ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/03/2001

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה - פעם רביעית) (תיקון מס' 5), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/29052
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
13.03.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2905
ירושלים, כ"ז באדר, תשס"א
22 במרץ, 2001

הכנסת החמש-עשרה
לא מתוקן נוסח
מושב שלישיפרוטוקול מס' 221
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, י"ח באדר התשס"א, 13.03.2001, שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
מוזמנים
עו"ד עודד ברוק - אגף חקירות, המשרד לביטחון פנים
סנ"צ חוה דוידוביץ' - אגף מודיעין, המשרד לביטחון פנים
פקד אברהם ישי - המשרד לביטחון פנים
דוד פרץ - המשרד לביטחון פנים
חנה קלר - המשרד לביטחון פנים
שי סומך - משרד המשפטים
אפרים כהן - ראש מינהלת עובדים זרים, משרד העבודה
שושנה שטראוס - יועצת משפטית, משרד העבודה
הרצל גדז' - מנהל מינהל אוכלוסין, משרד הפנים
יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הפנים
דניאל סלומון - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
יועצת משפטית
מירי פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
הילה לוי
סדרהיום
הצעת חוק איסור שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)
(תיקון מס' 6), התשס"א-2001הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)(תיקון מס' 6), התשס"א-2001
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה בעניין הצעת חוק ממשלתית - שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראת שעה)(תיקון מס' 6), התשס"א-2001. היועצת המשפטית של המשרד לביטחון פנים, בבקשה.
חנה קלר
תודה. הצעת החוק הזאת בעצם מבקשת להאריך בשעה אחת את התוקף של הצעת החוק שהייה שלא כדין, שמשנת 96' מוארכת משנה לשנה ועניינה מתן מענה לחשש לפיגועי פח"ע מצד תושבי האיזור, שאינם רשאים להיכנס או לעבוד בישראל. מכיוון שזאת הוראת שעה שעניינה פגיעה בזכויות יסוד כמו חופש העיסוק וכדומה, אנחנו צריכים להטריח את הכנסת ולבוא מידי שנה בשנה כי המחוקק ביקש שבכל שנה נבחן את הצורך לאור המציאות.
היו"ר דוד אזולאי
למשך כמה זמן?
חנה קלר
אנחנו מאריכים את זה עכשיו לשנה עד שנבוא ונמצא, והלוואי ונגיע לזה מהר, שבאמת אין תשתית שמחייבת אותנו להמשיך ולחוקק את אותה הוראת שעה. לצערנו המצב לא רק שלא הוטב, אלא בימים אלה אפילו הוחמר והחוק הזה הוא צורך לאומי. אנחנו מתנצלים על כך שהגענו ביום האחרון, אבל בגללל העניין של חילופי שרים והשר היוצא לא רצה לחתום על דברים בתקופה האחרונה לפני פרידתו, הגענו ליום האחרון.
היו"ר דוד אזולאי
גברתי היועצת המשפטית, לצערי הרב זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה. גם בפעם הקודמת, אם את זוכרת, זה גם כן הגיע ברגע האחרון.
חנה קלר
הפעם התחלנו מוקדם אבל היו בחירות וחילופי שלטון.
היו"ר דוד אזולאי
הפעם יש לכם סיבה מוצדקת, אבל אני חושב שכדאי לקחת לתשומת לב שבנושאים אלה אסור שיגיעו בחיפזון כזה, כי זה לא טוב לא לנו ולא לכם, בוודאי ובוודאי כשצריכים לקבל החלטות חשובות כאלה. אתמול בערב זה היה במליאה והבוקר אני כבר מביא את זה לדיון בוועדה, ואני אגיד לך את האמת, אני לא שבע רצון מזה. יחד עם זאת אני רואה את המצב והאין ברירה הוא שמביא אותנו לכך. אני מבקש שתקחו את ההערה הזאת לתשומת לבכם.
חנה קלר
החוק מאד פשוט. יש כאן הוראה אחת שבמקום חמש יבוא שש.
היו"ר דוד אזולאי
מישהו רוצה להעיר משהו?
הרצל גדז'
זה נוגע גם לתושבי הרשות ומבקרי הרשות? זה חוק שלפני הסכם אוסלו.
חנה קלר
כן, זה גם לגבי תושבי הרשות. תיקנו את תושבי האיזור לפי ההסכמים.
היו"ר דוד אזולאי
יש נערים ששהו באופן בלתי חוקי במדינה לפני היותם בני 18. לאחר מכן, כשהם מגיעים לגיל 18 הם מבקשים אזרחות. מה קורה במקרים האלה? אתם נותנים להם אזרחות? אתם מגרשים אותם?
דניאל סלומון
אני לא יודע בדיוק על איזה מצב מדובר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מדבר על נער ששהה כאן בשהייה בלתי חוקית, הוא עבד כאן וכשהוא הגיע לגיל 18 הוא מגיש בקשה או שתפסו אותו ואז מגרשים אותו.
הרצל גדז'
במקרים של ילדים שההורים שלהם הגיעו לפה באופן בלתי חוקי והביאו אותם איתם, כל עוד הם קטינים הם קטינים ואחרי גיל 18 הם בני טיפול מבחינתנו כי עד גיל 18 לא נוגעים בהם.
היו"ר דוד אזולאי
ואחרי גיל 18?
דניאל סלומון
הגירוש לא ייעשה באופן אוטומטי רק בגלל שהוא שהה כאן שלא כדין לפני כן, כלומר הבקשה תיבדק במסגרת קריטריונים שלו יחד עם כל המשפחה שלו. אם המשפחה שלו הצליחה לסדר את מעמדה בישראל והוא חלק מהמשפחה, יכול מאד להיות שיקבל מעמד.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר יקבל פרס על כך שהוא שהה כאן בצורה בלתי חוקית.
דניאל סלומון
הוא לא יקבל פרס, הוא חלק מהמשפחה. לא נתקלנו במצבים בהם נכנסו לכאן נערים כבודדים, צנחו לכאן משום מקום. הם נכנסו עם המשפחה כולה. יש להניח שאם נתפסה המשפחה כולה או שהוחלט לגרש את כל המשפחה, הוא יגורש יחד עם המשפחה אבל לא כנער בודד. אני לא מכיר מצבים כאלה, ודאי לא כנערים בודדים.
חנה קלר
אני רוצה להדגיש שהחקיקה שלנו היא בדגש על הישראלים שמסייעים. התופעה שראינו, שמעבידים ישראלים היו מגיעים למחסום או עוברים אותו ומשם עוזרים לעובדים שלא כדין לעבור. המגמה היום היא להרתיע את המעסיקים הישראלים ולא לגבי העובדים הזרים כי אנחנו אומרים: העמדת מקום לינה, הסעה או העסקה. היינו עדים לתופעה שישראלים עוזרים בהפרת החוק.
מירי פרנקל-שור
הרי התיקון הזה הוא תיקון שנכלל בחוק עובדים זרים וחל בחוק הכניסה לישראל.
חנה קלר
לגבי המשטרה זה רק לגבי חוק הכניסה לישראל. החוק שאנחנו מבקשים את הארכת תוקפו מדבר על תיקונים של חוק הכניסה לישראל שקובעים כעבירה העמדת מקום לינה או סיוע בעניין זה לתושבי האיזור שנכנסו שלא כדין, הסעה או העסקה של תושבי האיזור שאינם שוהים כדין. העונש המירבי הוא שנתיים מאסר.
היו"ר דוד אזולאי
לא הגיע הזמן להחמיר את הענישה?
חנה קלר
השר החדש ביקש מאיתנו לשקול חילוט או השבתה של הרכב ואנחנו העברנו את זה כבר למשטרה להתייחסות ואחר כך למשרד המשפטים.
היו"ר דוד אזולאי
אני פונה בשם הוועדה ואני מבקש לשקול להחמיר את אמצעי הענישה לאור המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו.
חנה קלר
סליחה, היושב ראש, לוועדת הכנסת אנחנו צריכים לבקש דיון לפטור מחובת הנחה?
היו"ר דוד אזולאי
הוועדה תפנה וגם אתם תפנו לוועדת הכנסת ונבקש פטור מחובת הנחה לאור האילוצים.
חנה קלר
זה יעבור עוד היום בקריאה שניה ושלישית?
היו"ר דוד אזולאי
אם ידונו בזה היום בוועדת הכנסת ויאשרו את זה וסדר היום יאפשר, זה יעבור היום. אם לא, זה יעבור מחר.
שי סומך
אם לא, יכול להיות שיהיה צריך את סעיף הרטרואקטיביות.
חנה קלר
זה נכנס לתוקף ב-14.3 ולכן ה-13 לחודש הוא היום האחרון.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נעביר את זה כבר הבוקר לוועדת הכנסת. אני מעמיד את ההצעה להצבעה לקריאה שניה ושלישית. הוועדה החליטה פה אחד להעביר את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית.
שי סומך
אם, חלילה, החוק יעבור רק מחר, אולי אפשר להסמיך את היועצת המשפטית להתאים את החוק?
היו"ר דוד אזולאי
אין חקיקה רטרואקטיבית.
מירי פרנקל-שור
לא נוכל לעשות את זה כי אנחנו נניח את החוק היום בכל מקרה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נעשה הכל כדי שזה יהיה היום.
חנה קלר
השר שלנו אמר שנודיע לו והוא יבוא אפילו להצבעה. תודה רבה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:20

קוד המקור של הנתונים