ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/03/2001

ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע נחל שורק צפוני לפי תוכנית מספר מי/במ766/,רמת רזיאל.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2917
3
ועדת הפנים ואיכות הסביבה – 20.3.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2917
ירושלים, ט' בניסן, תשס"א
2 באפריל, 2001

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 226
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
שהתקיימה ביום ג', כ"ה באדר התשס"א, 20.3.2001, בשעה 09:40
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר דוד אזולאי
יהודית נאות
מוזמנים
יחזקאל לביא, משרד הפנים
מתי חוטא, הממונה על מחוז ירושלים, משרד הפנים
משה בן-גרשון, מנהל התכנון, משרד הפנים
עופר חיים, בודק בכיר במחוז ירושלים, משרד הפנים
עו"ד איילת בן-עמי, המשרד לאיכות הסביבה
יגאל ויינר, רשות הטבע והגנים הלאומיים
מייק טרנר, אדריכל
דני מלכה, מזכיר מושב רמת רזיאל
משה בן-דוד, חבר ועד מושב רמת רזיאל
אלי גרושקה, חבר ועד מושב רמת רזיאל
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
ס ד ר ה י ו ם

ביטול הכרזה על חלק משמורת טבע נחל שורק צפוני
לפי תוכנית מספר מי/במ766/, רמת רזיאלביטול הכרזה על חלק משמורת טבע נחל שורק צפוני
לפי תוכנית מספר מי/במ766/, רמת רזיאל
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות
הסביבה.
משה בן-גרשון
נמצאת כאן תוכנית הישוב. יש פה מפה קטנה
שהיא צילום ממפת ההכרזה של שמורת הטבע. זוהי שמורת הטבע כפי שהיא הוכרזה.
היו"ר דוד אזולאי
באיזה סדר גודל מדובר?
משה בן-גרשון
השטח נמצא כאן בחלק הדרומי ושטח קטן בחלק
הזה. זאת אומרת, אם נצרף את שני השטחים האלה, זה צריך להיות בסביבות 35 דונם שטח שעומד להיות מבוטל. שטח השמורה כולה הוא שטח גדול מאוד, הוא כ17- אלף דונם. כאן אתם רואים את השטח של רמת רזיאל. השטחים שעומדים להיות מבוטלים זה השטח הקטן הזה והשטח הקטן הזה שסימנתי אותו וזה לעומת כל השמורה.
יהודית נאות
מתי הוכרזה השמורה כשמורה?
משה בן-גרשון
ב1995-.
היו"ר דוד אזולאי
אלה אדמות הישוב?
משה בן-גרשון
בוודאי.
ברקע אנחנו מדברים על שטח בסדר גודל של 35 דונם אבל לעומת זאת מוסיפים לתוכנית שטח נוסף בגודל של שבעים דונם.
היו"ר דוד אזולאי
על-חשבון מי תוספת השטחים?
עופר חיים
זאת קרקע מינהל מחוץ למשבצת הישוב.
היו"ר דוד אזולאי
גם אותה אתם עומדים להפוך לשמורת טבע.
משה בן-גרשון
חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע ואתרים
לאומיים ואתרי הנצחה, זה שם החוק, מחייב וקובע ארבעה מנעולים שצריכים לפתוח אותם לשם תיקון הכרזה. האחד הוא אישור השר לאיכות הסביבה אותו יש לנו, השני זה הסכמת הרשות המקומית שיש לנו, השלישי זה השר לאיכות הסביבה ומועצת גנים לאומיים שאישרה, והמנעול האחרון הוא כאן.
יהודית נאות
למה בבקשה לא כתוב שאתם בעצם מדברים על
החלפת 35 דונם בשבעים דונם?
משה בן-גרשון
אנחנו נמצאים כאן רק לצורך ביטול ההכרזה.
החוק מחייב להביא לכאן עם ביטול ההכרזה. רק ברקע אמרתי שיש שטחים נוספים.
יהודית נאות
זה לא מותנה?
משה בן-גרשון
זה לא מותנה.
יהודית נאות
אפשר להתנות?
משה בן-גרשון
זה סיפור שלם וגם החוק לא מאפשר זאת. אני לא
יודע, זה עניין משפטי מסובך.
יהודית נאות
אם הם מדברים על החלפת שבעים דונם ב35-
דונם, זה אומר שבעצם הגנים הלאומיים יגדלו ב35- דונם, וזה הרבה יותר מתקבל על הדעת מאשר רק להעביר 35 דונם לרשות עירונית. אני רוצה להבין מה יעשו בשטח ברמת רזיאל וכמה מתוך ה35- דונם מיועד לשטח חקלאי. אני רוצה לדעת מה זה שטח חקלאי ואיפה הוא נמצא כאן.

ב35- דונם שמועברים מהפארק לרמת רזיאל, שם כתוב שיש ייעוד למגורים, יש ייעוד לשטח חקלאי, יש ייעוד לשטח ציבורי.
משה בן-גרשון
יש פה הכל והכל מסומן.
יהודית נאות
מהו השטח החקלאי?
מירי פרנקל-שור
יש פסים בצבע ירוק-לבן.
יהודית נאות
השטח הזה יישאר בייעוד חקלאי.
משה בן-גרשון
הוא יישאר בייעוד חקלאי כאשר יתקבל ביטול
ההכרזה.
מירי פרנקל-שור
מה מגדלים שם?
יהודית נאות
זה מהסוג החקלאי של סייטקס.
מייק טרנר
אני אדריכל התוכנית. אפשר כאן לראות במה
מדובר ומדובר ב35- דונם כאשר התוכנית הייתה כפי שמשה בן-גרשון הראה, בקנה מידה של אחד לעשרים אלף ולכן הכוונה הייתה קו מאוד כללי. הקו הקיים כולל בתוכו לולים ובתים של המושב בתוך שמורות הטבע, בגלל שקנה המידה הוא קצת שונה. כשאנחנו הגענו למצב של 1,250, אם רוצים לפרט אותו צריכים להוציא עכשיו גם את הבתים ולאפשר את הקו בצורה נכונה בהתאם לטופוגרפיה כאשר בעצם הקו הולך בצורה מאוזנת. רצינו להציע שבכלל לא יבוא לכאן ובעצם מדובר בפירוט של הקו כאשר עוברים מקנה מידה לקנה מידה. באופן טכני, וזה מה שקורה, יש שני מצבים: ביטול ההכרזה ויצירת ההכרזה. אני מאוד מבקש מהוועדה לא לכלול אחד עם השני, לא בגלל שאני לא מאמין שהוא ייעשה או בכלל שייעשו פה בשטח הזה מגורים.
מירי פרנקל-שור
אנחנו עובדים לפי החוק.
היו"ר דוד אזולאי
מה קרה במשך ארבע השנים האלה? האם הם
קיבלו את אישור כל הגורמים?
מירי פרנקל-שור
למה התהליך הזה לוקח כל כך הרבה זמן?
עופר חיים
אני מייצג את הוועדה המחוזית של משרד הפנים.
התוכנית הגיעה אלינו בשנת 1993. זה אבסורד, כי התוכנית הזו היא ול"לית, ומי שיודע יודע שהוראת שעה וכדומה אמורה לזרז את ההליכים. הגענו עד הלום אחרי שבע שנים.

מ1996- עד מאי 2000, החלטה אחרונה לאישור, מי שמכיר את המושבים יודע שיש לא מעט בעיות, כאשר סכסוכי גבולות בתוך המושבים עצמם, כך שהיו לא מעט ישיבות עד שהסדרנו את הנושאים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
אתה זוכר של מי היו ההתנגדויות?
עופר חיים
שפע של התנגדויות כמעט מכל המשקים בתוך
המושב. זו בעצם הסיבה לפער הזמן של כמעט ארבע שנים.
יהודית נאות
איך יכולה להיות התנגדות אם רק מוסיפים ולא
גורעים?
עופר חיים
התוכנית של המושב כמו שאתם רואים אותה
כרגע במסגרת הקו הכחול מסדירה מספר אלמנטים.
יהודית נאות
אתה מדבר על התנגדות לתוכנית כולה.
עופר חיים
כן.
יהודית נאות
ברגע שאתה מחליט על חלוקה, ברור שיהיו
התנגדויות.
עופר חיים
לתוכנית יש מספר אלמנטים. אם אתם רואים את
המגרשים שצבועים בחום, אלה בעצם המגרשים החדשים שמיועדים להרחבה מכוח תמ"א 31, מכוח החלטות המינהל וכדומה והזכות הלגיטימית של המושב הזה כמו של כל המושבים האחרים במחוז ירושלים ובכל הארץ.

חוץ מזה אתם רואים כאן את הנחלות והמשקים ואנשים מגישים התנגדויות על פרטים טכניים וזו בעצם הסיבה לפער הזמן.
מירי פרנקל-שור
מה עומדים לעשות בשטח המופשר? חלק למגורים
וחלק חקלאי. האם יהיה אחר-כך שינוי בקרקע?
יהודית נאות
הם לא יכולים להתחייב שלא יהיה.
מירי פרנקל-שור
אני פשוט רוצה להבין מה זה החלק החקלאי.
משה בן-גרשון
אי-אפשר לצפות היום מרשות תכנונית שתגיד לך
שהיא צופה שמישהו יבקש שינוי.
יהודית נאות
זה בבעלות של המינהל?
עופר חיים
כן.
יהודית נאות
זאת לא בעלות פרטית.
עופר חיים
לא. יש חוזי חכירה ל49- שנה.
מייק טרנר
בקטע הזה היה שמורות טבע ועכשיו הקטע הזה
מכיל לולים ולכן לולים מבחינת הנושא של ייעוד הוא שטח חקלאי. במקום הזה יש בתים ונחלות שהוקמו לפני עשרות שנים וזה יהיה אזור מגורים. אחר כך יש לנו עוד שטח ציבורי פתוח במקום. זאת אומרת, כל הדברים האלו נמצאים במינון מאוד קטן. אותו קו אחד לעשרים אלף לא בדיוק התייחס לכל הדברים.
יהודית נאות
האם ההעברה הזו של 35 דונם מפריעים איכשהו
בנגישות לשמורה? בוא נדבר על הצד של השמורה מבחינת מה שנגרע בה. אם הבנתי נכון, אתם בעצם עושים תיאור מצב קיים ובתוכנית הזו אתם מעדכנים את המצב בשטח. אני רוצה לדעת מה קורה לשמורה מבחינת הנגישות אליה אחרי שלוקחים לה את ה35- דונם.
היו"ר דוד אזולאי
אותי מטריד משהו אחר. אותם שטחים חקלאיים,
זמן קצר אחרי שזה יאושר, יבואו ויבקשו שינוי ייעוד.
יהודית נאות
ודאי. לתעשייה ומלאכה.
היו"ר דוד אזולאי
ואז באים הספקולנטים למיניהם ועושים את
העסקאות הטובות.
יהודית נאות
אני מסכימה אתך. נצטרך לקיים על זה דיון.
עופר חיים
כל בעל עניין יכול להגיש תוכנית. כלשכת התכנון
התשובה לשאלה שלך תהיה שספק גדול אם ייתנו להם לשנות את הייעוד במקומות האלה למסחר ותעשייה. אני לא יכול להתחייב בשם הוועדה, אבל זה מה שכנראה יהיה.
היו"ר דוד אזולאי
יש סבירות שזה לא יקרה.
מירי פרנקל-שור
מה יש היום בלולים האלה?
עופר חיים
לולים.
קריאה
הביצים שאת קונה בשוק מחנה יהודה באות
משם.
עופר חיים
שאלת איך זה שנותנים שבעים דונם ולוקחים 35
דונם, אבל יש כאן איזה שהם עקרונות תכנוניים. אם כאן המשקים הוותיקים, לא יתכן לתת כאן מגרשים למשל אלא זה חייב להיות צמוד ורצוף. השמורה עצמה צמודה לבתים הישנים ולמגורים עצמם, כך שחייבים לתת להם המשך רצוף ולכן בעצם זה בא על-חשבון השמורה. כפי שאמר מייק טרנר, חלק מהאנשים נמצאים כבר בתוך השמורה. זו בעצם התשובה לשאלה למה נותנים שבעים ולוקחים 35 דונם.
מירי פרנקל-שור
יש כאן שלושה סוגים של אזורים חקלאיים. מה
ההבדל בין אזור חקלאי א', אזור חקלאי א' מיוחד ואזור חקלאי ב'?
עופר חיים
אזור חקלאי א' ואזור חקלאי ב', אלה הגדרות
שמגיעות מתוכנית המתאר של המועצה האזורית מטה יהודה. בעצם מגדירים את השימושים שמתוארים שם.
יהודית נאות
איזה אזור חקלאי קיים כאן כחלק מהשמורה
הזאת?
עופר חיים
אזור חקלאי ב', מסומן בצהוב, והוא מגדיר את
הזכויות למגורים. אזור חקלאי א', עם הפסים, אין בו זכויות למגורים אלא הוא אך ורק שטח חקלאי.
יגאל ויינר
מבחינתנו המצב הזה הוא למעשה הסדרה של
השטח הזה ודיוק בקנה מידה. בנושא הנגישות לשמורה, יש כאן שני דברים שכדאי לומר אותם, יש דרכים שקיימות ומגיעות והן לא בתוך המושב. לא נרצה גם שתהיה תנועה של מטיילים מתוך המושב. לכן הנגישות לשמורה לא נפגעת. אתר הטיול המרכזי הוא דווקא בנחל סורק שהוא רחוק ונמצא למטה. הדבר הנוסף שחשוב היה ליצור כאן כאשר השימושים בשמורת טבע הם מאוד קשים ומאוד מגבילים ולא נכון היה ליצור גם לטעמנו מגע ישיר בין גבולות עם מגרשים בהם גרים אנשים לבין השמורה. לכן נשמר איזשהו אזור חיץ, שטח ציבורי פתוח שאפשר יהיה לפתח אותו ולעשות בו שימושים קצת יותר עדינים כדי ליצור איזשהו חיץ בין המגורים עצמם לבין השמורה.

לכן מבחינתנו טוב שמופיע הקשר התכנוני כאן בין הגריעה מהשמורה לבין התוספת שלה.
מירי פרנקל-שור
כל האישורים ניתנו. אני מציעה שתעבירו את הכל
לוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שתאמרו את הדברים לפרוטוקול וגם
תשלחו את האישורים כדי שיהיו בוועדה.
משה בן-גרשון
אנחנו כתבנו ביטול הכרזה על חלק משמורת
הטבע וזה נכון שזה ביטול הכרזה על חלק משמורת הטבע, אבל בשביל הסמנטיקה, זאת שמורת הטבע הגדולה והיא מורכבת משני חלקים כאשר חלק אחד נמצא כאן וחלק שני כאן, כך שלמעשה מוצגים כאן שני חלקים שמופרדים על-ידי המושב.
היו"ר דוד אזולאי
הוועדה מאשרת את ביטול ההכרזה על חלק
משמורת הטבע נחל סורק צפוני לפי התוכנית שהוצגה בפנינו כאשר נאמר בפירוש שיש את כל האישורים הדרושים של משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, הרשות המקומית ורשות הגנים הלאומיים.

אנחנו מבקשים להעביר לוועדה את כל האישורים האלה על-מנת שיהיו אצלנו.

האישור ניתן מאחר שאין מתנגדים ואין נמנעים.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים