ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/03/2001

חוק בתי הדין הדרוזיים (תיקון מס' 12), התשס"א-2001

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים