ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/05/2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 77), התשס"א-2001, חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 80), התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3200
17
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
23/05/01

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3200
ירושלים, ט"ז בסיון, תשס"א
7 ביוני, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 254
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, א' בסיון התשס"א (23 במאי 2001), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
עבד אלמאלכ דהאמשה
אמנון כהן
יהודית נאות
איוב קרא
מוזמנים
אברהם אמונה - משרד הפנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
עו"ד איטה וצלר - משרד מבקר המדינה
טליה סיון - משרד מבקר המדינה
עמי בן-דרור - מרכז השלטון המקומי
עופר טל - יו"ר איגוד מבקרי הרשויות ומבקר עיריית חיפה
משה אופיר - מבקר המועצה מעלה אפרים
שושנה גולדפינגר - מבקרת עיריית בני-ברק
יעל רון - רכזת חטיבה ארצית באיגוד המקצועי -
הסתדרות המח"ר
שלומית גלר - מבקרת רפא"ל – לשכת מבקרים פנימיים ישראל מרדכי שנבל - לשכת המבקרים הפנימיים ישראל
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר העירייה), התש"ס-2000,
של קבוצת חברי כנסת.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הרכב הוועדה לענייני ביקורת), התש"ס-1999,
של חבר-הכנסת איוב קרא.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, התשס"א-2001, של חברת-הכנסת י' נאות.


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר העירייה), התשס"א-2000
(של קבוצת חברי הכנסת)

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הרכב הוועדה לענייני ביקורת), התש"ס-1999
(של חבר-הכנסת א' קרא)

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות, התשס"א-2001
(של חברת-הכנסת י' נאות)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מתנצל גם בשמי וגם בשם הוועדה כולה על העיכוב בתחילת הישיבה שנבע מסיבות טכניות שנוגעות לחוק המשולב שאנחנו הולכים לדון בו עכשיו.

אנחנו בעצם דנים על שלוש הצעות חוק. היות ואנחנו כנסת דינמית מאוד ונעשו פה שינויים כל הזמן, יש הצעת חוק אחת שירדה מכיוון שהמציע נהיה שר. הצעת חוק של חבר-הכנסת איוב קרא שנדון בה. הצעת חוק של מספר חברי כנסת שיוצא ממנה אלי גולדשמידט שהוא איננו חבר כנסת כבר, יולי אדלשטיין שהוא סגן שר ויורי שטרן שהוא סגן שר. והצעת החוק של חברת-הכנסת יהודית נאות.

מה שאנחנו מתכוונים לעשות, וזה מה שהיועצת המשפטית של הוועדה הכינה ולכן גם נבע
חלק מהעיכוב, זה לשלב את שלושת החוקים יחד שעניינם נושא הביקורת ברשויות המקומיות.

אני מתנצל על עוד דבר, שנהייתי יו"ר הוועדה ואני נכנס לעניין הזה באמצע.

אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה להציג את החוקים.
מרים פרנקל-שור
הנוסח שעומד בפני הוועדה זה נוסח שכולל כבר את החלטות הוועדה שכתובות בשחור. שאר הצבעים, בהתאם למקרא שיש למעלה בעמוד הראשון, שלחתי את הצעות החוק כלשונן והצעות החוק שהוגשו במקור. השאלה איך אתה רוצה לקיים את הדיון, האם לעבור מהר ולראות מה התקבל עד עתה, כי יכול להיות שיש כאן הערות, או לעבור הלאה מעמוד 2 ואילך לגבי תיקון סעיף 167א.
היו"ר משה גפני
אני מציע, אם יש למישהו מהמשתתפים הערות לעיקרון, לא לסעיפים מכיוון שעל הסעיפים תיכף נדון. אבקש קודם כל מגברת וצלר, נציגת משרד מבקר המדינה, שגם פנה אלי במכתב, להציג את ההערות שלכם לנושא.
איטה וצלר
מבקר המדינה, במכתב ליושב-ראש הוועדה, התייחס לשלושה נושאים בשלוש הצעות החוק. הראשון מתייחס לסעיף 170ג(1)(א). הוא מפנה את תשומת הלב לכך שיש תיקון חדש בחוק מבקר המדינה, סעיף 21א( ב) שנכנס לתוקף רק בסוף אפריל ושם מוקם למעשה מנגנון בכל רשות מקומית בניהולו של מנכ"ל העירייה, שצריך לעקוב אחרי הממצאים שהעלה מבקר המדינה, לעקוב אחר התיקונים ולדווח בין היתר גם למבקר המדינה. לכן מבקר המדינה מפנה את תשומת הלב שלא תהיה "התנגשות" בין חוק מבקר המדינה שכבר בתוקף לבין ההצעה כאן.
יהודית נאות
בואי נחכה כשנגיע לסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
לגבי עיקרון החוק, אתם מסכימים לו?
איטה וצלר
חוץ משלושת הדברים שמבקר המדינה העלה.
היו"ר משה גפני
שהם נוגעים לסעיפים ספציפיים. ברגע שנגיע לסעיפים, תוכלי להתייחס אליהם.

גב' שלומית גלר, בבקשה.
שלומית גלר
ברמת העיקרון, אני רוצה לציין שבעצם במדינת ישראל קיימים שני גופי ביקורת. יש ביקורת פנימית ויש ביקורת חיצונית שהיא ביקורת המדינה, או במשרדי הממשלה, כמו במשרד הפנים, יש את האגף הממונה על הביקורת הפנימית. הלוגיקה הזו צריכה לעבוד לכל אורך החקיקה במדינה.

בשנת 1992 חל איזשהו מהפך, כאשר המחוקק בעצם חוקק את חוק הביקורת הפנימית, שבא לנסות לגבש מסגרת שלמה שמגדירה בעצם מיהו מבקר פנימי, מי יכול להיות מבקר פנימי, מה הוא צריך לעשות. הוא בעצם לוקח ומגדיר את כל אושיות המקצוע הזה של הביקורת הפנימית. יש את חוק מבקר המדינה שעוסק בדיוק בהרחבה לגבי מבקר המדינה ובעצם אין איזשהו גוף ביניים במדינת ישראל שהוא שעטנז.

מה שקורה הוא, יש איזשהו תהליך חקיקה, שמבחינה כרונולוגית קרו פה כמה תופעות. פקודת העיריות נחקקה בשנת 1975 ושם אכן נקרא המבקר: מבקר. בשנת 1992, כאשר היתה איזושהי התכנסות, אחרי שישבו על המדוכה הרבה זמן, נקרא מבקר פנימי, הוגדר מיהו ומה הוא. כל מה שנעשה לאחר שנת 1992, למשל בצו המועצות המקומיות כתוב כבר: המבקר הפנימי במועצה המקומית. גם בצו המועצות האזוריות נכתב: המבקר הפנימי.

זאת אומרת, הביקורת היא איזושהי עין ציבורית. יש עין ציבורית פנימית בתוך הארגון ויש עין ציבורית חיצונית שהיא מחוץ לארגון, כשבעצם המטרה של שני האורגנים הגדולים האלה היא להיות איזושהי זרוע של הגוף המחוקק, של הגוף המבצע, שבא לבדוק שאכן בארגונים ובמדינת ישראל הכל נעשה על פי מינהל תקין, על פי חיסכון, יעילות, אפקטיביות וכיוצא בזה.

אם אנחנו לוקחים את הלוגיקה הזו, ויש קריטריונים שמגדירים מה זה מבקר פנימי, ללא התייחסות ספציפית כרגע לנושאים נקודתיים, אני חושבת שצריך להתייחס ברמת העיקרון לכך שהמבקר בעירייה הוא מבקר פנימי, כמו כל מבקר פנימי אחר.
היו"ר משה גפני
אתם בעד החוק או נגד?
שלומית גלר
באופן כללי אין בעד ונגד. יש כמה הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
אפשר להתחיל לדון על הסעיפים?
שלומית גלר
אפשר להתחיל לדון על הסעיפים. כל מקום שנתייחס אליו, יש איזושהי נקודת מוצא שאנחנו יוצאים ממנה, וזה מה שאני מנסה להבהיר פה בגדול, שצריך להתייחס באותה לוגיקה. זאת אומרת, מה שכבר נחקק בשנת 1992 בחוק הביקורת הפנימית, שמגדיר מה זה, ניתן לקחת דברים שחשבו עליהם ולהעביר לשם ולא לנסות להמציא את הגלגל מחדש עם ניואנסים קצת שונים. איפה שיש כבר משהו שנחקק וחזרו עליו בחוק החברות, זאת אומרת דנו עליו וזה קיבל חיזוק בחוק ההוא, אין טעם היום לבוא וליצור משהו חדש שקיים באיזושהי נישה קטנה. הלא ברשויות יש גם רואי חשבון, יש גם יועצים משפטיים. אין להם משהו מיוחד להם. זאת אומרת, יש את חוק רואי החשבון. יש איזושהי לוגיקה בתפיסה.
היו"ר משה גפני
את מבקשת מאתנו שניצמד למה שכבר נחקק. הכנסת בנויה בצורה כזאת שהיא כל הזמן מתחדשת. יש חברי כנסת שדבר אחד הם לא ישנו, את מה שניתן למשה מסיני. חוץ מזה, הרבה דברים משתנים. מה שיהיה הגיוני בסעיפים, סביר להניח שחברי הכנסת יקבלו. מה שיהיה פחות הגיוני, אנחנו לא נקבל.
מרדכי שנבל
הנקודה העיקרית שאנחנו אומרים היא, יש חוק הביקורת הפנימית שהוא חוק מסגרת, ולא נראה לנו סביר שלמבקרים שונים ולארגונים שונים תהיינה הוראות שונות או נגזרות שונות, ואני יכול לתת דוגמה.

בעניין של חופש גישה למאגרי מידע, בחוק הביקורת הפנימית כתוב שלמבקר פנימי יש רשות להיכנס לכל נכס של הגוף המבוקר. בפקודת העיריות המשפט הזה לא קיים.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים שהוא יהיה?
מרדכי שנבל
כן. מה שנכון למבקר של משרד ממשלתי או חברת חשמל נכון גם למבקר העירייה.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
עופר טל
אני לא מסכים לדברים שנאמרו פה. אני מסכים להצעות שמוצגות פה, אבל מה שהם אומרים לא עולה בקנה אחד עם מה שקיים היום.

חוק הביקורת הפנימית שחוקק ב-1992 לא סתם הוציא מתוכו את מבקרי הרשויות המקומיות. יש פקודת עיריות לגבי עיריות, יש צו מועצות מקומיות. חוק הביקורת הפנימית מתייחס למבקרים פנימיים אחרים. כל מה שאנחנו הולכים לדון פה בעצם היום מתייחס לביקורת ברשויות מקומיות. אין שום קשר למבקרים פנימיים. שיהיה ברור שאנחנו מדברים על חוקים שונים.
שושנה גולדפינגר
אם אנחנו מדברים באופן כללי, ההצעה פה מדברת על עיריות והגיוני להרחיב ולהחיל את זה גם על המועצות המקומיות והאזוריות, שהן כלולות בחוקים נפרדים אבל העקרונות הם אותם עקרונות ושיטות העבודה הן אותן שיטות. לכן, הגיוני להחיל את הדברים שהתקבלו גם על החוקים הרלוונטיים לרשויות הקטנות, לרשויות המקומיות והאזוריות.
מרים פרנקל-שור
אני רוצה להשיב שני דברים. אחד, אני בהחלט אבדוק היכן הוסדר כל נושא מבקרים במועצות מקומיות, מכיוון שאם הנושא מוסדר רק בצווים, יכולה ועדת הפנים רק להמליץ בפני שר הפנים להשוות את מעמדם של מבקרי המועצות המקומיות לזה של העיריות. ועדת הפנים יכולה לחוקק רק חוקים, אבל צווים נמצאים בסמכות השר.

דבר נוסף, היה ויש באפשרות הוועדה להסדיר את זה גם בחקיקה, אני ממליצה שזה יהיה אפילו לפני קריאה ראשונה. אני אבדוק את זה.
יהודית נאות
תמיד יש לנו בעיה. אם זה בצו, זה לא בסמכותנו. אף פעם אנחנו לא יודעים איפה זה נמצא. צריך לבדוק.
עמי בן-דרור
להערה של היועצת המשפטית, העלינו את זה בישיבה הקודמת ואני דרשתי שתהיה התייחסות לכלול גם את המועצות המקומיות. חבל לבזבז העברת חוק כזה מבלי לשלב גם את המועצות המקומיות.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה רבה.
יהודית נאות
מירי, בסעיף 149ג', אני לא זוכרת את הנוסח המקורי, אבל אני זוכרת שאושר לא רק ש"סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה". בסעיף 149ג'(ב) אני זוכרת שכתוב היה שראש העירייה וסגניו לא יכולים להיות בוועדת ביקורת, וגם אושר במקום "וסגניו" יבוא: "סגניו וחברי ועדת הנהלה". אני זוכרת שקיבלנו גם את התיקון הזה.
היו"ר משה גפני
זה מופיע בחוק של חבר-הכנסת איוב קרא.
יהודית נאות
אני ישבתי וסימנתי לי מה קיבלו ומה לא קיבלו.
מרים פרנקל-שור
מה התקבל?
יהודית נאות
הסיפור הוא מי יכול להיות חבר ועדת ביקורת. היום החוק אומר שראש העיר וסגניו לא יכולים להיות חברים בוועדת הביקורת. היתה תוספת: ראש עירייה, סגניו וחברי ועדת הנהלה. כי חברי ועדת הנהלת עיר משולים לממשלה.
היו"ר משה גפני
יש עם זה בעיה. יש רשויות קטנות יותר.
יהודית נאות
לא אמרתי חבר ועדת הנהלה. כל סיעה שולחת להנהלת העיר נציג.
היו"ר משה גפני
מי שאיננו חבר ועדת הנהלה.

מירי, תבדקי את זה.
מרים פרנקל-שור
אני אעבור על הפרוטוקול. אני לא רואה את זה בפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. אין בפרוטוקול. אני שואל אותך, האם יש איזושהי בעיה בהצעתו של איוב קרא, שבמקום "ראש העירייה וסגניו" יבוא "ראש העירייה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה"?
מרים פרנקל-שור
כדאי שאני אקרא מה נאמר בעד ונגד.
היו"ר משה גפני
לגבי הסעיף הזה, במידה ואין בעיה מיוחדת שאת נתקלת בה, אני מציע לקבל את ההצעה הזאת: ראש העירייה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה". יש בזה היגיון רב.

לגבי סעיף 2, אני מדבר על הסעיף כפי שהיועצת המשפטית כתבה אותו.
מרים פרנקל-שור
מה קורה במקרה שלא יהיה אפשרי להקים ועדת ביקורת, יש קואליציה מקיר לקיר?
יהודית נאות
לא כולם חברי ועדת הנהלה.
היו"ר משה גפני
ניקח את בני ברק כדוגמה, כמה חברים יש במועצת העיר?
שושנה גולדפינגר
15.
היו"ר משה גפני
בני ברק היא הדוגמה הקלאסית למקרה הזה. בבני ברק יש הוראה של החזון איש מאז שהעיר הוקמה, שתהיה שם קואליציה מקיר לקיר. להוכיח לחילוניים שבמקום שאנחנו הרוב, החילוניים נמצאים בקואליציה. מעולם לא היה בבני ברק מצב שלא היתה קואליציה מקיר לקיר. הנה הדוגמה לסעיף הזה. זאת אומרת, עיר שבה יש תמיד קואליציה מקיר לקיר. השאלה אם אפשר לעשות ועדת ביקורת.
עמי בן-דרור
נשארו 10 שהם פנויים.
יהודית נאות
ועדת הנהלה מורכבת מנציגי הסיעות בקואליציה. למשל, לא כל שרי הממשלה בקבינט הביטחוני.
היו"ר משה גפני
בעיריית בני-ברק 25 חברי מועצת העיר וקואליציה מקיר לקיר. יש 15 חברי הנהלה. לא יכול להיות שכל ה-25 הם חברי הנהלה. אני יכול לתת דוגמאות של כמה חברי מועצה שלא יכולים להיות חברי הנהלה, אין להם זמן. המקרה הוא שמתוך ה-10 שהם אינם חברי הנהלה, רק הם יהיו חברים בוועדת הביקורת, מכיוון שלא יכול להיות שמי שיושב בדיון על ענייני העיר, הוא גם יבקר את עצמו. לכן ההצעה הזאת היא הצעה הגיונית.
מרים פרנקל-שור
עכשיו אנחנו עוברים לסעיף 2, תיקון סעיף 167. יש עליו הערות?
שלומית גלר
אנחנו מציעים לאמץ את סעיף 8(ב) בחוק הביקורת הפנימית שאומר: מבקר פנימי לא ימלא מחוץ לגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים מתפקידו כמבקר פנימי. אנחנו מציעים לאפשר לו להיות פעיל ציבורית בדברים אחרים שהם בכלל לא קשורים ואין ניגוד עניינים.
מרים פרנקל-שור
יכול להיות שבישיבה מסויימת הוא לא יכול להשתתף אם הוא מצהיר שיש לו ניגוד עניינים. אבל לפסול אדם באופן טוטלי, אני לא בעד.
היו"ר משה גפני
לא קיבלנו את זה.
יהודית נאות
יש לי בעיה בהבנת הנקרא. האם אנחנו יכולים להוסיף נושא חדש, עוד התניות שלא קיבלו את אישור הממשלה? כל הצעות החוק האלה היו בתמיכת הממשלה. הממשלה נתנה את דעתה לפעיל במפלגה.
היו"ר משה גפני
יש רק שתי אפשרויות לטעון לנושא חדש. או שחבר ועדה טוען לנושא חדש ואז זה הולך לוועדת הכנסת, או שהיועצת המשפטית אומרת שהנושא הוא נושא חדש. מכיוון שלא אני ולא את טענו לנושא חדש, ועד לרגע זה גם לא היועצת המשפטית, אנחנו ממשיכים הלאה.
מרים פרנקל-שור
אם אין הערות לסעיף 2(1) נמשיך הלאה.

סעיף 2(2) – אני מעלה שאלה בשביל מה צריך את הוועדה הזאת. יש קריטריונים בחוק מי יכול להיות מבקר פנימי. כשחוקק התיקון הוועדה קבעה יוצאים מן הכלל. השאלה מדוע צריך ועדת פטור למי שלא עומד בקריטריונים שמופיעים בחוק. מה הקריטריונים? הוא תושב ישראל, הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, הוא בעל תואר אקדמי, או אחד שכיהן במשך שנתיים בוועדת ביקורת. הם נראים לי קריטריונים מאוד מינימליים.
שושנה גולדפינגר
הקריטריונים מצטברים.
מרים פרנקל-שור
הקריטריונים הם באמת קריטריונים מצטברים.
אביטל שטרנברג
למשל שופט בדימוס, לפי הכללים האלה, לא יכול להיות.
מרים פרנקל-שור
אם זו הכוונה, אני חושבת שצריכים להיות איזשהם קריטריונים לוועדה על מנת להחליט שבאמת האדם יהיה יוצא מן הכלל ולא לפתוח פתח לכל מיני החלטות.
יהודית נאות
אני חושבת שאנחנו לא בשלים היום לדיון. זו היתה הצעה של חבר-הכנסת רובי ריבלין., היות והצעתו נפלה, זה צריך לא לעלות.
מרים פרנקל-שור
אני לא בטוחה.
יהודית נאות
אני זוכרת שבדיון כולם התנגדו לזה. אני מתנגדת לסעיף הזה. הוא לא אומר מי בוחר מבקר. זה למקרים החריגים שיש מועמד שתופרים לו, זאת אומרת, מי יאשר את המועמד החריג. הפקודה קובעת מה התנאים למבקר. ברוך השם מועמדים יש. את זה הציע רובי ריבלין למקרה שמועמד אינו עונה על התנאים, מי יוכל לאשר אותו. אני מתנגדת שיהיו החריגים האלה.
מרדכי שנבל
הנושא של ועדת חריגים קיים לכאורה גם בחוק הביקורת הפנימית. קיימת שם ועדת חריגים. תקופה ארוכה אחרי שקיים חוק הביקורת הפנימית למעשה מן הדין וראוי שלא יתקבלו יותר חריגים. יש מספיק אנשים מוכשרים, לומדים היום גם ביקורת פנימית כתואר שני באוניברסיטה ומן הראוי שיהיו אנשים שמוכשרים לנושא הזה.
למשל,בחוק החברות החדש מחקו את האפשרות של ועדת חריגים. בחוק השקעות שותפות ונאמנות מחקו את האפשרות של חריגים בחוק. המגמה היא, לדעתנו, צריכה להיות שחריגים להיות מבקרים.
שושנה גולדפינגר
גם אנחנו מצדדים בגישה הזאת כדי למנוע מצב של לחצים למינויים שאולי הם לא על טהרת הרקע המקצועי המתאים.
מרים פרנקל-שור
עולה פה שאלה, האם שופט בדימוס יכול להיות מבקר עירייה. אני לא אדם מקצועי כמבקר. יש לי רושם שעל מנת להיות מבקר עירייה או על מנת למנוע כל מיני לחצים, צריך להתמחות במקצוע. אם יש ועדת חריגים, שהיא תהיה באמת לחריגים שהם יוצאים מן הכלל. ואז אני חושבת שהוועדה צריכה לשקוד על קביעת קריטריונים.
עופר טל
שופט בדימוס אין בעיה, הוא עורך-דין.
היו"ר משה גפני
חברת-הכנסת יהודית נאות, את מבקשת להוריד את הסעיף הזה?
יהודית נאות
כן.
אמנון כהן
גם אני.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו בסעיף הבא.
מרים פרנקל-שור
אנחנו בתיקון סעיף 167א לפקודה. הסעיף קובע שבמקרה ובו הורה הממונה על המחוז לעירייה למנות מבקר, יש פה הצעה לא רק למנות אלא גם לקבוע את שכרו, שהממונה יקבע את שכרו של מבקר העירייה ברגע שהעירייה לא ממנה את אותו מבקר. זו הצעה של חבר-הכנסת אמנון כהן.
היו"ר משה גפני
יש הערות לעניין?
יעל רון
בעיקרון הסתדרות המח"ר היא הגוף היציג שמנהל משא ומתן לענייני שכר עובדים בעיריות ביחד עם מרכז השלטון המקומי. נראה לנו שיש כאן ניסיון להעביר את הנושא של משא ומתן על שכר מבקרים לגוף שאינו יציג. מרכז השלטון המקומי הוא גוף שאינו יציג בשביל לבנות מבנה העסקה חדש.
עופר טל
זה הממונה, זה לא מרכז השלטון המקומי.
היו"ר משה גפני
אתם מייצגים את מי שאתם מייצגים במשא ומתן על שכר. אתם לא קובעים את השכר של אף אחד. מי שקובע את השכר זה הממונה על אותה קבוצת עובדים או על אותו עובד. אנחנו לא דנים על מי ייצג את העובד, אנחנו דנים על מי יקבע את שכרו. יכול להיות מצב שבו מי שאמור לקחת אותו, צריך לקבוע את שכרו, ואנחנו רוצים בהצעת החוק שמתגבשת כאן, שמישהו אחר יקבע את השכר במידה וזה לא נעשה. את, כהסתדרות עובדי המח"ר, יכולה לנהל משא ומתן. זה לא מונע לחלוטין, הרי גם במצב הקיים את יכולה לנהל משא ומתן ואת יכולה לדבר עם מי שצריך לקבוע את השכר. אנחנו מדברים מי יקבע את השכר, לא מי ינהל משא ומתן על תנאי העסקתו.
יעל רון
בעיקרון יש גם הוראות היום של משרד הפנים.
מרים פרנקל-שור
אני חושבת שכדאי לדייק. ברגע שממונה על המחוז קובע את מבקר העירייה, נשארה לאקונה ונשארה שאלה מי קובע את שכרו של אותו אדם שמונה על ידי הממונה על המחוז.
היו"ר משה גפני
אבל הם נשארים.
מרים פרנקל-שור
אני לא בטוחה מכיוון שהממונה על המחוז, לא בהכרח, יקבע את שכרו בהתאם לכללים שלהם.
היו"ר משה גפני
אחרי שהחוק הזה יתקבל בעזרת השם, יהיה לכם עוד גוף שתצטרכו לעמוד מולו. כמו שאתם עומדים מול גופים שונים שקובעים שכר, יהיה עוד מישהו שיקבע שכר ותעמדו מולו, תעשו גם אתו הסכמים.
יעל רון
אבל הסכמים הם מול מרכז השלטון המקומי.
יהודית נאות
מה הקשר? מועצת העירייה לא כפופה לכם.
מרדכי שנבל
ישנם כללים של קביעת שכר של מבקר עירייה על פי הנחיות של משרד הפנים וקובעת אותם מועצת העיר. אני חושב שהכללים האלה צריכים להישמר גם לגבי מבקר עירייה על אף שמונה על ידי הממונה על המחוז.
יהודית נאות
אין כללים לקביעת שכרו.
שלומית גלר
יש הנחיות של משרד הפנים.
יהודית נאות
זה לא זהה לכל הרשויות. זה לא מחייב.
עופר טל
אני חושב שקצת לא מובן על איזה מקרה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מקרה שעירייה לא מוכנה למנות מבקר בניגוד לחוק. בא הממונה על המחוז וכופה את דעתו. אם העירייה תקבע את השכר של אותו אדם שכפו עליה, ברור לכם מה השכר שהיא תקבע לו. לכן באה ההצעה הזאת.
שלומית גלר
בעצם זה התהליך שקיים היום. התוספת הזאת מיותרת.
היו"ר משה גפני
אנחנו עושים גם דברים מיותרים. הוועדה מאשרת את תיקון סעיף 167א.
מרים פרנקל-שור
סעיף 4, תיקון סעיף 170 לפקודה. סעיף זה בא להחליף את סעיף קטן (ה) שקיים היום בפקודה. "(ה) ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה ובהסמכת המועצה, ימנה עובדים ללשכת המבקר, בהתאם לתקנים שיקבע השר בתקנות באישורה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ועל פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד); תקנים כאמור ייקבעו בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ולגודל תקציבה הכולל."

כאן יש שני תיקונים. הראשון, ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה – חברת-הכנסת נאות מוסיפה "ובהסכמת המועצה". התיקון הנוסף הוא שהכללים שיקבע השר יהיו באישור ועדת הפנים שלה כנסת.
אביטל שטרנברג
היה כאן סיכום אחר לגמרי. הסיכום היה שהכנסת לא מתערבת במה שהרשות המקומית קובעת. אנחנו הסכמנו להצעת החוק של חברת-הכנסת נאות בתנאי שהחלק שמתחיל במלים: בהתאם לתקנים, עד הסוף, יושמט.
מרים פרנקל-שור
הסעיף הזה, חלקו כתוב היום בפקודה. אני מציעה שיימחקו המלים: "באישורה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה שלה כנסת", מכיוון שהשאר קבוע, מלבד הסיפא שמתחילה במלים: "תקנים, כאמור, ייקבעו בהתחשב במספר התושבים". זו גם תוספת.
אביטל שטרנברג
מה שקיים היום בנוסח, אין לי בעיה אתו. אני לא מתווכחת עם זה. אבל אני מתנגדת לתוספת בדרך שהיא מופיעה כאן.
היו"ר משה גפני
מירי, מה קיים היום?
מרים פרנקל-שור
קיים היום שהשר יקבע בתקנות, הכל בהתאם לאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ד). "באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה" ירד בהתאם לסיכום. עכשיו הוועדה צריכה להחליט לגבי הסיפא: "תקנים כאמור ייקבעו בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ולגודל תקציבה הכולל".

חברת-הכנסת נאות, האם היה לך לגבי זה הסכם עם משרד המשפטים?
יהודית נאות
לא. הם אמרו שאם אני מורידה "באישורה של ועדת הפנים", והשר יקבע, זו בעצם הנחיה לשר. זה לא מחייב אותו. השר, מדרך הטבע, יקבע את מספר התקנים בהתאם למספר האוכלוסין וגודל התקציב ולא סתם באופן שרירותי לשלוף מספרים.

צריך למחוק את המלים "באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת".
שלומית גלר
יש לנו הסתייגות קלה לגבי העניין של המועצה. זאת אומרת, ראש העיר בהסכמת מבקר העיריה זה בסדר, זה הליך תקין. אני לא יודעת אם לא צריך להכניס כאן שייבחרו במכרז או בהליך תקין. אבל הסכמת המועצה, זה משהו שכבר חורג מהליך תקין של בחירת עובדים ומינוי עובדים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מתנגדים להסתייגות שלך. אנחנו חושבים שהמועצה צריכה להיות בעניין. יש לי הצעת חוק פרטית, שראש העיר ייבחר על ידי המועצה. ראינו מה זה עשה למועצה כשראש העיר נבחר בבחירות ישירות. המועצה רוקנה מכל תוכן. חברת-הכנסת יהודית נאות עושה מעשה במקומו. היא מחזירה איזשהו מעמד שולי גם לחברי המועצה, שגם הם נבחרו על ידי הציבור.
יהודית נאות
הרעיון פה היה, לראש העיריה אין עניין בביקורת. ככל שמספר התקנים יקטן ייטב לו מבחינת הביקורת. המועצה היא הגוף המפקח, כמו שהכנסת היא גוף מפקח. היא צריכה להיות בסדר גודל סביר ושלא יצמצמו את מספר תקניו של המבקר לאפס כדי שלא תהיה ביקורת אפקטיבית. אני לא רואה למה אתם צריכים להתנגד.
היו"ר משה גפני
הוועדה מאשרת את סעיף 4 באדום.
יעל רון
סעיף 4 כמו שהוא נראה כרגע, מוציא מתוכן עניין של מכרזים.
יהודית נאות
כפי שנבחרים עובדים. המועצה תעבור על החוק?
יעל רון
כאן כתוב שהוא ימונה בהסכמת מבקר העירייה.
יהודית נאות
אחרי שהוא עבר את המכרז.
שלומית גלר
זה לא ברור. משהו בכל זאת צריך להכניס.
מרים פרנקל-שור
אני מסכימה עם זה לחלוטין. עובד צריך להתקבל על ידי מכרז פומבי.
אביטל שטרנברג
המלה "ימנה" לכאורה יכולה לשלול מכרז, כשזה גם המצב היום.
יהודית נאות
דעתי שייבחרו במכרז כולם, גם מנכ"ל, גם מזכיר, גם גזבר.
עופר טל
אפשר להוסיף: בכפוף לסעיף 170(ב), ואז ברור שצריך מכרז.
היו"ר משה גפני
נבקש ממירי לבדוק את הנושא הזה. אנחנו לא הולכים לשנות דרך אגב, כשאנחנו מדברים על מבקרים, סדרי בראשית. את זה צריך לעשות בחקיקה נפרדת.
יהודית נאות
בסדר.
מרים פרנקל-שור
התיקון הירוק, בסעיף 170 לפקודה, סעיף קטן (ה) מציע חבר-הכנסת אמנון כהן: "לא ימונה ולא יכהן אדם כעובד ביקורת במשרד מבקר העיריה אלא אם התקיימו בו הוראות סעיף 167(ג)(1) עד (4)." עולה השאלה אם כל עובד, שאמור לעבוד בלשכת מבקר העיריה, צריך למשל להיות בעל תואר אקדמאי.
עופר טל
עובד ביקורת, לא המזכיר. לא ימונה כעובד ביקורת.
היו"ר משה גפני
מה פירוש המלים "עובד ביקורת"?
עופר טל
מבקר שעושה בפועל ביקורת. הוא צריך לדעת לנתח דו"חות כספיים.
שלומית גלר
עובד ביחידת הביקורת עושה את העבודה מתהליך של הסקר המותאם עד בסופו של דבר שהוא גומר את הכל ויש לו דו"ח מוכן. הוא עושה את כל עבודת הביקורת בצורה מעגלית שלמה. המבקר הראשי בודק אותו, מאשר שהדו"ח בסדר, אבל בפועל הוא עושה את העבודה.

יש איזשהו תהליך של העלאת רמת המבקרים. אחד הדברים זה להפוך את המקצוע למשהו אקדמי. לכן גם יש לימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה ובבר-אילן בביקורת פנימית וציבורית.
אמנון כהן
גם תואר ראשון מספיק.
שלומית גלר
נכון, אבל יש איזשהו תהליך שכבר ב-1992 המחוקק קבע שהמבקר יהיה אקדמאי. אי-אפשר ללכת אחורה אלא הכוונה היא להתמקצע.
היו"ר משה גפני
אנחנו נצטרך להגדיר את זה באופן מדויק. אנחנו לא יכולים לעשות את זה גורף.
שושנה גולדפינגר
חבר-הכנסת גפני, אני למשל עובדת רק עם בעלי תואר שעושים את הדו"חות. אצלי המערכת היא חדשה, לא היה לי נתון של מערכת קיימת. אני נעזרת רק בעובדים עם תואר כמרכזים של הנושא.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שלא תהיה פה החלטה גורפת אלא שתהיה הגדרה. "עוסק בביקורת" לפי דעתי זו לא הגדרה מספקת. צריך לנסח את זה באופן מדויק.
מרים פרנקל-שור
אם הוועדה מקבלת את זה, אולי כדאי לקחת בחשבון למשל אדם שעבד בביקורת עשר שנים אבל הוא לא בעל תואר אקדמאי. צריך לעשות פה גם הוראות מעבר מתי זה נכנס לתוקף.
יעל רון
אתם הולכים אחורנית.
שלומית גלר
החוק הוא מיום החלתו קדימה. מי שישנו – ישנו.
יהודית נאות
לא נכון. כתוב: "לא ימונה ולא יכהן".
שלומית גלר
הוראת המעבר צריכה להתייחס למי שהיום מכהן בפועל ישאר.
מרים פרנקל-שור
הדברים האלה צריכים להיכנס בחקיקה.
אביטל שטרנברג
מירי, שימי לב גם ל"ולא יכהן".
מרים פרנקל-שור
לכן אני מעלה את הנושא של הוראת מעבר, שזה יהיה רק לגבי החדשים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש הגדרה מדוייקת מי צריך להיות אקדמאי ומי איננו חייב להיות אקדמאי. הגדרה של עובד ביקורת היא לפי דעתי איננה מספקת, היא גורפת מאוד. זו הגדרה אחת.

ההגדרה השנייה, אם אתם מסכימים לגבי מי שאיננו אקדמאי אבל יש לו ניסיון מספר שנים, הוא כן יוכל להיות עובד ביקורת. למשל מי שעבד אצל מבקר המדינה. הוא עסק בביקורת.
שושנה גולדפינגר
הוא חייב להיות אקדמאי.
מרים פרנקל-שור
עובד שעבד בביקורת בעירייה מסויימת.
היו"ר משה גפני
כאן יש שני אופנים, ופה אני מבקש גם את ההגדרה. החלק האחד זה מי שעבד בביקורת עד היום, יש לו ניסיון רב בביקורת, על אף שהוא לא אקדמאי, אבל הניסיון שלו מקביל לתואר האקדמי.
מרים פרנקל-שור
שבע שנים.
היו"ר משה גפני
הדבר השני, חייבת להיות הוראת מעבר מכיוון שאני מניח שאף אחד מהמציעים לא התכוון לכך שאחרי שהחוק יתקבל עובדי ביקורת יפוטרו. את כל הדברים האלה צריך להגיד במפורש.
מרים פרנקל-שור
אנחנו עוברים לסעיף 170א. חבר-הכנסת אמנון כהן מציע להוסיף: "היקף התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב הרגיל של העיריה, כפי שיקבע השר בתקנות."
יהודית נאות
היקף התקציב של יחידת הביקורת.

אני חושבת שהממשלה התנגדה לזה.
עמי בן-דרור
מתוך הערכה לעבודה שעושה המבקר, אני מציע שארגון המבקרים של הרשויות המקומיות יתנו בסיס לחישוב הזה ולא באופן נוקשה לקבוע אחוז מסוים מהתקציב, מפני שהוא שונה ומשתנה מרשות לרשות עם מצוקות שונות וכדומה.
מרים פרנקל-שור
הם לא גוף סטטוטורי. אי-אפשר לעגן אותם בחקיקה.
היו"ר משה גפני
את זה אפשר לעשות בתקנות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בחקיקה.
יהודית נאות
משרד הפנים התנגד לזה. הפתרון שאני מצאתי אז, הרי שר הפנים הוא זה שקובע את גודל התקציב וגם פה על פי ההצעה. אני מציעה שהתקציב יהיה בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ולגודל תקציבה הכולל. את זה השר היה מוכן לקבל. הרי אתה נותן את המנדט לשר. שני אלמנטים תכניס בחשבון, תקציב ומספר תושבים. אלה שני אלמנטים שהשר צריך לקחת בחשבון בשיקוליו והוא אחרי כן יקבע.
היו"ר משה גפני
הממשלה מסכימה לזה?
אביטל שטרנברג
אני חושבת שמנכ"ל משרד הפנים צריך לתת תשובה.
היו"ר משה גפני
משרד הפנים מסכים לזה?
אברהם אמונה
בעיקרון כן.
אמנון כהן
אם אתה מסכים, אני מסכים.
יהודית נאות
משרד הפנים הסכים לניסוח "בהתחשב", כי זה גמיש.
שלומית גלר
ברשויות קטנות המבקר צריך יותר משאבים.
היו"ר משה גפני
משרד האוצר כנראה יתנגד לזה, אבל מכיוון שאין לו כאן נציג, אנחנו יכולים להמשיך הלאה.
יהודית נאות
מה איכפת לאוצר כמה מתוך תקציב העירייה הולך לביקורת?
היו"ר משה גפני
אנחנו נעצור כאן. בישיבה הקרובה של ועדת הפנים, שתהיה ביום רביעי בשבוע הבא, נקדיש לעניין הזה עוד חצי שעה. אם יש הערות לגבי הסעיפים הבאים, אני מבקש להעביר את ההערות ליועצת המשפטית של הוועדה ביומיים-שלושה הקרובים כדי שלא נצטרך לקיים דיון מרתוני. אנחנו נבחן את הדברים. נדבר עם מציעי החוק לפני הישיבה. מה שהגיוני נכניס ונאמר את זה בישיבה. מה שלא הגיוני או פחות הגיוני לא נכניס. במשך חצי שעה ביום רביעי הבא בעזרת השם נסיים את החוק בהכנה לקריאה ראשונה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים