ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/02/2001

מתן פטור מהצורך בהצטיידות באשרות לאזרחי מיקרונזיה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/27682
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
20.02.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2768
ירושלים, ו' באדר, תשס"א
1 במרץ, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 214
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שלישי כ"ז בשבט התשס"א (20 בפברואר 2001), שעה: 12:45
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
מוזמנים
מתי הכהן - מנהל המחלקה הקונסולרית במשרד החוץ

יחזקאל לביא- מנהל האגף לתכנון אסטרטגי
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אושרה עצידה
סדר היום
מתן פטור מהצורך בהצטיידות באשרות לאזרחי מיקרונזיהמתן פטור מהצורך בהצטיידות באשרות לאזרחי מיקרונזיה
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים. בתאריך ה- 18 בדצמבר 2000 קבלנו פנייה משר הפנים מר חיים רמון, בעניין פטור מהצורך בהצטיידות באשרות לאזרחי מיקרונזיה כלהלן: "לאור המלצתו של משרד החוץ ותמיכתו של מנהל מינהל האוכלוסין בהצעה בנדון הרצוף בזה, אבקש לקבל אישור ועדת הפנים של הכנסת בהחלטה בנוגע למתן פטור בהצטיידות באשרות מראש לאזרחי מיקרונזיה. אישור זה נדרש כדי לממש את סמכותו של שר הפנים על פי חוק הכניסה לישראל, ולאפשר לאזרחי מיקרונזיה לקבל אשרת כניסה לישראל עם הכניסה לארץ. יש לציין כי מיקרונזיה החליטה לא מכבר להעניק לאזרחי ישראל פטור דומה עם כניסתם לתחומי המדינה".

מה הרעיון שעומד מאחורי העניין הזה?
מתי הכהן
זה התחיל בזה שהם היו הראשונים שהודיעו בחודש אוגוסט 2000 על ביטול חד-צדדי של אשרות מראש לאזרחים ישראלים. הם הודיעו לנו על כך באיגרת רשמית באמצעות השגרירות שלנו באוסטרליה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבין שהצעד הזה היה יוזמה של מיקרונזיה.
מתי הכהן
כן. הם ציפו מאיתנו שגם אנחנו נעשה משהו דומה לזה. לאור התייעצויות עם גורמי בטחון ומשרד הפנים, אנחנו חשבנו שבהחלט יש מקום שאנחנו נלך לקראתם ונעשה מחווה דומה. מיקרוניזיה היא מדינה קטנה מאוד שיושבת על קבוצה של איים באיי הפסיפיק בצפון אוסטרליה. קבוצת האיים הזו מונה כמאה אלף נפש.
יפה שפירא
היא מונה כ- 133 אלף נפש.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש לכם נתונים כמה אזרחים ממיקרונזיה מבקרים בארץ?
מתי הכהן
מנתונים שלנו בשנים עברו עולה כי בודדים מגיעים לארץ. המחלקה לשיתוף בינלאומי אצלנו מארגנת כל מיני קורסים והשתלמויות למדינות כאלו, ובמסגרת הזו הם מגיעים מפעם לפעם.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש סיורים של אזרחי מדינת ישראל שם?
מתי הכהן
התרמילאים הישראלים התחילו לגלות מספר אתרים תיירות נוספים, וזאת אנחנו לומדים במסגרת הצרות שהם עושים לנו.
מירי פרנקל שור
מדוע החליטה מיקרונזיה לתמוך בישראל?
מתי הכהן
תמיד תהיה שושנה בן החוחים.
יחזקאל לביא
מיקרונזיה מוקפת בארצות מוסלמיות.
מתי הכהן
הצעד הזה מבטא קידום יחסים בין מדינות. השגריר שלנו באוסטרליה ממונה גם על מיקרונזיה. מקום מושבו של השגריר הזה הוא אמנם באוסטרליה, אבל כל חודש הוא מסתובב סביב האיים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש למיקרונזיה זכות הצבעה באו"ם?
מתי הכהן
כן, ועבורנו זו אצבע.
יחזקאל לביא
זו האצבע היחידה שהצביעה יחד עם ארצות הברית בשבילנו.
מתי הכהן
כן. מכיוון שעבורנו זו אצבע אנחנו החלטנו שבמסגרת הביקור של נשיא מיקרונזיה שיתקיים בנובמבר, אנחנו נודיע לו עקרונית שאנחנו נעשה מחווה דומה למחווה שהם עשו. אנחנו הודענו לו על כך עקרונית, וכמובן שאנחנו עושים גם את הפרוצדורה רגילה דרך משרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מאוד מקווה שכל הבעיות במשרד הפנים נפתרו, ושנשאר להם לטפל רק במיקרונזיה. אנחנו נאשר את הבקשה הזו.
מתי הכהן
אני אמרתי למשרד הפנים: אתם בין כה וכה לא תפתרו את הבעיות שלכם, בואו תזיזו עניינים קלים להזזה.
יחזקאל לביא
חוק הכניסה לישראל הוא עדיין בסמכותנו.
מתי הכהן
הם ממונים על חוק הכניסה לישראל, אבל לנו יש סמכויות.
היו"ר דוד אזולאי
האם מתן הפטור הזה לא יכול לגרום לכך שיהיה כאן יבוא של נשים ושל עובדים זרים לארץ ממיקרונזיה?
מתי הכהן
נשים ועובדים זרים מיקרונזים לא יגיעו לארץ. זה לא יכפיל את מספר העובדים הבלתי חוקיים כאן. כשאנחנו נתקלים במדינות בעייתיות אנחנו אפילו לא פונים למשרד הפנים ולשום גורם אחר בבקשה למתן הסכמי פטור איתן. כשיש הסכם פטור או צו פטור הצטיידות מראש זה לא אומר שאזרח מדינה כזו מגיע לארץ ונכנס לכאן בצורה חופשית. הפטור הוא מהצטיידות מראש באשרה, אבל כשאזרח כזה מגיע הנה לביקורת הגבולות, הוא נבדק כמו כל אחד אחר.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, תודה רבה. ועדת הפנים מאשרת את בקשת השר פה אחד.הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים