ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/06/2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3335
25
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
26/6/2001


פרוטוקולים/ועדת הפנים/3335
ירושלים, י"ב בתמוז, תשס"א
3 ביולי, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 274
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ה' בתמוז התשס"א (26 ביוני 2001), שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יהודית נאות
זבולון אורלב
מוזמנים
עו"ד חנה זיכל - לשכה משפטית, משרד הפנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
ישראל שפיצר - מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות,
משרד הפנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
עמיחי בן דרור - מרכז השלטון המקומי
עו"ד נועה בן אריה - מרכז השלטון המקומי
רחל אדלסברג - ראש מדור זיהוי פלילי, המשרד לביטחון פנים
רונה קדמי - ייעוץ משפטי, המשרד לביטחון פנים
יועץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
איה לינצ'בסקי
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א – 2001, חברת הכנסת יהודית נאות.


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א – 2001
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה, על סדר היום הצעת חוק תיקון פקודת העיריות (תיקון מספר 77) התשס"א – 2001, של חברת הכנסת יהודית נאות. בהכנה לקריאה ראשונה לא השתתפתי, אבל שמעתי שזו הצעת חוק של חברת הכנסת יהודית נאות אז ביקשתי לזרז את זה כמה שיותר מהר.
יהודית נאות
תודה
היו"ר משה גפני
אני מבין שאין בעיות מיוחדות שהתעוררו בקריאה הראשונה?
יהודית נאות
זה מעובד לחלוטין זה כבר עבר כמעט את כל העיניים.
היו"ר משה גפני
את יכולה להסביר לי בשניים שלושה משפטים מה הרעיון בחוק הזה. אגב, הממשלה מתנגדת לו?
יהודית נאות
זה חוק שזכה לתמיכה משום שהורדתי סעיפים מסוימים. החוק עבר את המסננת של משרד הפנים, את המסננת והעבודה הקשה שעבדה עליו עורכת הדין אביטל שטרנברג, ועבר את הייעוץ המשפטי של מירי ושל נוגה. הצעת החוק עוסקת בהרבה מאד תחומים, כאשר יש כמה תחומים עיקריים, האחד, שיהיה ברור גם לאלה שמנסים לעקוף את מה שכביכול הייתה הכוונה, שבכל ועדת מועצה בין אם היא רשות ובין אם היא חובה, ההשתתפות של החברים יהיה כחלק היחסי של כל סיעה במועצה. אם פעם היה כתוב שההרכב הסיעתי הכולל צריך להיות כהרכב הסיעתי של המועצה, היו ראשי רשויות ששמו את כל נציגי האופוזיציה בוועדת הביטחון ולא נתנו להם ייצוג בוועדת כספים. בדיוק כמו שבוועדות הכנסת לכל אחד יש את חלקו היחסי בבחירות.
היו"ר משה גפני
אל תגידי את המילה כנסת, כנסת זה לא טוב.
יהודית נאות
טעיתי, לא בדקתי.
היו"ר משה גפני
אני חבר בוועדה המסדרת מאז שאני בכנסת, יש מפלגה שרוצים לסדר אותה אף על פי שלא עושים כך בסופו של דבר.
יהודית נאות
אז המפלגה יכלה לעתור לבג"ץ
היו"ר משה גפני
לא יעזור שום דבר, כתוב בתקנון של הכנסת שכשמחלקים את הוועדות יכולים לתת לוועדה שמגיעים לה ארבעה חברים בוועדות, ייצוג בוועדות לא חשובות.
יהודית נאות
הבנתי, וזה לא טוב לדעתי.
היו"ר משה גפני
לא עובדים כך בסופו של דבר.
יהודית נאות
בוועדות הרשות כתוב היום בחוק ש- 25% צריכים להיות חברי מועצה. בפועל חברי מועצה לא משתתפים. הקטנו את ההשתתפות של חבר מועצה לחבר מועצה אחד כדי שיהיה קשר בין ועדת הרשות ומועצת העירייה. גם שם זה נציגי ציבור, לא בהכרח חברי מועצה שגם נציגי הציבור יהיו מומלצי הסיעות ולא שראש הרשות יגיד שהוא ממנה - - -
היו"ר משה גפני
גם לפי חלקם היחסי.
יהודית נאות
בדיוק, כל סיעה תמליץ על הפרופסורים שלה.
היו"ר משה גפני
או הרבנים.
יהודית נאות
המטרה מאחורי הזה הייתה במקור שיותר אנשי ציבור ישתתפו בעשייה העירונית. דבר נוסף שהחוק עוסק זה הנושא שחופף את הצעת החוק הקודמת שלנו, למשל מספר התקנים של מבקר העירייה. בחוק היום, מבקר וראש העירייה הם שקובעים את מספר התקנים של המבקר. הוספנו בהצעת החוק הזו שבאישור המועצה וקבענו אמת מידה שבעצם שר הפנים צריך לפרש אותה, שמספר התקנים של המבקר יהיה תלוי בתקציב הרשות ובמספר האוכלוסיה. זאת אומרת שלא יימצא שלעיר גדולה מאד יש לה תקן אחד למבקר ובעיר אחרת 20 תקנים כאשר אין תקציב ואין עבודה.

תיקנו כמה דברים שבפקודה היו שגויים, כמו למשל שדו"ח כספי נידון בוועדת הביקורת ולא בוועדת הכספים. פשוט טעות בפקודה. הוספנו את הפונקציה של מנכ"ל לפקידות הבחירה. עד היום בפקודה אין אזכור בכלל שמנכ"ל עירייה זה אחד הפקידים הבכירים.

הוספנו שבמינוי העובדים הבכירים ייעשה ע"י מכרז ושהשר יקבע בתקנות. שלא רק פקידים זוטרים מדרגה י"ז יהיו מחויבים למכרז אלא גם יהיה מכרז פומבי למשרות בכירות לעירייה וגם קבענו שאם יש אדם עם רקע פלילי מאחוריו, היועץ המשפטי לעירייה יצטרך לתת חוות דעת בפני ועדת המכרזים, על העבירה הפלילית.

נושא נוסף שעסקנו בו הוא נושא הדו"ח הכספי שתחמנו בזמן. היום ראש העירייה צריך להגיש דו"ח שנתי אבל לא כתוב עד מתי. כתבנו עד סוף מרץ כי אחרת הוא מגיש שנתיים אחרי השנה את הדו"ח השנתי שלו לשנת טרפפו.

את הזכות של ראש המועצה לפרסם את הדוח השנתי שלו בעיתונות הגבלנו לתמצית של עד 2000 מילים. ראשי רשויות מצד אחד טוענים שהם רוצים לפרסם מידע לציבור אבל מצד שני העלות היא על חשבון משלם המיסים, אז הגבלנו אותה לעד 2000 מילים.

מה שלא נידון עד היום זה בעצם ממתי החוק הזה חל ואת זה צריך להחליט בדיון לקראת קריאה שניה ושלישית.
היו"ר משה גפני
תודה לחברת הכנסת נאות.
יהודית נאות
ותודה לאביטל.
עמיחי בן דרור
אני ממרכז השלטון המקומי, המעניין הוא שציינת פעמיים שהגיעו להבנה עם משרד הפנים אבל לא עם מרכז השלטון המקומי. יש לנו כמה הסתייגויות ואני אוסיף אותם.
היו"ר משה גפני
כללית אתם בעד החוק?
עמיחי בן דרור
נעבור סעיף סעיף.
היו"ר משה גפני
השתתפתם בדיונים?
עמיחי בן דרור
השתתפנו והבענו הסתייגויות שונות.
היו"ר משה גפני
אז שיתפו אתכם, רק לא קבלו את ההסתייגויות.
עמיחי בן דרור
חברת הכנסת נאות אמרה קודם שהגיעה לידי הבנה- - -
יהודית נאות
עם משרד הפנים. היו פה הצבעות.
עמיחי בן דרור
אני עדיין שומר את הזכות של מרכז השלטון המקומי לומר את דבריו. אני מעריך את השנים הרבות בעבודה המוניציפלית של חברת הכנסת נאות. הייתי בעבר ראש מועצת טבעון ובעשר שנים האחרונות אני מייצג את השלטון המקומי. לגופו של עניין, קודם כל התייחסות כוללת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בתקופה של היום להחזיר את המטבע למה שהיה בעבר, ולהתייחס לרשויות המקומיות באותם ההיבטים שהממונה מחליט או שהממונה ייעשה או יבצע.
יהודית נאות
שכחתי להזכיר, הוא מדבר על הסעיפים הראשונים, אז נגיע אליהם. אני מתייחסת לסעיף 140 א' לאחריותה להמצאת מסמכים, כאשר הניסיון שלי אומר, שכחבר מועצה, שראש העירייה לא רוצה להציג לו תוך שלושה ימים מסמכים, וגם לא אחרי שבוע וגם לא אחרי חודש, יש לו רק ללכת לבג"ץ וזה פשוט בלתי סביר. כתבנו בחוק, שהממונה יורה בצו.
היו"ר משה גפני
למה אתם לא יכולים להסכים לזה? יש לי שאלה מקדימה, זה יעלה שוב כשאביא את הצעת החוק שלי למליאת הכנסת, אתה מייצג את מרכז השלטון המקומי, איזה אינטרסים אתם מייצגים? חשוב לי כיו"ר ועדת הפנים לדעת את זה. האם אתם מייצגים את האינטרסים של ראשי הרשויות? של חברי הרשויות? של העיריות עצמן?

אני לא בקי בחוק אבל עברתי על חלק מהסעיפים, וגם לפי מה שחברת הכנסת נאות אמרה עכשיו, פונים אלי ראשי עיריות, היה גם דיון על עירית תל-אביב, יש מצב שראשי הרשויות קבלו המון כוח. אין את זה היום לראש ממשלה, אין את זה היום לנשיא ארצות הברית, היחיד אולי שיש לו, ואני בא מדיון קודם בוועדת כספים, זה נגיד בנק ישראל. עד שיעבור חוק של מועצת נגידים, נגיד בנק ישראל יכול להחליט מה שהוא רוצה, כן מעלה את הריבית לא מעלה את הריבית, אין לו ממונה, אין לו שום דבר, הוא מחליט וזהו.

איזה אינטרס אתם מייצגים, מרכז השלטון המקומי, את האינטרס הזה שמחזק את מעמדו של ראש העיר, שהוא לא מספיק חזק, או משהו אחר. למשל אומרים שנבחרה סיעה לעירייה, יש לה 25% אבל היא באופוזיציה. חברת הכנסת נאות מציעה בהצעת החוק שהם יהיו חברים בכל הוועדות לפי חלקן היחסי. או שבאופוזיציה הוא מבקש מסמכים והוא לא מקבל, אז היא מבקשת לפנות לממונה, הרי למי היא תפנה? להתפלל קשה לה בבוקר, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לה בעניין הזה.
יהודית נאות
ניסיתי את זה וזה לא עבד, לא המציאו לי את המסמכים.
היו"ר משה גפני
ללכת לבג"ץ היא לא מעונינת, היא מחוקקת והיא רוצה להזכיר את זה בחוק, אז מה הבעיה.
עמיחי בן דרור
אני אומר את זה קודם כל כעמדה אישית שלי כבעל מקצוע בתחום המוניציפלי. יעידו אנשי משד הפנים שאני בעל מקצוע בנושא הזה. כשאני מתייחס להגנה בשם מרכז השלטון המקומי, אני לא מסתכל רק מה טוב לראש הרשות אלא מה טוב למערכת עצמה, שתהיה יעילה ותתפקד כראוי. אני אישית הכינותי את כללי האתיקה של השלטון המקומי. אמורים לנהוג בהתאם לכללים האלה שהכינותי, האינטרס שלי היה מראש להקפיד על התייחסות נכונה על מניעת ניגוד עניינים וכל אותם דברים שחברת הכנסת נאות עוסקת בהם. לכן אין סתירה בין האינטרס של התושב למערכת המוניציפלית ולנבחר הציבור. אנחנו רואים את האינטרסים כמו שזה מופיע כאחד. אין כל ספק שתפקידו של מרכז השלטון להגן קודם כל על מעמדו של ראש הרשות, זה איגוד של ראשי ערים, לכן כמובן שחלק גדול מהעמדות שמביע מרכז השלטון בהגנה על ראשי הרשויות.
יהודית נאות
איזה סיבה יש לראש רשות לא לתת את המסמכים? אז מה מפריע לך שתהיה עוד אינסטנציה לפני בג"ץ? הרי הנחת היסוד של ראשי ערים, עם חוק חופש המידע...
עמיחי בן דרור
אני אסביר, אחת ההסתייגויות שישראל כבר הביע אותה, אל תטיל כל כך הרבה על הממונה על המחוז גם כך הוא קורס.
יהודית נאות
זו לא אמת, אני לא אחראית על כל הממונה, הממונה פשוט משיב לך במכתב כי את הפניה פנית אליו, והוא אומר, ידי כבולות.
היו"ר משה גפני
מה העומס גדול שיש על הממונים במחוזות בתקופתנו?
יחזקאל לביא
הם יושבי ראש ועדות מחוזיות.
יהודית נאות
זו לא הנקודה, אתה צריך לתת מענה ל - 10%, 5% או אחוז אחד שראש הרשות מחליט שהוא לא נותן מסמכים, לא כל דבר צריך להגיע לבג"ץ.
מירי פרנקל-שור
אני רוצה להזכיר לך שהנושא הזה עלה גם בהכנה לקריאה ראשונה וחברת הכנסת נאות לא התעקשה על הממונה, אבל היא שאלה מה האלטרנטיבה שקיימת? ברור לכולם שהאלטרנטיבה לא - - -
עמיחי בן דרור
אני לא חושש מהמעורבות של הממונה, הדברים הם הרבה יותר יסודיים, עניין של חינוך, עניין של גישה דמוקרטית למערכת וכו', ואני יודע שאני מודע לזה שצריך להיעשות. אמרתי מראש בסוגריים שאני רואה את הצד המקצועי שלי יותר מאשר הייצוגי שלי. לכן אני מסכים שצריך להיות כלי יותר יעיל.
יהודית נאות
אז מה אתה מציע?
היו"ר משה גפני
זה שייך כבר לדיון עצמו, אני מסכים שתביא הצעה אחרת. נעבור סעיף סעיף.
אביטל שטרנברג
רציתי להעיר לגבי הסוגיה של עצמאות השלטון המקומי. בדרך כלל הממשלה תומכת בהצעות חוק שמעודדות את העצמאות ומתנגדת להצעות שמנסות להגביל. כאן, גם בסעיף 1, וגם בסעיף 2, שאליו עוד לא התייחסנו, הועלו סיטואציות מאד חריגות. אחת של אי מסירת מסמכים והשניה של אי ביצוע מטלות. כאן חשבנו שבאמת אין מקום להתנגד להגבלה שכזו. בדרך כלל אנחנו באמת פתוחים לעצמאות השלטון המקומי, אבל מצבים שבהם הסעיפים האלה עוסקים, הם בפירוש מצבים חריגים.
היו"ר משה גפני
גברתי היועצת המשפטית בבקשה:
היו"ר משה גפני
מהו הזמן האמור?
יהודית נאות
תוך שלושה ימים מיום שהגישו לו פניה בכתב. אם הוא מבקש אורכה נותנים לו.
היו"ר משה גפני
אני חושב ששלושה ימים זה מעט זמן.
מירי פרנקל-שור
" ידרוש הממונה, לפי בקשת חבר המועצה , מראש העירייה לעשות כן. לא נעתר ראש העירייה לדרישת הממונה בתוך שבעה ימים מיום דרישתו, ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כן בתוך תקופת הזמן שיציין בכתב".
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שהוא יקבע בצו זמן סביר. אתה מתנגד מר בן דרור? מה אתה מציע כאלטרנטיבה?
עמיחי בן דרור
להשאיר את המצב כקדמותו.
יהודית נאות
נניח דבר אחד, כשאנחנו מדברים על 140 אז לפחות על הגופים המקצועיים אין חובה להמציא מסמכים שקשורים בצנעת הפרט לפי 140 עצמו. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אלה שהחוק מחייב לתיתם. אני לא מוסיפה בחוק שלי על מה שקיים.
היו"ר משה גפני
אתה מנגד לסעיף. הסיטואציה היא שאני חבר מועצה, יהודית נאות היא ראש המועצה, אני באופוזיציה. אני חבר מועצה אני פונה אליה ומבקש מסמכים, היא מסרבת לתת לי. מה עלי לעשות לפי דבריך?
עמיחי בן דרור
להביא את זה לישיבת המועצה.
יהודית נאות
ברוב קואליציוני?
עמיחי בן דרור
לאפשר למועצה להיות מעורבת, זה מה שאני רוצה, אני רוצה להחזיר לה את מקומה.
יהודית נאות
מה תעשה המועצה נגד ראש הרשות?
היו"ר משה גפני
הייתי גם חבר ברשות הרבה שנים, החליטה המועצה פה אחד שראש המועצה יהודית נאות, צריכה למסור לחבר המועצה משה גפני את המסמכים תוך שלושה ימים, ולא מסרה ראש המועצה, מה עלי לעשות?
עמיחי בן דרור
אז נכנס לתוקפו הצו שלה, בגלל שנאמר במפורש שאם הוא לא מבצע את ההחלטות המועצה, מתערב הממונה.
יחזקאל לביא
הוא מציע אינסטנציה אחת לפני כן.
יהודית נאות
איפה זה נאמר בחוק? אתה טועה.
היו"ר משה גפני
אני הולך עם השלטון המקומי עד הסוף, אני בעדו. עד כאן בסדר, אתה מסכים שאחרי זה יתערב הממונה, אין לך בעיה עם העניין הזה. הרי זה ברור לגמרי, אין מועצה בעולם שלא תחליט שצריך למצוא מסמכים לחבריה, זו החלטה שתלויה ועומדת בכל מקרה. המועצה מתכנסת,במקרה הטוב, אחת לחודש. עולה בי חשד שיהודית נאות ראש המועצה נתנה מגרש למקורב שלה מהמפלגה והוא הולך להעביר את זה בעוד שבוע בוועדה המקומית. אני לדבריך צריך לחכות חודש כדי לקבל את המסמכים, ואם יש לה שכל, והרי יש לה שכל, אז היא תמצא סיבה למה לדחות את ישיבת המועצה לעוד שבועיים. אני אחכה חודש וחצי, הכל מפני שאני מבקש מסמך לצורך עבודתי כנבחר ציבור, ובסופו של תהליך אתה אומר שהממונה יתערב. אז מה אכפת לך שזה יהיה קודם? מה זה מפריע לך, הרי אין לך אינסטנציה אחרת.
יהודית נאות
ועדת משנה לתכנון ובניה מתכנסת פעם בשבוע, אני רוצה את החומר לפני הישיבה כי אני לא רוצה להצביע בלי לדעת, אז אני אחכה עד שהמועצה תחליט?
עמיחי בן דרור
שוכנעתי ואני מוריד את התנגדותי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
אביטל שטרנברג
הועלתה שאלה לגבי חוק חופש המידע מיהו הדין הספציפי, מה שאנחנו מעדכנים כאן עכשיו, לחוק חופש המידע. לטעמי ברור שחוק חופש המידע הוא הדין הספציפי.
חנה זיכל
זה בטוח לא.
יהודית נאות
חוק חופש המידע לא גובר על שום דבר, אזרחים היום משתמשים בו לשטויות. אני מבדילה בין האזרח לבין חבר מועצה שזה כלי עבודתו, איך הוא יצביע בלי לדעת מה כתוב.
היו"ר משה גפני
למה דיון הזה התעורר עכשיו שוב? בגלל משרד הפנים? אפשר להשאיר את הסעיף.
חנה זיכל
הבעיה שלי היא שבדרך כלל עיון במסמכים זו שאלה שהיא קבוע שאלה משפטית, כן צריך לתת לא צריך לתת, מה פה בחוק חופש המידע, חוק הגנת הפרטיות או סעיף 140 א רבתי לפקודת העיריות. השאלה הזו מגיעה אלינו ללשכה המשפטית במשרד הפנים ובשלב הזה היא תגיע לממונה על המחוז. השאלה אם אין אפשרות להעביר את זה קודם דרך היועץ משפטי של הרשות, שייתן חוות דעת שאכן אלה מסמכים שצריך אותם, ואז זה יגיע לממונה.
יהודית נאות
כשהיועץ המשפטי לא יהיה ממונה אלא ייבחר במכרז, באחרית הימים, אז אולי נסמוך על זה. זה כמו שדנו בעניין מה אתם רוצים מהמבקר המסכן ומהיועץ המשפטי המסכן.
מירי פרנקל-שור
השאלה הזו מתעוררת כבר בסעיף קטן א' אם בכל צריך לתת את המסמכים לעיון, היא לא צריכה לעלות לממונה.
חנה זיכל
למה מסרבים לתת לעיין במסמכים, אומרים שזו הגנת הפרט, לא צריך לתת, ואז מתחילים להתפלסף אם צריך לתת או לא צריך לתת לפי הפרשנות.
מירי פרנקל-שור
מה אתם עושים היום?
חנה זיכל
זה מגיע אלינו
יהודית נאות
והם מאשרים את זה אחרי חודשיים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לך עורכת דין זיכל, מציעת החוק לא הולכת לשנות חוקים אחרים או סדרי בראשית. לא הועמדו פנקסי העירייה ומסמכיה לרשות חבר המועצה בתוך הזמן, לא הועמדו הכוונה למסמכים שצריכים להראות. באה חברת הכנסת יהודית נאות ומציעה שאם לא הועמדו הפנקסים, שלכל הדעות צריכים לעמוד לרשותו, אז יתערב הממונה עם כל מה שדברנו קודם. אם יתברר לפתע, שהדרישה של חבר המועצה לקבל מסמכים מסוימים אינם עומדים בדרישת חוק כלשהו, או מחמת צנעת הפרט או מחמת סיווג ביטחוני, או כל סיבה אחרת, ואז לא הועמדו כי לפי החוק לא עומדים. היא לא באה לשנות את זה.
חנה זיכל
זה לא לממונה להכריע, אני מבקשת שיפנה עם חוות דעת מהיועץ המשפטי.
היו"ר משה גפני
אם הוא לא יפנה ליועץ המשפטי, אני מציע לכם לפטר אותו.
מירי פרנקל-שור
את רוצה לעגן בחקיקה את הדרישה לעבור דרך היועץ המשפטי?
חנה זיכל
כן.
אביטל שטרנברג
זה עניין נהלי, הוא חייב לעבור. אפשר להדגיש את זה בחקיקה.
היו"ר משה גפני
אין צורך בזה, עו"ד זיכל.
יהודית נאות
סעיף 140 א' הוא אחד הבעיות הקשות בשלטון המקומי.
חנה זיכל
מאז חקיקת חוק חופש המידע יש פה בעיה.
יהודית נאות
גם לפני, את יודעת כמה בג"צים יש עליו? אני חושבת שאתם יכולים לעשות הצעת חוק מה גובר על מה. זה לא סותר. לא אמרתי מה מותר ומה אסור, זו לא תכלית המטרה שלי. המטרה שלי היא לגבי מה שמותר.
אביטל שטרנברג
המעבר דרך היועץ המשפטי הוא בעצם עניין נהלי.
יהודית נאות
בדיוק, מה אני אגיד לראש העירייה?
מירי פרנקל-שור
אני מפנה אותך לתיקון בסעיף 8 בהצעת החוק ששם כן צריך לעבור- - -
אביטל שטרנברג
כי זה נושא סופר חריג, זה עניין העבר הפלילי.
חנה זיכל
זה באופן קבוע נתון לשאלה משפטית.
היו"ר משה גפני
ממש לא.
חנה זיכל
נשפך על זה כל כך הרבה דיו משפטי.
יהודית נאות
אז הלכתי לתקן כדי שפעם אחת יהיה ברור.
היו"ר משה גפני
ממש לא.
חנה זיכל
כי הסעיף מראש לא ברור, אין בפניך את הסעיף הקודם.
היו"ר משה גפני
כמעט ואין ראש רשות במדינת ישראל שלא יודע מראש איזה מסמכים הוא לא חייב לתת.
חנה זיכל
אין היום ראש רשות שיודע.
יהודית נאות
יש מתחכמים. הדברים המהותיים הולכים לבג"ץ. שכר הבכירים למשל, אם המועצה קובעת את השכר אז למה....
היו"ר משה גפני
גברת זיכל, את עומדת בתוקף על זה שיהיה כתוב יועץ משפטי? זה ייהרג ובל יעבור? נראה לנו, כמו שומרת עו"ד שטרנברג שזה חלק ממערך נורמלי רגיל. לא עולה על דעתו של איש שבמקרה ויש ספק למישהו, האם צריך להעביר את המסמכים האלה כן או לא, שראש הרשות לא ייוועץ ביועץ המשפטי שלו, שהממונה לא ייוועץ ביועץ משפטי, לא עולה על הדעת דבר כזה. אם את מסכימה אנחנו ממשיכים הלאה.
חנה זיכל
אין לי ברירה.
היו"ר משה גפני
יש לך ברירה, להתנגד, ואז נמשיך את הדיון עד שנשכנע אותך.
חנה זיכל
זה לא שחור לבן, זו שאלה של ייעול תהליכים. זה יישאר אצל הממונה כמו דברים אחרים שנשארים אצלו. זה חבל.
מירי פרנקל-שור
למה אתם לא מכניסים את זה להנחיות מנכ"ל.
יהודית נאות
בדיוק.
היו"ר משה גפני
היא צודקת. זה פתרון. סעיף 1 מאושר. אין התנגדות. סעיף 2 בקשה:
מירי פרנקל-שור
בסעיף 141 לפקודת העירייה מדובר על כך שמועצה נמנעת ממינוי חובה ומה הסנקציות שעומדות. אני מבקשת מחברת הכנסת נאות להרחיב את תכולותיו של - - -
היו"ר משה גפני
עכשיו זה לא חברת הכנסת נאות, עכשיו זו כבר הוועדה.
מירי פרנקל-שור
להגיד מה מוצע בהצעת החוק, להרחיב את תחולת הסעיף גם על ראש העיר שנמנה עם ביצוע חובה. " (1) בסעיף קטן (א) במקום "שמועצה נמנעת" יבוא "שמועצה או שראש העירייה נמנעים" במקום "עליה" יבואו "עליהם", אלו התיקונים שסימנתי לאור הרחבת התחולה.
"(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
(ב)(1) לא מילאו המועצה או ראש העירייה אחרי הצו בתוך הזמן המצויין בו, רשאי הממונה למנות אדם מתאים למילוי החובה או לביצוע העבודה כמבוקש ע"י חבר המועצה.
(2) מינה הממונה אדם המתאים רשאי הוא לקבוע את השכר ישולם לו, ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת העירייה. הוראות פסקה זו לא יחולו על המועצה.
(3) לעניין זה "אדם מתאים" – לעניין צו שהופנה כלפי המועצה – ראש העירייה או אדם מתאים אחר, שמינה הממונה. לעניין צו שהופנה כלפי ראש העירייה – אדם מתאים שמינה הממונה".
היו"ר משה גפני
יש הערות על הסעיף הזה?
אביטל שטרנברג
נפלה כנראה טעות בסעיף קטן (1) כמבוקש ע"י חבר המועצה, זה לא לעניין זו איזשהי פליטת פולמוס.
היו"ר משה גפני
יש עוד הערות?
נועה בן אריה
אנחנו סבורים שההכפפה הזו לביקורת גם לגבי ראש הרשות היא לא לעניין. גם המחוקק המנדטורי, כשהוא חוקק את זה, לפני שהיה חוק הבחירה הישירה, הוא לא מצא לנכון להכפיף לאותה ביקורת גם את ראש הרשות. ראש הרשות, מכוח הבחירה הישירה, צריכה שתישאר לו אותה האוטונומיה. אנחנו סבורים שלבוא ולהכפיף אותו בדיוק לאותה ביקורת זה לא ראוי, לא בעידן הבחירה הישירה. כיוון ששיקול הדעת של ראש הרשות הוא כזה שתמיד יהיה כפוף לביקורת בג"צית ולביקורת שיפוטית וזה שיקול דעת שלא צריך להכפיף אותו לביקורות של ממונה ושל פקיד ממשלתי וזה נוגד למעשה את כל הרעיון של הבחירה הישירה ושל אוטונומיה של שיקול דעת.
יהודית נאות
אבל אל תשכחי שהבחירה הישירה נתנה את כל תפקידי הביצוע לראש הרשות אז את לא יכולה מצד אחד להעניק לו - - -
נועה בן אריה
אבל אני לא משחררת כיוון שהיום - - -
יהודית נאות
בוודאי שכן.
היו"ר משה גפני
מר בן דרור לא אמר לך את דעתי בעניין, יש את הבחירה הישירה, שברוך השם עברה מן העולם, לרשות הממשלה, שנבחרו שני גופים ע"י הציבור, עם זה יהודית לא תסכים אתי כמובן...
יהודית נאות
אני הולכת לקיים על זה דיון בשינוי.
היו"ר משה גפני
התכוונתי לביטול הבחירה הישירה לרשות הממשלה, שעל זה את לא מסכימה. את מדברת על ראש רשות.
יהודית נאות
ל ראש הממשלה, הצבעתי נגד.
היו"ר משה גפני
אני שמח וכמובן הייתי מאלה שהתנגדו ואני שמח שהחוק המטופש הזה עבר מהעולם. נבחרו שני גופים ע"י הציבור, ראש הממשלה והכנסת. שניהם נבחרו. ראש הממשלה שנבחר ע"י הציבור, היה כפוף לביקורת טוטאלית של הכנסת באופן מוחלט. זאת אומרת, אין דבר כזה שהכנסת לא יכלה לבקר אותו, אין דבר כזה שהכנסת לא יכלה לחוקק חוקים שהיו יכולים להעמיד אותו בפינה. אלה הגופים המקבילים, אני שמח, ברוך השם, שראש הממשלה לא נבחר בחירה ישירה יותר מכאן ואילך משום שלפי דעתי זה משולל כל היגיון אין לזה אח ורע בשום מדינה דמוקרטית מערבית בעולם.

המקביל שלו זה הרשות המקומית. שני גופים נבחרים ע"י הציבור, ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות. שניהם נבחרים ע"י הציבור. ראש הרשות קיבל המון תפקידי ביצוע, שהמועצה בעצם הופכת להיות גוף מאד מדולדל, עלוב, שאין לו כמעט יכולת פעילות. באה חברת הכנסת יהודית נאות ומציעה הצעת חוק, היא אומרת, לפחות תאפשר שתהיה ביקורת על ראש הרשות שנבחר מובן ע"י הציבור, אבל הל פה זו בחירה ע"י הציבור. מה אכפת לכם שתהיה ביקורת על ראש הרשות שיש לו כוחות שלא היה לראש ממשלה שנבחר בבחירה ישירה, שלא היה לנפוליאון.
נועה בן אריה
זה קצת קיצוני כי אנחנו החלט סבורים שהוא כן כפוף לביקורת.
היו"ר משה גפני
עסקתי בזה מאז הכנסת ה- 12, אמרתי מקודם, מצטער שאחרת, חוץ מאדם אחד, נגיד בנק ישראל. הוא היחיד במדינה שיש לו כוח. המדינה היחידה שיש כוח לנגיד הבנק כוח בלתי מסויג, זה ניו זילנד. אבל, שם אם נגיד הבנק אומר שהאינפלציה תהיה של 3% והאינפלציה היא של 4%, הוא מפוטר.
יהודית נאות
הוא מתפטר.
היו"ר משה גפני
בניגוד לנו שנגיד הבנק יכול להגיד מה שהוא רוצה, ולהעלות את הריבית ולהוריד את הריבית ולטעות, אבל זה איש היחיד, ואת לא רוצה שראש הרשות יהיה נגיד הבנק?
יהודית נאות
משרד הפנים הורה בחוזר מנכ"ל לכל הרשויות המקומיות, לבדוק את הנושא של הפלקל.
יחזקאל לביא
הוא הורה לא להשתמש.
יהודית נאות
וגם לבדוק. במקרה הזה, במקום מסוים שלא ביצעו את ההוראה, לא המועצה היא זו שלא מילאה את חובתה, אלא ראש הרשות. למי יפנה חבר מועצה שכן היה מודע לזה וראש הרשות אומר שאין לו תקציב. למי הוא יפנה? הוא חייב לעתור לבג"ץ או מותר לו לפנות לממונה על המחוז ולומר לו, לראש הרשות אין את הבן אדם לבדוק, אתה תשכור את הבן אדם והוא יעשה סקר מבנים בשיטת הפלקל. זו דוגמא אקטואלית. מה הכלים החוקיים שאת מאפשרת.
נועה בן אריה
הכלי החוקי שאני מאפשרת הוא בהחלט עתירה לבג"ץ. ראש רשות מאז ומעולם היה כפוף לאותה ביקורת מה שמוצע כאן זה שוני מעתה ואילך. למרבה הצער , אסונות כמו אסון ורסאי - -
יהודית נאות
האם מרכז השלטון המקומי יסכים שכל חבר מועצה, שעותר לבג"ץ, ראש הרשות משלם מכיסו אם העתירה נמצאה צודקת.
נועה בן אריה
לא.
יהודית נאות
הוא יממן את זה, וחבר המועצה שעושה את תפקידו בהתנדבות צריך ללכת ולומר לילדיו שעל חשבון הירושה של האם הוא עותר לבג"ץ? אתם שולחים את כולם לבג"ץ כל היום. למה שאני אממן את העתירה במקום לקנות לילד שלי קטנוע, כי ראש הרשות החליט שהוא לא בודק את הפלקל?
חנה זיכל
ובג"ץ שולח אותו לממונה על המחוז.
היו"ר משה גפני
אני בטוחה שהדיון הזה יכל להמשיך עידן ועידנים.
יהודית נאות
כי הרי הם לא יסכימו שראש הרשות יממן מכיסו את הבג"צים שהוא נכשל בהם.
נועה בן אריה
עמדתנו היא שבכל זאת יש צורך לשקול את העניין של החרגה של ראש הרשות. הדברים ברורים, אני מבינה, אני בטוחה גם שצוק העיתים הוא כזה שלבוא ולהטיח עמדה נגדית למה שנאמר פה - - -
יהודית נאות
זה לא צוק עיתים, זה לא נכון.
היו"ר משה גפני
אני אתנצל שאני אסכים אתה. נראה לי גם שאם היינו מבקשים ממך לייצג אותנו בעמדה שלנו, היית עושה את זה טוב באותה מידה.
חנה זיכל
אני רוצה להמשיך מהשלב של אותה עתירה לבג"ץ, מה שקורה בפועל זה שבג"ץ אומר אנחנו לא יכולים לבדוק, תלכו לממונה על המחוז.
יהודית נאות
זה לקולת העונש.
היו"ר משה גפני
יש עוד הערות לסעיף 2? סעיף 2 מאושר. סעיף 3:
יהודית נאות
סעיפים 3 – 6 עוסקים בהרכב ועדות.
מירי פרנקל-שור
"150א (א) ההרכב הסיעתי של חברי המועצה בכל אחת מוועדות החובה לפי פקודה זו יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה. בעניין סעיף זה "נציג אחד לפחות מהאופוזיציה" – מי שמתקיימים בסיעתו הוראות פסקאות משנה (א) עד (ג) של סעיף 149 ג(ג)(1)."

סעיף 149ג (ג)(1) מדבר על הקביעה שיו"ר ועדה לענייני ביקורת חייב להיות מהאופוזיציה. כאן נתנו רשימה לא ממצה לעניין סעיף זה ראו את יו"ר הוועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו בין היתר לפחות כל אלה: א. שסיעתו של הנ"ל היא סיעתו של ראש העירייה ב. שסיעתו אין נציגות בוועדת הנהלה ג. מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה, סיעתו היא רק שוהה בהסכם המתייחס לפקודת ראש העירייה ומימון העירייה. זה כשייך לאופוזיציה.
היו"ר משה גפני
מה משמעות העניין יהיה תואם ככל שניתן"?
יהודית נאות
כי לפעמים יוצא 0.5
היו"ר משה גפני
"יהיה תואם ככל שניתן" המשמעות היא הטכנית, רק הסיבות המתמטיות של חלוקת חברי המועצה, אבל לא ככל שניתן...תגידי את מה המשמעות המשפטית של "ככל שניתן"
מירי פרנקל-שור
בדיוק כמו שאנו מדברים על ועדה שמסדירה את חלוקת החברים בכנסת. כלומר, יש שאיפה של כל ועדה - - -
היו"ר משה גפני
שמתמטית זה יהיה בדיוק.
מירי פרנקל-שור
ואם זה לא יוצא אז להתקרב עד כמה שאפשר. "(ב) סיעה זכאית למנות חבר מטעמה בוועדת חובה לפי פקודה זו או לפי כל דין רשאית למנות לוועדה חבר מועצה מכל סיעה אחרת וזאת אף אם עקב מינויו לא תתקיים הוראה מהוראות סעיף קטן (א).
יהודית נאות
אני אתן דוגמא יש שני חברים שלא יכולים להיות חברים בוועדת כספים שמתכנסת תמיד ביום שלא נוח להם. לסיעה מוקצה מקום, הם יכולים למנות מסיעה אחרת, זו זכותם. אתה יכול ממכסת סיעתך לתת לי. זה לא היה קיים בחוק עד היום ואז תמיד היה יוצא שהרוב לקח לעצמו את השאריות.
מירי פרנקל-שור
מתעוררת לי שאלה, בסעיף קטן (א) יש מספר הוראות. הוראה ראשונה שיהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה והוראה שניה שחייב שיהיה מצד אחד לפחות מהאופוזיציה.
יהודית נאות
מהאופוזיציה בכלל.
מירי פרנקל-שור
השאלה שלי האם סעיף קטן (ב) לא צריך להתייחס רק להוראה שהוא יהיה תואם ככל שניתן - - -
יהודית נאות
לא חלילה.
מירי פרנקל-שור
ואם לא יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה.
יהודית נאות
את לא יכולה שבוועדת חובה, מכרזים כספים מל"ח וביטחון, לא יהיה נציג לאופוזיציה, אחד לפחות.
היו"ר משה גפני
אם מתוך 31 חברים לאופוזיציה יהיה רק נציג אחד? סיעת יחיד, מה יקרה אז?
יחזקאל לביא
ירקוד על כל החתונות.
יהודית נאות
31 בקואוליציה ואחד באופוזיציה, הוא יוכל למנות חבר אחר, לא תהיה לו ברירה. המקום שלו.
היו"ר משה גפני
יכול להיות מצב של אופוזיציה ממש קטנה.
יהודית נאות
ניקח דוגמא מהכנסת, ישימו את כולנו בוועדת המדע ובכספים לא ייתנו. אני לא מסכימה ואני בטוחה שגם סיעתך לא הייתה מסכימה שכולם יהיו בוועדת המדע.
היו"ר משה גפני
כולנו בוועדת הכספים. אני מסכים אני רק עושה את החשבון המספרי. שנינו מייצגים סיעות שבעיריות אנחנו במיעוט.
יהודית נאות
לא כתוב שבמקום אחת מהסיעות באופוזיציה, אלא מהאופוזיציה כי זה המצב היום בחוק. החוק קובע היום את זה.
מירי פרנקל-שור
מה שכתוב: "ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה" זה תנאי שמצטרף שהרכב הוועדה יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה. מה אומר סעיף קטן (ב) "וזאת אף אם עקב מנויו לא תתקיים הוראה מסעיף קטן (א)".
יהודית נאות
אני אסביר לך את המטרה, יצא בחשבון הריטמטי חצי, בוועדת כספים היה צריך להיות לאופוזיציה חצי חבר. אני אומרת שבמקרה הזה שיקול הדעת צריך להיות שה-0.5 הזה יעוגל לטובת האופוזיציה ולא לטובת הקואליציה.
היו"ר משה גפני
עד כאן זה בסדר. השאלה מה יקרה שיגיע 0.5 לארבע ועדות. מה אז יקרה? כשמגיע לו חצי חבר בארבע ועדות, ואת, לפי הצעת החוק אומרת, מה- 0.5 תעגל לארבע.
יהודית נאות
נכון.
היו"ר משה גפני
זה משולל היגיון.
יחזקאל לביא
חבר מועצה שולח לוועדה אחרת נציג מטעמו שאיננו חבר המועצה.
יהודית נאות
לא בוועדות חובה, בוועדות רשות.
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר אם הוא יכול להשתתף מבחינה טכנית בכל הוועדות. אני מדבר על ההיגיון. האיש הלך לבחירות וקיבל מנדט אחד מתוך 31, והוא היחיד שנשאר באופוזיציה. לא מגיע לו על פי חלק היחסי....אם זה לעגל מ- 0.5 לאחד, זה בסדר מבחינתי, הוא היחיד מהאופוזיציה, צריך לחזק את מעמדו, אבל להגדיל אותו מ- 0.5 ל- 4... הרי אם את אומרת שצריך לתת לו נציגות בכל ועדות החובה, סיעת היחיד הזו תקבל הרבה מעבר לכוחה.
יהודית נאות
אבל זה החוק היום. תקראי את החוק היום, כתוב שבכל אחת מהוועדות יהיה נציג מהאופוזיציה.
היו"ר משה גפני
מה החוק היום?
יהודית נאות
תבדקי בסעיף 150.
עמיחי בן דרור
הכוונה שלא יהיה אדם אחד באופוזיציה אלא יותר מאחד, ויתחלקו ביניהם.
מירי פרנקל-שור
" ההרכב הסיעתי הכולל של כל ועדות החובה יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה, בלבד שבכל אחת מוועדות החובה יהיה נציג אחד לפחות מסיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה" אני רוצה להגיד לך שסיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה היא לא בהכרח סיעה השייכת לאופוזיציה.
יהודית נאות
באמת?
היו"ר משה גפני
התנאים של האופוזיציה הם תנאים נוספים. שלא יהיה סגן, שלא יהיה חבר הנהלה, היו חמישה סעיפים.
יהודית נאות
אין סיעה בקואליציה שאיננה מיוצגת, ועדת הנהלה זו המשמעות של קואליציה, תקראי את הרכב ועדת ההנהלה, בסעיף שמרכיב ועדת הנהלה בפקודה. אל תבלבלו אותי.
מירי פרנקל-שור
אנחנו רק מחדדים את מה שאת אומרת. אנחנו אומרים שסיעה שאינה בקואליציה, זה עדיין לא אומר שהיא באופוזיציה.
יהודית נאות
אני מסכימה אתך אבל אני חושבת שזה לא המקרה. תקראי על הרכב ועדת הנהלה.
נועה בן אריה
ראש העירייה סגניו וחברי מועצה אחרים שהמועצה תקבע את מספרם- - -
היו"ר משה גפני
מה זה שייך בכלל לוועדת הנהלה?
מירי פרנקל-שור
זה עדיין לא אומר שהוא באופוזיציה.
אביטל שטרנברג
כוונת המחוקק בתשנ"ו הייתה באמת לאופוזיציה, ואחר כך שכללנו את ההגדרה. ההוראה שאנחנו קוראים כרגע היא מתשנ"ו. במשך תקופה מסוימת ניסינו לגבש בחקיקה הגדרה למהותה של אופוזיציה. להערכתי, התיקון שנעשה בתשנ"ו, אני לא מדברת מזיכרון זו הערכה שלי, היה ניסיון, לא מספיק מחודד להגדיר אופוזיציה. ניסיון שהשתכלל הרבה יותר בהצעת החוק של חבר כנסת טאריף מאורחת יותר ששם נקבעו כל אותם תנאים שציינת. אבל לדעתי הכוונה גם כאן הייתה לאופוזיציה.
מירי פרנקל-שור
לי לא נופל האסימון. סעיף קטן (ב) אומר שאם סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה זאת למרות שלא התקיימו בסעיף קטן (א). האם גם כשלא התקיים התנאי שבאותה ועדת חובה לא יהיה נציג לאופוזיציה?
יהודית נאות
אם מיניתי לוועדת המכרזים את נציג הסיעה, זו זכותי, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר.
עמיחי בן דרור
למעט ועדת הנהלה.
מירי פרנקל-שור
סעיף קטן (ג):" סיעה זכאית למנות חבר מטעמה בוועדת חובה לפי פקודה זו או לפי כל דין, תהא זכאית למנות ממלא מקום קבוע לכל אחד מנציגיה בוועדת החובה כאמור".

בסעיף קטן (ב) נקבע שסיעה זכאית למנות חבר מועצה מכל סיעה אחרת ואם אותו חבר מועצה שמונה במקום, גם יכול למנות ממלא מקום?
יהודית נאות
לא אמרנו לא. למה לא?
מירי פרנקל-שור
צריך להוסיף את זה לסעיף קטן (ב), אבל השאלה אם זה לא יעבור שרשור.
נועה בן אריה
זו שרשרת שלא תיגמר.
יהודית נאות
אז תפסיקי אותה. זה לא סותר כי צריך להיות פורום בישיבה.
אביטל שטרנברג
זה יכול להיות גולם ששוחרר מכלאו כי את העברת את זה למישהו שאת סומכת עליו והוא מעביר את זה לסיעה שאת לא סומכת עליה, אז השאלה אם לא צריך לעצור את זה.
מירי פרנקל-שור
השאלה אם הוא קיבל את מקומו בוועדה הוא גם יכול למנות ממלא מקום? זו שאלה שצריך לתת עליה את הדעת.
היו"ר משה גפני
צריך לעצור.
יהודית נאות
נעשה ממלא מקום קבוע אחד, פשוט חסרה המילה.
אביטל שטרנברג
זה לא ממלא מקום, זה חבר קבוע להחלפות. אבל אפשר להגיד שאותו חבר לא יהיה זכאי להשתמש באותו סעיף.
היו"ר משה גפני
צריך לעצור את זה אחרת זה תהליך בלתי פוסק.
יהודית נאות
מה שירשת אל תוריש הלאה.
היו"ר משה גפני
הגמרא קוראת לזה ירושת משמוש. כשבן אדם כבר לא נמצא בעולם וזה עובר לזה שבא אחריו, זה רק כאילו ממשמש על ידו הוא לא חי. זה עובר לנכד. זו סוגיה למדנית שאין כדוגמתה לא יאומן כמה יש בעניין הזה.
מירי פרנקל-שור
ומועצה שמונה בהתאם לסעיף קטן (ב) עליו לא יחולו הוראות סעיף קטן (ג).
" 162. הרכב ועדות רשות. ועדה של מועצה , כאמור בסעיף 150, שלא נקבע לה הרכב מיוחד לפי פקודה זו או לפי כל דין, יהיה לפחות חבר אחד מחבריה, חבר המועצה והוא יהיה היו"ר. שאר חברי הוועדה יהיו בעלי זכות להיבחר לחברי מועצה שאינם פסולים לפי סעיף 120, ושעל כל אחד מהם המליצה סיעה המרכיבה את המועצה ובלבד שההרכב הסיעתי של כל ועדה שהוקמה לפי סעיף 150, כוללת את מומלצי הסיעות לפי סעיף זה, יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה".
היו"ר משה גפני
יש התנגדות?
עמיחי בן דרור
אני מקבל את כל ההרכב של ההצעה כולה, למעט להסתפק בחבר אחד. צריך להשאיר את המגבלה שחייבים למנות 25% מסיבה פשוטה, שגם שיהיה אחד, אם הוא חולה, יצא לחופשה, נסע לחו"ל או כל סיבה אחרת- - -
היו"ר משה גפני
מה אכפת לך שיישאר 25%?
יהודית נאות
עשיתי הקלה לראשי רשויות.
עמיחי בן דרור
אנחנו לא מדברים על רשויות שיש בהם 7-9 חברים בכל ועדה.
יהודית נאות
ועדת חינוך בעירית חיפה מונה 31 איש.
עמיחי בן דרור
אני מדבר כעיקרון. עלול להיות מצב בוועדת רשות, לכן אנחנו רוצים להשאיר את זה במינוח של 25% שלפחות אם אחד לא יהיה- - -
יהודית נאות
אני רוצה להגיד לך שרוב הרשויות עוברות על החוק, ועדות רשות עובדות לא חוקית.
עמיחי בן דרור
זה לא פוגע בעבודת הוועדה, להפך, זה מחזק את עבודת הוועדה.
יהודית נאות
אבל הם לא באים.
עמיחי בן דרור
שלא יבואו.
יהודית נאות
אז למה אתה תופס מקום?
עמיחי בן דרור
יש לי תמיד אחד שיכול לשמש כיו"ר שהוא חבר מועצה.
זבולון אורלב
אם היו מחילים את זה על הכנסת, אף ועדה לא הייתה מתכנסת.
היו"ר משה גפני
אני מסכים.
עמיחי בן דרור
אם היה כתוב בפסקה הזו שהיו"ר יהיה חבר מועצה ואנחנו משאירים את האפשרות למנות ועדה שיש בה רק אחד חבר מועצה- - -
יהודית נאות
לא אמרתי רק אחד, לא פחות מאחד.
עמיחי בן דרור
אז אני מציע שלפחות 25%
יהודית נאות
אבל זה לא טוב כי עוברים על החוק.
היו"ר משה גפני
יש היגיון במה שהוא אומר. אפשר לעשות מועצה ציבורית, ללא קשר לרשות המקומית. והמועצה הציבורית הזו תהיה מורכבת מאישי ציבור. כאן אנחנו מדברים על ועדות של הרשות המקומית. גם את מעונינת שהרשות המקומית תהיה מעורבת בעניין רק את מביעה תרעומת על העובדה הזו שבוועדות הרשות, חברי המועצה לא מגיעים.
יהודית נאות
הם גם לא יכולים.
היו"ר משה גפני
הם יכולים. אני מסכים ש- 25% בוועדות רשות זה די הרבה מכיוון שיש 31- - -
יהודית נאות
אני אמרתי לא יפחת מאחד.
היו"ר משה גפני
לא יפחת מאחד המשמעות של זה שאת אומרת אחד.
יחזקאל לביא
אני רוצה לחזק את דבריך, מה קורה אם חלילה וחס אותו אחד חולה במשך תקופה ארוכה.
אביטל שטרנברג
אז הממלא מקום שלו גם חולה?
יחזקאל לביא
הכוונה היא שהיו"ר יהיה חבר מועצה של אותה ועדה.
היו"ר משה גפני
אי אפשר לקבוע את זה במספרים. אני מציע שנוריד את מספר של חברי המועצה מ- 25% ל- 15%.
יהודית נאות
10%.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך למה לא 10% מכיוון שיש רשויות רבות שמספר חברי המועצה הוא 11 ואז אם את אומרת 10% את נשארת שוב עם אחד בקושי.
יהודית נאות
הבעיה שלי היא שברוב הרשויות היום לא מקיימים את החוק.
זבולון אורלב
פה לא צריכים את הנוכחות, צריך שיהיה חבר.
יהודית נאות
מתחילים לחשב את החישובים, כל סיעה רוצה לשלב אנשי ציבור. כאלה שיביעו עניין. אם אתה מכריח את הסיעה לשלוח חברי המועצה והם לא יבואו, אתה מנעת מהם אפשרות לשלב פעילות- - -
היו"ר משה גפני
יש לי הצעה, לא יפחת מ- 10%
יהודית נאות
ויו"ר חייב להיות חבר מועצה.
היו"ר משה גפני
שיהיו שניים.
יחזקאל לביא
ובלבד שיהיו שניים.
יהודית נאות
טוב בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נסיים כאם נמשיך בעזרת השם בהקדם מסעיף 7. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים