ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/02/2001

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 10), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/27262
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
13.2.2001


פרוטוקולים/ועדת הפנים/2726
ירושלים, כ"ו בשבט, תשס"א
19 בפברואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 212
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ' בשבט התשס"א (13 בפברואר 2001), שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
זאב בוים
יעקב ליצמן
יהודית נאות
משה רז
מוזמנים
עו"ד יוסי הרשלר - משרד הדתות
מאיר אזרד - מנכ"ל משרד הדתות
רוני ארד - משרד האוצר
יפה מעוז - ביטוח לאומי
שמעון נבון - ביטוח לאומי
יורם עבודי - אגף תכנון ופיתוח, מינהל מקרקעי ישראל
ד"ר יוסי ברג - המועצה הישראלית לצרכנות
מרדכי אלבוים - פורום חב' קדישא
אלעזר גלבשטיין - פורום חב' קדישא
יהושע ישי - חב' קדישא – ת"א
עו"ד אליהוד יערי -
שחר יערי -
עו"ד מנחם ינובסקי -
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
תמר מרימוביץ
סדר היום
תקנות שירותי הדת היהודיים (תשלום בעד רכישת חלקת קבר בחיים), התש"ס-2000.

תקנות שירותי הדת היהודיים (תשלום בעד רכישת חלקת קבר בחיים), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. אנו דנים היום בתקנות שירותי הדת היהודיים (תשלום בעד רכישת חלקת קבר בחיים), התש"ס-2000. רבותיי חברי הכנסת והאורחים שנמצאים כאן, הוועדה הזאת קיימה מספר דיונים בכל הקשור למחירי חלקת קבר בחיים, עד שכמעט הגענו להסכמה. ברגע האחרון הדברים השתנו.

אני מזכיר נשכחות. בדיון האחרון שהתקיים כאן בוועדה, הוחלט שאנחנו מאשרים את התעריפים, שהוועדה קבעה באמצעות היועץ של הוועדה. קבענו זאת לתקופה של שלושה חודשים, עד שתיפתר הבעיה של הקבורה הרוויה, ועד היום לא קיבלנו לכך פתרון.

אני רוצה לומר גם לפרוטוקול וגם לחברים שנמצאים כאן, שפניתי מספר פעמים לשר הדתות, מר יוסי ביילין, בכתב, בעל-פה ובאופן אישי, וביקשתי ממנו: אנא ממך, שלח את התקנות, על מנת שנוכל להביא אותן לאישור. לצערי הרב, זה ארך זמן רב, אבל בשעה טובה ומוצלחת קיבלנו את התקנות.

אני חייב לציין שהתקנות שקיבלנו, כפי שהן מונחות לפנינו, זאת פשוט חצי עבודה. לא נעשתה עבודה מושלמת. מה שמשרד הדתות אמור היה לעשות הוא לא עשה, ואני גם מייד אומר לכם למה כוונתי.

ראשית, מי שצריך להביא לנו את התעריפים זאת לא הכנסת. אנחנו רק עשינו שירות לציבור הרחב. אנחנו יזמנו את המהלך הזה, ומשרד הדתות היה צריך לעשות את העבודה הזאת. לצערי הרב, הוא לא עשה את העבודה הזאת – לא לגבי הקבורה הרוויה ולא לגבי קבורת שדה. אנשי משרד הדתות פשוט עשו לעצמם חיים קלים: קבעו דרגה א', ב', ג', ד' ו-ה' וזהו, אבל מה זאת דרגה א', ב', ג', ד' ו-ה' אנחנו לא יודעים.

זאת עבודה חובבנית של המשרד, וזאת לא פעם ראשונה שזה קורה. אני אומר שזאת עבודה חובבנית של משרד הדתות, שלא מצא לנכון עד היום להסיר את העוול הזה מהציבור, ופעם אחת ולתמיד לפתור את הבעיה ולצאת איתה לציבור הרחב ולהגיד: עד כאן. לא עשיתם זאת.

יתרה מכך, אני עובר לסעיף האחרון בתקנות, סעיף 8.
זאב בוים
אדוני היושב ראש, יש פה הצעה לסדר.
היו"ר דוד אזולאי
רק תאפשרו לי לומר דברי פתיחה. אני "מחזיק" את הדברים כבר הרבה זמן, וגם אל תשכחו שלא קיימנו זמן רב דיוני ועדה, אז תאפשרו לי לדבר.
יהודית נאות
תן ליושב ראש להגיד את מה שעל לבו אחרי שלושה חודשי התכתבות. מה פתאום נקבע מדד יוקר המחיה למתים?
היו"ר דוד אזולאי
סעיף 8 אומר: "השר לענייני דתות יעדכן אחת לשישה חודשים לפחות את התעריפים בהתאם לשינוי במדד יוקר המחיה והוא רשאי לעדכן את התעריפים גם מטעמים אחרים, ככל שימצא לנכון. הודעה על עדכון התעריפים תפורסם ברשומות."
יהודית נאות
אני חושבת שזאת ציניות לעדכן את התעריפים למתים לפי מדד יוקר המחיה.
היו"ר דוד אזולאי
זה פשוט לבוא ולהגיד: אנחנו קובעים את המחירים, ועם זה יוצאים לדרך. יבוא שר דתות – ולא משנה כרגע מי – ויחליט שצריך לשלם 20,000 שקל או 1,000 שקל, ואין על זה עוררין. אני לא מוכן לקבל את זה. אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי של משרד הדתות – איפה הוא?
יהודית נאות
אדוני היושב ראש, אולי תיתן לחבר הכנסת ליצמן להציע הצעה לסדר? הוא רוצה להסיר את זה מסדר היום.
יעקב ליצמן
אנחנו בתקופה שאחרי בחירות. לא ידוע לי האם יש משרד דתות או אין, אבל ידוע לי שיהיה שר דתות.
מאיר אזרד
במשא ומתן יש שר.
היו"ר דוד אזולאי
יהיה שר, אבל זאת שאלה אחרת האם יהיה לו משרד.
יעקב ליצמן
זה מה שאמרתי. אני רואה שיוסי ביילין חתום פה. אם הוא שר הדתות, אני הייתי רוצה לשמוע מה הוא אומר על זה. אני מתנגד לדיון הזה.
יהודית נאות
גם אני.
יעקב ליצמן
אני חושב שצריך לחכות להקמתה של הממשלה החדשה. צריך לחכות עד שיהיה שר דתות חדש, והוא יחליט מה צריך לעשות.
יהודית נאות
זה מחטף, וזה גם לא רציני. אני מסכימה עם חבר הכנסת ליצמן. אני חושבת שלפחות צריך לתת לשר הדתות החדש להגיש דבר יותר רציני.
היו"ר דוד אזולאי
בכל זאת אני רוצה לשמוע מה דעתו של היועץ המשפטי על הסעיף הזה.
יוסי הרשלר
אנחנו מייצגים את עמדת השר. התקנות עברו את "מכבש" השר. השר עבר על התקנות האלה, והוא לא הטה את דעתו וגישתו.

אנחנו נעיר את תשומת לבו לגבי הלכי הרוח בוועדה באשר לסעיף 8. הרי התקנות האלה יכולות להיות אך ורק באישור הוועדה, ואת זה אנחנו נעיר לו.
יעקב ליצמן
אבל ביקשתם הצבעה. אני לא מבין מה הפירוש "להעיר את תשומת לבו". ביקשתם עכשיו הצבעה; זאת אומרת שהיועץ המשפטי של משרד הדתות עומד על זה שלא נצביע היום.
מנחם ינובסקי
הרב ליצמן, לא שמעת את מה שהוא אמר.
מאיר אזרד
התקנות האלה עברו את המסננת של השר. השר עבר עליהן, וכך השר ראה לנכון להתקין את התקנות. התקנות האלה יצאו מהלשכה המשפטית לשר, השר עבר עליהן, וזה מה שעכשיו עומד נגד עינינו.
שתי טענות הועלו כאן
אחת – לגבי המחירים, שהמשרד לא הוא זה שקבע את המחירים. אנחנו קיבלנו מחירים קבועים.
היו"ר דוד אזולאי
ממי קיבלתם אותם?
מאיר אזרד
אני חושב שמהוועדה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
האם אנחנו צריכים לתת לכם מחירים? האם זה תפקידנו?
מנחם ינובסקי
החוק קבע.
יהודית נאות
זה מחטף, ואני לא אוהבת את המחטפים האלה.
זאב בוים
יש הגיון מסוים בהצעה של חבר הכנסת ליצמן לעזוב עכשיו את הנושא הזה, כי שר הדתות הנוכחי, קרוב לוודאי – אני אומר קרוב לוודאי, אני לא יודע - לא יהיה שר הדתות הבא.

יחד עם זה, התקנות שהשר מתקן פה הן לא איזו קפריזה של השר, שהשר כך פתאום ממציא. התקנות מעוגנות ומבוססות על איזשהו חוק, זאת אומרת: יש פה חוק, ובתוך החוק צריך להתקין תקנות, אבל התקנות הן לא איזו מן המצאה של יש מאין, אלא הן מעוגנות ומבוססות על החוק הקיים.

השאלה היא מה משמעות הדבר מבחינת הציבור ומבחינת הנושא עצמו, אם אנחנו עכשיו מקפיאים את העניין הזה ולא יודעים לכמה זמן אנחנו מקפיאים זאת. אם זה היה לזמן קצר מאד – זה לא נורא, אבל יכול להיות שייגרם איזשהו נזק וסבל, ואז יכול להיות שזה לא ראוי.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת בוים, אני יכול רק להגיד לך שהיה איזשהו סיכום בדיון הקודם שהתקיים כאן. היה פה סיכום בין חברות קדישא לבין ועדת הפנים ואיכות הסביבה לגבי תעריפים שאנחנו קבענו, שלא יגבו יותר מהתעריפים הללו. אני לא יודע האם כולן עומדות בזה, אבל אני יכול להגיד שעל סמך פניות שקיבלנו כאן בוועדה, לצערי הרב, לא כל חברות הקדישא עומדות בתעריפים האלה.
יהודית נאות
למה?
היו"ר דוד אזולאי
מפני שהן טוענות שזה לא מחייב. חלק עומדות בזה, וחלק לא עומדות בזה.
יהודית נאות
אז אולי לא נשמע את טיעוניהן של החברות שלא עומדות בתעריפים האלה?
היו"ר דוד אזולאי
יכול להיות.
יעקב ליצמן
למרות כל מה שחבר הכנסת הנכבד בוים אומר, אני לא רואה שום אסון אם נדחה את זה בחודש ימים. עוד חודש ימים בטוח יהיה שר דתות. נבקש להזמין את השר החדש.
היו"ר דוד אזולאי
השרים מתחלפים, אבל הפקידים נשארים.
יעקב ליצמן
לא בטוח.
היו"ר דוד אזולאי
ברוב המקרים לפחות חלק מהפקידות נשארת.
יהודית נאות
אם הפקידות נשארת, למה היא לא מילאה פה - -
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שאנחנו כוועדה נפנה למשרד הדתות, ונבקש ממנו להעביר אלינו תקנות בצורה יותר מסודרת ולא בצורה חובבנית, כולל סעיף 8 שהוא הסעיף החשוב.
יהודית נאות
כל העסק הוא מדד הבנייה ולא מדד המחיה, שהרי כל הטיעונים פה היו על בסיס בנייה וחציבה.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מוכן לקבל ששר יקבע מחירים בלי לאשר אותם בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
יהודית נאות
אבל ממילא גם העדכון חייב להיות לפי מדד בנייה, גם השר לא יכול לעדכן את התעריפים "מטעמים אחרים", וכמו-כן הוא לא יכול לאשר מחירים ללא אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
אשר על כן, אני מקבל את ההצעה של חבריי, ואני אנעל את הדיון הזה. אנחנו נועלים את הדיון בפנייה למשרד הדתות לקבוע את התעריפים וגם לקבוע את התקנות כמו שצריך.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25

קוד המקור של הנתונים