ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/06/2001

דיווח על מועדים קבועים להעברת תקציבי משרד הדתות; תקציב הישיבות – העברה מתמיכה לתקציב.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים