ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 21/05/2001

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי)(תיקון),התשס"א-2001; תקנות שירותי הכבאות(ציוד במפעלי תעשיה או מלאכה)(תיקון),התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3187
13
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
21.5.01

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3187
ירושלים, י"ד בסיון, תשס"א
5 ביוני, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 248
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"ח באייר התשס"א (21 במאי 2001), שעה:10:30
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מוזמנים
עו"ד יהודה זימרת הלשכה המשפטית, משרד הפנים
דוד ינקוביץ' מפקד שירות כבאות פתח תקווה, משרד הפנים
חיים תמם סגן מפקח כבאות ראשי, משרד הפנים

גרישה דייטש הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשייה

ד"ר נתי גלבוע מנהל תחום שימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות

חזקיה ישראלי התאחדות התעשיינים
יועץ משפטי
מרים פרנקל - שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשף
סדר היום
1) תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי) (תיקון), התשס"א–2001
2) תקנות שירותי הכבאות (ציוד במפעלי תעשיה או מלאכה) (תיקון),
התשס"א-2001

1)
תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבניין מסחרי) (תיקון), התשס"א–2001
2) תקנות שירותי הכבאות (ציוד במפעלי תעשיה או מלאכה) (תיקון), התשס"א-2001
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבניין מסחרי) (תיקון), התשס"א-2001. הסעיף השני הוא תקנות שירותי הכבאות (ציוד במפעלי תעשיה או מלאכה) (תיקון), התשס"א-2001. מי מציג את התקנות?
יהודה זמרת
אני אציג את התקנות. שמי יהודה זמרת, מהלשכה המשפטית של משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה. רק לפני זה: ראיתי שמי שחתום על התקנות זה חיים רמון, שר הפנים. אני מבין שזה מקובל גם על שר הפנים הנוכחי.
מרים פרנקל – שור
באופן עקרוני הוועדה לא חוזרת ובודקת האם זה על דעת השר, אלא אם הוועדה חושבת שיש מקום באמת להפנות את השאלה.
יהודה זמרת
התקנות נחתמו אמנם על ידי השר חיים רמון, אבל למעשה הן היו צריכות להיחתם בשנית על ידי השר אלי ישי. רק לאחר קבלת אישור הוועדה ניתן לחתום על מתן אישור.
מרים פרנקל – שור
כן, אבל הוועדה לא תקיים דיון אם אחר כך שר הפנים לא יאשר את התקנות.
יפה שפירא
אנחנו אתמול העברנו את זה למשרד הפנים ולא היתה להם שום הערה, אז סימן שזה בסדר.
היו"ר משה גפני
אנחנו, מבחינתנו יכולים לאשר?
מרים פרנקל – שור
אנחנו יכולים לאשר אותן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אלא אם כן יתברר שיש בעיה.
יהודה זמרת
יש בעיה בין כה וכה. או שנחזור לוועדה או שהשר לא יחתום על התקנות. אלה תקנות ביצוע שבדרך כלל ממשיכות הליכים ואין להן השלכות מדיניות.
מרים פרנקל – שור
אבל אז הדיון בוועדת הפנים מתבטל.
היו"ר משה גפני
אל תעשה לנו את זה. אם אתה חושב שיש בעיה, תגיד.
יהודה זמרת
אני אסביר מה קרה. אנחנו, בשלהי כהונתו של השר חיים רמון, הבאנו את התקנות האלה לוועדה. אנחנו, בשלב מסוים, חשבנו להעלות אותן מחדש לוועדה הנוכחית ואז קיבלנו את הזימון לקראת סוף השבוע שעבר. כך התגלגלו העניינים מיום ליום ואנחנו לא הספקנו להעלות את זה לפני השר החדש. אני לא רואה מניעה לדון בזה, מאחר והנושא בין כה וכה יחזור לשר.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו נדון על זה. רק תיקחו בחשבון שיכול להיות שאם השר לא יאשר אחרי שאנחנו נראה שאין בעיות, אז זה יכנס לתור. התור ארוך בוועדה. הרבה פעמים, הבנתי, גם מהיושב ראש הקודם, שהתלוננתם על זה שהתקנות לא מגיעות בזמן, בוועדה.
יהודה זמרת
אני אישית לא.
היו"ר משה גפני
אני לא מדבר מבחינה אישית, אני מדבר מבחינת המשרד. אני משתדל להדביק את הקצב, אבל אם השר לא יאשר אחרי שנראה שאין בעיות, זה יכנס לתור ולסבב.
יהודה זמרת
התקנות אמורות לשדרג את תקנות שירותי הכבאות לשנת 2001. התקנות האלה עודכנו לפני שנים רבות. הצרכים השתנו, הבעיות השתנו. אנחנו מבקשים כרגע, במסגרת התקנות האלה, לענות על הצרכים המשתנים. יש פה שני סוגי תקנות. התקנה האחת עוסקת במפעלי תעשייה ומלאכה, השניה בציוד כיבוי בבניין מסחרי.
היו"ר משה גפני
אתה הולך קודם לתקנות שנמצאות בסעיף השני לסדר היום?
יהודה זמרת
מבחינת סדר, אין לי בעיה להתחיל עם הנושא המסחרי. התקנות האלה, מטרתן לענות על בעיה שהתעוררה. התברר שבמסגרת התקנות בעבר, לא היתה אפשרות או שהיתה אי בהירות לגבי היכולת לדרוש מבניין מסחרי – בניין מסחרי יכול להיות גם מחסן שמכיל חומרים דליקים, קרטונים, צעצועים – גם גלאים וגם מערכת אוטומטית לכיבוי אש. לאור אי הבהירות בניסוח, מטרת התקנה הזאת להבהיר שניתן לדרוש גם גלאי עשן וגם מערכת אוטומטית לכיבוי אש.
היו"ר משה גפני
אם יש לי מחסן קטן בבית?
יהודה זמרת
אין בו את הכמות שמחייבת.
היו"ר משה גפני
מטר וחצי על מטר וחצי? מה ההגדרה של מחסן?
חיים תמם
בניין מסחרי.
יהודה זמרת
בניין מסחרי. זה בניין לצורכי מסחר ולא לצרכים פרטיים.
היו"ר משה גפני
אתה יודע מה? בניין מסחרי. כאשר יש מחסן שהוא מטר וחצי על מטר וחצי, צריך את כל זה? מה ההגדרה? מתי זה חל?
יהודה זמרת
ההגדרה היא: "בניין מכיל חדרי משרדים או - - -" אין פה הגדרה מדויקת. בודקים את זה פר המחסן. יש בחלק א', חלק ב' וחלק ג' חלוקה לפי שטחים. בחלק א' עוסקים בבניין מסחרי אשר שטחו הכולל עד 100 מ"ר ואנחנו דורשים רק מטף לכיבוי אש. ברגע שהוא יותר מ 100 מ"ר אנחנו הולכים לדרישות יותר גבוהות, ברגע שהוא עובר את ה 500 מטר, אנחנו דורשים דברים ברמה הרבה יותר גבוהה. כלומר: חלוקת הסיכון היא בהתאם לכמות השטח.

במצב הקיים על פי התקנות לא היה ברור שניתן לדרוש גם מערכת כיבוי אש וגם גלאי עשן. בא אלינו יזם מסוים שמפעיל מחסן לצעצועים באזור תעשייה והוא טען: אל תדרשו ממני מערכת אוטומטית לכיבוי אש כי יש לי גלאים. אמרנו לו: מה יעזרו לנו הגלאים אם העסק יידלק? - הוא נמצא בתוך בניין גדול שיש בו מספר מבני תעשייה – אמרנו אם העסק יידלק והגלאים יעבדו זה נורא נחמד, אבל עדיין את האפקט של הכיבוי של המערכת האוטומטית אין לנו. נכנסנו אתו להליך משפטי שמתנהל, כמדומני, גם בימים אלה.

מטרת התקנות היא להבהיר שאפשר לדרוש את שתי הדרישות האלה, לא רק לחילופין, אלא גם ביחד.
מרים פרנקל – שור
אני לא חושבת שאתם פותרים את הבעיה. בניסוח שהגשתם לוועדה אתם לא פותרים את הבעיה, מכיוון שאם אתה קורא את הרישא לתקנה 3, אתה בעצם אומר: "רשות הגבאות רשאית, לפי שיקול דעתה וחייבת לפי הוראות המפקח להורות בכתב לבעל או למחזיק…" וכולי וכולי, "…להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבניין מסחרי, כמשמעותו בחלק ג' של התוספת, כמפורט להלן".

מה שאתם עשיתם, בתקנות המוצעות לוועדה, אתם פיצלתם את תקנה אחת.
יהודה זמרת
שם נאמר או ואז אפשר היה להבין שזה או זה או זה.
מרים פרנקל – שור
כן, אבל אתם לא יכולים להגיד: הכל או חלקן. אז אתם צריכים לתקן גם את הרישא של תקנה 3.
יהודה זמרת
זה אחד מאלה שנקבעו. זה לא מחייב את כולם.
מרים פרנקל – שור
זה נתון עדיין לפרשנות. זאת אומרת: אם אתם רוצים לכתוב באמת שהוא יכול לדרוש מהם 1 עד 4, אתם צריכים לכתוב את זה ברישא להבהרה. כיום אתה נשאר בספק משפטי.
יהודה זמרת
אני לא משוכנע שלאורך השנים לא יתעורר הספק הזה.
מרים פרנקל – שור
בזה שאתם ביצעתם את תקנה 1, אני לא רואה את הפתרון, כי התוספת שלכם בתקנה (1א) – "שאישר המפקח". אגב, "שאישר המפקח" – מה הוא אישר? את כל התקנת המערכת האוטומטית וכולי וכולי, או רק את תחליפי הלון? גם זה לא כל כך היה ברור לי.

אני מסתכלת בסוף תקנה (1א).
היו"ר משה גפני
בסעיף 2 שלכם.
יהודה זמרת
אה. ב (1א) רבתי?
מרים פרנקל – שור
כן.
יהודה זמרת
"… או תחליפי הלון שאישר המפקח". זה תחליפי הלון, למעשה.
מרים פרנקל – שור
רק תחליפי הלון שאישר המפקח, כן? השאלה שלי היא האם המפקח צריך לאשר גם התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש באמצעות מים. את הספרינקלר, גם קצף אבקה וכולי, או שהוא צריך לאשר רק את תחליפי ההלון?
חיים תמם
תחליפי הלון. רק את תחליפי ההלון.
היו"ר משה גפני
מה זה תחליפי הלון?
חיים תמם
הלון זה חומר שפוגע בסביבה. פוגע באוזון והיום יש עם זה בעיה, עם המודעות לאיכות הסביבה וכן הלאה. לכן, יש היום תחליפים לגז כיבוי – הלון זה גז כיבוי – יש אתו בעיה של איכות סביבה וחייבים להחליף אותו בחומרים אחרים.
יהודה זמרת
בתקנה המקורית היה כתוב הלון. היום מאחר ואנחנו משתמשים בתחליפים, אנחנו כותבים את זה שיהיה ברור שצריך להשתמש בתחליפים ולא בהלון עצמו.
דוד ינקוביץ'
כעיקרון, גם זו מערכת אוטומטית שבאה בעצם לתת תחליף למערכת ספרינקלרים במצבים מסוימים.
היו"ר משה גפני
והיות ויש פגיעה באיכות הסביבה, לכן צריך את אישור המפקח?
דוד ינקוביץ'
בדיוק.
היו"ר משה גפני
רק על זה.
דוד ינקוביץ'
רק על זה.
יהודה זמרת
התייעצנו במשרד המשפטים לגבי הניסוח הזה. הם קראו את הסעיף.
היו"ר משה גפני
כן, אבל היועצת המשפטית שלנו היא יותר מיומנת מהם.
מרים פרנקל – שור
אתה אומר לוועדה מה אתה רוצה לתקן, אז אנחנו ממליצים, לדעתי, להוסיף בסיפא של הרישא: "רשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבניין מסחרי, כמשמעותו בחלק ג' - - - כולן או חלקן כמפורט להלן". כשאתה אומר "כולן או חלקן כמפורט להלן", זה ברור שאתה יכול להורות לו מה שהיום (1), או (1א) רבתי, 2, 3 ו 4. חלק או הכל. אני חושבת שבמשיכת מכחול אחת אתה פשוט פותר את הבעיה.
יהודה זמרת
אין לי בעיה להוסיף.
מרים פרנקל – שור
אם אתה מוסיף כולן או חלקן, אתה פותר את הבעיה.
היו"ר משה גפני
אז מוסיפים את זה.
יהודה זמרת
כן.
מרים פרנקל – שור
עכשיו, אני רוצה להפנות את תשומת לבך לעובדה שסעיף 48 לחוק יסוד הממשלה כבר לא קיים, אלא זה צריך להיות סעיף 21א רבתי לחוק יסוד: הכנסת וזה על פי עדכון שפורסם ביום 18 למרץ 2001. זה היה תיקון עקיף לחוק יסוד: הממשלה.
היו"ר משה גפני
מה זה?
מרים פרנקל – שור
אולי אתה רוצה להסביר מדוע בכלל התקנות האלה באות לאישור הוועדה?
יהודה זמרת
בחוק שירותי הכבאות יש סעיף שאומר שכל מי שלא ממלא אחרי הוראות הכבאות, צפוי לענישה. זאת עבירת עונשין. לפי חוק העונשין, כל תקנה שיש לה עונשין חייבת לעבור אישור ועדת כנסת. במקרה של משרד הפנים התקנות הולכות לוועדת הפנים של הכנסת.
מרים פרנקל – שור
זה בדרך כלל הולך לפי הנושא.

בחוק יסוד הממשלה שפורסם ב 18 במרץ, בוטל חוק יסוד: הממשלה.
היו"ר משה גפני
אה, הבחירה הישירה.
מרים פרנקל – שור
אז סעיף פיקוח הכנסת על ענישה, עבר לחוק יסוד: הכנסת. אני רק מפנה את תשומת לבכם, שבמקום חוק יסוד: הממשלה, שכתוב כאן, צריך להיות: סעיף 21א רבתי לחוק יסוד: הכנסת.
היו"ר משה גפני
כשהתקנות האלה תוקנו, עדיין היה החוק הקודם. מאז היה ביטול הבחירה הישירה.
יהודה זמרת
רשמנו לפנינו את התיקון.
היו"ר משה גפני
חשוב. את זה צריך לתקן.
יהודה זמרת
בסדר. עכשיו, בסעיף 2 (1) כתוב תקנת מערכת. צריך להיות: התקנת מערכת.
מרים פרנקל – שור
זה ברור.
היו"ר משה גפני
תראה, אני לא רוצה להעיר לכם, מכיוון שבכל אופן אתם משרד טוב ויש לכם גם שר טוב ומנכ"ל טוב - - -
מרים פרנקל – שור
גם סגן שר טוב, אני מבקשת להדגיש.
היו"ר משה גפני
כן. סליחה, גם סגן שר טוב, זה העיקר.

אתם צריכים לפני שמגיעים לוועדה לבדוק, יום יומיים קודם, לעבור על הדברים שנכתבו קודם. ההערה של היועצת המשפטית היא הערה חשובה מאד. תאר לעצמך שהיא לא היתה מעירה את זה ואתם לא הייתם אומרים כלום? היינו יוצאים כולנו מגוחכים. היינו מסתמכים על חוק יסוד: הממשלה.
יהודה זמרת
לפני שאנחנו מפרסמים את זה ברשומות אנחנו בודקים מחדש.
היו"ר משה גפני
לא, לא. אני לא מסכים. אני לא מסכים שזה יעבור בוועדה בלי שאתם תעשו שיעורי בית קודם. הבקשה להתקנת התקנות היתה ב ד' אדר, ב 27 בפברואר. אתם קיבלתם זימון בשבוע שעבר. אני הייתי מבקש – אני מבקש – להבא, תעברו עוד פעם על זה ותעירו למנהלת הוועדה או ליועצת המשפטית שיש שינויים שחייבים לעשות אותם בגלל פרק הזמן שעבר. בסדר?

אפשר לאשר את התקנות. נכון?
מרים פרנקל – שור
לדעתי כן.
היו"ר משה גפני
התקנות מאושרות - נעבור לסעיף הבא - אבל כפוף, כמובן לכל ההערות.
מרים פרנקל – שור
אנחנו נוציא מכתב עם כל ההערות.
היו"ר משה גפני
בסדר. עוד היו אומרים שוועדת הפנים בראשותי תומכת בבחירה הישירה.

כן, ציוד כיבוי במפעלי תעשייה ומלאכה, בבקשה.
יהודה זמרת
המטרה היא בעצם לארגן מחדש את תקנות ציוד במפעלי תעשייה או מלאכה. בעבר היתה חלוקה לשלוש קטגוריות לפי רמת סיכון של התלקחות החומר. אנחנו כרגע רוצים לעשות חלוקה אחרת. להעלות את רמת הדרישות שאנחנו דורשים מחומרים, לקחת קטגוריה אחת של חומרים שאין בהם סכנת התלקחות ובקטגוריה השניה: כל חומר שיש בו סכנת התלקחות ולא משנה הטמפרטורה שלו, להחיל עליו את הדרישות ברמה הגבוהה.

אנחנו מדברים היום על מפעלי תעשייה עם סיכונים מאד גבוהים. עם מדללים, עם חומרים כימיים, אנחנו רוצים להחיל את רמת הדרישות הגבוהה עליהם. התקנות האלה לא טופלו בעשור האחרון. הן נוצרו בנקודת זמן שונה. אנחנו היום חושבים שהסיכונים גדלו ואנחנו חושבים שמן הראוי להחיל דרישות ברמה גבוהה על מפעלי תעשייה שיש בהם סיכון.
היו"ר משה גפני
לפני שאתה ממשיך. יש פה נציג של משרד המסחר והתעשייה? לפני שהוא ממשיך, מה העמדה של המשרד שלכם?
גרישא דייטש
אני הממונה על התקינה במשרד. לגבי החלק הראשון קודם כל, יש לי הערה אחת.
היו"ר משה גפני
מה זה בנושא הקודם? בנושא הקודם אתם לא צד.
גרישא דייטש
רק במילה אחת. קיימת סדרה של תקנים רשמיים בנושא. למשל, מטפים, למיניהם. יש מטפי הלון מיטלטלים, מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים וכן הלאה.
היו"ר משה גפני
מאיפה אתה קורא?
גרישא דייטש
אני קורא מחוברת שלנו: רשימת תקנים רשמיים. אני אשאיר לכם את החוברת.
היו"ר משה גפני
בסדר.
גרישא דייטש
כמובן שיש עכשיו תקנים למערכות כיבוי אש אוטומטיות – מה שנקרא ספרינקלרים – ואנחנו נמצאים בקשר ומתואמים עם נציב כבאות ראשי. אתה משם, נכון?
חיים תמם
אני סגן מפקח כבאות ראשי.
היו"ר משה גפני
אתם תומכים בתקנות שהם הביאו, משרד הפנים?
גרישא דייטש
אנחנו תומכים ואנחנו רק מבקשים: אנחנו תמיד על המשמרת - - -
היו"ר משה גפני
אתם לוקחים בחשבון את הקושי שיכול להיגרם לבעלי המבנים הללו? הרי אנחנו מצד אחד רוצים את הבטיחות, אבל מצד שני יכולות להיגרם להם הוצאות כספיות גדולות לסוחרים קטנים.
גרישא דייטש
אני אגיד במספר מילים: אנחנו נשארים ואפילו נתבעים בכל מקרה של אישור של מערכות לכיבוי אש למיניהן. זאת אומרת: הבטחת בטיחות, של מקומות ציבוריים במיוחד. אחרי כל מקרה יש גם תביעות בכיוון משרד התמ"ס. הנגיעה הישירה שלנו פה היא בנושא אישור המערכות האלה וביקורת על המערכות האלה. זאת אומרת: אישור מעבדות. זה תפקיד ישיר שלי מכוח חוק התקנים, סעיף 12א – אישור מעבדות. אז אנחנו בתיאום עם נציב כבאות ראשי ואנחנו אפילו הכנו אמות מידה להכרה של מעבדות של גופים שיאשרו את המערכות האלה על ידי נציב כבאות ראשי. שהוא יכיר בגופים, לאחר האישור של הממונה על התקינה. הממונה על התקינה מסתמך גם על הסמכת גופים, הסמכה על ידי גוף שלישי ואישור בהתאם לאמות המידה.
היו"ר משה גפני
משרד הפנים פנה אליך לפני שהוא התקין את התקנות? הוא היה אתך בקשר?
גרישא דייטש
לא. לדעתי לא. לא ידוע לי על כך.
היו"ר משה גפני
אף על פי כן אתה אומר שזה בסדר.
גרישא דייטש
בכל אופן, אני רואה חלק מתפקידי כאן, כבוד היושב ראש, לעמוד על כך שכל החקיקה הטכנית מסוג זה, כמו סעיף 2(1) ו (1א), לא תבוא בניגוד לחוק אחר, חוק התקנים, לתקן רשמי שהוא תקן מחייב ביבוא, בייצור, בשיווק ובעשיית עבודה כלשהי. כל עוד אנחנו מתואמים בנושא הזה עם נציבות כבאות ראשית, אני די שקט בנושא הזה. אני רואה את התפקיד שלי פה במעקב.
יהודה זמרת
אני יכול לענות?
היו"ר משה גפני
דקה. אני רוצה שתענה, אבל לפני זה: משרד החקלאות נמצא פה?
נתי גלבוע
כן.
היו"ר משה גפני
אתה פה צד בעניין. היה צריך התייעצות עם שר החקלאות.
נתי גלבוע
בסדר. אין לי שום התנגדות.
היו"ר משה גפני
זה בסדר? שני הסעיפים מקובלים עליכם?
נתי גלבוע
כן.
יהודה זמרת
אני רוצה להעיר משהו לגבי התקן הישראלי שמר דייטש דיבר עליו.
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
יהודה זמרת
בתקנות יש הגדרה של ציוד כיבוי. נאמר: "ציוד, חומרים ומתקנים המשמשים לכיבוי לפי… ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים. ובאין תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, לפי אישור המפקח" . אז הולכים לפי תקן ישראלי ורק אם אין, לפי אישור המפקח. לכן, הנושא הוסדר בתקנה.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.

בבקשה.
חזקיה ישראלי
התאחדות התעשיינים קיבלה את החומר בסוף השבוע הזה. אני רוצה להעיר משהו על ההליך. אם אני מסתכל על פקודת הבטיחות, שזה באחריות משרד העבודה. בדרך כלל השיטה בהליך, כאשר משרד העבודה והרווחה מתקין תקנות בנושא של בטיחות ומעביר את זה לגורמים הנוגעים בדבר – במקרה הספציפי לשכת המסחר או ארגונים תעשייתיים - זה שבהתאחדות התעשיינים ובמוסד לבטיחות וגהות מתקיים פורום של אנשי מקצוע שדנים ובוחנים את המשמעויות של העסק הזה ומגיבים עליו אחרי שקובעים פרק זמן מוגדר.

במקרה של התקנות האלה ההליך הזה לא נעשה ואני חושב שהוא יוצא חסר. נסינו אתמול לנסות לשבת ולראות מה המשמעות של העסק הזה. בחלק מהתקנות האנשים לא הצליחו להבין במה מדובר ואני חושב שההליך צריך להיעשות אחרת. אז מקבלים תגובות ואז הממשלה והכנסת קובעות מה שהן קובעות כשהן שומעות את התגובות של אנשי המקצוע בעניין הזה.

לשתי התקנות, גם בקטע של המחסנים וגם בקטע של מפעלי תעשייה יש משמעות כלכלית ולפי דעתי, מבלי לרדת לעומק הנושא – כי אני לא מתמצא בעומק הנושא וגם לא הצלחנו ללמוד אותו, אני אומר את זה בצורה הכי גלויה – אם יש לזה משמעויות כלכליות לא ניתן לשנות תקנות מבלי לתת לגופים, לבעלי העסקים, אם קטנים או גדולים, להתארגן לזה.
היו"ר משה גפני
זה מה ששאלנו.
חזקיה ישראלי
פרקי הזמן – מעבר לצד המהותי – פרקי הזמן המוגדרים פה הם מאד קצרים. אני לא יכול להגיד לכם כרגע ולכמת את המשמעויות הכלכליות, אבל אני חושב שגם אם התקנות באות למנוע אש - זה חשוב, אנחנו בעד נושא של כיבוי אש - ההליך צריך להיות אחר.
היו"ר משה גפני
הובנת. אני אתייחס לעניין.

לגבי התקנות של מפעלי תעשייה, אתה היית באמצע.
יהודה זמרת
כן. אנחנו מחלקים את זה לשתי קטגוריות במקום לשלוש. אנחנו אומרים בעצם שכל מקום שיש בו חומר עם טמפרטורות מתלקחות מעל 100 מעלות, אנחנו מחייבים אותו ברמה הגבוהה של התקנת ציוד בגלל הסיכונים שקיימים היום וכל מה שמתחת ל 100 מעלות, אנחנו מחייבים אותו ברמה נמוכה. עשינו חלוקה יותר פשוטה ויותר ברורה. אנחנו חושבים שרמת הסיכונים לא מצדיקה את החלוקה שהיתה בעבר, שהיתה חלוקה שלא התקבלה על דעת גורמי המשרד.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אוקי.

תראו, רבותיי, אני רוצה לסכם כך: אני מאשר את התקנות הללו, את שני הסעיפים ואני מודיע גם למשרד הפנים וגם להתאחדות התעשיינים: אני מבקש שתעברו עוד הפעם על החומר. אם יש לכם הערות בתוך שבוע ואני אבחן את ההערות וההערות אכן יהיו סבירות וענייניות, אנחנו נעשה רוויזיה להחלטה של היום. במידה ובתוך שבוע לא תתקבלנה הערות, או שתתקבלנה הערות שלא תהיינה סבירות, אז התקנות מאושרות. כך אני מסכם את הדיון.

אני רק רוצה לדעת למה בבניין מסחרי התקנות הן שלושים יום מיום פרסומן ובתעשייה ומלאכה זה שישים יום? מה הסיבה להבדל?
יהודה זמרת
מורכבות התקנות בבניין מסחרי היא מאד פשוטה ובעצם החלת החובה היא מאד פשוטה. במפעלי התעשייה ציוד הכיבוי הרבה יותר מסובך.
היו"ר משה גפני
הבנתי. ההחלטה היא לאשר את זה. במידה ובתוך שבוע תתקבלנה הערות, או של שר הפנים או של התאחדות התעשיינים והן תהיינה הערות סבירות, אז תהיה רוויזיה להחלטה. במידה ולא תתקבלנה כל הערות משני הגופים אז התקנות מאושרות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
11:05.

קוד המקור של הנתונים