ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 12/06/2001

תקנות הרשות לשיקום האסיר(דרכי תיאום בין רשויות),התש"ס1999

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3241
3
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
12.06.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3241
ירושלים, כ"ג בסיון, תשס"א
14 ביוני, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 266
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שלישי, כ"א בסיוון התשס"א ( 12 ביוני 2001), שעה: 10:00
נכחו
חברי הוועדה: מקסים לוי – מ"מ היו"ר
מרינה סולודקין
מוזמנים
סג"ד חנן נחמני - רע"ן התמכרויות, המשרד לביטחון פנים

עו"ד בתיה ארטמן - הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה
עו"ד מיכל ברגר - הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה
חיים פוזנר - משרד העבודה והרווחה

אבי בר-כוכבא - מנהל המחלקה לגיל הרך, אגף שח"ר , משרד החינוך

אברהם הופמן - מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר
רותם שער - הרשות לשיקום האסיר
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אושרה עצידה
סדר היום
תקנות הרשות לשיקום האסיר (דרכי תיאום בין רשויות), התש"ס-1999.
תקנות הרשות לשיקום האסיר ( דרכי תיאום בין רשויות), התש"ס-1999
מ"מ היו"ר מקסים לוי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. על סדר היום תקנות הרשות לשיקום האסיר ( דרכי תיאום בין רשויות).

למעשה, התקנות באות להסדיר בפעם הראשונה את כל דרכי התיאום בין רשויות לגבי שיקום האסיר. אני מבין שבישיבה הקודמת עברתם על כל סעיפי הצעת החוק וכי התנהל ויכוח בשאלה האם גופים שהם לא ממשלתיים יכולים לבוא בחשבון בתקנות האלה. זו שאלה שנשארה פתוחה ונשלח מכתב לשר כדי שהוא יחווה את דעתו בנושא. האם השר נתן חוות דעת?
אברהם הופמן
השר נתן חוות דעת והוא גם שינה קצת את התקנות. אני מציע שעו"ד ארטמן תסביר במה מדובר.
עו"ד בתיה ארטמן
בישיבה הקודמת עלתה השאלה האם צריך לפרט בתקנה את כל הגופים שהרשות לשיקום האסיר יכולה לתאם איתם את הטיפול באסיר. לאחר שהקדשנו מחשבה בנושא, ראינו כי כל תוכנית שיקום היא ספציפית לאסיר ולכן אי אפשר לעשות רשימה גורפת בתקנות. אנחנו נתנו סמכות כללית לפנות לכל גוף שלפי תוכנית השיקום צריך לתאם את הטיפול באסיר, ובדרך כלל הגוף הזה היה כבר בתוכנית השיקום. זאת אומרת, הוא כבר נתן את הסכמתו. זה לא באוויר.

בכל אופן, מצאנו מקום כן להוסיף תקנה כדי שיהיה ברור שהתיאום יכול להיעשות גם עם גופים, במקרה ולא הייתה תוכנית שיקום, כי לא לגבי כל אסיר יש תוכנית שיקום והוספנו את תקנה מספר 6. למעשה, תקנה מספר 6 אומרת שכל מה שהרשות יכולה לעשות במסגרת תוכנית שיקום, היא יכולה לעשות גם לגבי האסיר שלא הייתה לגביו תוכנית שיקום. אני חושבת שבזה אנחנו כללנו למעשה את כל דרכי התיאום, והרשות יכולה לתאם עם כל גוף שהוא רלוונטי על פי תוכנית השיקום. התקנות עונות על הדרישות האלה.
מ"מ היו"ר מקסים לוי
האם מישהו רוצה להוסיף ולהתייחס לתקנות?
אברהם הופמן
התקנות החדשות שהוציא השר לנדאו ושאושרו בוועדת חוקה חוק ומשפט הקובעות את הבלעדיות של הרשות בהכנת תוכניות שיקום, למעשה קובעות שהיום על כל אדם שמשתחרר אנחנו צריכים להגיש או תוכנית שיקום, או לומר שהוא לא זקוק לתוכנית שיקום, או שאנחנו צריכים להגיד שהוא לא ראוי לשיקום. למעשה, זה הביא לידי כך שאנחנו צריכים לתאם עם הרבה יותר גופים. מדובר בגופים שהם לא תמיד צפויים. נמצאת כאן נציגת משרד הקליטה איתה אנחנו ישבנו בדרך אדמינסטרטיבית בניסיון למצוא דרך לפתרון הבעיות. יש היום הרבה עולים מקרב המשתחררים.
מרינה סולודקין
לצערנו הרב.
אברהם הופמן
לצערנו הרב. אנחנו התחלנו לקיים קורסים ברוסית מכיוון שראינו שההסברים שלנו לא כל כך נקלטים, וגם במטרה לשפר את המצב. אין ספק שגם מה שעשינו עדיין לא מספיק. אני חושב שאנחנו צריכים להעמיק הרבה יותר. אני כתבתי מכתב לסגן השר שיאפשר לי בכסף להכשיר עובדים סוציאליים מברית המועצות, כדי שהן תעבודנה איתנו בבית הכלא. הנושא של שפה הוא אלמנט מרכזי כאן. בלי שפה אין שיקום.
מרינה סולודקין
מתי כתבת את המכתב לסגן השר?
אברהם הופמן
מייד כשהוא התמנה.
מרינה סולודקין
אז אני אתמוך.
מ"מ היו"ר מקסים לוי
אני מבין כי הייתה התייחסות לכל התקנות האלה, לבד מסעיף 6 שהוא עכשיו מצורף. הייתה רק הסתייגות אחת וכפי שאני מבין נשלח מכתב לשר.
עו"ד בתיה ארטמן
גם השר לביטחון פנים אישר את התקנה הנוספת.
מ"מ היו"ר מקסים לוי
למעשה, סעיף 6 נותן מרווח מאוד כוללני.

האם יש למישהו הערה נוספת? אם לא, אנחנו נעבור להצבעה.

ה צ ב ע ה
רוב – 2
נגד – אין

אנחנו מאשרים את התקנות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים