ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 27/03/2001

חוק בתי הדין הדרוזיים (תיקון מס' 12), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2920
2
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
27.03.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2920
ירושלים, ט' בניסן, תשס"א
2 באפריל, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 235
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ג' בניסן התשס"א (27 במרס 2001), שעה 14:10
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר דוד אזולאי
איוב קרא
מוזמנים
השר סאלח טריף
מוריה בקשי, עו"ד - משרד המשפטים
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
שלומית כהן
סדר היום
הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 12)(הרכב ועדת המינויים), התשס"א-2001.
הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 12) (הרכב ועדת המינויים), התשס"א-2001
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה בעניין הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 12) (הרכב ועדת המינויים), התשס"א-2001.

אישרנו את הצעת החוק בקריאה ראשונה ואנחנו מבקשים להביא אותה היום לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

אני קורא את תיקון סעיף 11: "בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, בסעיף 11(א) במקום 'שר הדתות ושר המשפטים' יבוא 'שר המשפטים וחבר אחד של הממשלה שייבחר על ידיה'".
מוריה בקשי
אצלי בנוסח מופיע "חבר אחר של הממשלה..."
מירי פרנקל-שור
בחוק הדיינים מופיע: "וחבר אחד של הממשלה שייבחר על ידיה".
היו"ר דוד אזולאי
אשר על כן, אני מביא את הצעת החוק להצבעה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אין מתנגדים ואין נמנעים, לפיכך הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 12) (הרכב ועדת המינויים), התשס"א-2001, עוברת למליאה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:15

קוד המקור של הנתונים