ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/06/2001

תקנות שירותי הדת היהודיים(תשלום בעד רכישת חלקת קבר בחיים),התש"ס-2000

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים