייכנס לתוקף לאחר הבחירות וצריך לומר גם את המועד. יש מועד קבוע בחוק. הניסוח צריך להיות מהקדנציה הבאה של הרשויות המקומיות בכל מקום ומקום.

מה המגבלה הזו תעשה גם במשרות החדשות וכו'? ראשי הרשויות והעיריות יודעים שהחוק הזה נכנס לתוקף היום, אלא שתחולתו לאחר הבחירות הבאות. היועץ המשפטי של העירייה יודע את החוק הזה כאשר הוא לוקח מנכ"ל לעירייה. מטבע הדברים, הוא צריך כבר היום לקחת בחשבון אם יש לו רישום פלילי כן או לא. אבל, לאחר שהחוק נכנס בתוקף עוד שנתיים וחצי כאשר יש את הבחירות לעיריות, הוא יכול לבקש מהמהנדס שלו לומר לו האם יש לו רישום פלילי או לא.
יהודית נאות
למה להמשיך ולשגע עוד שנתיים את חברי מועצת העיר בשעה 11:00 בלילה עם עבירות? למה ראש העיר היום לא יכול?
היו"ר משה גפני
כי 53 שנה הוא עשה את זה.
עו"ד אביטל שטרנברג
הוא לא יוכל לבקש את המרשם הפלילי כשמישהו כבר מועסק, אפילו לפי הניסוח הזה.
היו"ר משה גפני
החוק הזה יאושר ותחולתו תהיה בקדנציה הבאה ורוב הרשויות בסביבות שנתיים וחצי לא יקבלו כבר עובדים שיש להם רישום פלילי. אני מעריך שזה מה שיהיה.
מירי פרנקל שור
השאלה היא, האם הוועדה קובעת שזה יחול רק על משרות חדשות?
היו"ר משה גפני
לא צריך לקבוע.

אני מבקש כי היועצת המשפטית של הוועדה תנסח את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א-2001, של חברת הכנסת יהודית נאות לפי ההערות שהתקבלו להכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד הצעת החוק הזו כפי שהחוק הזה מנוסח עם התיקונים ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד - 2
נגד - אין

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים