ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/03/2001

תיקון תקנות על פי חוק הסדרת מקומות רחצה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2915
8
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
26.3.2001


פרוטוקולים/ועדת הפנים/2915
ירושלים, ט' בניסן, תשס"א
2 באפריל, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 232
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ב' בניסן התשס"א (26 במרס 2001) שעה 13:15
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר ד' אזולאי
משה גפני
מוזמנים
יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הפנים
עמית יעקב - מנהל מחלקת רישוי נשק " "
עו"ד שי אילן - יועץ משפטי, משרד הבריאות
שלמה לרמן - סגן מהנדס ראשי לבריאות הסביבה," הבריאות
עו"ד מירי חושן - סגן היועץ המשפטי, משרד התיירות
אהובה גנור - מנהל אגף שירותי תיירות, "
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אסתר אלפיה
סדר היום
תיקון תקנות על פי חוק הסדרת מקומות רחצה.


תיקון תקנות על פי חוק הסדר מקומות רחצה
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת הוועדה. הנושא שעל סדר היום: תיקון תקנות על פי החוק להסדרת מקומות רחצה ומקומות מרפא. חבר-הכנסת משה גפני פנה לפני כשנה, מספר פעמים, והפנייה האחרונה היתה ב-27.6.2000, וכך פיספסנו עונה אחת מבלי שנעשה דבר, ואפילו לא זכינו לתשובה בענין הזה. חבר-הכנסת גפני ביקש ליזום דיון בוועדת הפנים, נעניתי לבקשתו, ועל כך אנחנו מקיימים את הדיון הזה.

חבר-הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, קודם כל אני מודה לך על שזימנת את הישיבה. החוק הזה התקבל – זו אחת הדוגמאות של דברים, לפי דעתי גם פוגעים בשלטון החוק במדינת ישראל, החוק הזה התקבל ב-11.3.1996, זאת אומרת אנחנו מדברים על חוק שהתקבל לפני 5 שנים, ושר הפנים אמור היה להתקין תקנות, ומכיוון שמדובר על הסדרת מקומות רחצה, הוא היה צריך להתייעץ עם שר הבריאות ועם שר התיירות.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני מבקש את סליחתכם, אנחנו נקראים להצבעה במליאה, על כן אני מכריז על הפסקה, נשוב מיד לאחר ההצבעה. תודה.


(הישיבה הופסקה בשעה 13:25)


(הישיבה חודשה בשעה 14:15)
היו"ר דוד אזולאי
רבותי אנחנו ממשיכים את הדיון. חבר-הכנסת גפני, בבקשה.
משה גפני
כפי שאמרתי, החוק הזה התקבל ב-11.3.1996. על פי החוק צריך שר הפנים, בהתייעצות עם שר התיירות ושר הבריאות, לפי הענין - בגלל שיש מקומות שבהם מקומות מרפא הם באחריות משרד התיירות, ויש מקומות מרפא שהם באחריות משרד הבריאות – והוא צריך להכריז עליהם בהודעה ברשומות שהם מקום מרפא, החוק גם קובע שצריך לקבוע מועדים לרחצה נפרדת לגברים ונשים או מעברים מיוחדים לנכים, סידורי גישה לנכים, וכל מה שנקבע בחוק.

מאז קבלת החוק אני פונה, פעם אחר פעם, לשר הפנים, במקרה הטוב, שר הפנים פונה לשר הבריאות ולשר התיירות, במקרה הפחות טוב הוא בכלל לא פונה אליהם, והתוצאה היא שעד היום אין עדיין הכרזה על מקומות מרפא, על אף שהחוק נחקק כבר לפני חמש שנים. לדעתי, זה דבר חמור, מכל בחינה אפשרית, כאשר הרשות המבצעת שתפקידה לבצע את החוקים שהכנסת מחוקקת, היא איננה מבצעת, במקרה הזה בוודאי.

ועדת הפנים של הכנסת צריכה לאשר את התקנות, וכיוון שהתקנות לא הגיעו עד עכשיו, אני חושב שוועדת הפנים, כמי שמייצגת את הרשות המחוקקת, חייבת להתערב ולדרוש משר הפנים להביא את ההכרזה על מקומות המרפא וכן את התקנות. ועדת הפנים שחוקקה את החוק הזה, צריכה לעקוב אחרי המציאות הזאת שבה הרשות המבצעת לא עושה את תפקידה, לא תיקנה את התקנות ולא הכריזה על מקומות מרפא, ולכן, אני מבקש מיושב ראש הוועדה לפנות אל נציגי המשרדים שיביאו את התקנות לוועדה באופן מיידי.
היו"ר דוד אזולאי
נציגי משרד הפנים, אני מבקש לדעת מדוע עד היום לא הוגשו התקנות לאישור הוועדה?
יחזקאל לביא
היתה פנייה של שר הפנים לשרי הבריאות והתיירות. כיוון שמדובר במקומות מרפא, הרי שמי שצריך לקבוע האם זה מקום מרפא, זה שר הבריאות. כפי שהבנתי משרד הבריאות מתחבט בשאלה של הכרזה על מקום כמקום מרפא כי יש לזה משמעות רפואית וכו' וכו'. יש להם בעיה בנושא הזה ואני מציע שתשמעו אותם.

הפנייה האחרונה של שר הפנים דאז, אלי סוויסה, לשר הבריאות היתה בשנת 1997, ועד היום לא קיבלנו מהם כל תשובה, וללא תשובה מוסמכת של משרד הבריאות, איננו יכולים להתקין התקנות. לדעתי, יש לאקונה בנושא הזה וצריך למצוא את הדרך שייקבע על ידם במדויק או לחילופין שנעביר אליהם את כל הסמכות הזאת.
משה גפני
לפנייה שהזכרת, של השר אלי סוויסה לשר הבריאות בשנת 1997, הוא צירף רשימה וביקש התייחסות של שר הבריאות, ולא קיבל תשובה.
יחזקאל לביא
נכון, נכון.
היו"ר דוד אזולאי
נציג משרד הבריאות, בבקשה.
ישי אילן
מאז אותה פנייה באמת לא היו פניות נוספות.
היו"ר דוד אזולאי
אתה רוצה פניות נוספות? תגיד לנו, נסדר לך מה שאתה רוצה.
משה גפני
ישי, אני מבין שמה שאמרת, אמרת ברצינות?
היו"ר דוד אזולאי
הוא רוצה תזכורת כל שבוע.
ישי אילן
יש לי את המכתב אבל אין את הרשימה, וגם לא ראיתי אותה מעולם.
היו"ר דוד אזולאי
ואם תהיה לך רשימה?
ישי אילן
אנחנו נתייחס אליה.
היו"ר דוד אזולאי
תוך כמה זמן?
ישי אילן
אני מקווה שתוך שבועיים.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אני מבקש ממשרד הפנים, עוד היום לשלוח לישי אילן ממשרד הבריאות את המכתב בצירוף הרשימה, עם העתק אלינו. בזה סגרנו עם משרד הבריאות?
ישי אילן
כן, אני מקווה שבעוד חודש - - -
היו"ר דוד אזולאי
לא חודש, בעוד שבועיים, היינו אחרי פסח.
משה גפני
גם לא שבוע, למעשה היה להם חמש שנים לטפל בענין.
היו"ר דוד אזולאי
מירי חושן ממשרד התיירות, בבקשה.
מירי חושן
החוק פורסם במרס 1995, ותקופה קצרה אחרי זה פנו אלינו ממשרד הפנים, עם רשימה. במרס 1997 שלחנו תשובה בצירוף רשימה שמשרד התיירות מאשר כרשימת האתרים.
היו"ר דוד אזולאי
יש לך את הרשימה שנשלחה אליכם ממשרד הפנים?
מירי חושן
למיטב זכרוני, לא, אבל כנראה שכן, כי יש פה תשובה שלי שמסתמכת על הרשימה. קיבלתי את הזימון לישיבה הזאת רק אתמול ולא הספקתי לאתר בארכיון שלנו את התיק. כנראה שהרשימה קיימת כי לפי התשובה ששלחתי ושהעתק ממנה אני מחזיקה בידי, אני מתכחשת לדברים מסויימים ומאשרת דברים אחרים, ואני מתייחסת לשמות שברשימה שחלקם לא מתאימים להגדרת החוק. זאת אומרת שהיתה רשימה, ואני אומרת מה כן ברשימה, אני מוציאה ממנה את הדברים, בהתאם לפרשנות של החוק נכונים, ולהם אני מסכימה. כך שהיתה רשימה.
יחזקאל לביא
בסופו של דבר, לגבי אותו חלק של הרשימה שלגביו יש ויכוח, אז הוויכוח בין משרד הפנים למשרד הבריאות ומשרד התיירות עדיין קיים.
היו"ר דוד אזולאי
קודם כל נלך על מה שיש הסכמה. לגבי מה שאין הסכמה, נדון. אבל כרגע אין כלום, במשך 6 שנים לא נעשה שום דבר.
עמית יעקב
אדוני היושב ראש, עדיין ישנה בעיה של מה זה אתר מרפא כי אנחנו יכולים להפעיל את כל בריכות השחייה שבמדינה.
היו"ר דוד אזולאי
אתה תעביר את מה שאתה צריך להעביר. משרד הבריאות יבוא ויגיד מה הוא מאשר ומה הוא לא מאשר. אותו דבר משרד התיירות. את המלאכה נשלים פה בוועדה.
משה גפני
מה שצריך לעשות בוועדה כדי לאשר את התקנות, קודם לקבוע את המועד, כפי שאמרת, אבל אני מציע שנבחן כאן בוועדה או שאתה תבחן את זה. למשל, משרד התיירות יעביר את מקומות המרפא - - -
מירי פרנקל-שור
למה הוועדה צריכה לאשר את זה? שר הפנים מאשר את התקנות בהתייעצות עם התיירות ושר הבריאות, זה אפילו לא צריך לבוא לוועדה. ברגע שיש רשימה, אחרי שהוא התייעץ עם שר הבריאות ושר התיירות, צריך רק לפרסם אותה, הכרזה ברשומות, זה הכל.
משה גפני
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת גפני, אם יהיה ויכוח על אי-אלו מקומות, תמיד אפשר יהיה לבוא לוועדה ולדון למה מקום זה ואחר אושר ומקום אחר לא אושר.
משה גפני
לכן אני מציע שהעתק הרשימה יועבר ליושב ראש הוועדה ואם אפשר גם אלי. למשל, מה שר התיירות החליט לגבי מקומות מרפא שהם לא בהגדרת החוק, לפי עמדתו של שר התיירות. הרי יש מקומות שהוצאו מהחוק.
מירי חושן
אין לי בעיה לצלם עכשיו את המכתב ולתת לך. אם אתה זוכר היה אז ויכוח נוקב, זה בתקופה של השר לשעבר, יהושע מצא, ושנינו התווכחנו. הנושא היה לגבי מה יוגדר גוף פרטי. סעיף 5א(ד) בחוק נאמר: "סעיף קטן זה יחול על מקום מרפא שהוא גוף מתוקצב". זה מוציא מכלל הפרשנות של החוק, למשל, בריכה בבית מלון. על פי החוק הזה, בריכה בבית מלון איננה גוף מתוקצב.
משה גפני
נכון, ואני הסכמתי לזה לאחר הוויכוח שהיה.
מירי חושן
נכון. לכן, הלכנו עם מה שנשאר ועם הידע המקצועי שיש לנו. יש פה קרית שמונה, מלון הצפון, אני לא יודעת מה זה, איך זה הגיע, אולי זה לא מלון. אני צריכה לברר זאת.
יחזקאל לביא
אגיד לך מה זה, זה מתקן של הוועד למען החייל.
מירי חושן
אז אולי הבריכה שם מתוקצבת, זה ידע מקצועי, זה לא ידע משפטי. אבדוק את זה.
משה גפני
היות ועברו מאז כבר כמה שנים, אני מבקש לבדוק עוד פעם ולעדכן את הרשימה.
מירי חושן
בסדר, אתה צודק.
יחזקאל לביא
זה עדיין חייב התייעצות איתם.
ישי אילן
ביחס לרשימה שאמורה להיות מועברת אלינו, אם אפשר לא רק לציין , עיר ושם המקום שמדובר עליהם אלא לציין נתונים שיאפשרו לנו לבחון את השאלה, האם צריך ואפשר להגדיר את המקום הזה כמקום מרפא.
קריאות
- - -
ישי אילן
צריך לברר את זה, כי אחרת נצטרך לשלוח ועדת בדיקה לכל מקום?
יחזקאל לביא
איך אנחנו יכולים לברר דבר כזה?
מירי חושן
עם כל הכבוד, למשרד הפנים יש יותר אינפורמציה. הוא אומר, תן לי מידע. בבית משותף שיש בריכה, אתה יכול לדעת, הוא לא. תן לו מידע.
יחזקאל לביא
גם אני לא יכול לדעת מה קורה בבית משותף?
ישי אילן
כשאנחנו מקבלים מקום, ואתם רוצים את עמדתנו, אנחנו צריכים שיהיה בפנינו מידע.
יחזקאל לביא
על מנת שהענין יהיה מסודר בינינו, כיוון שיש לנו רשימה, בוא קודם כל נטפל ברשימה הזו. לאמר מכן, נראה הלאה.
ישי אילן
גם לגבי הרשימה הזאת, לא מספיק לי לדעת שיש עיר מסויימת שיש בה בריכה, מעבר לכתובת אני רוצה מידע על הבריכה הזאת, למשל, האם מדובר בקנטרי-קלאב או האם מדובר בבריכה שנעשים בה טיפולים פיזיותרפיים?
יחזקאל לביא
אין לנו שום מידע כזה, אנחנו לא עוסקים בזה, זה לא התפקיד שלנו.
אהובה גנור
כל מקום מוסדר מקבל רשיון עסק, גם רשות מקומית מקבלת רשיון לבריכה וכן הלאה. אז בוודאי שיש לכם מידע.
היו"ר דוד אזולאי
ברגע שיש למקום רשיון, זה מקום שפועל על פי החוק, והכוונה רק למקומות כאלה. תסלח לי מאוד, אתה רוצה, תבדוק אתה. תחליט שאתה לא רוצה, תגיד שאתה לא רוצה, אנחנו נבדוק את זה אחר כך.
ישי אילן
להיפך, תאמין לי שיש לי את כל הרצון לקידום הענין הזה. אבל על מנת שיהיו לנו הכלים לכך.
היו"ר דוד אזולאי
מה שאתה מנסה לעשות עכשיו אומר שאנחנו הולכים לקבור את זה לעוד ארבע שנים.
ישי אילן
אדוני היושב ראש, כדי לדעת האם המקום יכול להיות מוגדר כמקום מרפא או לא, אני צריך לדעת את הנתונים, לא כל מקום זה חמי טבריה, או בית הלוחם.
יחזקאל לביא
אני יכול לתת לך רק את הנתונים שיש לי.
ישי אילן
בסדר, תשתדלו לתת לנו את מכסימום הנתונים שיש בידיכם.
משה גפני
באופן מעשי, משרד הבריאות צריך להיות בענין הזה. אומר משרד הפנים: אני מעביר לכם את הרשימה, והוא העביר לכם את הרשימה. אתם לא השבתם לרשימה הזאת. עכשיו, אני מודיע לך, משרד הבריאות מעל בתפקידו בכל מה שקשור לחוק הזה, בזה שהוא לא התייחס לחלוטין, אף על פי שנציגיו היו כאן בוועדה כשהחוק נחקק והוא היה חלק מהמערכת. הועברה אליו רשימה, הוא לא אמר כן, הוא לא אמר לא, הוא לא אמר אין לי כלים לבדוק, אין לי נתונים, ומאז עברו 5 שנים.

אם אתם לא עושים את העבודה, אני מדבר על השר, אני מדבר על המנכ"ל, אני מדבר על המערכת הזאת, אני אמצא את הדברים, בוודאי יושב ראש הוועדה, נמצא את הדרך לטפל במשרד הבריאות.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני רוצה לסכם את הדיון. אני מבקש שמרד הפנים יעביר עוד היום רשימה, בצירוף מכתב לשר הבריאות, ולשר התיירות, עם העתק לוועדה. אני מודיע לכם שמיד לאחר חג הפסח, הישיבה הראשונה של הוועדה תהיה בנושא הזה.
משה גפני
תודה רבה, אדוני יושב ראש הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:45)

קוד המקור של הנתונים