ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 11/06/2001

הצעת חוק האזרחות(תיקון-אזרחות לקרובי חייל)התשנ"ט-1999 של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין-הכנה לקריאה ראשונה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/32624
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
11/6/2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3262
ירושלים, כ"ז בסיון, תשס"א
18 ביוני, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 265
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ' בסיוון התשס"א (11 ביוני 2001), שעה 12:50
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
אמנון רובינשטיין
מרינה סולוטקין
מוסי רז
מוזמני מזוז
ם:

יחזקאל לביא - משרד הפנים
עו"ד מיקי קוגן-סן - משרד הפנים
מני מזוז - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
רוני פנחס - ענף ייעוץ וחקיקה, משרד הביטחון
בתיה כרמון
יועץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
איה לינצ'בסקי
סדר היום
הצעת חוק האזרחות (תיקון – אזרחות לקרובי חייל) התשנ"ט – 1999
של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין– הכנה לקריאה ראשונה.

הצעת חוק האזרחות (תיקון – אזרחות לקרובי חייל) התשנ"ט – 1999
היו"ר משה גפני
הנושא השני היום הוא הצעת חוק האזרחות תיקון – אזרחות לקרובי חייל התשנ"ט- 1999אני מבין שכאן, חבר הכנסת רובינשטיין, הנושא מתחיל להיות יותר מסובך.
אמנון רובינשטיין
הייתה הסכמה עם שר הפנים הקודם שאני אשנה את זה מאזרחות לשהיית קבע.
היו"ר משה גפני
שר הפנים מתנגד לחוק הזה.
אמנון רובינשטיין
ועדת שרים לענייני חקיקה תמכה בזה.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שנחיל על זה את ההחלטה לגבי החוק הקודם?
אמנון רובינשטיין
כן, אני אגיד לך למה, הסכמתי לפשרה שזו לא תהיה אזרחות אלא ישיבת קבע, ואת זה שרנסקי קיבל.
היו"ר משה גפני
יש למישהו הערה? בגלל שאם אין צורך, אנו מבקשים את עמדת שר הפנים, אותו דבר כמו לגבי הנושא הקודם.
אביטל שטרנברג
למען הדיוק, ההסכמה הייתה על ישיבת ארעית, אם אפשרות לשקול ישיבת קבע לאחר תום השירות.
אמנון רובינשטיין
לא. אני מצטער.
רוני פנחס
2- 2 (א)(3) בשלב ראשון זו ישיבת ארעי עד לשלוש שנים כל עוד הוא בצבא ולאחר מכן יש את הסעיף- - -
אמנון רובינשטיין
אז אני לא מסכים לפשרה הזו. תקבע ישיבה להצבעה.
מיקי קוגן-סן
בעניין הזה , אני חוזרת על דברים שאמרתי לגבי החוק הקודם ואלי בצורה הרבה יותר מפורשת, נכון שהחלטת ועדת שרים לענייני חקיקה זה מה שמחייב כרגע, יחד עם זה, השר שלנו רוצה לחזור ולביא את זה לפני ועדת השרים.
אמנון רובינשטיין
סיכמתי עם שרנסקי, זה מופיע כך גם בכנסת שאני אחליף אזרחות בשהיית קבע של ההורה וכעת אומר לי שנציג הפרקליטות הצבאית שהסיכום הוא- - -
רוני פנחס
זה מה שהועבר אלינו, זה עצם הסיכום, קבלתי רק את התוצר הסופי.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה להקשות על אף אחד.
אמנון רובינשטיין
אם מדובר על אשרה ארעית לשלוש שנים אז אין פשרה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אמנון רובינשטיין אמר את זה לפרוטוקול, אני מבקש, אותו דבר כמו לגבי סעיף הקודם, אתם יודעים את עמדת חבר הכנסת רובינשטיין. גם לי יש עמדה בעניין הזה, לא אמרתי אותה, בניגוד לחוק הקודם, יכול להיות שבשלב מסוים- - -
אביטל שטרנברג
יכולה להשתנות בהצבעה טרומית.
היו"ר משה גפני
זה לא חשוב, אנחנו משנים עמדות כל הזמן.
אמנון רובינשטיין
הסיכום שלי עם שרנסקי היה על זה, אם זה לא כך אז אני לא מסכים.
היו"ר משה גפני
אנשי משרד הפנים, שמעתם את עמדתו שהוא הח"כ המציע. אני מבקש להעביר את זה, הוא מוכן לפשרה הוא אמת אותה, הוא לא מוכן לפשרה כפי שהציג האדון הנכבד מהפרקליטות הצבאית.
אמנון רובינשטיין
הוא קיבל את המכתב הוא לא- - -
רוני פנחס
אני לא שותף למשא ומתן.
היו"ר משה גפני
הבנתי, אבל אתה מביע כאן עמדה כפי שקבלת אותה.
רוני פנחס
אני יכול להתייחס רק למה שמול עיני.
היו"ר משה גפני
אני מבקש את עמדת שר הפנים, ואני מבקש שתעשה מהר, אולי במקביל, או שנגיע לפשרה ואז תהיה הסכמה. סביר להניח שלגבי החוק הראשון זה יכול לקרות, לגבי החוק השני, אני מעריך שגם אם שר הפנים יביע עמדה, יכול להיות שאני אחלוק עליו ואז אני אביא את זה להצבעה. תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים