ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 27/03/2001

חוק תקציב המדינה לשנת הכספים 2001, התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3034
17
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
27.3.01

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3034
ירושלים, י"ד באייר, תשס"א
7 במאי, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 234
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שלישי, ג' בניסן התשס"א (27 במרץ 2001), שעה: 12:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אמנון כהן – מ"מ היו"ר
מוזמנים
אברהם הופמן מנכ"ל, הרשות לשיקום האסיר

עמיחי כץ אגף התקציבים, משרד האוצר
יועץ משפטי
מרים פרנקל - שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשף
סדר היום
תקציב הרשות לשיקום האסיר


תקציב הרשות לשיקום האסיר
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. יש לי כמה שאלות לגבי התקציב עצמו. אני רואה פה בפניה שלך אלינו: תקציב לשנת 2000, לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה.
אברהם הופמן
2001.
היו"ר דוד אזולאי
התכוונת ל 2001. טוב.
הערה ראשונה
הצעת התקציב המוגשת נערכה במתכונת שנת 2000. למה לא היתה הגדלת תקציב לשנת 2001?
אברהם הופמן
היתה, אבל המתכונת, הצורה, השיטה, היא של 2000. ציינו בכל מקום מה היה הגידול משנת 2000. כלומר: לקחנו את זה כבסיס.
היו"ר דוד אזולאי
היה איזשהו גידול אצלכם?
אברהם הופמן
כן. קיבלנו גידול חשוב. משמעותי.
היו"ר דוד אזולאי
זה בא לידי ביטוי בתקציב?
אברהם הופמן
כן.
היו"ר דוד אזולאי
כי ראיתי בסעיף 1, למשל, שהיתה הקטנה מ 2,445,000 שקל ל 2,195,000 בשנת 2001. דווקא הקטנה?
אברהם הופמן
בסעיף אחד. זה בנוי בכל סעיף מ א' ו ב'. אולי אני אסביר קודם כל איך בנוי התקציב.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, תרשה לי לשאול את כל השאלות ואחר כך יהיה לך יותר קל להשיב על הכל ביחד.
אברהם הופמן
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
דבר ראשון שאני מבקש לדעת זה לגבי מתכונת 2000. למה לא 2001. האם יש איזשהו גידול בתקציב ובכמה זה בא לידי ביטוי.
דבר שני שאני מבקש לדעת
בסעיף 1 יש הקטנה של כמעט 200,000 שקל בשנת 2001. אני שואל למה ההקטנה הזאת, הקיצוץ בתקציב הזה והאם לקחתם בחשבון, למשל, את החוק החדש לשחרור אסירים לאחר ריצוי תקופה של חצי מזמן המאסר במקום לאחר שני שליש.
דבר נוסף שרציתי לשאול
כתוב פה: הפעלת פרוייקט שיקום אסירים משוחררים צעירים במימון משותף עם אשלים והפעלת פרוייקט דירות לוויין לאסירות משוחררות. הייתי מבקש שתרחיב קצת על העניין הזה.

בסעיף 4 אני שוב רואה קיצוץ. מ 1,470,000 שקל ל 1,200,000 שקל. אז אם אפשר לקבל הסבר. זהו, פחות או יותר.

אז קודם כל נאמר שאנחנו דנים בתקציב 2001 ולא בתקציב 2000, למען הפרוטוקול.
אברהם הופמן
כן.

ראשית אני צריך לציין שאולי אחרי הרבה זמן אנחנו יכולים לומר שזה תקציב שהאוצר הלך בו לקראתנו. גדלנו בתקציב השוטף מ 9.6 מיליון שקל ל 12.6. כלומר, גדלנו בשלושה מיליון שקל.
עמיחי כץ
כלומר, ב 25%.
היו"ר דוד אזולאי
הגדלת תקציב? יפה.
עמיחי כץ
כן. תקציב מדינה.
היו"ר דוד אזולאי
אם מתחילים לדאוג לאסירים יותר מאשר לסטודנטים, מצבנו טוב.
אברהם הופמן
אני חושב שזה נובע מכך שהאוצר בדק אותנו בדיקת שתי וערב ונוכח – מה שכל הזמן הייתי אומר כשהייתי בא לכאן, לוועדת הפנים – שאנחנו רצים ועושים ואין לדברים האלה כיסוי. האמת היא שחסכנו למדינת ישראל הקמת שני בתי סוהר, שכל אחד יודע שזה 250 מיליון שקל. כשהרשות קמה בשנת 1983 אחוז הרצידיוויזם היה 90%. השנה הגענו ל 64.3%. כלומר, מכל מאה אסירים שהשתחררו מהכלא חזרו רק 64 לעומת 90 שחזרו כשהרשות קמה. אז בעצם אפשרנו למדינת ישראל להגיע למצב שאוכלוסיית האסירים בכללה כמעט לא גדלה. בשנת 1998 היו 5888 אסירים, בשנת 1999 היו 6309. אם תחשוב על כך שהאוכלוסייה גדלה בתקופה הזו בגידול ניכר דרך עליה, ילודה וכולי, הרי תמצא שהגידול הוא באסירים החדשים, שזה לצערי לא בתחומנו ואין לנו שום השפעה על הדבר הזה.

אסיר שפונה אלינו, הסיכוי שלו לחזור אל הכלא הולך ויורד. אחד הדברים היפים שאני יכול לבשר לוועדה, זה שבשנים הקודמות, עד שהפעלנו מהראשון בינואר 1998 את השיטה של חוזה הקשר המחייב שאני אגיד עליו שתי מלים, רק 20% מהאסירים ש"נשבעו על המזוזה" בכלא שהם יבוא לטיפול, אכן הגיעו. עכשיו הגענו ל 45% ואולי השנה נגיע ל 50%.

מה קרה? עשינו כמה בדיקות וראינו שנשבעים שיבואו לקהילה טיפולית וכולי – לא מגיעים. עשינו חוזה. החוזה אמנם נעשה בהתנדבות. האסיר יכול לומר: אני לא רוצה. אבל אז, אנחנו לא מגישים לגביו תוכנית. אם הוא חתם את זה, השופט הופך את זה לתנאי. זאת אומרת: כל הדברים שהוא חתם עליהם באופן וולונטרי, השופט הופך לחובה.
היו"ר דוד אזולאי
אי אפשר לחייב, למשל, אסיר שמשתחרר אחרי שליש, אם הוא עבריין כזה מועד, להגיע לתוכנית לשיקום האסיר?
אברהם הופמן
בדיוק. גם התקנות החדשות שהיושב ראש שאל מה קורה לגבי שנת 2001 כתוצאה מהן, הרי לפיהן אי אפשר בכלל יהיה להשתחרר בלי שהרשות יודעת על האדם הזה. זאת אומרת: יש שלוש אופציות – אופציה אחת תוכנית שיקום. אני תכף אדבר כמה מילים על הנושא הזה. אופציה שניה – שנחליט שהאדם הזה לא זקוק לתוכנית שיקום. אפשרות שלישית – שהוא לא ראוי לתוכנית שיקום. למשל, אם אתה בא והוא ישן לך באמצע השיחה כי הוא מלא סמים, אז מה תעשה לו תוכנית שיקום? נעשה צחוק מעצמנו?

בנושא הזה חל גידול עצום בפעילות שלנו. בתקציב של שנת 2000 היו לנו 9.6 מיליוני שקלים מתקציב המדינה והוצאנו עוד 4.6 מכספים שגייסנו מכל מיני גורמים.
היו"ר דוד אזולאי
יש לכם איזשהו פירוט לגבי הגורמים שתורמים? כי פה אני לא רואה בכלל הכנסות.

אני מתנצל. אני צריך לצאת לרגע. ח"כ כהן ימלא את מקומי.
אברהם הופמן
שאל היושב ראש מאיפה המקורות שאנחנו מקבלים נוסף מתקציב המדינה. כי התקציב שלנו, על פי החוק, בנוי על 23 א' ו 23 ב'. בנוי על שני סעיפים.

תוספות חד פעמיות קיבלנו ממשרד העבודה והרווחה, מהאפוטרופוס הכללי, מקרן שק תראשי, מביטוח לאומי, ממשרד השיכון, מאשלים, מביטוח לאומי לעוד פרוייקט אחד, מאגודת ידידים שיש לנו בארצות הברית.
היו"ר אמנון כהן
כל אחד מתקציב פרוייקט כזה או אחר שיש לו.
אברהם הופמן
כן. כל הפרוייקטים האלה הם לא שמישהו נתן לך סתם כסף, אלא אין היום – אני לא זוכר שזכיתי לקבל תרומה כללית לרשות לשיקום האסיר. לא. אנשים נותנים לדבר מוגדר.
היו"ר אמנון כהן
שהוא מאמין בו.
אברהם הופמן
כן ואפילו אם הוא בחוץ לארץ אז יש לו איזה עורך דין כאן שבא לבדוק שזה הולך רק למטרה הספציפית שלו ולא למטרה אחרת. אתה לא יכול להשתמש בזה למטרה אחרת.
מרים פרנקל – שור
יש בזה גם היגיון.
עמיחי כץ
גם חוקי התרומות בחו"ל כנראה שמגבילים אותם.
אברהם הופמן
כן. הם מאד דייקנים ויש להם רואה חשבון והוא בא ובודק אותך. בסדר.
מרים פרנקל – שור
הם רוצים למנוע שהתרומות שהם נותנים לא ילכו לתקצוב משכורות, למשל.
אברהם הופמן
היושב ראש שאל למה בסעיף הראשון יש הקטנה בסך הכל של כ 250 אלף שקל. הסיבה היא זו שכאן היתה לנו אפשרות פעולה כי קיבלנו איזו תרומה ואילו בסעיף הזה זה רק תקציב מדינה. לנושא הזה אני לא רואה סיכוי שנקבל תקציב השנה ואני לא רוצה לקחת סיכונים.
היו"ר אמנון כהן
כי אותו גורם שמימן בשנה שעברה לא מוכן או אין לו?
אברהם הופמן
לא.

לעומת זאת, אתה רואה שלגבי הוסטלים, למשל, כאן אין לנו בעיה. רוב התרומות שאנחנו מקבלים הן להוסטלים. למה? כי כשאתה מביא תורם והוא רואה בניין, הוא נותן כסף.
היו"ר אמנון כהן
יש כלי, אתה אומר לו.
אברהם הופמן
כן. אם תגיד לו שזה בשביל עוד עובד שיטפל בכלא, לא תקבל לעולם.
היו"ר אמנון כהן
מה עושים באמת בהגדלת התקציב הזאת בתוך ההוסטל הקיים? הרי אם הוצאות התקורה היו, נניח, סכום x ועכשיו יש לך הגדלה, זה אומר שאתה בכל אופן תיקח כוח אדם נוסף בתקציב הזה. נכון? כי תקציב פעולה צריך להיעשות על ידי מישהו.
אברהם הופמן
נכון. אז מממנים את זה. אם מישהו לא מוכן לתת לי כסף לזה, אין לי.

עכשיו, שאל היושב ראש לגבי שיקום אסירים צעירים בדירות לוויין, סעיף שמופיע כאן.
היו"ר אמנון כהן
דירות לוויין?
אברהם הופמן
כן. זה שיקום צעירים בשיתוף אשלים והוא שאל גם לגבי אסירות בדירות לוויין. אז ככה: יש בעיה, שעד אוקטובר 1999 הרשות לשיקום האסיר לא היתה אמורה לטפל באסיר שמשתחרר מהכלא לפני גיל 18. אמרו: בשביל זה יש שירות מבחן לנוער ויש חסות הנוער. החבר'ה האלה הרימו ידיים ואני, ברגע של חולשה לקחתי על עצמי את המשימה הזאת, שהיא משימה קשה ביותר.
היו"ר אמנון כהן
אתה מדבר על שיקום נוער מתחת לגיל 18?
אברהם הופמן
כן. משתחרר לך אסיר בן 17, האמא שלו לא מוכנה בכלל לקבל אותו בבית, היא אומרת שהוא משתולל והורס לה את הבית. כל מיני דברים והנחות שהניחו שזה כל כך מובן מאליו שהמשפחה תחבק אותו וכולי – איזה מחבקת אותו. אנחנו צריכים למצוא לו פתרונות. הילד הזה, אתה רואה אותו בכלא, אתה לא מאמין בכלל שהוא מסוגל לעשות עבירה ואתה רואה שיש לו כבר 300 פריצות. איך, אני לא יודע.

יש לנו חבורה מאד קשה. אסירים צעירים מאד קשים ופיתחנו שיטה מיוחדת שארצות הברית עוקבת אחריה במחקר – לכן הם נתנו את התרומה הכספית לשלוש שנים, 300 אלף דולר – מה הרעיון? אנחנו לוקחים אותם לסנפלינג במדבר יהודה, מסעות הישרדות. מדוע?
היו"ר אמנון כהן
משלבים את זה.
אברהם הופמן
אין להם סבלנות. אתה תשב אתו לשיחה אצל קצינת מבחן הוא בורח באמצע הישיבה. אז מה היא יכולה לעשות? אתה צריך להביא אותו למצב שבמשהו הוא יצטרך להילחם על החיים שלו. אז אתה יכול להתחיל לדבר אתו. אחרת, השיחות לא שוות שום דבר.
יפה שפירא
אלה אנשים שעובדים?
אברהם הופמן
ודאי.
יפה שפירא
אתם עוזרים להם במציאת עבודה?
אברהם הופמן
בוודאי, בוודאי.

אני מדבר כרגע על הפרוייקט של אסירים צעירים ששאל לגביו היושב ראש. אם תשימו לב, כאן רוב הכסף הוא לא שלנו. כאן סעיף ב' גובר על התקציב שלנו. הוא רוב.

דבר נוסף, אנחנו התחלנו בפרוייקט שאין שני לו בעולם לאסירות, אמהות עם ילדים. עכשיו אפילו משרד העבודה והרווחה רואה שאולי אפשר היה לעשות את זה לא רק עם מי שהיתה אסירה, אלא גם עם מי שלא הרוויחה את המזל להיות אסירה. כל הנשים החד הוריות. מה קורה? לוקחים את הילדים, סוגרים אותם במוסדות. הילד חוזר אחרי חמש שנים אומר: עם הפרימיטיבית הזאת אני לא רוצה לחיות. אז הוא בורח ומגיע למצפה-ים ומגיע לגילעם וכולי. אנחנו לוקחים את הילד עם האמא ומגדלים אותם ביחד והתוצאות הן בהתאם.

אנחנו לא משלים את עצמנו שאנחנו כאלה גאונים, שאנחנו יכולים להציל את כל מה שנהרס בשנים שהבחורה הזאת היתה ברחובות, בשנה אחת של הוסטל. קיבלנו כסף מארצות הברית לכך שהבחורות האלה עוד חמש שנים יוכלו לגור בסביבת ההוסטל ומבחינה טיפולית, בקשר של אם-ילד, אנחנו ממשיכים לטפל בהן. כי הן לא יודעות, הן ממש לא יודעות להיות אמהות. אתה צריך ללמד אותן ולהדריך אותן וברוך השם, התוצאות הן טובות. הילדים לא הולכים למוסדות וגם האמא גדלה. היא מפסיקה לרוץ לסמים. היא יודעת שאם היא תרוץ לסמים היא מאבדת את הילד. הילד יאומץ. אז יש מצד אחד גזר – שמה שאנחנו עושים הוא חיובי – ומצד שני יש גם השוט שהוא רציני מאד. זו תשובה לשתי שאלות ששאל אותי היושב ראש.

שאל אותי היושב ראש גם שאלה לגבי סעיף 4 שגם כאן אנחנו יורדים בתרומות. הסיכוי כאן לקבל תרומות ירד ולכן הסך הכל יורד מ 1,475,000 ל 1,200,000 שקל, אבל בתקציב הממשלתי עלינו כאן מ 709,000 ל 900,000 שקל.
היו"ר אמנון כהן
איך ירדתם?
אברהם הופמן
זהו. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? כי אנחנו, דווקא בנושא הזה, נעזרים הרבה על ידי הרשויות המקומיות. גם בפעולות עם הילדים, גם בפעולות עם האמהות והילדים וגם בפעולה שאנחנו חידשנו – הדרכת הזוגות כשהאסיר משתחרר. ראינו שכשהאבות משתחררים מהכלא הם לא יודעים להיות אבות. התוצאה היא שהאסיר המשוחרר מרביץ מכות לילד והתוצאה היא שקודם הוא היה עבריין בגלל שהוא גנב או משהו כזה ועכשיו הוא עבריין בגלל שהרביץ מכות לילדים שלו או לאשתו. אז אנחנו מטפלים גם בזה.
היו"ר אמנון כהן
שיקום האסיר ומשפחתו.
אברהם הופמן
נכון. כאן אנחנו נעזרים גם בגופים אחרים. יש גופים שלא נותנים לנו את הכסף, זה לא עובר דרכנו, אבל נניח שאנחנו עושים טיול, אז רוטרי אומר: הטיולים על חשבוננו. זה לא נכנס לקופה שלי, אני לא יכול לדווח על זה, אבל מבחינת הילד, הילד מקבל את הכסף. מבחינת התוצאה, הילד מקבל את התוצאה, רק שהיא לא מופיעה אצלנו ברישום הכספי.
היו"ר אמנון כהן
כמה רכזים בארץ יש היום בתוכנית לשיקום האסיר?
אברהם הופמן
יש לנו בכל הארץ 38 אנשים ואנחנו מוכרים עכשיו בגלל החוק להרחיב את המספרים בצורה רצינית מאד.
היו"ר אמנון כהן
מה אומר החוק? של מי החוק?
אברהם הופמן
החוק החדש של החצי.
היו"ר אמנון כהן
אה. של החצי, אתה מתכוון. החוק של ריבלין.
אברהם הופמן
כן. החוק הזה הביא לשני דברים – דרך אגב, מחר יהיה לגבי זה דיון ב 09:00 בוועדת חוקה, חוק ומשפט. יושב ראש הוועדה עוסק בזה.
היו"ר אמנון כהן
ראיתי היום משהו גם בוועדת כספים. זה התקציב שלכם?
אברהם הופמן
כן. מיד אחרי זה אני הולך לוועדת כספים.
היו"ר אמנון כהן
אני שם, אז נתראה.
אברהם הופמן
תוכל להעיד שהייתי כאן. כי החוק אומר שאני צריך להביא את התקציב לידיעת ועדת הפנים ואיכות הסביבה ולאישור ועדת הכספים.
היו"ר אמנון כהן
בגדול, תגיד לי בכמה זה גדל.
אברהם הופמן
התקציב שלנו גדל בשלושה מיליון שקל. האוצר מאד הלך לקראתנו, אני מוכרח לומר.
היו"ר אמנון כהן
בגלל החוק?
אברהם הופמן
לא, לפני החוק.
היו"ר אמנון כהן
מה עלות החוק עכשיו?
אברהם הופמן
ישבנו כבר על הנושא ושר העבודה והרווחה, במכתבו לחבר הכנסת כץ כתב: "בתקציב זה לא כלולים עדיין משימות הנובעות מחוק שחרור מוקדם של אסירים (תיקוני חקיקה9 התשס"א-2001.
היו"ר אמנון כהן
בכמה זה מוערך?
אברהם הופמן
אני הגשתי בקשה לאוצר על 7.2 מיליון ₪. בצורה פשוטה: עשיתי חישוב של 10,000 שקל לאדם. כאשר לגבי אחד יכול להיות שנוציא 3000 שקל ולגבי האחר נוציא 30,000 שקל, אם נשים אותו בהוסטל.

העמדה שלי היא – וזה חשוב לי שיהיה ברישום של ועדת הפנים – שאם מדינת ישראל נותנת לבן אדם חצי, הוא חייב לתת בשביל זה משהו. אז אני אומר: בן אדם שמקבל חצי, שילך להוסטל. זאת אומרת: צריך לתפוס את האנשים האלה. לתת להם תוכניות הרבה יותר נוקשות, הרבה יותר קשוחות.
היו"ר אמנון כהן
הוא יוצא לתעסוקה בהוסטל?
אברהם הופמן
ודאי. כל האסירים בהוסטל חייבים תוך שלושה ימים להתחיל לעבוד.
היו"ר אמנון כהן
והשכר מהעבודה לאן הולך?
אברהם הופמן
אליו, אבל באופן מעשי 50% הוא מקבל במישרין ו 50% נכנס לחיסכון, כך שכשהוא יוצא החוצה יש לו את הששת אלפים, שבעת אלפים או עשרת אלפים שקל, שהוא יכול להתחיל אתם את החיים שלו אחרי שהוא יצא מההוסטל.

גם לגבי ה 50% שלו, יושבת אתו העובדת הסוציאלית כל שבוע עם מחברת. אומרת לו: השבוע אתה רוצה לקנות חולצה? יפה מאד, אז אתה לא תלך לקולנוע. מלמדים אותו איך לחיות עם מעט כסף. כל המזון וכולי זה על חשבונו. אנחנו לא נותנים לו כלום בחינם.
היו"ר דוד אזולאי
הוא לן בהוסטל או בבית?
אברהם הופמן
הוא לן בהוסטל.
היו"ר דוד אזולאי
גם אם יש לו משפחה?
אברהם הופמן
גם אם יש לו משפחה.
היו"ר דוד אזולאי
הוא לא רואה את זה כ - - -
אברהם הופמן
תראה, הוא במצב שהוא היה על סמים, וכולי. הוא יבוא הביתה - אז יותר טוב שלא יבוא הביתה.
היו"ר דוד אזולאי
מדובר רק בעברייני סמים או גם בעבירות רכוש למשל?
אברהם הופמן
רוב עברייני הרכוש עברו עבירות סמים.
היו"ר דוד אזולאי
מה עם עבירת אונס, רצח?
אברהם הופמן
אין לנו הרבה מהסוג הזה וגם אין לנו היום במדינת ישראל – לצערי. זה לא יפה שאני אומר את זה, אבל זו האמת – הרבה פתרונות לעברייני מין. הדבר היחידי שהצלחנו לעשות בירושלים עם פרופסור וייסבלום מהדסה, זה שהפדופילים שעוברים עבירות עם קטינים מקבלים זריקה פעם בחודש ואז אתה יכול להיות בטוח שלפחות חודש ימים יש לך שקט מהאנשים האלה. אנחנו מטפלים בהם בנושא עבודה ושיקום, אבל בלי טיפול בצד הביולוגי, כל השיטה הטיפולית לא יכולה להצליח, כי יש כאן בעיות שהן ממש כמעט כימיות במוח.
יפה שפירא
אז למה הם יושבים בבית סוהר? זה מדהים.
עמיחי כץ
הגנת הציבור.
יפה שפירא
הגנת הציבור? אז תתנו להם זריקה ותפנו מקום בבית הסוהר.
היו"ר דוד אזולאי
את יודעת שבבית סוהר המצב הוא יותר חמור מבחינה זאת. ביניהם.
אברהם הופמן
נכון. על זה נאמר: "לא נצחני אלא בעל מלאכה אחת". כך כתוב בגמרא. לי נתנו מלאכה לעשות באסיר המשוחרר. הלוואי שבזה אני אצליח.

הבאתי כאן רק את העניין שגדל מספר האסירים המשוחררים כתוצאה מהתוכניות שלנו. כלומר: עוד 800 בני אדם יצאו מהכלא, שאחרת הם היו תקועים בכלא. למרות זאת מספר האנשים שחזרו לכלא ירד ואני חושב שזה ההישג הגדול שלנו.

בשנה הזאת אני רואה את מרכז המאמץ שאנחנו רוצים לעשות בהקמת שלושה הוסטלים לאסירים אלימים, בגין אלימות במשפחה. הבעיה הזאת גדלה ותופסת בבתי הסוהר מקום אדיר. בשנת 1997 היו בסך הכל 570 אסירים בגין אלימות במשפחה ועכשיו הגענו ל 1500. זאת ממש קטסטרופה מבחינת המספרים. יכול להיות שזה היה גם קודם, אלא שלא שמו לב, אני לא יודע.
יפה שפירא
יותר מתלוננות.
אברהם הופמן
זה אני לא יכול לדעת. אני יודע את העובדה. אומרת לי נציבת השב"ס – הם מנסים עכשיו לעשות איזושהי פעולה בחרמון עם האנשים – שאם אנחנו לא נמשיך עם זה, חבל על כל ההשקעה של הרבה כסף שאני משקיעה בנושא הזה.

ההוסטל הזה יהיה – בניגוד להוסטל הרגיל - לחצי שנה. יהיו בו שני אגפים. אגף אחד לאלה שהולכים לגירושין. היות ולפי נתוני המשטרה 90% ממעשי הרצח של הנשים היה בזמן תהליכי גירושין, אנחנו רוצים שהגירושין יתקיימו בזמן שהבן אדם עדיין בהוסטל, כדי שנמנע או נצמצם קצת מעשי רצח. האגף השני יהיה לאלה שהאישה רוצה שהם יחזרו הביתה. במשך חצי שנה ניתן לאישה לבוא כל שבוע לטיפול זוגי. האסיר המשוחרר יקבל קודם כל חופשה של שמונה שעות בבית. נראה שהכל עבר בשלום, יקבל אחר כך חופשה של 12 שעות. עבר בשלום – 16 שעות וכן הלאה. כך שנוכל לומר לעם ישראל אחרי חצי שנה, כשמשחררים אותו, שהוא היה כבר בבית בשורה של ביקורים, הוא עבר טיפול זוגי – ואם יש ילדים קצת יותר גדולים טיפול משפחתי, כולל הילדים – בהוסטל. נוסף לזה עוד שנה נמשיך, על ידי עובדת של ההוסטל ללוות את המשפחה הזאת בבניה מחדש של החיים שלהם.

אני מקווה שזה יכול להיות צעד מהפכני בהורדת האלימות מהמשפחה. זה עבר דיונים בבטחון-פנים, בשב"ס ובמשרד העבודה והרווחה. כמעט כל מי שאיכשהו מבין משהו בנושא הזה במדינת ישראל, באקדמיה, למשל – כולם הביעו דעתם שזו התוכנית הכי טובה שיש. אני מקווה שגם נצליח לבצע אותה.
היו"ר דוד אזולאי
כן, בבקשה, עו"ד פרנקל – שור.
מרים פרנקל – שור
אני רוצה לשאול את נציג האוצר: לפי דברי מר הופמן, יש לכאורה איזשהו חיסכון בבניית בתי כלא. לאחר הגדלה מסיבית של 25% מהתקציב עומד היום התקציב של הרשות על 12 מיליון ₪. אם העבודה של הרשות היא כל כך מוצלחת, מדוע אין תמיכה מסיבית יותר של תקצוב? הרי בסך הכל לטווח הארוך המדינה יוצאת נשכרת.
עמיחי כץ
נציגי האוצר שאני שאלתי לגבי החיסכון, אמרו לי שאין בזה חיסכון משמעותי, כי מה שקורה, זה שפשוט מרוקנים את בתי המעצר ומעבירים לכלא ואם מרוקנים את בתי המעצר אז עוצרים יותר אנשים. לא נוצר חיסכון בכך שיותר אסירים לא חוזרים לכלא, כי תמיד יש אסירים חדשים שאפשר למצוא ולהעביר אותם לכלא.
יפה שפירא
אתה שמעת מה הוא אמר?
עמיחי כץ
זה מה שאמרו לי. אני מצטט את מה שאמרו לי.
מרים פרנקל – שור
אבל זה לא בגלל שיש פחות אסירים – אני פשוט לא מאמינה לתשובה שאתה נותן לי. בגלל שיש פחות אסירים עוצרים יותר?
עמיחי כץ
לא, פשוט בגלל שאין מקום בכלא אז שמים אותם בבתי מעצר.
אברהם הופמן
היום בתחנות משטרה אין להם מקום.
עמיחי כץ
כן. אז אם יתפנה מקום בכלא, הם יעבירו אותם מבתי המעצר לכלא.
היו"ר דוד אזולאי
השופטים אומרים שזה לא נכון. רק הבוקר היתה לי שיחה עם שופט.
יפה שפירא
זה מדהים, התשובה הזאת.
מרים פרנקל – שור
לפי ההיגיון הזה – אם אנחנו מבינים את ההיגיון – אם לא היתה הרשות לשיקום האסיר, לא היה מתפנה מקום בבתי כלא ולא היו עוצרים אנשים.
יפה שפירא
היו נעצרים פחות.
מרים פרנקל – שור
כן?
עמיחי כץ
זה מה שנמסר לי. אני לא מכיר את תקציב שירות בתי הסוהר, אבל זה מה שנמסר לי.
אברהם הופמן
אני יכול רק לומר שמבקרת המדינה כתבה, בדו"ח מספר 40, שעולה להם להחזיק אסיר עם הוצאות שוטפות בכלא של 15,600$ לשנה - - -
עמיחי כץ
לא, ברור שזה חיסכון שחוזר. אף אחד לא מערער על זה.
אברהם הופמן
ואצלנו, בתוכנית הכי יקרה שיש לי, תוכנית ההוסטל, זה עולה 36,000 שקל לשנה. והוא עובד כבר. הוא אפילו משלם כמה גרושים למס הכנסה.
עמיחי כץ
בואו נגיד שאם תצליחו להוציא מהשב"ס עוד כסף ולהעביר לרשות לשיקום האסיר, אף אחד לא יתנגד.
מרים פרנקל – שור
לא. לא השב"ס.
עמיחי כץ
למה לא השב"ס?
מרים פרנקל – שור
אנחנו שואלים: כמדינה. מדוע לא לתמוך יותר בפרוייקט.
עמיחי כץ
אז מאיפה הכסף יבוא? מאיפה יבוא התקציב?
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה הפעם דווקא להגן על האוצר.
אברהם הופמן
דווקא הלכו לקראתנו יפה.
היו"ר דוד אזולאי
כן. הגדלה של התקציב ב 25%, יחסית למה שאנחנו שומעים כרגע – עכשיו באתי מוועדת כספים. מנהלים שם וויכוחים – אני חושב שהפעם באמת צריך להגיד מילה טובה על האוצר שהגדיל בצורה משמעותית את התקציב.
אברהם הופמן
נכון. הם התנהגו בצורה יוצאת מן הכלל.
מרים פרנקל – שור
אבל תראה איזה חיסכון יש פה.
היו"ר דוד אזולאי
בסך הכל אתה רואה מוסד שעושה עבודה מבורכת ולא רק שהוא עושה עבודה מבורכת הוא גם חוסך למדינה כסף. כי ברגע שהם משקמים את האסיר, אנחנו חוסכים למדינה, לחברה, יש בזה הרבה חיסכון. אני מאד מקווה שהדבר הזה יילקח בחשבון גם בהמשך.

עוד שני דברים שאני מבקש לשאול את מר הופמן: למעשה אותו אסיר שיוצא אחרי שני שליש, הוא ממש נמצא בתוך המסגרת הזאת? המסגרת המחייבת? הוא לא יוצא לחופשות ולא לכל דבר?
אברהם הופמן
אם הוא בהוסטל גם שם יש לו חופשות, אבל מבוקר מאד. כשהוא חוזר עושים לו שלוש פעמים בדיקות שתן בשבוע, בשעות לא קבועות. זה היתרון בהוסטל – שהוא תחת שליטתך. אתה יכול פעם לעשות את הבדיקה בשלוש בלילה ופעם בחמש אחר הצהרים.
היו"ר דוד אזולאי
דבר אחרון שאני מבקש לדעת: אני יודע שישנן ישיבות שרוצות להשתלב בעסק הזה ושמעתי הדים – נדמה לי שגם ממך – שבסך הכל יש שיתוף פעולה חיובי מהגורמים האלה. יש תקציב לעניין הזה?
אברהם הופמן
כן. יש פה סעיף מיוחד לעניין הזה. זה מופיע בסעיף 2. שיקום האסיר מחוץ לקהילתו: קליטה בישיבות. כאן הגדלנו את תקציב המדינה מ 200,000 שקל ל 250,000 שקל. לא שאני אומר שזה גידול גדול, אבל זה מה שיכולנו לעשות.
היו"ר דוד אזולאי
למעשה, גם פה יש הגדלה טבעית של 25%. נכון?
אברהם הופמן
כן. האמת היא שזה נושא שאני מאמין שנוכל לגייס גם תרומות. כי בנושא הזה יש גורמים שמוכנים ללכת לקראתנו.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להגיד לך שהנושא הוא מאד מאד מעניין ואפשר לשבת ולשוחח עוד. הבטחנו שנקיים ביקור בהוסטל ולצערנו הרב זה עוד לא יצא לפועל.
אברהם הופמן
אני חייל ממושמע. באותו יום שתגידו לי – אין בעיה.
היו"ר דוד אזולאי
את חטאי אני מזכיר היום.
יפה שפירא
זה צריך להיות בערב. נכון, מר הופמן?
אברהם הופמן
כן. אבל למשל, אם אתם בביקור בבאר שבע בנושאים אחרים של הוועדה, שם יש לי את הבקו"מ – שער התקווה – שלשם מכניסים אסיר שבא במצב מתחת לכל ביקורת מהכלא ולהכניס אותו להוסטל זו עדיין ממש סכנה. במקום הזה "לשים" אותו ממש 18 שעות ביום – אם מותר להשתמש בבני אדם בביטוי הזה – כדי שהוא יהיה ראוי להיכנס להוסטל.
היו"ר דוד אזולאי
כמה הוסטלים יש לכם בכל הארץ?
אברהם הופמן
יש לי שמונה הוסטלים שלנו ועוד שני הוסטלים שלא שלנו. אחד של הרב חזן – בחורים שהיו להם בעיות סמים עוברים אצלו טיפול לפני שהם נכנסים לישיבות. קודם היה מצב שהיו נכנסים ישר לישיבה והישיבה לא יכולה להתמודד עם בעיית סמים. זה הזיק לישיבה במקום להועיל לישיבה – ההוסטל הנוסף הוא הוסטל של הכנסייה. "בית החסד".
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו יכולים לקבל רשימה של כל ההוסטלים בכל הארץ?
אברהם הופמן
כן. בהחלט. ברצון רב.
היו"ר דוד אזולאי
יופי. גם מה שבחסותכם וגם אחרים. חשוב מאד לקבל את זה.
אברהם הופמן
ברצון.
היו"ר דוד אזולאי
אולי פעם נבחר לנו את אחד המקומות לסיור.
אברהם הופמן
כל מה שתרצו. הכל פתוח, אין לנו שום מגבלות. אנחנו לא בית סוהר, אין סוהרים וכולי.
היו"ר דוד אזולאי
אבל צריך לתאם את הביקור.
אברהם הופמן
לתאם רק בגלל הסדר הטוב.
היו"ר דוד אזולאי
כי בשב"ס, אתה יודע, אסור לחברי כנסת לעשות ביקורי פתע.
אברהם הופמן
השרה אורה נמיר הגדילה לי את התקציב, בזמנו. למה? היא עשתה ביום שישי – שזה באמת הזמן הכי גרוע שאפשר לעשות ביקור – ביקור בתל אביב. גגון. היא באה והיא ראתה הוסטל מבריק ומסודר ואמרה: אם בלי שהודעתי זה ככה, אז מגיע להם. ומיד קיבלתי את העודפים שהיו לה באגף להכשרה מקצועית.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לסכם.

התקציב הובא לידיעת הוועדה. בהזדמנות זו אני רוצה גם להגיד תודה לנציג האוצר, שבאמת הגדיל ב 25% את התקציב. זה לא מצוי במקומותינו בימים אלו ואני חושב שהפעם מותר גם להגיד מילה טובה.

מר הופמן, אני רוצה לאחר לך הצלחה בהמשך תפקידך.
אברהם הופמן
תודה.
מרים פרנקל – שור
אולי כדאי להעיר גם לפרוטוקול וגם במכתב של וועדת הפנים לוועדת הכספים, שלקראת יישומו של החוק בקשר לחצי שנה, תקציב הרשות לשיקום האסיר צריך לעלות.
היו"ר דוד אזולאי
לקחת בחשבון הגדלת תקציב. אוקי. אני באמת מקבל את הערת היועצת המשפטית.

בעקבות קבלת החוק החדש – שיגידו לנו בדיוק את שמו – הוועדה ממליצה להגדיל את התקציב על מנת להתמודד עם מספר גדול יותר של אסירים משוחררים בתוכנית החדשה.
אברהם הופמן
שם החוק הוא: "חוק לשחרור מוקדם של אסירים (תיקוני חקיקה), התשס"א-2001.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. אני מודה לכולם.
הישיבה ננעלה בשעה
12:40.

קוד המקור של הנתונים