ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/03/2001

הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות מצוקה,התש"ס 2000-הצעת חבר הכנסת אלי בן-מנחם וקבוצת חברי כנסת .

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2921
15
ועדת הפנים ואיכות הסביבה – 20.3.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2921
ירושלים, ט' בניסן, תשס"א
2 באפריל, 2001

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 227
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
שהתקיימה ביום ג', כ"ה באדר התשס"א, 20.3.2001, בשעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר דוד אזולאי
מוזמנים
סגן השר, חבר הכנסת אלי בן-מנחם
עו"ד יעל ייטב, מנהלת מחלקת חקיקה, נציבות מס הכנסה, משרד האוצר
עו"ד מיכל דויטש, נציבות מס הכנסה, משרד האוצר
שי וינר, רכז רשויות מקומיות, אגף התקציבים, משרד האוצר
אגף רגב, רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר
שי יפתח, רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר
עמית לנג, אגף התקציבים, משרד האוצר
שי קומפל, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, משרד האוצר
עו"ד עינת רביד, משרד המשפטים
יחזקאל לביא, מנהל המחלקה לאסטרטגיה, משרד הפנים
חיים פוזנר, מנהל אגף שירותים חברתיים, משרד העבודה והרווחה
עו"ד מיכאל אטלן, הלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווחה
יהודית בר-און, ס/מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד העבודה והרווחה
עו"ד אליהו פייל, יועץ משפטי, עיריית בת-ים
רחל וידל, מנהלת שירותים חברתיים, עיריית בת-ים
זיוה רשף, שירותי רווחה, עיריית בת-ים
חיים ברזילי, מנכ"ל עיריית גבעתיים
עו"ד אירית אורון, יועצת משפטית, עיריית גבעתיים
אריאל קפון, עיריית תל-אביב
חנן שטרן, עוזר מנכ"ל עיריית תל-אביב
עו"ד צבי נח, לשכת עורכי-הדין
עו"ד תמר פול, לשכת עורכי-הדין
רמי קמחי, נציג תושבים
שמואל מזרחי, נציב תושבים
רחל סלימן, נציגת תושבים
מוסרי אטואל, נציג התושבים
גלל דקא, נציג תושבים
שירים דקא, נציגת התושבים
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

ס ד ר ה י ו ם

הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות מצוקה, התש"ס2000-
הצעת חבר הכנסת אלי בן-מנחם וקבוצת חברי כנסת
הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות מצוקה, התש"ס2000-
הצעת חבר הכנסת אלי בן-מנחם וקבוצת חברי כנסת
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות
הסביבה שדנה בעניין הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות מצוקה, התש"ס2000- של חבר הכנסת אלי בן-מנחם ואחרים.

בדיון האחרון שקיימנו בוועדה סוכם שהמשרדים הנוגעים בדבר יגישו את הצעותיהם ואת פתרון הבעיה הזו. אחת ההצעות שעלתה בישיבה הקודמת הייתה שכמו שיש נזקי אסון טבע ופיצוי בנזקים חקלאיים, אולי יהיה משהו דומה בעניין הזה גם לגבי נזקים בשיטפונות. תגובה קיבלנו רק מעמית לנג שלפני כמה ימים שלח לנו מסמך.
יחזקאל לביא
אנחנו אמרנו את הדברים בישיבה הקודמת.
משרד הפנים הוא לא צד בעניין ולא מבין למה הכניסו אותו.
היו"ר דוד אזולאי
זה הוויכוח עם האוצר. האוצר טוען שזה לא
באחריותו ולא באחריות המדינה אלא זה באחריות הרשויות המקומיות וכי הרשויות המקומיות הם הגורם שצריך לטפל בזה. משרד הפנים ודאי יאמר שאין לו תקציבים. לכן מצאו את הפתרון הקל ואמרו שיעשו זאת באמצעות הביטוחים וכך הטלנו את העניין הזה על האזרח והנושא נפתר. אנחנו יודעים שנכון שמדובר בנזקי טבע, אבל לו הייתה מערכת ניקוז טובה, סביר להניח שהדברים האלה לא היו קורים ובינתיים האזרח צריך לסבול וגם לשלם מכיסו. לכן באה הצעת החוק של חבר הכנסת אלי בן-מנחם ומבקשת לפצות את אותם אנשים באיזושהי דרך.

אני מבין שמשרד האוצר מתנגד לכך בכל תוקף.
עמית לנג
רק אתמול הנושא עלה שוב בוועדת השרים
לענייני חקיקה כדי לקבל עמדת ממשלה עדכנית וגם הממשלה מתנגדת.
יחזקאל לביא
הממשלה נשארה בהתנגדותה.
עמית לנג
עמדת הממשלה נכון לעכשיו היא שהיא עדיין
מתנגדת לחוק הזה.
מעבר לטיעונים שהעליתי במכתב, נמצא אתי סגן בכיר לשוק ההון בביטוח, ומסתבר שההיבטים של הצעת החוק על שוק הביטוח הם הרבה יותר רחבים ממה שאני כאגף תקציבים מסוגל לאמוד והייתי מציע שאדוני יאפשר לו לומר את דעתו.
שי קומפל
בדבריך הזכרת את חוק אסונות ואני אתייחס גם
לחוק זה כי במידה רבה הוא קשור לשוק הביטוח.
הצעת החוק הזו נוגעת כרגע פעילות של הממשלה במספר מישורים שאין ביניהם קשר אבל הצעת החוק הזו נוגעת בכולם. אחד מהם, וזה הדבר העיקרי, רעידת אדמה. קיימת כרגע ועדת היגוי בין-משרדית שאני חושב ששותפים בה כל משרדי הממשלה כאשר לכל אחד יש איזשהו פן בנושא הזה, אם לפני האירוע, אם במהלך האירוע ואם לאחר האירוע, ויש היבטים מורכבים מאוד ומסובכים שאני לא חושב שכאן המקום להעלות אותם כי אפשר לפתוח יום עיון שלם רק בסוגייה הזאת.

אם יתקבל החוק הזה כפי שהוא מנוסח כרגע, המשמעות היא שאף אזרח במדינת ישראל לא יבטח את עצמו כנגד רעידת אדמה. ההשלכה שיכולה להיות היא האפשרות של שר העבודה והרווחה להגדיר את כל מדינת ישראל כאזור אסון טבע והמשמעות היא בעצם לפצות את כל אזרחי מדינת ישראל כנגד רעידת אדמה.
אלי בן-מנחם
יש לך רעיון איך כן עושים ולא רק איך לא עושים?
יו"ר דוד אזולאי
לפני שנכנסת נאמר לנו שאתמול היה דיון בוועדת
שרים לענייני חקיקה ויש התנגדות של הממשלה להצעת החוק שלך.
שי קומפל
אני לא רוצה רק לפרוס את הטיעונים נגד אלא
לומר גם מה המשמעויות של הצעת החוק.
אלי בן-מנחם
תתייחס נקודתית. תאמר איך סוגרים את הנושא,
מה ההגדרות ואיך מתקדמים.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת בן-מנחם, לא כך נוהגים. רק עכשיו
נכנסת, אנחנו מקיימים דיון ומר קומפל קיבל את רשות הדיבור. אני מבקש לאפשר לו לומר את דבריו.
שי קומפל
ההשלכה של הצעת החוק כפי שהיא כרגע יכולה
להגיע לאומדן של עשרות מיליארדי דולרים ברעידת אדמה ואני לא זורק סתם מספרים אלא אומר למה אני אומר זאת. אנחנו מדברים כרגע על שוק מבוטח כנגד רעידת אדמה במדינת ישראל בסדר גודל של מאתיים מיליארד דולרים. לא כל נכסי מדינת ישראל מבוטחים ויש נכסים מסוימים נוספים שלא מבוטחים. ההערכה היא שיש בין מאה למאתיים מיליארד דולר נכסים שלא מבוטחים על-פי עבודה שביצע פרופסור קליג מהטכניון הערכה מקסימלית לנזק ברעידת אדמה היא סדר גודל של שמונה אחוז מהרכוש.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מציג כאן בעיה של חברות הביטוח כי
כתוצאה מהחוק הזה אנשים לא יבטחו וכתוצאה מכך המערכת הזאת תקרוס. אני לא רוצה לומר לך שזו לא הבעיה שלנו.
שי קומפל
לא. לא הסברתי את עצמי כראוי ואני אסביר את
עצמי יותר טוב. אני קודם כל רוצה להסביר את היקף החשיפה ולאחר מכן אני אסביר את המשמעות של הצעת החוק ואתן גם דוגמה למצב.
אלי בן-מנחם
מה קורה היום אם תהיה רעידת אדמה?
שי קומפל
היום הרכוש המבוטח, כל האזרחים שמבוטחים,
מקבלים את הפיצוי שלהם מחברת הביטוח ולא משום מקור אחר.
אלי בן-מנחם
אם האנשים לא מבוטחים?
שי קומפל
זה כמו שאדם לא ביטח את הרכב שלו, הוא לא יקבל פיצוי כשרכבו מעורב בתאונה. לאדם יש
רכוש והוא צריך לדאוג לרכושו. אם הוא לא דואג לרכושו, אם אין לו ביטוח, אין
אפשרות לפצותו. אדם לא חייב לבטח את רכבו בביטוח מקיף אלא רק בביטוח
חובה, אבל אם חלילה הוא מבצע תאונת דרכים או רכבו נגנב, גם אז אין לו פיצויי.

המצב במדינת ישראל לגבי ביטוח דירות שונה מהקיים במדינות אחרות. בגלל קבלת המשכנתאות בבנקים, נכון להיום חמישים אחוז מהדירות במדינת ישראל מבוטחות. המשמעות היא שאם יש נזקי שיטפונות, מים, הצפות, רעידת אדמה, הם מכוסים בביטוח. באירוע בגינו הוגשה הצעת החוק, השיטפונות בתל-אביב שהיו בסוף שנת 2000, יש מספר רב של מבוטחים שקיבלו פיצוי בגלל שהיו מבוטחים. למשל, כלי רכב שהוצפו עד מעל לוח המכוונים שלהם, הרכב הושבת והם קיבלו פיצוי מלא מחברת הביטוח. הדבר נכון גם לגבי כל אותם מבנים שהיו מבוטחים ונגרם להם נזק כתוצאה מאותו שיטפון והם יכלו לקבל את הפיצוי שלהם מחברת הביטוח.

אנחנו חושבים שזה המנגנון היעיל ביותר שיש במשק מפני שהוא ממזער את עלויות הנזקים.

המנגנון הזה גורם לכך שיש אינטרס גם לרשויות המקומיות להתייעל. מי שמכיר קצת את חוקי הביטוח יודע שכאשר לאדם נגרם נזק כתוצאה מרשלנות של אדם אחר והוא מבוטח, חברת הביטוח מפצה אותו על מלוא הנזק שנגרם לו אבל היא מקבלת את זכותו לתבוע את מי שגרם לו נזק. כלומר, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על הרשויות המקומיות ככאלה שלא טיפלו בתשתית באותו אזור, חברות הביטוח רשאיות לתבוע את הרשויות המקומיות בנזק שנגרם להן. בדרך הזו אנחנו מעמיסים את העלויות על מי שבאמת התרשל.
אלי בן-מנחם
מה קורה אם יש מחדל של המדינה?
שי קומפל
אם יש מחדל של המדינה כתוצאה מרשלנות על
משהו מסוים והרכוש הזה מבוטח, בהחלט יש אפשרות לתבוע את המדינה.
אלי בן-מנחם
מה קורה אם נשאר כביש פתוח ואדם נפל לתוכו?
שי קומפל
הוא רשאי לתבוע את המדינה בנזיקין.
היו"ר דוד אזולאי
כאן זה לא אותו מצב כאשר הרשות המקומית לא
עשתה את הניקוז כמו שצריך?
שי קומפל
לאזרח יש זכות לתבוע.
היו"ר דוד אזולאי
אותו אדם שגר בשכונת מצוקה צריך להתמודד
מול סוללת עורכי-הדין של הרשות המקומית. אין לו מה לאכול ואתה רוצה שהוא ילך להתמודד מול עורכי-הדין של הרשות המקומית שהיא האשמה במקרה זה?
שי קומפל
לכן הפתרון הוא בכלי שקיים היום והוא כלי של
מערכת הביטוח האזרחית שהיא זו שאמורה להתמודד. עורכי-הדין של חברת הביטוח אמורים להתמודד מול הרשות המקומית.

לגבי נושא חוק אסונות טבע הקיים. אם אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בחוק אסונות טבע, ובעצם זה פחות או יותר אותו מצב כפי שמוצע כאן, יש הפקת לקחים שהתופעה היא בדיוק ללכת לכיוון ההפוך. בחוק אסונות טבע בהחלט קרה מצב עליו אנחנו מתריעים כרגע. היו חקלאים באזור גוש קטיף שבגלל שידעו שאם הממשלה תכריז על אסון טבע כשיהיה להם נזק גדול, הם יקבלו את הפיצויים ולכן הם לא רצו לבטח את עצמם למרות שהם רשאים ויש ביטוח בקרן לנזקי טבע שהיא קרן ממשלתית. החקלאים האלה החליטו לחסוך את פרמיית הביטוח כדי שבבוא היום יפעילו לחץ דרך הלובי של החקלאים ואז הממשלה תכריז על אסון טבע והם יקבלו פיצוי מהממשלה.
אלי בן-מנחם
זה אותו הדבר כמו בשכונת הארגזים? האנשים
שם בקושי חיים, הם לא יודעים מה זה ביטוח והם קבוצה קטנה. תתחילו לרדת לאדמה. היית שם פעם?
שי קומפל
הייתי בשכונת התקווה יותר מפעם אחת.
אלי בן-מנחם
אני לא מדבר על מקום שאתה הולך לאכול בו. אני
שואל אם היית בשכונת הארגזים.
שי קומפל
אדוני לא מכיר את ההיסטוריה שלי, אז בוא לא
ניכנס לזה.
אלי בן-מנחם
אתם חיים באולימפוס.
שי קומפל
אני לא נולדתי באיזשהו מגדל שן, אבל בוא לא
ניכנס לזה.
לגבי חוק אסונות טבע. היום יש תהליך שקורה שמקטינים את החבות של חוק אסונות טבע ומעבירים אותו לקרן לנזקי טבע תמורת פרמיה שמשלמים החקלאים. זה תהליך שקורה כרגע כשהמטרה היא להגיע למצב שחוק אסונות טבע יבוטל והכל יועבר לביטוח בקרן לנזקי טבע. זאת מדיניות שמתבצעת כרגע במסגרת משרד החקלאות בתיאום עם מועצות הייצור והחקלאים כי כולם מודעים לבעיה הזאת שחקלאים לא מבטחים כדי לקבל את הפיצוי מהמדינה.

מה שקורה כאן זה מקרה בדיוק הפוך. הצעת החוק אומרת ללכת ולהביא את המצב בדיוק לכיוון ההפוך כשיש שוק ולהוציא את השוק ולהעביר אותו לחבות ממשלתית.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבין שהממשלה מתנגדת להצעת החוק. היות
שהממשלה מתנגדת לכך, אני מציע שהממשלה היא זו שתעשה את העבודה כי עם כל הכבוד אני לא אעשה לה את העבודה. אנחנו נעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה ושהממשלה תפנה למציע כדי שיוריד את זה או שהממשלה תתנגד, זה יעלה למליאה וזה ייפול.
עינת רביד
אתמול שר המשפטים בוועדת השרים התבטא
במפורש ואמר שהוא מתנגד לחוק, הוא חושב שיש בעיה עם החוק הזה מבחינת האחריות של העיריות. הוא אמר שלהעביר את האחריות למדינה נראה לו חמור מאוד ולא לעניין.

אנחנו בדקנו את הנושא לגופו של עניין עם עיריית תל-אביב והתשובות שקיבלנו הן:
פרדס דקא, חברת נתיבי אילון כבר מבצעת מנהרת ניקוז מהשכונה לים כשהעלות היא עשרים מיליוני שקלים ומקווים שהיא תושלם עד החורף הקרוב.

באשר לשכונת התקווה, מתבצע פרוייקט דו-שנתי בהשקעה של שבעים מיליוני שקלים.
אלי בן-מנחם
שכונת התקווה לא הוצפה אלא שכונת הארגזים.
עינת רביד
שכונת הארגזים נמצאת בפרוייקט של פינוי בינוי
ובמסגרת הפרוייקט הזה אמורים לבצע גם את הניקוז.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש שנעבור על הצעת החוק ומי שיש לו
הערות לגבי ניסוח, יוכל לעשות זאת במהלך הקריאה.
מירי פרנקל-שור
הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע בשכונות
מצוקה, התש"ס2000-.
1. הגדרות
בחוק זה –
"נזק עקב אסון טבע", - נזק הנגרם לנכס, מבנה מגורים, רכוש, ציוד או כל קניין אחר עקב תופעת טבע בעלת היקף חריג או עוצמה חריגה או משך חריג או עקב הצטברות של תופעות טבע, ואשר הממשלה הכריזה כאמור בסעיף 2 שהוא אסון טבע.

"שכונת מצוקה" – שכונות או אזורים שייקבעו על-ידי שר העבודה והרווחה.

"השרים" – שר האוצר ושר הפנים.
שי וינר
שר העבודה והרווחה יכול להכריז על כל מדינת
ישראל כאזור מצוקה.
מירי פרנקל-שור
בישיבה הקודמת החלטנו להוריד את זה.
אלי בן-מנחם
מה יבוא במקום? משהו צריך להיות. אני מוכן
להגדיר את זה עוד יותר, אני מוכן להכניס את שמות השכונות האלה כדי שזה לא יחול על כל המדינה. אני יכול לכתוב שכונת הארגזים, שכונת התקווה, כפר שלם, פרדס דקא שאלה הן השכונות היחידות שסובלות.
יהודית בר-און
ולהנציח את זה בחוק?
אלי בן-מנחם
אולי זה ידרבן את האחרים לפתור את הבעיות של
הביוב. אחרי חמישים שנה לא פתרו כלום ואולי אם יפתרו לא נצטרך החוק ואז נבטל אותו. אין לי בעיה שזה יופיע בחוק נקודתי.
יהודית בר-און
לנושא של הגדרה של שכונות מצוקה. השאלה
היא האם אנחנו עכשיו בהצעת החוק נקבע שכונות מצוקה, אפילו מוגדרות וכדי לצמצם ולא לעשות פירצה ולמנוע מצב בו כל שכונה תהיה שכונת מצוקה, ועל-ידי כך נמסד ונקבע משהו כזה לנצח, נטיל סטיגמה על שכונות מסוימות שהן שכונות מצוקה. מאוד יכול להיות שאם אנחנו רוצים באמת להגיע לטובת התושבים זה לא הפתרון להנציח את מצב המצוקה שלהם.

את אותן ההשקעות של הרשויות המקומיות ושל כספים נוספים שאפשר לגייס לנושא, אפשר להשקיע בשיפוץ, בשיפור, בהרמת התנאים והוצאת השכונות האלה מאיזושהי סטיגמה של מעגל מצוקה.
אלי בן-מנחם
אם כן, איך אני מכניס את זה לחוק?
יהודית בר-און
לא כך אלא הפוך. תשקיע בשכונות ואל תשקיע
באנשים כי אתה משאיר אותם לנצח מסכנים.
אלי בן-מנחם
גבירתי הנכבדה, יש לך רעיון איך פותרים את
הבעיה? אסור לשים עליהם סטיגמה. אתם לא יודעים איך המקום נראה אבל אתם לא רוצים לשים סטיגמה ואתם מאוד דואגים להם. איך את פותרת את הבעיה? מבחינתי את יכולה לומר שנכתוב בחוק שעיריית תל-אביב תעביר מאה מיליון שקלים מהתקציב לטובת הנושא.
יהודית בר-און
כיוון שאני עובדת סוציאלית כבר למעלה מ25-
שנה, תאמין לי שאני מכירה גם את שכונת הארגזים אבל אני מכירה עוד כל מיני שכונות מצוקה ואני כל השנים – ואני חושבת שזו עבודתי וזה התפקיד שלי – נלחמת נגד הנצחת המסכנות והנצחת המצוקה לנצח. אני לא נגד לעזור וזה מה שאני עושה בחיים ולפחות מנסה לעשות, אבל אני נגד הנצחת איזשהו מצב, להודיע לאנשים שמעתה והלאה אתם שכונת מצוקה.
היו"ר דוד אזולאי
מה ההגדרה לשכונת מצוקה ומי קובע אותה?
יהודית בר-און
לא יודעת.
היו"ר דוד אזולאי
יש הגדרה כזאת בחוק?
יהודית בר-און
לא.
אלי בן-מנחם
יש. הם לא יודעים אבל אני יודע.
יהודית בר-און
אין הגדרה של שכונת מצוקה.
עינת רביד
אין הגדרה ואין קריטריונים לזה וזה מאוד מאוד
מורכב. העמדה בוועדת השרים הייתה שלא כדאי לתת סטיגמות ולומר לשכונה שהיא שכונת מצוקה.
אלי בן-מנחם
אני אומר לכם שיש הגדרה בחוק. יש שכונות
שיקום. השאלה היא מי קבע איזה שכונה היא שכונת שיקום ואיזה שכונה היא לא שכונת שיקום.
יהודית בר-און
זה אד-הוק.
אלי בן-מנחם
זה לא משנה אם זה אד-הוק. יש שכונות שיקום.
שכונת התקווה היא שכונת שיקום, קטמון היא שכונת שיקום, מעלות מופיעה בשיקום שכונות. כלומר, יש הגדרה על-פי נתונים סוציו-אקונומיים. אני אומר לכם שיש הגדרות כאשר הולכים על-פי נתונים סוציו-אקונומיים, רמת השכלה, רמת הכנסה וכולי.
היו"ר דוד אזולאי
דווקא אנחנו אנשים שמזוהים עם שכונות
המצוקה, אסור לנו לשים סטיגמה.
אלי בן-מנחם
אל תסתכל על אלה שהם מאוד לא רוצים
סטיגמות אבל הם חיים על סטיגמות. אני רוצה שפעם אחת תבואו עם פתרונות, תאמרו איך אתם פותרים בעיה ולא איך אתם דואגים למסכנים שלא ידביקו להם סטיגמות ואיך הם יאכלו קש כל החיים שלהם.

אם יהיה חוק, העיריות יפתרו את הבעיות כי הממשלה תאלץ אותן לפתור כמה שיותר מהר כי הם יעשו את הביוב מהר ולא יצטרכו לפצות. החוק יביא את פתרון הבעיה כי לצערי לא צריך חוק במדינה מתוקנת אבל אנשים שאין להם אוכל, אין להם כלום, זרוקים בתוך בורות סובלים מדי שנה או מדי שנתיים כשיש שיטפונות. מדובר על עשרות משפחות ולא על מיליונים, משפחות שאין להם איפה לישון ועושים להם טובה ונותנים להם טרנינג ואתם יושבים כאן כשאלה דואגים לאוכל ואת לא רוצה סטיגמות. עם כל הכבוד לכם תרדו לעם ותראו מה קורה למטה במדינה.

אם יהיה חוק, וזה חוק שעלותו היא לא עולה מיליוני שקלים, הוא נקודתי ועם החוק הזה אנחנו יכולים לזרז את הרשויות המקומיות שיפתרו את הבעיה. אם אין חוק, המצב יימשך כפי שהוא היום וימשיכו להתעלל באזרחים. אני לא מוכן שיתעללו בהם. מישהו צריך לדאוג להם ואני בא מהאזורים האלה. את כעובדת סוציאלית במשך 25 שנה צריכה לדאוג להם, נציגת משרד המשפטים צריכה לבדוק את זה, בוודאי האוצר שכולם גמרו את האוניברסיטה אבל בחייהם לא ראו איך נראה ילד רעב.
שי קומפל
אתה לא יודע מאיפה אני באתי.
אלי בן-מנחם
אני יודע מאיפה באת, לפי המשקפיים העגולות.
תפסיקו עם השטויות שלכם.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת בן-מנחם, אנא ממך, אני מבקש ממך
לא לפגוע באנשים. באים לכאן פקידים ועושים את עבודתם.
אלי בן-מנחם
לפחות חצי העובדים במשרדים האלה צריכים
להיות כאלה שבאו מערי פיתוח כי אז אולי תהיה קצת רגישות.
זיוה רשף
אני הייתי בשיטפונות במרכז פינוי ונתתי לאנשים
טרנינגים וגרביים.
אלי בן-מנחם
תקבלי צל"ש.
זיוה רשף
לא, אל תיתן לי צל"ש כי זה התפקיד שלי ואני
עושה אותו. דווקא האזור בו היה שיטפון לא נחשב לשכונת מצוקה. אני חושבת שאי-אפשר לעשות משהו גורף ולומר שכונת מצוקה. כמו שלמשל בחוק הנוער יש קטין נזקק ויש לו קריטריונים ובחוק מפורטים הקריטריונים, אני חושבת שאפשר להגדיר אדם נזקק או משפחה נזקקת ויש לזה קריטריונים כמו מבחן הכנסות, דוח סוציאלי, ביקורי בית שאנחנו מקיימים או לא מקיימים כדי לבדוק את זה. אפשר לעשות את הדברים מבלי לשים סטיגמה ואני בהחלט חושבת שיהודית בר-און אמרה את הדברים יפה מאוד, אלא לתת משהו יותר כוללני שיכול להיבדק, שאפשר לתת לו קריטריונים, ובאמת להתייחס לאדם כאדם או למשפחה כמשפחה ולא לשים סטיגמה על עיר או על שכונה או על עיירת פיתוח שאני בטוחה שגם בה יש אזורים טובים. באותה שכונה יש אנשים שהם כן מבוטחים והביטוח יכול להחזיר להם את כספם ויש אנשים שאינם מבוטחים.

אני מציעה במקום לכתוב שכונת מצוקה, להגדיר כמו בחוק הנוער משפחה נזקקת או אדם ולעשות זאת לפי קריטריונים. בחוק הנוער למשל יש ששה קריטריונים שמגדירים קטין נזקק.
אלי בן-מנחם
היה לכם מספיק זמן לחשוב על זה.
היו"ר דוד אזולאי
כשהתקיים דיון בפעם האחרונה הסיכום היה
שיוכן איזשהו נוסח אבל זה לא נעשה.
קריאה
הבנו שלא צריך וכי הביטוי שכונת מצוקה יורד.
היו"ר דוד אזולאי
אבל במקום זה צריך למצוא משהו אחר.
זיוה רשף
אני חושבת שההצעה הזו היא מאוד טובה.
כשהאנשים קיבלו את בית המלון והאוכל, הם נכנסו למצב רגרסיבי שבאמת אפילו ללכת ולהוציא כסף מהבנק הם לא ידעו. הם היו במצב טראומתי כל כך קשה שהם נסוגו מהדברים הבסיסיים. לכן כמו סל קליטה שנותנים לעולה חדש, כאשר הוא בא נותנים לו סכום כספי ואתו הוא מתמודד, אני חושבת שלאנשים שיוגדרו ויהיו קריטריונים, ניתן יהיה לתת סכום חד-פעמי אתו הם יתמודדו ולאחר מכן יהיה להם זמן להתמודד עם האובדן, עם המצב הנפשי הקשה וכאן תפקידנו לטפל.
היו"ר דוד אזולאי
כדאי שתשמעו את הדברים שנאמרים כאן כי
גברת רשף היא עובדת סוציאלית שעובדת בשטח וחשה את המצוקות. אתם יושבים במרומי האולימפוס בירושלים במשרדים הממוזגים שלכם ואתם לא יודעים מה קורה בשטח. זה ההבדל ביניכם. הדברים שנאמרו כאן הם דברים שצריכים להיכנס ללב.
שי קומפל
אדוני, זאת לא הצעת החוק. אם הצעת החוק
הייתה טיפול באנשים נזקקים, זו הייתה הצעת חוק אחרת.
היו"ר דוד אזולאי
אמרת את הדברים ואנחנו מתקדמים בחקיקה
הזאת. לשם כך יש את הממשלה שתוריד את ההצעה אבל אני לא אוריד אותה.
מירי פרנקל-שור
כדאי אולי ללכת בכיוון שהציעה גברת רשף. היות
שאנחנו קובעים נורמה בספר החוקים של מדינת ישראל, נתייחס לאדם הפרטי ולא לשכונה כשכונה. זאת איזושהי פנייה מהצעת החוק של חבר הכנסת בן-מנחם. גברת רשף מציעה כאן כיוון ואומרת שאם אדם עונה על קריטריונים מסוימים, משפחה או אדם בודד, הצעת החוק הזו תחול עליו. זאת אומרת, אתה לא מכריז על שכונה כיוון שיש לך שכונה שקורה לה אסון והשכונה היא לא שכונת מצוקה. הבעיה היא שיש לך שכונה מסוימת שאתה רוצה לפתור בה את הבעיה, אבל ברגע שאתה בא לחקיקה ואתה רוצה לקבוע נורמה, זה צריך להיות באופן שוויוני על כל התושבים ולדאוג לכך שאנשים נזקקים שלא גרים בשכונת מצוקה לא זכאים לזה. זאת אומרת, קריטריון של אזור המגורים הגיאוגרפי הוא לא בהחלט תמיד הפתרון כשאתה רוצה לבוא לחקיקה. הפתרון של שכונת הארגזים או איזושהי שכונה שלא תהיה לא הייתה צריכה לבוא על פתרונה בצורה של חקיקה גורפת.

לכן צריך לעשות כאן שינוי כיוון מחשבתי ולא ללכת באופן שהצעת החוק הזו הולכת אלא ללכת בכיוון שהעלתה כאן הגברת רשף.
היו"ר דוד אזולאי
את רוצה להגדיר מי יהיה זכאי לפיצוי?
מירי פרנקל-שור
אם מדובר במבחן הכנסה.
אלי בן-מנחם
אמרתם שאתם לא רוצים להדביק סטיגמות אבל
עכשיו את רוצה להדביק סטיגמה לאיש ולא למקום.
מירי פרנקל-שור
זה קיים היום במדינה.
אלי בן-מנחם
אני בכוונה לקחת אזור מגורים ולא לקחתי בית
בודד כי אם נצטרך ללכת למשפחה שנפגעה, אנחנו צריכים להגיע לכל מקום במדינת ישראל כשאדם נפגע בגלל סיבה כלשהי ולא לזה התכוונו בחוק. אני בא עם חוק נקודתי כדי להמריץ את השלטונות שיפתרו את הבעיה של האזורים שסובלים כבר שנים על גבי שנים ואני עושה את זה נקודתי. השיטפונות במדינת ישראל היו בעיקר בפרדס דקא, בשכונת הארגזים ובכפר שלם.
היו"ר דוד אזולאי
היו שיטפונות גם בג'סר אזרקה, בקלנסואה,
בפרדיס.
אלי בן-מנחם
נכון. אם אני הולך לפי משפחה בודדת, אני לא
פותר את הבעיה אותה אני רוצה לפתור. אני מוכן להחליף את המילה שכונת מצוקה ולכתוב אזור מגורים מוגדר, אני מוכן להחליף את שר העבודה בשר הפנים שיותר עוסק בדברים האלה, אני מוכן שייאמר שמדובר בשכונה שמוכרת כשכונת שיקום כי בדרך כלל כל המקומות האלה מופיעים גם במפת שיקום השכונות של מדינת ישראל.
היו"ר דוד אזולאי
גם אדם שהיה מבוטח בנזקי קבע יזכה לפיצוי כמו
שתקבל אותה משפחה שלא הייתה מבוטחת?
אלי בן-מנחם
לא. בחוק נאמר שמי שמבוטח בחברת ביטוח, הוא
לא יקבל. אין אפשרות לקבל פעמיים.
מירי פרנקל-שור
בן-אדם שלא היה מבוטח ושלא גר בשכונת
מצוקה, אותו אתה עוזב בצד.
אלי בן-מנחם
אני לא יכול לפרוס את זה על כל מדינת ישראל.
אני רוצה להגדיר מקום.
מירי פרנקל-שור
אנחנו לא עושים חקיקה פרסונלית או ליישוב
מסוים. כשאנחנו קובעים נורמה אנחנו צריכים שהיא תחול במקרה הצורך על כל אזרחי מדינת ישראל שנופלים תחת המטרייה של האסון הזה.
אלי בן-מנחם
יקימו ועדות כדי לקבוע אם אדם מסוים בחיפה
נפגע?
היו"ר דוד אזולאי
לא. לשם כך יש מחלקת רווחה והיא זו שטיפלה
באנשים שנפגעו.
אלי בן-מנחם
אם אנחנו אומרים שהשר יקבע אזור, באותו אזור
בדרך כלל נמצאים אותם אנשים. אדם יכול לגור במקום הזה ולא לקבל פיצויים כי באים שמאים ובודקים את הבית. החוק הוא לא חוק פרוץ אלא בתוך החוק אני מכסה גם את הדברים האחרים.
היו"ר דוד אזולאי
את מציעה ללכת על אנשים ולא על שכונה.
מירי פרנקל-שור
כן.
אלי בן-מנחם
דבר כזה לעולם לא יעבור. יאמרו לנו שהייתה
בעיה קטנה שעכשיו אנחנו הופכים אותה לבעיה גדולה. תמצאי לי הגדרה של אזור ולא של אדם. אני לא רוצה שיהיו עוד אלף עובדים סוציאלים שיתפרנסו מחוק שלא אליו התכוונתי, וזה עם כל הכבוד לעובדים הסוציאלים. אני רוצה להתמקד באזורים שנפגעו ושזה יהיה על-פי החלטת שר.
היו"ר דוד אזולאי
זה אומר כל מקום שנפגע בשיטפונות.
קריאה
מושב שואבה יכנס או לא יכנס?
אלי בן-מנחם
אם השר יקבע. יש פה החלטת שר.
היו"ר דוד אזולאי
אומר חבר הכנסת בן-מנחם להשאיר לשרים שהם
יקבעו אם האזור הזה נכלל בהגדרה או לא.
יחזקאל לביא
אם כך תעתיקו את מה שנאמר בחוק נזקי טבע.
שם השר שקובע הוא שר החקלאות בהסכמה של שר האוצר. אני הייתי הולך לפי הגדרה כזאת כך שיהיה אישור של מליאת הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
בנזקי טבע קובע שר החקלאות באישור שר
האוצר?
יחזקאל לביא
עד כמה שאני זוכר.
היו"ר דוד אזולאי
אתה לא יכול להטיל את זה על שר אחד שיקבע
את זה באופן שרירותי.
אלי בן-מנחם
בחוק כתוב שר האוצר ושר הפנים.
יחזקאל לביא
זה רק לצורך שמאות.
היו"ר דוד אזולאי
או שר הפנים או שר העבודה והרווחה, אבל אני
הייתי הולך על שר הפנים.
אלי בן-מנחם
גם אני חושב ששר הפנים הוא הכי מתאים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע ללכת על שר הפנים יחד עם שר האוצר.
אלי בן-מנחם
אפשר שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.
מירי פרנקל-שור
שר הפנים בהתייעצות – במקום בהסכמה - עם שר האוצר.
יחזקאל לביא
במקרה הזה משרד האוצר יצטרך לתת תקנים
למשרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
אם חס וחלילה יהיו שיטפונות אחרי החוק,
ימצאו את הפתרונות.
את המילה שכונת מצוקה אנחנו מוחקים ומשאירים שכונות מגורים שייקבעו על-ידי שר הפנים בהתייעצות עם שר האוצר.
מירי פרנקל-שור
2. הכרזה על אסון טבע.
הממשלה תכריז על אסון טבע לפי המלצת שר
הפנים, שניתנה לאחר התייעצות עם השר הממונה על השירות
המטאורולוגי או על המכון הגיאולוגי.
אלי בן-מנחם
בחוק הזה אני רוצה לקבל את כל הכיסוי
האפשרי.
יחזקאל לביא
כשמדברים על אסון טבע, אני מציע שייאמר
להוציא רעידות אדמה כי לנושא הזה של רעידות אדמה יש מכניזם אחר לגמרי.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר לציין שהחוק אינו כולל רעידות אדמה.
במקום "הממשלה תכריז", יבוא "שר הפנים יכריז".
יחזקאל לביא
בחוק אסונות טבע מדובר בהכרזת ממשלה.
אלי בן-מנחם
כאן יהיה שר הפנים.
מירי פרנקל-שור
זה יהיה קצת משונה ששר הפנים יכריז על אסון
טבע. הוא יכול להכריז על אזור או שכונת מגורים.
יחזקאל לביא
אני מציע ש"שר הפנים יכריז על אסון טבע לאחר
התייעצות עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי", להוציא את המכון הגיאולוגי כי הוא לא שייך כאן.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מוחקים את המכון הגיאולוגי.
מציעה היועצת המשפטית להוציא את המילה אסון טבע ולומר ששר הפנים יכריז על אזור מוכה שיטפונות.
אלי בן-מנחם
אני עוסק אך ורק בשיטפונות וזה כדי שלא יאמרו
שאני עושה חוק שיעלה מיליארדים.
מירי פרנקל-שור
צריך להגדיר מה זה שיטפון.
אלי בן-מנחם
אתם יודעים למה אני מתכוון. אנחנו רוצים
למצוא פתרון לאותם אנשים מסכנים שנופלים בין הכיסאות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שכאן לא יכנס שר האוצר אלא נגדיר
את השיטפון. "שר הפנים יכריז על אזור מוכה שיטפונות, זאת לאחר שהוא יתייעץ עם השר הממונה על השירות המטאורולוגי".
מירי פרנקל-שור
אנחנו נגדיר שיטפון. ברגע שזה עומד בקריטריונים, האזור יוכרז על-ידי שר הפנים.
השאלה היא אם ההכרזה על אזור מוכה שיטפונות תהיה בהתייעצות עם שר האוצר,
כי אחרת לאן אתה מכניס את שר האוצר ואיפה ההתייעצות אתו?
אלי בן-מנחם
הכנסנו את שר האוצר לסעיף 1.
מירי פרנקל-שור
אם כן נכתוב השרים. תמיד צריך להיות שר
מוביל.
אלי בן-מנחם
השר המוביל הוא שר הפנים.
מירי פרנקל-שור
אם כן, לשם מה אתה צריך את שר האוצר?
אלי בן-מנחם
בהתייעצות.
מירי פרנקל-שור
על הכרזה כאזור מוכה שיטפונות?
היו"ר דוד אזולאי
לא. שר הפנים הוא שיכריז על אזור מוכה
שיטפונות. לגבי פיצויים, אתה הוא זה צריך את ההתייעצות עם משרד האוצר.
אלי בן-מנחם
בסדר.
מירי פרנקל-שור
3. זכות לפיצויים.
מי שמתגורר בשכונת מצוקה ונגרם לו נזק עקב
אסון טבע, זכאי לפיצויים מאוצר המדינה לפי חוק זה.
יחזקאל לביא
נגרם לו נזק כתוצאה ממצב שהוכרז בהתאם
לסעיף 2.
מירי פרנקל-שור
אני מבינה שהכוונה כאן היא לגבי אותו אדם שגר
באותה שכונה שהוכרזה כשכונה מוכת שיטפונות, שהוא יהיה זכאי לפיצויים.

4. סייג
לא ישולמו פיצויים בעד נזק אסון טבע אלא אם ינוכה מסכום הפיצויים כל
סכום ששולם או שישולם על-פי חוזה הביטוח עבור אותו נזק.
יהודית בר-און
למה שאנשים יעשו ביטוח?
היו"ר דוד אזולאי
יכול להיות שאנשים יחליטו לא לסמוך על שום
דבר אלא לעשות ביטוח בעצמם.
אלי בן-מנחם
רוב האנשים במקומות האלה לא עושים ביטוח.
שי וינר
לחלק מהם יש משכנתאות.
אלי בן-מנחם
לאף אחד מהם אין משכנתה.
שי וינר
הם גרים בבתים בלי חובות? אם כן, מצבם לא כל
כך גרוע.
אלי בן-מנחם
הם גרים בבתים שהשירותים מחוץ לדירות. אני
מציע לך ללכת ולראות את המקום כי הבעיה שלא היית שם.
היו"ר דוד אזולאי
אלה אנשים שחיים על שכר-דירה ולכן אין להם
משכנתאות. הדירות האלה בדרך כלל שייכות לחברה משכנת.
שי וינר
חברה משכנת מבטחת את הדירה שלה.
אלי בן-מנחם
רוב הדירות הן דירות שניבנו ללא רשיון לפני
ארבעים שנה ולפני חמישים שנה.
יחזקאל לביא
חבר הכנסת בן-מנחם, אנחנו כולנו עובדי מדינה
ולכל אחד מאתנו יש את העמדה.
אלי בן-מנחם
הבעיה היא שאתם מדברים מהשטח שלכם ולא
מייצגים דברים אחרים. החוק מגדיר חד-משמעית דירה של ארבעה חדרים, פיצוי של חמישים אלף דולר, שנתיים השכרה, ואת הדברים האלה אני הכנסתי יחד עם כל הגופים הממשלתיים בזמנו. חלק מהדיירים פונו אבל הקבלן לא מפנה חלק כי זה יותר נוח לו. הממשלה צריכה להיכנס לזה ואם יהיה חוק כזה הממשלה תיכנס לזה ותאלץ את הקבלן כך שתוך שנה הוא יפנה את המקום. כשיש חוק ואני יודע שהאיש מקבל פיצוי, אני לא אגן עליו.
מירי פרנקל-שור
משרד האוצר מעלה כאן טענה שצריך להתמודד
איתה. הם אומרים שאם אנחנו נכתוב את סעיף 4, אף אחד לא יבטח.
אלי בן-מנחם
גם כך כמעט אף אחד לא מבטח. אם לאוצר זה
יותר טוב, אפשר להוריד את הסעיף הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מדברים על אנשים שנמצאים נניח בחברת
עמידר או בחברת עמיגור. ברגע שיש את החוק הזה, גם אותה חברה לא תבטח את הדירות. השאלה איך אנחנו מחייבים את החברה שהיא כן תבטח.
מירי פרנקל-שור
אתה רוצה שאותו אדם יקבל פיצוי אל תכולת
ביתו?
אלי בן-מנחם
גם אם מדובר בביתו כי יכול להיות שהבית נהרס
ואז צריך לבנות לו דירה באותו גודל דירה שהייתה לו. עיקר הבעיה כאן היא הרכוש הפנימי, ביגוד, ציוד חשמלי וכולי. כתבתי את הסעיף הזה כדי למנוע כפל תשלום לאותו אדם, אבל אם זה מפריע לאוצר, אני מוכן להוריד אותו.
היו"ר דוד אזולאי
אם הדירה שלו נהרסה, מאיפה יבוא הפיצוי?
מירי פרנקל-שור
גם אם נגרם נזק למבנה או נגרם נזק לטלוויזיה
שלו, אני רוצה שהוא יקבל את הפיצוי על הטלוויזיה, על מכונת הכביסה, על הבגדים וכולי. זה מה שמעניין את האנשים שהכל נשטף להם בשיטפון. יכול להיות שהשלב הראשון יהיה שנצמצם את זה לתכולה ולא למבנה הקבע עצמו.
אלי בן-מנחם
תשעים אחוז מהאנשים אליהם אני מתכוון בחוק
– ואני חושב שמדובר כמעט במאה אחוז – לא עושים ביטוח כי אין להם אפשרות. מדובר באנשים שחיים בהבטחת הכנסה.
יהודית בר-און
היום דרך הגמלאות של ביטוח לאומי האנשים
האלה מבוטחים בביטוח רפואי. מאוד יכול להיות לגבי אנשים אלה שהם כולם אנשים שמקבלים גמלאות של הביטוח הלאומי, הבטחת הכנסה וגמלאות שונות, המדינה תבטח אותם כפי שהיא מבטחת אותם ביטוח רפואי.
אלי בן-מנחם
אני לא נכנס לדברים האלה של הביטוח הלאומי,
שם כדי לתת להם חצי שקל מוציאים להם את הנשמה.
היו"ר דוד אזולאי
עולה כאן שאלה לגבי בעלי עסקים. מישהו שיש לו
מכולת בשכונה ונגרם לה נזק בשיטפונות, הוא זכאי לפיצוי? סניף הבנק השכונתי, המועדון השכונתי, הם נכללים או לא?
אלי בן-מנחם
בגלל שאני מכיר את זה, אני מוכן לא להכניס את
הבנק ודומיו לתוך החוק אלא את המשפחות עצמן. יכול להיות שצריך להכניס לגדר החוק את מי שגר בשכונה ויש לו מכולת.
היו"ר דוד אזולאי
מה תעשה במקרה של אדם שיש לו מכולת והוא
לא גר בשכונה? אני מציע לא להכניס לחוק בעלי עסקים. לנו חשובה אותה משפחה שביקרנו אותה וראינו את מצבה. שאותם בעלי עסקים יבטחו את העסק שלהם.
מירי פרנקל-שור
לא ניסוח אבל הכיוון הוא שהוראות חוק אלה לא
יחולו על מבנים שנפגעו שנמצאים בבעלות של חברה משכנת, או דירות שמבוטחות בביטוח כלשהו, או מבנים שניבנו שלא כדין.
אלי בן-מנחם
לא. כשאת באה לחברה משכנת ואומרת שזה לא
נכלל, צריך להחליט איך האוצר גובה דרך החברה הזו את הפיצוי כדי שלא יהיה מצב שהדיירים באותה דירה לא נכללים בגדר החוק
כי החברה תברח מזה והאיש יסבול. אני לא רוצה להשאיר את האיש יתום. את אומרת מבנים שניבנו שלא כדין, אבל מה זה מבנה לא חוקי? כל שכונת הארגזים היא כזאת.
מירי פרנקל-שור
אתה מסכים שיש לחשוב על הכיוון ההתחלתי
ואתה אומר שמבנים לא חוקיים נעזוב בצד. אני רוצה למצוא פתרון לאותו אדם אבל גם ללכת בכיוון שהעלה כאן משרד האוצר כי אני לא רוצה לגרום למצב שהחברה תזכה בכך שהיא לא מבטחת בגלל החוק.
אלי בן-מנחם
האוצר יפצה את החברה אבל אני לא רוצה
להשאיר את האנשים בלי כלום.
שי וינר
אנחנו מציעים דירת מגורים בבעלות תושב האזור,
ואז אתה מצמצם את זה לאותם אנשים שאתה רוצה. אנחנו מדברים על דירת מגורים בבעלות תושב המקום.
אלי בן-מנחם
ואם אותו אדם שכר את המקום? אתם חושבים
שאם הוא שכר במאה דולר את הדירה, הוא כבר עשיר.
מירי פרנקל-שור
אנחנו הולכים לכיוון שהציע משרד האוצר
כשמדובר בבעלות התושב. אנחנו נבטח את התכולה, זה יהיה כללי, אבל גם דירה שבבעלות תושב המקום והוא יכנס למסגרת החוק.
עינת רביד
כלומר, השוכר יקבל עבור התכולה שלו שהלכה
והמשכיר, אם זה בעל בית שיש לו שם בית, יקבל עבור הבית. אין סיבה לפצות מישהו שגר בחוץ עבור תכולה. אנחנו צריכים לפצות את האנשים שבאמת נפגעו.
אלי בן-מנחם
גם אני מציע את זה.
היו"ר דוד אזולאי
את בעיית הניסוח נשאיר לכם.
עינת רביד
אמר אתמול שר המשפטים שהוא חושב שלא
צריך ליצור מצב שבו העיריות יוצאות ללא כלום. הוא אומר שמששילמה המדינה פיצויים, צריכה להיות לה זכות תביעה כנגד הרשויות המקומיות כי אחרת אין להן יותר אחריות.
יחזקאל לביא
ובלבד שהמדינה אישרה תקציבי פיתוח לאותה
רשות מקומית. תראה מה קורה בתל-אביב כשראש העיר הופך את כל העיר אבל בשכונות האלה הוא לא נגע ואחרי כן הוא בא אלינו שנפצה אותו.
עינת רביד
בסעיף 3 לדעתי צריך להוסיף תנאי שהפיצויים
יהיו כמו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, שם נקבע שצריך להתנות את תשלום הפיצויים בשיקום הנזק. אני לא רוצה שהוא ייקח את הכסף וייסע אתו לחו"ל אלא הוא צריך לקחת את הכסף ולשקם כי אחרת לא עשינו כלום.
היו"ר דוד אזולאי
נכון. מקובל.
מירי פרנקל-שור
נלך למנגנון כזה.
היו"ר דוד אזולאי
המנגנון הוא מס רכוש.
מירי פרנקל-שור
המהות של הסעיף היא שאתה נותן אפשרות
למדינה לתבוע.
אלי בן-מנחם
האוצר יהיה רשאי לתבוע.
מירי פרנקל-שור
אם אתה לא כותב את זה בחוק, היא לא יכולה
לעשות זאת. לכן צריך לתת לה את האופציה הזאת.
אלי בן-מנחם
יכול להיות מצב שמשרד הפנים יאשר בתנאי
שהאוצר יעביר כסף, אבל מה יקרה אם האוצר לא מעביר כסף?
היו"ר דוד אזולאי
המשרד ייתן לאזרח מה שצריך והאזרח לא נופל
בין הכיסאות בעניין הזה.
מירי פרנקל-שור
המדינה תיתן את הכסף לאזרח.
היו"ר דוד אזולאי
האוצר יתמודד עם משרד הפנים. תפקידנו בחוק
הזה לדאוג לאזרח הקטן ועל זה אין ויכוח בינינו. אם הרשויות אחר-כך יריבו ביניהם, זאת לא בעיה שלי וזה לא תפקידי. לי חשוב שהאזרח יהיה מכוסה.
עינת רביד
אני מציעה שנאמר: שילמה המדינה פיצויים,
תהא לה זכות תביעה כנגד הרשות המקומית, שבתחומה מצוי האזור או האדם, בשיעור הפיצויים ששילמה.

אני חושבת שבסעיף 4, וגם ראיתי זאת בחוקים אחרים, שמי שמתגורר באזור כזה וקיבל פיצוי בכסף או בשווה כסף מאדם שלישי, עליו להעביר סכום זה למדינה, וזאת כדי שלא יהיה מצב שהוא קיבל פיצוי פעמיים.
אלי בן-מנחם
מקובל עליי.
עינת רביד
את התקנות כמובן צריך לפרט.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שבסעיף 6, שם נאמר: "השרים
הממונים על ביצוע חוק זה רשאים להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו", להוסיף "באישור ועדת הפנים".
מירי פרנקל-שור
זה לא השרים אלא שר הפנים.
יחזקאל לביא
הערה לסעיף 5. למשרד הפנים אין גוף שמאי. יש
שמאי ממשלתי ואני מציע להטיל את זה עליו ולא על משרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
השמאי הממשלתי. במס רכוש קובע השמאי
ממשלתי?
קריאה
אני חושב שאלה שמאים של מס רכוש.
יחזקאל לביא
צריך שיהיו תקנים במשרד הפנים לעניין הזה.
היו"ר דוד אזולאי
משרד הפנים לא יכול לצורך אותו עניין לרכוש
שירות של שמאים מבחוץ?
יחזקאל לביא
הוא יכול אבל אני צריך מישהו שינהל את הדברים
האלה בתוך המשרד וכאן מדובר בתקנים.
היו"ר דוד אזולאי
המשרד יכול לשכור את השירות הזה ממשרד
שמאים מוכר. במשרד המשפטים יש שמאים?
עינת רביד
אני מודה שאני לא מתמצאת בזה.
יחזקאל לביא
אני מציע שעינת תבדוק את זה במשרד
המשפטים, תעמוד בקשר עם מירי והן ימצאו דרך לנסח את הסעיף הזה.
היו"ר דוד אזולאי
הערכת הנזקים על-ידי שמאי ממשלתי היא
הרצויה.
אלי בן-מנחם
מה שכתוב כאן זה דבר מאוד ברור. בסעיף 5
נאמר
"לא ישולמו פיצויים אלא אם כן הנזק הוערך בידי עובדי משרד הפנים שהוכשרו לכך, או בידי שמאים שהשר מינה לעניין זה".
היו"ר דוד אזולאי
ואם אין להם הכשרה, ילכו עכשיו להכשיר אותם?
אלי בן-מנחם
אם אין, יש המשך.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שנכתוב: "או בידי שמאים שהשרים
מינו לעניין זה או שמאים ממשלתיים". אם אין שמאי ממשלתי, השר יכול לקחת את היוזמה ולקנות את השירות הזה מחברת שמאים חיצונית. אם יש מנגנון של שמאים ממשלתיים, שישתמשו במנגנון שעומד לרשותם.
אלי בן-מנחם
השרים יכולים למנות את מי שהם רוצים.
היו"ר דוד אזולאי
שמאי ממשלתי הוא לא ממנה והוא לא קונה אלא
הוא מקבל.
מירי פרנקל-שור
אתה לא רוצה שיהיה כתוב ברחל בתך הקטנה
שמאי ממשלתי אלא אתה רוצה להשאיר את זה לשר הפנים.
אלי בן-מנחם
נכון.
מירי פרנקל-שור
אין לי התנגדות. זה יהיה לשיקול דעתו אם הוא
לוקח את השמאי הממשלתי או לא.
עינת רביד
היום אנחנו נוהגים לכתוב תקנות יותר מפורטות
וצריך להיות כמו במקרה של חוק הפיצוי לחקלאים ועל חוק מס רכוש, שם יש את הדברים אותם יכול השר לקבוע כמו שיעורי הפיצויים.
מירי פרנקל-שור
זה יכול להיות לקראת קריאה שנייה ושלישית.
קריאה
אני ממרכז המחקר של הכנסת. יש חוקה רבה
בנושא הזה בארצות העולם ואפשר להיעזר בה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. אני מציע שנעביר את זה ליועצים
המשפטיים.
מירי פרנקל-שור
לגבי סעיף 2, מי מחליט על האזור שהוא אזור
מוכה שיטפון?
היו"ר דוד אזולאי
שר הפנים בהתייעצות עם השר הממונה על
השירות המטאורולוגי.
מירי פרנקל-שור
למה זה קשור?
היו"ר דוד אזולאי
את רוצה להוריד את השר הממונה על השירות
המטאורולוגי?
מירי פרנקל-שור
בוודאי שלא, אבל אני רוצה לדעת האם שר האוצר
נשאר כאן.
היו"ר דוד אזולאי
כן, בהתייעצות עם שר האוצר.
מירי פרנקל-שור
על ההכרזה, לאחר שהתייעץ עם שר האוצר.
היו"ר דוד אזולאי
כן. זה בסעיף 2.
אנחנו מעמידים להצבעה את הצעת חוק פיצוי אסון טבע, התש"ס2000-, כשאנחנו משנים את שם החוק כך שלא ייאמר שכונות מצוקה.
מירי פרנקל-שור
נשנה את הצעת החוק, נעשה את כל ההתאמות
הנדרשות ונייחד אותו לשיטפונות. הוועדה נותנת לנו את המנדט לשנות את שם החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אם כן, אנחנו מעמידים להצבעה את הצעת פיצוי
נפגעי אסון טבע משכונות מצוקה, התש"ס2000- של חבר הכנסת אלי בן-מנחם, בהתאם לשינויים שנקבעו כאן בוועדה, כאשר השינויים שנאמרו בוועדה יבואו לקריאה ראשונה.

מי בעד? אין מתנגדים ואין נמנעים.

הצעת החוק – אושרה ועוברת לקריאה ראשונה.

אני מודה לכם.הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים