ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 30/05/2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 80), התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3190




-23-
ועדת הפנים ואיכות הסביבה (255)
30/5/2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3190
ירושלים, י"ד בסיון, תשס"א
5 ביוני, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 255

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
‏יום רביעי, ח' בסיון התשס"א (‏30 במאי, 2001), שעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני- היו"ר
יהודית נאות
איוב קרא
מוזמנים
חה"כ אמנון כהן
יחזקאל לביא - מנהל המחלקה לאסטרטגיה, משרד הפנים
יואל ינון - ממונה פיקוח ובקרת שכר ברשויות המקומיות, משרד הפנים
שוקי אמרני - מנהל אגף הבקורת ברשויות המקומיות, משרד הפנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
עו"ד תמי סלע - משרד המשפטים
עו"ד איטה וצלר - ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה
טליה סיוון - ממונה על בקורת ברשויות המקומיות, משרד מבקר המדינה
עו"ד סיגל יאיר - לשכה משפטית, מרכז שלטון מקומי
דוד עמר - ראש עיריית נשר, מרכז שלטון מקומי
עופר טל - יו"ר איגוד מבקרי הרשויות ומבקר עירית חיפה
משה אופיר - מבקר מועצת במעלה אפרים
שושנה גולדפינגר - מבקרת עיריית בני-ברק
מאיר טלמור - מבקר עיריית גבעתיים
שלומית גלר - לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
מרדכי שנבל - לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
יעל רון - רכזת חטיבה ארצית באיגוד המקצועי, ההסתדרות
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר העיריה), התשס"א-2001 (של קבוצת חברי כנסת).

2. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הרכב הוועדה לענייני בקורת), התש"ס-1999 (של חה"כ איוב קרא).




הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר העיריה), התשס"א-2001
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הרכב הוועדה לענייני בקורת), התש"ס-1999
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו ממשיכים את ישיבת הוועדה מיום רביעי בשבוע שעבר. אני רוצה לסיים את הכנת שלוש הצעות החוק, שייהפכו לחוק אחד, לקריאה ראשונה.

בשבוע שעבר דנו על הנושא של מבקרי העיריה. דנו על הגינות שלטונית, מה שנוגע לאיכות הסביבה ואיכות השלטון. לצערי בעקבות מה שקרה מאז הישיבה ועד היום, התברר שהתפקיד של מבקרי העיריה הופך להיות קשור לנושא של בטחון. הוא כבר לא נושא של איכות שלטון, של הגינות ושל ניהול נאות של העיריות והרשויות המקומיות. מתברר שיש דברים ברשויות המקומיות שנוגעים בחיי אדם. לצערנו הרב, לצער כולנו, למחרת הישיבה בשבוע שעבר למדנו את זה באופן הנורא ביותר. התפקיד שלנו הוא לעשות הכל, במיוחד כאן, כשאנחנו עוסקים עם מבקרי הרשויות. התפקיד שלנו עכשיו כבר נוגע לחיי אדם. זה כבר לא סיפור של ראש עיריה שלוקח איזה מינוי פוליטי או עושה דברים לא תקינים, שכמובן גם בזה צריך להילחם וגם עם זה צריך להתמודד. קפצנו השבוע כמה מדרגות בעניין של מבקרי העיריה. מתברר שזה גם נוגע לחיי אדם.

גם בשבוע שעבר דנו על זה בכובד ראש. הפעם אנחנו נצטרך לדון על זה ביתר שימת לב. אני מתכוון לקיים בוועדה כמה דיונים על העניין הזה, בעקבות אסון ורסאי. אנחנו נצטרך, כרשות מפקחת בין היתר, לא רק כרשות מחוקקת, לפקח על מה שקורה ברשויות המקומיות. יש רשויות שמתברר שחלקים בהן לא בדיוק עושים את עבודתם כפי שצריך. גם מכוח האינרציה, שכך התנהלה המדינה כל השנים וגם בגלל סיבות אחרות, שאת חלקן המשטרה חוקרת. לכן, כפי שאמרתי, אני מתכוון לקיים כמה דיונים על העניין הזה. היום מליאת הכנסת תדון על אסון ורסאי. אני גם מבקש שהדיונים יעברו לאחר מכן לוועדה. הממשלה החליטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית ואנחנו מתכוונים לגלות מעורבות בעניין הזה, במידת הצורך.

על כל פנים, אני רוצה להמשיך. אני מבין שסיימנו בשבוע שעבר בתיקון סעיף 170א.
מרים פרנקל-שור
אני מפנה את תשומת לב היושב-ראש, עברתי על ההערות שנשלחו לי. לסעיף 4, שאמנם סוכם בוועדה, יש ללשכת המבקרים הפנימיים בישראל הערות.
אביטל שטרנברג
נשארה שאלה פתוחה לגבי המלה "ימנה". היתה התחייבות בדיון הקודם שזה עוד יסוכם.
מרים פרנקל-שור
זאת היתה ההתחייבות ולכן הסעיף נוסח באותו נוסח כמו מינוי מבקר עיריה.
היו"ר משה גפני
האם ההערות של לשכת המבקרים הפנימיים הן הערות מהותיות, או שאפשר להסתפק בכך שנסמיך אותך להתאים את הדברים בעת הניסוח?
מרים פרנקל-שור
הנוסח שמונח כרגע בפני הוועדה, כל מה שהוא בשחור כבר כולל את ההחלטות שנתקבלו בישיבה הקודמת. בסעיף 4, שכבר סוכם בוועדה, יש הערה מהותית של עו"ד שנבל.
היו"ר משה גפני
מר שנבל, האם תוכל לומר בקצרה את הערתך? הרי אנחנו כבר דנו על זה בשבוע שעבר.
מרדכי שנבל
היתה הערה בנושא מינוי ובנושא ניגוד עניינים.
מרים פרנקל-שור
לנושא של ניגוד עניינים אני ארצה להתייחס עוד רגע. מעבר לכך, היו לך הערות על מינוי עובד כעובד בקורת.
יהודית נאות
לגבי סעיף 4(ה) אין מחלוקת. לגבי סעיף 4(ה1) יש לכם הערה.
מרים פרנקל-שור
וזה ממשיך בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז).
היו"ר משה גפני
מה עיקר ההערה שלכם בסעיף 4 (סעיף 170(ה1))? האמת היא שאני נוהג פה לפנים משורת הדין מכיוון שאנחנו כבר דנו על זה בשבוע שעבר והחלטנו.
מרדכי שנבל
אני מתייחס לעניין מינוי עובד בקורת. על פי ההצעה לכאורה גם עובד בקורת צריך לקבל אישור של מועצת העיר. אנחנו בדיעה שמבקר העיריה מקבל אישור של מועצת העיר אבל להשקפתנו עבור עובד של יחידת הבקורת מספיקה ההחלטה של המבקר שמקבל אותו, בתהליך הרגיל של מינוי עובדים, של מכרז, ואין צורך בהחלטה של מועצת העיר.
יהודית נאות
בסעיף 4(ה) הכוונה היא למספר התקנים. נאמר שראש העיריה, המבקר והמועצה יקבעו את התקנים בהתחשב בגודל האוכלוסיה. קיבלנו את העקרון הזה.

עכשיו מדבר עו"ד שנבל על איך ימנו את העובדים לתקנים שנקבעו. קודם כל יש מכרז פומבי לכל העובדים מדרגה מסויימת ומעלה, לפי פקודת העיריות. אין הכוונה שמועצת העיריה יושבת ומחליטה האם זה פלוני או אלמוני. זאת לא היתה הכוונה של אף אחד מהמחוקקים.

יש כאן שני דברים צודקים. אנחנו קבענו את העקרון, כיצד ייקבע כמה תקנים יהיו ביחידת המבקר, כדי למנוע מראש עיריה שלא רוצה ביקורת לצמצם את מספר העובדים אצל המבקר לשניים. זה עקרון שהתקבל פה, וזה היה בכל הצעות החוק. מי העובדים? צריך להתייחס לזה.
היו"ר משה גפני
אם אני מבין נכון את אומרת כך - אולי אנחנו גם יכולים לקבל את ההערה הזאת: העקרון הוא שלגבי מבקר העיריה, מספר התקנים, כל מה שנלווה לעניין הזה - תתקבל החלטה של ראש העיריה ומועצת העיר. לגבי קבלת העובדים שאינם מבקר העיריה אלא עובדים במחלקת הבקורת - זה יהיה בהתאם לתנאים הרגילים. ניגודי העניינים הם ניגודי העניינים. אנחנו מקבלים את זה.
יהודית נאות
הוסיפו פה את סעיף קטן (ו), שאני לא ראיתי אותו.
מרים פרנקל-שור
נתבקשתי לכתוב את החלטת הוועדה לגבי עניין כשירותו של עובד בקורת אצל מבקר העיריה. הלכתי בהתאמה לכישורים שחייב בהם מבקר העיריה: שהוא לא חייב להיות בעל תואר אקדמאי אלא הממונה על המחוז יכול למנות מישהו שיש לו נסיון של 10 שנים בבקורת. מצאתי לנכון להביא את זה לתשומת לב הוועדה. אם מבקר העיריה יכול להיות אדם ללא תואר אקדמאי ועם נסיון של 10 שנים, יש מקום לשקול אם עובד ביחידת הבקורת יכול להיות ללא תואר אקדמאי ובעל נסיון של 7 שנים.
יהודית נאות
הבנתי. זה מקובל.
שלומית גלר
בישיבה הקודמת התייחסנו לעניין היותו אקדמאי ולא סיימנו להתייחס לזה.
היו"ר משה גפני
סיכמנו בשבוע שעבר, אם אינני טועה, שצריך תואר אקדמאי. אבל סיכמנו במקביל שבמידה ויש אדם שאיננו בעל תואר אקדמאי אך יש לו נסיון מוכח בבקורת והוא עובד 7 שנים, או 10 שנים, בתחום הבקורת בהצלחה, הוא גם יוכל להתקבל. זאת היתה החלטה. האם אתם מבקשים רביזיה על ההחלטה הזאת?
שלומית גלר
אולי אני טועה אבל אני זוכרת שחילקנו את ההחלטה לשני חלקים. לגבי המבקר הראשי אמרנו: מכיוון שיש מגמה, גם בחוק הבקורת הפנימית וגם בכלל במשרד המשפטים, לבטל את הוועדה שקיימת על-פי חוק ---
יהודית נאות
היא איננה. קראנו 4 מכתבים. את חוזרת אחורה.
שלומית גלר
אנחנו אומרים שמבקר ראשי בכל מקרה יהיה אקדמאי. לגבי עובדי עיריה - זה בסדר.
עופר טל
אין פה התייחסות למבקר עצמו.
היו"ר משה גפני
מה הן הערות מרכז השלטון המקומי?
דוד עמר
בעקרון אנחנו בעד בקורת. יש שני סעיפים בהם ביקשנו ---
היו"ר משה גפני
אנחנו הולכים סעיף, סעיף. אל תדבר כעת על דברים אחרים שמא אנחנו נתבלבל.

אנחנו ממשיכים. נעבור לסעיף 5 לתיקון (תיקון סעיף 170א).
מרים פרנקל-שור
"בסעיף 170א(ג) לפקודה, במקום פסקה (3) יבוא:

"על-פי דרישת הוועדה לענייני בקורת, ובלבד שמספר הנושאים לבקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה"."
יהודית נאות
יש שתי אסכולות. אין מחלוקת שהמבקר קובע את תוכנית עבודתו, ואין גם מחלוקת שרשאי ראש העיריה או ראש הרשות לבקש מהמבקר לבדוק נושא מסויים.

הצעת חוק של חברי הכנסת איוב קרא ואמנון כהן, וגם של חבר הכנסת ריבלין, אמרה שוועדת הבקורת יכולה להטיל על המבקר לבדוק עניין מסויים. על כך משרד הפנים ומשרד המשפטים חלקו. הם אמרו שוועדת הבקורת יכולה באופן זה לסתום בכלל את הבקורת בעיריה על-ידי הטלת נושאים. משרד המשפטים הציע פשרה בעת הדיון על הצעת החוק שלי, לפיה אם כל ועדת הבקורת - על הרכבה הקואליציוני, כי היא הרי מורכבת מכולם - סבורה שנושא מסויים צריך להיבדק - למשל אם ועדת הבקורת בעיריית ירושלים היתה מחליטה פה אחד שמבקר העיריה יבדוק את אגף הפיקוח העירוני שם - אם כולם מסכימים, יש מקום לשני נושאים בשנת עבודה שוועדת הבקורת תוכל להטיל על המבקר. זה על דעת משרד המשפטים ומשרד הפנים.
אביטל שטרנברג
זה היה אחד התנאים שקבענו בהסכמה להצעת החוק.
שלומית גלר
אנחנו לא מתנגדים, בתנאי שיקצו לו אמצעים לביצוע בקורת של אותם נושאים.
עופר טל
אני רוצה להפנות תשומת לבכם לכך שיש פה שני נוסחים.
יהודית נאות
נקבל את הנוסח האדום ולא את הכחול.
מרים פרנקל-שור
אם כך אז הצעת החוק של חבר הכנסת איוב קרא עומדת בסתירה. שתי ההצעות עומדות בסתירה. או שהמבקר קובע את תוכנית עבודתו ועל-פי דרישת ועדת הבקורת ניתן להוסיף עוד שני נושאים ---
איוב קרא
אני מתנגד לזה. אני רוצה שוועדת הבקורת תחליט על הטלת נושאים נוספים על המבקר.
מרים פרנקל-שור
חבר הכנסת קרא קובע שנושאי הבקורת של המבקר יהיו על-פי החלטת ועדת הבקורת.
יהודית נאות
אבל חבר הכנסת איוב קרא לא קיבל אישור. זה בהתנגדות הממשלה.
איוב קרא
אני לא צריך את אישור הממשלה. לא באתי לפה כדי לשרת את הממשלה. זה חוק שעבר בממשלה הקודמת.
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים למצוא פשרה, דרך שתקדם אותנו הלאה.
מרים פרנקל-שור
הפשרה של חברת הכנסת נאות גם עולה בקנה אחד עם הפרמטרים האחרים בחוק. החוק קובע שהמבקר יקבע את תוכנית עבודתו על-פי שיקול דעתו.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין את הצעתו של חבר הכנסת איוב קרא. איפה בדיוק הבעיה?
איוב קרא
ההצעה שלי היא שלוועדת הבקורת יהיו שיניים ושהיא לא תהיה חותמת גומי של ראש העיריה. זה נוהל תקין. יכול להיות שזה לא ימצא חן בעיני ראשי ערים אבל זה לטובתם בסופו של דבר.
מרים פרנקל-שור
השאלה היא האם תוכנית עבודתו של המבקר תיקבע על-ידי ועדת בקורת בלבד או שיהיה לו בנוסף לכך שיקול דעת.
איוב קרא
בוודאי שיהיה לו שיקול דעת.
מרים פרנקל-שור
לכן מה שמציעה חברת הכנסת נאות זה ההצעה הנכונה. תוכנית העבודה תיקבע על-פי שיקול דעתו של המבקר, על-פי דרישת ראש העיריה, ואם אנחנו מוסיפים את הצעתה של חברת הכנסת נאות - ועל-פי דרישת הוועדה לענייני בקורת יוכלו להוסיף לעבודת הבקורת שני נושאים.

"המבקר יקבע את תוכנית עבודתו השנתית על-פי שיקול דעתו, על-פי דרישת ראש העיריה לבקר עניין פלוני ועל-פי דרישת הוועדה לענייני בקורת, ובלבד שמספר הנושאים לבקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה".
איוב קרא
אני חושב ששני נושאים זה לא מספיק.
שלומית גלר
שני נושאים יכולים לסתום את המחלקה לכל השנה.
שוקי אמרני
אני באופן אישי נגד ההצעה. אני חושב שיש בכך משום פגיעה באי-תלות של המבקר, מרכיב שהוא חשוב מאוד בעבודתו של כל מבקר. ברגע שמעורבת אותה ועדת בקורת, שאני מכיר אותה ב-256 רשויות מקומיות, שבמרבית המקרים מטבע הדברים, ובצדק, חלק מהשיקולים שלה הם שיקולים פוליטיים - עלולים לגרור את המבקר למערבולת של מאבקי כוח פוליטיים. אין זה תפקידו ואסור להטיל עליו את הנושא הזה.

יתרה מכך, גם בקביעה של שני נושאים בלבד, או אפילו נושא אחד בלבד, יתכן שבאותם שני נושאים יגמרו למבקר את כל זמן העבודה.
איוב קרא
אני מקבל את הפשרה של חברת הכנסת נאות. הבנתי שהיתה חשיבה מעמיקה סביב זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו מאשרים את הנוסח לסעיף 170א על-פי הצעתה של חברת הכנסת נאות.
מרדכי שנבל
האם הנושא של הקצאת אמצעים לצורך ביצוע התקבל כתוספת?
היו"ר משה גפני
לא.
יהודית נאות
לא. במקרה זה אני מתנגדת ללשכת המבקרים.
מרים פרנקל-שור
בסעיף 6 (תיקון סעיף 170ב) מבקשת הצעת החוק של חבר הכנסת אמנון כהן לקבוע כי כל מסמך שיבקש המבקר בעיריה יומצא לו על-ידי ראש העיריה או העובדים "תוך תקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה".
היו"ר משה גפני
נניח שהוא מבקש לקבל מסמך תוך יומיים.
מרים פרנקל-שור
ככל האפשר, אם אפשר לעמוד בכך. מבקר העיריה ימציא דרישה לראש העיריה לגילוי מסמכים.
שושנה גולדפינגר
למשל אני רוצה להדפיס מהמחשב ישר, ואני רוצה את זה תוך שבוע. זה סביר?
היו"ר משה גפני
ואם תכתבי דבר לא סביר? אם תכתבי "בתוך יומיים" ובינתיים ראש העיריה עסוק בדבר אחר?
עופר טל
ההצעה באה לפתור דבר אחר, מקרה שראש העיריה יקבל את הבקשה וייתן את החומר אחרי חצי שנה. ההצעה באה להגיד שהמבקר מבקש לעמוד בבקשה תוך זמן סביר.
שושנה גולדפינגר
היום אין שום הגבלה.
היו"ר משה גפני
אז אולי צריך להוסיף פה את המלים "בזמן סביר".
סיגל יאיר
מעבר לזה, אולי צריך להוסיף פה איזה שיקול דעת או איזה נימוקים להארכת המועד. אם יש איזה מְנִיעוּת להמציא את המסמכים הללו ---
היו"ר משה גפני
את צודקת, אני מסכים. הרי לא כל ראשי העיריה הם גנבים. ראש העיר, באופן נורמלי, הוא אדם נורמלי. את כמבקרת שולחת לו מכתב ואומרת שבתוך יומיים את רוצה להוציא מהמחשב מסמך מסויים. על ראש העיריה נפל איזה נושא דחוף והוא לא יכול להיענות מייד לבקשה. הוא צריך לבדוק את המסמך לפני שהוא נותן לך. הוא רוצה לתת את המסמך אבל הוא מבקש עוד 10 ימים, ויש לו סיבה אמיתית לעניין, לא התחמקות. אז אומרת עו"ד סיגל יאיר שצריך לתת זמן. זאת אומרת, ראש העיריה יכול לענות למבקר ולהגיד שהוא מבקש ארכה כדי לתת את המסמך הזה, והוא נותן נימוק הגיוני.
יהודית נאות
צריך להעתיק את הנוסח המופיע בחוק חופש המידע. גם שם יש עניין של סבירות הזמן.
מאיר טלמור
תקופה סבירה הקבועה בחוק.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את הגישה שלך, "תוך תקופה סבירה".
אביטל שטרנברג
זה דין המתבקש מכוח המשפט המנהלי. לא צריך אפילו לכתוב את זה.
מרים פרנקל-שור
בפסקה (2)(ו) ביקש חבר הכנסת אמנון כהן בהצעת החוק שלו לקבוע שאם "העלתה הבקורת בעיריה יסוד להניח שבוצעה עבירה פלילית, יביא מבקר העיריה את הענין ללא דיחוי לידיעת ראש העיריה ולידיעת היועץ המשפטי של העיריה; היה למבקר יסוד סביר להניח שהנושא אינו מטופל כראוי, יעביר את ממצאיו ליועץ המשפטי לממשלה".
כאן יש התנגדות לכל הגופים שאני ציינתי.
יהודית נאות
יש לי הערה מקדמית. זה בכלל לא צריך להיות בסעיף הזה. זה צריך להיות בסעיף 170ג(ו) לפקודה. זה טעות קולמוס. זה מופיע כעת במקום לא רלוונטי בכלל. אנחנו צריכים לדון באופן עקרוני בכלל, על יסוד העבירה הפלילית. בואו נדון ברמה העקרונית.
מרים פרנקל-שור
אותו דבר בסעיף קטן (ז).
יהודית נאות
אני חושבת שפה זה הדיון הכי מהותי בהצעות החוק. הבעיה היא מה קורה אם מבקר העיריה, שהוא עובד של ראש העיריה ואסור לשכוח שהוא גם מונה על-ידו, מצא חשש לעבירה פלילית. מה הוא עושה עם המידע הזה?

קודם כל, במקרה שזה כלפי עובד, הוא יעביר לראש העיריה וליועץ המשפטי לעיריה והם יעשו במידע את מה שחובתם הציבורית מחייבת אותם: או ילכו למשטרה, או לא ילכו למשטרה.
עכשיו יש בעיה
מה קורה עם החשש לעבירה פלילית הוא כנגד ראש העיריה, אחד מסגניו, המנכ"ל - ודרך אגב, פה צריך להוסיף גם את היועץ המשפטי (שגם הוא יכול לעבור עבירה פלילית)? מה עושים עם המידע הזה נגד הבכירים שבבכירים?

ישנה אסכולה האומרת שהוא צריך להעביר את תלונתו למבקר המדינה, ומבקר המדינה מתוקף סמכותו מברר את זה. מבקר המדינה יכול להעביר ליועץ המשפטי לממשלה. על-פי חוק מבקר המדינה אם הוא חושב שיש עבירה פלילית יעביר הוא ליועץ משפטי לממשלה ומשם לחקירת משטרה. נדמה לי שזה עמדת לשכת המבקרים.
שלומית גלר
לא. הם חזרו בהם.
יהודית נאות
אז זו העמדה של מרכז השלטון המקומי.

יש אסכולה לפיה הולכים בפרוצדורה הרגילה אם צריכים להוציא את זה מתחומי העיריה. ישנה תפיסה לפיה המבקר ילך למשטרה. כל אדם שיודע על עבירה פלילית, או חשד לעבירה פלילית, ילך למשטרה. אני עכשיו אומרת את דעתי: באופן אישי מבקר שעובד ברשות לא הולך למשטרה. הוא בדרך כלל הולך ליועץ המשפטי של העיריה, והוא הולך לראש העיריה או ליועץ המשפטי לממשלה. אינני יודעת, אנחנו צריכים לסגור את הנושא.
לשכת המבקרים אומרת
אנחנו צריכים לשמור על היחסים התקינים של מבקר ומבוקר.
שלומית גלר
אל תדברי בשמנו כי מה שאת אומרת הוא לא נכון. זה לא מה שאנחנו אומרים.
יהודית נאות
קראתי טוב. ישנה עמדה שהמבקר צריך להעביר כלפי מעלה בסולם הפיקוד כי הוא אדם שצריך לשמור על יחסי העבודה התקינים.
היו"ר משה גפני
מה עמדת מרכז השלטון המקומי לגבי מקרה שהתגלתה עבירה פלילית, או חשד לעבירה פלילית?
דוד עמר
היות ואנחנו מדברים במסגרת של בקורת אני חושב שיש מוסד המקובל על כולם, מוסד מבקר המדינה. על מבקר העיריה למסור את חשדותיו למבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
גברת וצלר, הרי יש הגיון בעניין הזה. למה לא מבקר המדינה?
איטה וצלר
לדעתנו אין הגיון בנושא הזה מסיבה פשוטה, שמבקר המדינה לא עוסק במעשים פליליים ובחששות למעשים פליליים. גם לפי חוק מבקר המדינה, סעיף 14(ג), ברגע שמתגלה חשש למעשה פלילי אנחנו מעבירים את זה ליועץ המשפטי לממשלה. אז מה, אנחנו נהפוך פה לאיזה צינור להעברת מידע?
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, אני מסכים.
אביטל שטרנברג
משרד המשפטים מתנגד להעברה ליועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה הוא לא רשות חקירה. הוא רשות אכיפה. לקבל חומר גולמי, חשדות ראשוניים לעבירות פליליות, זה חסר משמעות.
היו"ר משה גפני
מה ההצעה שלכם?
אביטל שטרנברג
אנחנו לא יודעים מי בעצם מתאים. חשבנו שאולי מבקר המדינה, כמו שיש בחוקים אחרים, אבל אין לנו בעניין הצעה חליפית. בכל אופן, אנחנו כמוסד לא מתאימים לתפקיד הזה משום שאנחנו לא רשות חקירה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא להעביר את החומר כפי שהוא אל המשטרה.
היו"ר משה גפני
אני חושב שאני לא אקבל את דעתכם בעניין הזה.
אביטל שטרנברג
אבל לא יהיה שום אפקט להעברת החומר אלינו.
יהודית נאות
זה לא נכון. זה עוד עין שראתה אם יש כאן עניין או לא.
עופר טל
צר לי על עמדת משרד המשפטים. גם במקרה שמבקר המדינה מעלה חשד לביצוע עבירה פלילית הוא בעצם מעביר חומר גולמי ליועץ המשפטי לממשלה והוא זה שמטפל ומחליט.
היו"ר משה גפני
מה עמדת המבקרים הפנימיים?
שלומית גלר
עמדת הלשכה היא כמו עמדת מבקר המדינה. זאת אומרת, את החומר יש להעביר ליועץ המשפטי לממשלה.
שושנה גולדפינגר
אני מסכימה שצריך להעביר את זה ליועץ המשפטי לממשלה. אני מתייחסת להקבלה לחברות ממשלתיות, שם ברגע שמתגלה משהו חשוב מאוד מוציאים את זה החוצה.
אביטל שטרנברג
יתכן שאני אבקש דיון נוסף כדי שיגיע מישהו בכיר ממני מהמשרד להביע את ההתנגדות שלנו לעניין. זה עניין עקרוני.
היו"ר משה גפני
גם הבקשה הזאת נרשמה. חוץ מזה, משרדי הממשלה צריכים לדעת שלוועדת הפנים בפעם הבאה צריך לשלוח תמיד דרגים בכירים. מבחינתי את הבכירה ביותר במשרד. בקשתך נרשמה. בהכנה לקריאה שניה ושלישית את תביאי את הממונים עליך.
אביטל שטרנברג
הייתי מעדיפה לעשות את זה עוד לפני כן כי בינתיים הרכבת כבר תצא מהתחנה.
היו"ר משה גפני
בקשתך נרשמה.
דוד עמר
השלטון המקומי לא יגן על שום עובד, בין אם הוא נבחר או אם הוא בכיר, שסרח בתפקידו, חד וחלק. יחד עם זה, אנחנו מחוייבים במשנה זהירות. אם מבקר העיריה גילה מה שגילה אני מציע שיעביר את זה למבקר המדינה, שיעמיק את הבקורת שלו. כאשר מבקר המדינה, שהוא גם סמכות ויש הערכה כלפי המוסד הזה, ברגע שהוא יחליט שהוא מעביר את זה ליועץ המשפטי לממשלה, זאת אומרת שעברנו עוד מסננת אחת לפני שעשינו משהו חמור.
מרים פרנקל-שור
צריך להבהיר שזה במקרים מאוד ספציפיים, רק כשהחומר מתייחס לראש העיריה, לסגנו, למנכ"ל או ליועץ המשפטי לעיריה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לסכם. יש לנו בעיה. אנחנו מנסים לעשות סדר בכל העניין הזה. כאשר יש דוח בקורת של מבקר המדינה על משרדי הממשלה, כאשר יש חומר גולמי, הרי מבקר המדינה הוא איננו רשות שחוקרת. הם צריכים לבדוק את העניין וברגע שיש חשדות למעשים פליליים - נניח נגד שר מסויים - התפקיד שלו הוא להעביר ליועץ המשפטי לממשלה. גם היועץ המשפטי לממשלה איננו מעביר את זה לחקירת משטרה. מה שהוא עושה, הוא בוחן את החומר. כשהוא בוחן את החומר, אם הוא אכן מוצא יסוד סביר להניח שיש פה חשד לעבירה פלילית נגד שר מסויים, אז המשמעות היא שהיועץ המשפטי לממשלה מבקש ממשטרת ישראל לחקור.

אנחנו מדברים על השלטון המקומי ובשלטון המקומי אנחנו רוצים לתת מעמד למבקר, שהוא יהיה מקביל - כמובן שזה הרבה יותר קטן - למבקר המדינה. אנחנו רוצים שבעצם התהליכים יהיו אותם תהליכים.

מבקר העיריה גילה חשד שראש העיריה עבר עבירה פלילית. לאן הוא צריך ללכת עם זה? הוא יכול ללכת כמו אזרח רגיל למשטרה ולומר שיש חשד לעבירה פלילית. אבל אנחנו לא מעוניינים בזה מכיוון שהוא עובד בכיר בעיריה. הוא לא אזרח רגיל, יש לו נגישות יומיומית למסמכים הרגישים ביותר בעיריה. מה זאת אומרת שהוא ילך למשטרה? העיריות יהפכו להיות בוקה ומבולקה.
מרדכי שנבל
יש לו חובת סודיות למקום עבודתו.
היו"ר משה גפני
אם מבקר העיריה ילך ישירות למשטרה, לפי דעתי, ואני מבין שזאת גם דעת החברים, זה דבר לא הגיוני, לא סביר ולא טוב.

יש שני אופנים שבהם אנחנו יכולים ללכת.

האופן האחד הוא להעביר את זה למבקר המדינה. צודקת גברת וצלר: מה המשמעות של העברה למבקר המדינה? מה יעשה מבקר המדינה יותר מאשר מבקר העיריה? הוא יעשה בדיוק אותו דבר, אם הוא יעשה בכלל. הרי אם הוא מקבל חומר ממבקר העיריה, ואנחנו מדברים על מבקר ששדרגנו אותו, זאת אומרת הוא אקדמאי עם כל מה שנלווה לעניין ---
אביטל שטרנברג
הוא עדיין לא חוקר פלילי.
היו"ר משה גפני
עמדתך ברורה. בניגוד לך, לי יש עמדה. לך אין עמדה. הגמרא אומרת שוודאי וספק, אין ספק מוציא מידי ודאי. את ספק. אני ודאי. אני יודע את התהליך.
אביטל שטרנברג
אין לי שום ספקות לגבי העמדה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא לא מתאים.
היו"ר משה גפני
אין לכם עמדה. זה בדיוק הספק. לנו יש עמדה. אם נעביר את זה למבקר המדינה, לא עשינו כלום. סתם העמסנו חומר על מבקר המדינה. הוא לא יעשה עם זה כלום. הוא יעשה בדיוק את התהליך שהוא עושה עם חומר אחר שמגיע נניח ממשרד פלוני. אם הוא מוצא לנכון הוא מעביר את זה ליועץ המשפטי לממשלה, ואם הוא לא מוצא לנכון הוא כותב את זה בדוח הבקורת שלו.

במקרה הזה צריך להיות בדיוק אותו תהליך. אם מבקר העיריה מוצא לנכון, אז הוא כותב את זה בדוח שלו. אם הוא חושב שצריך להעלות את זה דרגה, מכיוון שבאמת יש פה חשד סביר לעבירה פלילית, הוא מעביר את זה ליועץ המשפטי לממשלה.
אביטל שטרנברג
שכל מה שהוא יכול לעשות זה להעביר למשטרה לחקירה, כי אנחנו לא גוף חקירה. אצלנו אין יכולות לבדוק את החומר הזה. יש לנו יכולות לנתח אותו משפטית.
היו"ר משה גפני
אז מה את מציעה לעשות?
אביטל שטרנברג
מצידי שיעביר את זה למשטרה.
היו"ר משה גפני
לזה אנחנו מתנגדים. אנחנו לא רוצים להפוך את הרשויות למקום שבו המשטרה מסתובבת כל הזמן.
יהודית נאות
אני סבורה שפה עו"ד שטרנברג טועה משום שממילא כאשר מוגשת תלונה שנוגעת לראש עיריה או לסגניו, העסק עובר ליועץ המשפטי, שמורה אחר-כך האם לפתוח חקירה. בעניין הזה אנחנו בעצם חוסכים זמן. כל מה שיש לי להעיר זה שאני מלכתחילה בהצעת החוק שלי אמרתי שזה יועבר ליועץ המשפטי לממשלה, בגלל שחשבתי שמבקר המדינה יסרב.

ההבדל היחיד בין הגירסאות הוא שחבר הכנסת אמנון כהן אמר שאם יש חשדות ביחס לראש העיריה, מי מסגניו או המנכ"ל, ואני אמרתי גם יועץ משפטי לעיריה, משום שכל שאר החשדות יופנו ליועץ המשפטי לעיריה אבל היועץ המשפטי לעיריה לא יכול לבחון לגבי עצמו.
אביטל שטרנברג
ההתערבות של היועץ המשפטי לממשלה כאשר מדובר בנבחרים בשלטון המקומי היא בשלב ההחלטה האם להעמיד לדין, אחרי שנעשתה חקירה, אבל כאן אתם מעבירים חומר שהוא גולמי. אין לנו יכולת לבדוק אותו. אנחנו נהיה דוור שמעביר חומר למשטרה.
היו"ר משה גפני
עמדתך ברורה. העמדה שלנו היא שמעמדו של מבקר העיריה הוא כמו מעמדו של מבקר המדינה. אותו תהליך שעושה מבקר המדינה, יעשו גם פה. אם היתה באה גברת וצלר ואומרת שמבקר המדינה מסכים להיות רשות-על על מבקרי העיריות, אז הייתי מקבל את הגישה הזאת. אבל מכיוון שהיא אומרת, וזאת עמדת מבקר המדינה, שמבקר המדינה איננו שר-על על מבקרי העיריות, אז אין לנו את הדרך הזאת. בעצם לא נותרה לנו ברירה.
אביטל שטרנברג
אפשר להעביר את החשדות ישר למשטרה.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה שמשטרת ישראל תתחיל להסתובב בעיריות.
יהודית נאות
בואו נהיה ריאליים. את יודעת שחצי מדוחות הבקורת של מבקרי העיריות יש בהם עבירות פליליות והם לא הולכים למשטרה.
מרים פרנקל-שור
סעיף 170ג(א) דן בליקויים שמצא מבקר העיריה ופרסם בדוח ובמה שהוא ממליץ לעשות. כאן העיר את תשומת לב הוועדה מבקר המדינה לתיקון שהתקבל בחוק, לפיו צריך להקים צוות שבראשותו יהיה מנכ"ל ועליו יהיה לתקן את הליקויים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אנחנו מקבלים את זה.
איטה וצלר
צריכה להיות התאמה בין שני הדברים.
יחזקאל לביא
אבל כאן כתוב "מנכ"ל עיריה" ואילו בחוק כתוב "מנכ"ל משרד ממשלתי".
סיגל יאיר
יש עוד נקודה שאנחנו רוצים לדבר עליה, הנושא של העברת דוח הבקורת לוועדה לענייני בקורת מדינה.
יהודית נאות
זה טעות קולמוס. זה נמחק.
יחזקאל לביא
אני מבקש להוסיף בסעיף הקודם, שעותק יועבר גם למנהל האגף לבקורת במשרד הפנים.
מאיר טלמור
לא בשלב הזה. הסעיף הזה הוא עוד לפני שלב הדיון במועצה.
יהודית נאות
אנחנו בסעיף 170ג(א) ואמרנו שזה יהיה מותאם למה שהתקבל בחוק.
היו"ר משה גפני
אבל מר יחזקאל לביא טוען שהיום המצב הוא שמעבירים את הדוח בין היתר לאגף הבקורת במשרד הפנים. הוא אומר שצריך להכליל את זה גם בחוק הקיים.
דוד עמר
אל"ף, לא מעבירים.
יחזקאל לביא
כן מעבירים. אנחנו מקבלים דוחות בקורת.
עופר טל
היום זה לא חובה בחוק.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נשנה מהחוק הקיים. אני חוזר כל הזמן על העמדה שלי: אנחנו מטפלים בחוק מסוים ואני מציע לא להכניס בדלת האחורית דברים נוספים. אנחנו לא דיברנו על משרד הפנים בעניין הזה. אני לא רוצה שמעמדו של משרד הפנים ייפגע, אבל אני לא הולך להעלות אותו עכשיו. ביקשתי מעו"ד פרנקל-שור לקחת את החוק הקיים. אם זה היום רְשות, אז צריך להעביר את זה כרְשות. אם זה היום חובה באיזה שלב, אז להעביר את זה כחובה. לא נשנה את החוק הקיים.
דוד עמר
גם היום כאשר יש ישיבת המליאה אתה שולח לחבר'ה ממועצת העיר את כל סדר היום, עם הפרוטוקולים של הוועדות לאישור. בגמר האישור אתה שולח לשר הפנים, לממונה, למבקר המדינה. כשהפרוטוקול של עיריית נשר, של ישיבת המועצה, מגיע לשר הפנים, אז ששר הפנים יעביר את זה לאגף הבקורת במשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
לא נשנה את המצב הקיים.
מרים פרנקל-שור
אנחנו צריכים לחזור לסעיף 6(ו).
יהודית נאות
לא צריך לחזור לסעיפים (ו) ו-(ז) בסעיף 170ב לפקודה. גמרנו את זה.
מרים פרנקל-שור
אנחנו בסעיף 170ג(2)(ד), הצעה של חבר הכנסת אמנון כהן. סעיף קטן (ד) דן בדוח מבקר העיריה ובהערות ראש העיריה והוועדה לענייני בקורת. מבקש חבר הכנסת אמנון כהן לקבוע שאם לא מסר ראש העיריה את הערותיו במועד שנקבע, תדון הוועדה בדוח הבקורת ותגיש את הדוח למועצה בתוך חמישה חודשים ממועד הגשתו, גם בלי הערותיו של ראש העיריה.
מרדכי שנבל
השאלה היא איך להתייחס לדיון כשאין תגובת מבוקר על ההערות.
היו"ר משה גפני
כמו שמתייחסים תמיד.
שושנה גולדפינגר
חשוב מאוד מבחינת התהליך, השלבים שעובר דוח בקורת, מבחינת תגובות של המחלקות, שלא יהיה אפשר להבין מתוך החוק שאפשר לא להגיע למצב שמפרסמים דוח בקורת לציבור. אנחנו מכירים את התופעה הזאת, שבמשך שנים בבני-ברק בגלל כל מיני בעיות הדוח לא הגיע לפרסום, בגלל פרשנויות שונות של החוק כפי שהוא היה קיים. חשוב מאוד שיהיה ברור שבכל מקרה אם לא עומדים בלוח זמנים הדוח מתפרסם.
היו"ר משה גפני
מה הסנקציה שאפשר להטיל על ראש רשות שלא מגיש הערות?
שושנה גולדפינגר
שהדוח יפורסם בלי ההערות שלו.
יהודית נאות
בדיוק, לא יהיו התירוצים שלו.
עופר טל
נציגי לשכת המבקרים הפנימיים לא התייחסו למצב שראש העיריה אמור להגיש תוך 3 חודשים את ההערות והוא לא מגיש, הוא לא רוצה. נכון להיום התהליך הציבורי נתקע. אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אם הוא לא הגיש במשך 3 חודשים, ועדת הבקורת תדון בלי ההערות שלו.
דוד עמר
נניח שוועדת הבקורת תקבל החלטות, אז מה הלאה?
עופר טל
עכשיו זה מגיע לדיון במועצה.
דוד עמר
מי מביא לסדר היום?
עופר טל
החוק קובע שזה יגיע לסדר היום.
מרים פרנקל-שור
סעיף 170ג(3)(ה) - סעיף קטן (ה) ממשיך את התהליך בסעיף קטן (ד). הוא קובע שאם הוועדה לענייני בקורת לא הגישה את סיכומיה והצעותיה, יחלק המבקר את הדוח לחברי המועצה לא יאוחר מתום 5 חודשי מיום הגשתו לראש העיריה ומועצת העיריה תדון בדוח 7 חודשים מיום הגשתו של הדוח לראש העיריה.
היו"ר משה גפני
יש הערות? אם אין, אפשר להמשיך הלאה.
איטה וצלר
לא ברור לי כל-כך לגבי סעיף 170ג(א). אמרנו שיש את העניין של תיקון חוק מבקר המדינה. מה ההחלטה שהתקבלה?
מרים פרנקל-שור
אני צריכה לראות את התיקון שהתקבל ולהתאים את הדברים.

סעיף 8 (הוספת סעיף 170ה) - לגבי דוחות, חוות דעת וכל מסמך אחר של מבקר העיריה, הם לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.
יהודית נאות
זאת היתה הצעה של השר ראובן ריבלין.
מרים פרנקל-שור
וגם של חבר הכנסת אמנון כהן.
מרדכי שנבל
יש לנו את הנוסח בחוק הבקורת הפנימית על העניין של קבלת בקורת כראיה. הנוסח שמופיע בסעיף ההוא נראה לנו יותר סביר. סעיף 10 לחוק הבקורת הפנימית אומר: "דוח, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי; הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידו של המבקר הפנימי לא תשמש ראיה בהליך משפטי אך תהא כשרה לשמש ראיה בהליך משמעתי". זה די דומה.
יהודית נאות
זה זהה. רק שני אנשים שונים ניסחו את זה. אין שני אנשים הכותבים את אותן מלים. הרעיון היה לאפשר חופש התבטאות כדי שלא יהפכו כל מלה שתירשם להוכחה במשפט פלילי.
מרדכי שנבל
הבעיה היא שאי אפשר להביא מלכתחילה את הדוח. הדוח הוא כלי שני.
היו"ר משה גפני
לגבי הניסוח אנחנו נסמוך על היועצת המשפטית של הוועדה.
יהודית נאות
במילא גברת נגה ענתבי אחראית גם על הניסוח ההוא וגם על הניסוח פה.
מרים פרנקל-שור
סעיף 9 (תיקון סעיף 171) - כאן מדובר על פיטורי עובדים. מבקש חבר הכנסת אמנון כהן לקבוע שלא יפוטר מבקר העיריה או היועץ המשפטי לעיריה אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, כמובן לאחר שניתנה הודעה כדין.
אביטל שטרנברג
הודעה נדרשת גם היום.
מרים פרנקל-שור
פיטורי מבקר העיריה יהיו טעונים אישור מבקר המדינה.
יהודית נאות
יש כאן שני תיקונים. היום החוק דורש 2/3. השינוי הוא מהותי.
איטה וצלר
כפי שמבקר המדינה כתב במכתב אליך, אנחנו רואים בניסוח הזה של הסעיף כמנוגד בכלל לקונספציה של מה זה מבקר המדינה. מבקר המדינה הוא רשות מבקר חיצוני וכאן רוצים להכניס אותו לצד האופרטיבי, הביצועי, הניהולי של העיריה. לכן מבקר המדינה כמובן מתנגד. אני מבינה שלשכת המבקרים הפנימיים גם היא בעד הורדת התוספת הזאת.
היו"ר משה גפני
לפי החוק הקיים הרי אפשר לפטר מבקר ברוב של 2/3.
אביטל שטרנברג
כמו עובדים בכירים אחרים.
היו"ר משה גפני
האם אתם מתנגדים לפער שבין 2/3 ל-3/4?
איטה וצלר
לא. אנחנו מתנגדים לכך שהפיטורים טעונים את אישור מבקר המדינה, הסיפא של הסעיף.
היו"ר משה גפני
גברת וצלר בכל החוק הזה רוצה לברוח החוצה.
איטה וצלר
אני לא בורחת. אני רוצה להישאר בתחום הבקורת ולא להיכנס לתחום הניהול.
מרים פרנקל-שור
יש שאיפה, גם בהרבה מההצעות של חברי כנסת, של המבקרים הפנימיים להשתייך בפיחות זוחל למבקר המדינה.
דוד עמר
אני חושב שישנו חוק ולא צריך לנצל סיטואציה כדי לשנות את המצב הקיים. אנחנו תומכים ברוב התיקונים שהצעתם. אנחנו לא מבינים למה פה מעלים ל-3/4. ממשלה מחליפים ברוב של 61.
מרים פרנקל-שור
צריך לשמור על מבקר העיריה, שממלא תפקיד מאוד לא פשוט.
דוד עמר
ולא צריך לשמור על ראש העיריה? ולא צריך לשמור על עובד הנקיון שמנקה את הרחובות?
שלומית גלר
בקורת אף אחד לא אוהב, על-פי ההגדרה.
דוד עמר
2/3 זה רוב מכובד. הרי גם לגייס 2/3 זה קשה.
מאיר טלמור
זה קל מאוד. יותר מדי קל.
אביטל שטרנברג
אנחנו מתנגדים לשני האלמנטים, גם להגדלה מ-66% ל-75%, משום שאין בעצם שוני בינו לבין היועץ המשפטי שאותו ניתן לפטר ב-2/3. התוספת הזאת נראית לנו מיותרת.
דוד עמר
גם אין הבדל בינו לבין הגזבר או המנכ"ל.
אביטל שטרנברג
הדבר השני שלו אנחנו מתנגדים זה הערבוביה בין הבקורת הפנימית ברשויות המקומיות לבין מבקר המדינה. אנחנו חושבים שלא צריך לערב בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, בטח לא בפונקציות בקורת.
שלומית גלר
בעניין פיטורי מבקר העיריה מציעה לשכת המבקרים הפנימיים כי תוקם ועדה ציבורית בה יהיו חברים נציגי הרשות המקומית הנוגעת לעניין, המרכז לשלטון מקומי, לשכת המבקרים הפנימיים והאיגוד המקצועי הנוגע לעניין. זאת אומרת, אנחנו מצטרפים לעמדה של מבקר המדינה, לצורך העניין, שהוא לא יהיה חלק מהעניין. אם באמת יש בעיה אז במקום מבקר המדינה, ההצעה החלופית שלנו לסיפא של הסעיף היא הקמת ועדה ציבורית.

אף אחד לא אוהב בקורת. אני חושבת שהמערכת צריכה להגן על המבקר. ברשות המקומית על אחת כמה וכמה כי התפקיד שלו באמת קשה.
דוד עמר
אל תאבדו את האהדה שיש לרוב ראשי הערים כלפי המבקרים.
היו"ר משה גפני
היה צליל אִיוּם בקול שלך.
דוד עמר
לא, אין צליל אִיוּם. המסקנה שאני מסיק מכך היא שלשכת המבקרים רוצה להיות בעל הבית על ראש העיריה. היא לא רוצה לבקר את העיריה.
היו"ר משה גפני
הם לא היחידים שרוצים להיות בעל הבית ... אני מבקש לקרוא לחברי הכנסת אמנון כהן ואיוב קרא. עלינו להחליט לגבי 2/3 או ¾.
יהודית נאות
אתה לא נותן לי לנמק למה יש הגיון במעבר ל-3/4.
עופר טל
מבקר פנימי הוא אחד התפקידים הבודדים שבאופן מובהק יתכן שירצו לפטר אותו כי הוא טוב. מבקר עיריה, קל וחומר, בגלל הסביבה הפוליטית. לכן אנחנו סבורים שיש הצדקה למעבר מ-2/3 ל-3/4.
משה אופיר
בדרך כלל ברשויות המקומיות הקואליציה מונה כ-2/3 מחברי המועצה. המצב הנוכחי הוא שמספיק שהקואליציה תרצה לפטר. תיקון החוק בא לחייב שגם מישהו מהאופוזיציה ירצה לפטר את המבקר.
יחזקאל לביא
אני רוצה להעיר שתי הערות. לגבי הנושא של 66% או 75% - אני רוצה להביע דיעה. אני לא אומר אותה כרגע על דעת המשרד שלי, כי במשרד לא דנו על כך. בנושא הזה יש לי דיעה משלי מנסיוני בעבר. ב-66% תמיד הצליחו להעביר את הנושאים האלה. לא יעלה על הדעת לדעתי שאדם שמשמש כיועץ משפטי ברשות מקומית, שגם איתו יש לא פעם אותם חיכוכים שיש עם מבקר פנימי, הוא יהיה פחוּת מהמבקר הפנימי.
משה אופיר
הוא לא כמו מבקר.
יחזקאל לביא
היו לנו דברים כאלה בעבר. היו לנו נסיונות לפיטורים של יועצים משפטיים על-ידי ראשי רשויות שלא רצו אותם וזה היה כמעט אותו סיפור כמו עם מבקר פנימי. לכן אני אומר שישארו בתחום של ה-66%.

עוד הערה אחת קטנה. במקום מבקר המדינה הייתי שם את שר הפנים, מכיוון שהוא הרשות שלמעשה עומדת מעל. לצורך העניין הזה, שזה יעבור אליו.
דוד עמר
אני בעד.
היו"ר משה גפני
אני לא מקבל את העניין של שר הפנים. אנחנו נבחן בינתיים את התפקוד שלו ונראה אחרי זה, אולי נעשה תיקון לחוק.
שוקי אמרני
אני סבור שאין מקום להגדיל את האחוז לצורך פיטורים.
היו"ר משה גפני
אני מבין שאתה אומר את עמדת המשרד. מר יחזקאל לביא אמר שהוא מייצג את עצמו.
יחזקאל לביא
לא החלפנו בינינו דיעות בנושא הזה.
שוקי אמרני
אנחנו באותה עמדה, שאין צורך להגדיל את האחוז. אנחנו סבורים שמבקר הרשות המקומית הוא לא במתכונת של מבקר המדינה. הוא מבקר בתוך רשות מקומית. מישהו העיר שיש כאן קצת ערבוב בין הדברים. אנחנו סבורים שצריכים לעשות בהחלט צעדים כדי לחזק את מעמדו של מבקר העיריה בהיבט של האי-תלות. יחד עם זה, אנחנו סבורים שאסור ליצור כאן מרכיבים מלאכותיים מסויימים שייצרו בסופו של תהליך את הדבר ההפוך ממה שהאנשים הטובים בהצעות האלה רוצים להשיג.
אתן לך רק נתון אחד
בשנת 1994 היו בסך הכל 37 מבקרים בכל הרשויות המקומיות במדינת ישראל. היום אנחנו נמצאים במצב שישנם קרוב ל-180 מבקרים ברשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
עמדתכם היא להשאיר את המצב הקיים.
שוקי אמרני
הערה נוספת, לאורך הדיון כאן התקבלו החלטות טובות אבל לעניות דעתי ההתייחסות כאן, בהיבט של האיזון לחוות דעת שניתנות, מחייב בחינה. הוועדה כמובן סוברנית להזמין את מי שהיא רוצה לבוא לוועדה אבל אני חושב שעמדה של כל מיני עמותות, שיהיו חשובות ככל שיהיו, היא לא כמו עמדה של משרדי ממשלה. משרד הפנים הוא המשרד הנושא באחריות מיניסטריאלית על השלטון המקומי. אני מדבר ברמה הכללית.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא אוחזים ברמה העקרונית.
שוקי אמרני
אם לא אוחזים ברמה העקרונית, זה בסדר אבל יהיו בוודאי עוד כמה ישיבות.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד למשרדי הממשלה, ואני באמת רוחש להם כבוד רב, תפקיד הוועדה הוא לשמוע את משרדי הממשלה. לא חייבים לקבל את עמדתם, רק אם הם מדברים בהגיון, ולא תמיד הם מדברים בהגיון ולא כל המשרדים. התפקיד שלנו הוא גם לשמוע אנשי ציבור שאינם ברשות המבצעת. התפקיד שלנו לשמוע גופים שרלוונטיים לצורך העניין. ההחלטה היא בידי חברי הכנסת, עד שיחליפו אותנו בבחירות.
שושנה גולדפינגר
אנחנו באיגוד מבקרי הפנים תומכים בהעלאת האחוז ל-75% כדי לחזק את אי-התלות של המבקר. לא לשכוח, הוא נבחר על-ידי המועצה ועובד בתוך המועצה.
דוד עמר
מה קורה אם הוא לא מתפקד?
עופר טל
אז כמעט כל המועצה תרצה לפטר אותו.
שושנה גולדפינגר
נקודה נוספת, בקשר לאינסטנציה נוספת. בדיונים פנימיים אצלנו העלינו אפשרות להוסיף את הממונה על פניות הציבור כאינסטנציה נוספת. אפשר שנציב תלונות הציבור, שבאופן טבעי מתערב בנושא של פיטורים לאחר מעשה, אם יש ערעור, הוא יהיה זה שיתערב במקרה כזה, שהוא מקרה בעייתי ורגיש במיוחד, בשלב שלפני הפיטורים ולא בשלב שלאחר הפיטורים.
איטה וצלר
הנושא הזה הרי נמצא כבר היום בחוק מבקר המדינה.
שושנה גולדפינגר
שם זה התערבות בשלב של אחרי הפיטורים.
איטה וצלר
תוך כדי. הנושא מעוגן בפרק שנוגע לחובותיו של נציב תלונות הציבור, בסעיף 45(א)(2) בחוק מבקר המדינה. כך שכל מה שגברת גולדפינגר אמרה מעוגן היום בחוק. "תלונה של עובד שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף 36 (1) או (2) - זה כולל את מבקר העיריה - על העברתו מתפקיד או על מעשה החורג מהוראות החוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי או הסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או המונע מלשלם טובת הנאה" - הוא יכול לפנות לנציב תלונות הציבור. לנציב תלונות הציבור יש אפילו סמכות להחזיר אותו לתפקיד, או כל סעד אחר שהוא מוצא לנכון.
שושנה גולדפינגר
זה אחרי שפיטרו אותו. אנחנו רוצים להקדים את זה, עוד לפני הפיטורים.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות, דברי סיכום. בעיקר לגבי הנושא הזה של 2/3 ו-3/4.
יהודית נאות
אני חושבת שמבקר העיריה בעניין הזה הוא כמו עובד שחושף שחיתות ולכן בעניין הזה הוא מוגן. הרעיון היה לעשות שני מנעולים: גם ¾ וגם מבקר המדינה. אני חושבת שלא צריך את העניין של מבקר המדינה אבל כן צריך את ה-3/4. אני מקבלת את דברי עו"ד שטרנברג, שנצטרך לתקן בהצעה נפרדת גם לגבי יועץ משפטי. אלה שני התפקידים שבשל הסיכוי שלהם לחילוקי דיעות הם צריכים הגנה נוספת.
אמנון כהן
חבר הכנסת גפני, בגלל שהצעת החוק שלך לא עברה ועדיין ראש העיריה נבחר בבחירה ישירה, הוא למעשה שריף של העיר. לא סתם ביקשתי שזה יהיה ¾. אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על המבקר כדי שלא יהיו חשוף ללחצים של ראש העיריה שאולי ירצה לפטר אותו. יותר קל לגייס 2/3 מחברי המועצה ואילו ¾ זה יותר קשה. צריך לתת פה יותר הגנה למבקר העיריה, כדי שיוכל לעשות את תפקידו כראוי. אני חושב שמן הראוי להשאיר את זה כמו שאני הצעתי.
דוד עמר
אני מבקש לדחות את ההצבעה ולא להצביע היום.
היו"ר משה גפני
לא הייתי מזכיר את זה אלולא חברי הזכיר. אני הנחתי הצעת חוק על שולחן הכנסת. אני מתלבט בעניין הזה, למען האמת. אני רואה את ההתנגדויות שלך וזה מתחיל לתת לי תאבון. יש מצב שבו ראש העיריה נבחר בבחירות אישיות. הנסיון בראשות הממשלה הוכיח שזה לא היה דגם מוצלח. לפי דעתי הדגם של מה שקורה בעיריות, יש בזה מעלות ויש בזה חסרונות גדולים מאוד.

כשאתה אומר שאתם מתנגדים - בשם מי אתם מדברים? האם אתם מדברים בשם 200 ומשהו ראשי ערים וראשי רשויות, או שאתם מדברים בשם אלפי נבחרי הציבור שהם חברי מועצות העיר? האם בדקתם מה עמדתם של חברי המועצה, שנבחרו גם על-ידי הציבור? האם עמדתם היא שעדיף שראש העיריה ייבחר על-ידי מועצת העיר, או שעדיף שהוא ייבחר על-ידי הציבור, מעל ראשם של חברי מועצת העיר? לי יש התלבטות בעניין הזה. אני לא מתכוון לנסוע עם זה כמו טרקטור, כמו שהייתי נגד הבחירה הישירה לראשות הממשלה מלכתחילה, עד שברוך ה' החוק הזה שונה. בעניין הזה יש לי התלבטות. אבל ככל שגוברת ההתנגדות של מרכז השלטון המקומי בשם ראשי ערים, אני מתחיל לחשוד שיש בעיה.

מה מציע חבר הכנסת אמנון כהן בהצעה הזאת? יכול להיות שמבקר העיריה פשוט לא מוצלח, קורה גם דבר כזה. יש גם חברי כנסת לא מוצלחים. אז חברי כנסת מחליפים בבחירות. איך מחליפים את מבקר העיריה? ככל שנגדיל את האחוז המחוייב לצורך פיטורים אנחנו נגרום לכך שישאר מבקר עיריה לא טוב.

מי מעוניין שיהיה מבקר עיריה טוב? קודם כל האופוזיציה. הם לא רוצים שיהיה מבקר עיריה לא מוצלח, אז הם בוודאי יתמכו בזה. ההנהלה בדרך כלל מהווה כ-66% מהמועצה. תבוא הנהלת העיר עם ה-66% שלה ותגיד שמבקר העיריה לא טוב וצריך להחליף אותו. הרי בלי ההנהלה אי אפשר להחליף אותו בשום מקרה. אז מה, האם יכול לקרות מצב שהאופוזיציה במקרה כזה תתנגד ותרצה מבקר עיריה לא מוצלח שלא יודע לכתוב דוחות?

לכן, על אף שאין לי עמדה נחרצת, אבל אם אנשים חכמים כמו חברי הכנסת יהודית נאות ואמנון כהן אומרים את זה, אני בוודאי תומך בזה. לכן אני מבקש להצביע. אנחנו מורידים את הסיפא של סעיף 9(ב). פיטורי המבקר לא יהיו טעונים את אישור מבקר המדינה. נצביע על הצעת החוק, כפוף לכל ההערות, שינוסחו על-ידי היועצת המשפטית. מי בעד ההכנה לקריאה ראשונה?


הצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון - מבקר העיריה), התשס"א-2001

בעד - 3
אין מתנגדים
אין נמנעים
הצעת החוק נתקבלה להעברה לקריאה ראשונה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק תועבר לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים