ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 02/01/2001

חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) (תיקון מס' 4), התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25962
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
2.1.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2596
ירושלים, כ"א בטבת, תשס"א
16 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 210

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ז' בטבת התשס"א (2 בינואר 2001), שעה 12:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
גדעון עזרא
מוחמד כנעאן
יהודית נאות
מוזמנים
משרד הפנים:
נחמיה אבנרי - לשכה משפטית
אשר גרנר - מרכז רישוי עסקים פנים
יחזקאל לביא
משרד המשפטים
לבנת משיח
אביטל שטרנברג
המשרד לביטחון פנים
רחל גוטליב
נצ"מ נחום בכלר - אגף קהילה ומשמר אזרחי
נצ"מ שמואל גביע - ראש מחלקת ישובים

שמואל סף - יו"ר ועדת פלילים, לשכת עורכי הדין
עמית לנג - משרד האוצר
בתיה זקס - יועמ"ש, משרד הביטחון
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התש"ס-2000.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בעניין הצעת חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התש"ס-2000, של חבר הכנסת גדעון עזרא. זו ישיבת המשך לישיבה שהתקיימה לפני כשבוע שבה נקבע שהישיבה הזאת תתקיים לאחר שהצעתו של המציע תשולב בהצעת החוק ממשלתית בנושא שעומדת לבוא לוועדת שרים. אני מבקש לדעת מה הסיכומים שהגיעו אליהם.
מרים פרנקל-שור
ביום ראשון נפגשתי עם גברת לבנת משיח ממשרד המשפטים ועם רחל גוטליב מהמשרד לביטחון הפנים בעקבות נוסח שגובש ומונח עתה לפנינו. זה הנוסח שאנחנו מציעים לקריאה ראשונה במקום הנוסח שהיה בקריאה הטרומית.
לבנת משיח
ישבנו עם נציגי המשרד לביטחון הפנים ואני מוכרחה לומר שהיה מקום לעשות את זה גם עם הצבא, אבל לא הספקנו לעשות את זה ולכן רק נתנו להם את הנוסח ואני מתארת לעצמי שאם יהיו להם הערות הם יעירו אותן בישיבה זו.

בנושא של מתן סמכויות לשומרים ברשויות מקומיות עמדו לפנינו עקרונות מסוימים. בסעיף הראשון ביקש חבר הכנסת גדעון עזרא לאפשר ארגון של שמירה בשכר. הנושא של ארגון שמירה בשכר לא משתלב בחוק הזה, משום שבסיס החוק הזה הוא קביעת חובת שמירה, כאשר מי שצריך לשאת בהוצאה הזאת היא המדינה, כפי שכתוב בחוק עצמו. עם זאת, אנחנו מבינים שיש אפשרות של ארגון שמירה בשכר, כי הדבר הזה קיים על פי חוקי עזר של רשויות מקומיות ולכן מספר רשויות מקומיות כבר הוציאו חוקי עזר בנושא שאמורים להסדיר את הנושא של שמירה בשכר. יש לנו דוגמאות של חוקי עזר כאלה, כך שמבחינת האפשרות הדבר הזה קיים.

מה שנשאר, וחבר הכנסת עזרא רצה לארגן, זה הנושא של הסמכויות, שאנחנו צריכים לארגן גם למי שמקיים חובת שמירה לפי החוק הזה וגם למי שייקבע שהוא יפעיל את השמירה בשכר מכוח חוק עזר. ואכן כך עשינו.

המגבלות שחשבנו שיש מקום לקבוע כדי לעמוד באיזונים הדרושים לחוק מסוג זה, שנותן סמכויות לשומרים, הן מגבלות של הכשרה. כלומר מי שיעסוק בשמירה צריך לקבל הכשרה נאותה לפני שהוא מתחיל את השמירה. מלבד זו צריך גם שתהיה בקרה, כדי שנדע במי מדובר, שלא יהיה אדם בעל עבר פלילי וכד'. אלה הדברים שמוצאים את ביטוים בסעיף הראשון.

דבר נוסף שאנחנו רוצים להדגיש הוא שכל הנושא הזה של השמירה הוא שמירה לצורך ביטחון. אנחנו לא התייחסנו לא לשמירה במישור של עבירות פליליות. כלומר, הבסיס לשמירה זה נושא הביטחון וכך משתמע מהמטרה של החוק כפי שקיים היום.

לכן אנחנו מציעים לקבוע ששר הפנים, שהוא זה שנותן את הצו לגבי ישובים בהם יש צורך לקבוע חובת שמירה, יציע את הישובים המתאימים לשר לביטחון הפנים. השר לביטחון הפנים יקבע רשימה של אותם ישובים בהם דרושות סמכויות לשם ביצוע השמירה. כמובן שהכל ייעשה בהתייעצות עם שר הביטחון.
היו"ר דוד אזולאי
מה חלקו של משרד הפנים?
לבנת משיח
משרד הפנים לא בתוך התמונה כרגע. משרד הפנים הוא זה שנתן את רשימת היישובים עליהם חל החוק.
שמואל סף
שר הפנים נותן את הצו.
לבנת משיח
שר הפנים קובע בצו שהחוק חל על כל אחד מהישובים שהוא קבע.

כשאנחנו באים לדבר על הסמכויות, אנחנו מציעים שמתוך רשימת היישובים האלה, שקבע שר הפנים בצו, יקבע השר לביטחון הפנים את הישובים שבהם דרוש להחיל את הסמכויות המיוחדות לצורך ביצוע השמירה, משום שאנחנו לא רוצים שזה יחול בתל-אביב או בישובים מהסוג הזה.
גדעון עזרא
את לא רוצה שזה יחול בנתניה, לאור מה שקרה שם אתמול?
לבנת משיח
יש מישהו אחר שעוסק בדבר הזה. אנחנו מציעים שתהיה רשימה על פי קריטריונים של דרישות ביטחוניות באותו מקום.

הסמכויות שאנחנו מציעים הן סמכויות שדומות לסמכויות שהציע חבר הכנסת גדעון עזרא. מדובר בסמכות לבקש להזדהות, הסמכות לחפש בכליו של מי שנכנס ליישוב, הסמכות לחפש בכליו של מי שנמצא כבר ביישוב ועולה חשד שהוא מחזיק בנשק, כאשר ההגדרה של "נשק" זה דבר רחב מאוד וכולל כל מה שקשור לחומר נפץ וכו'. כמו כן נתנו סמכויות נלוות לכל הסמכויות האלה, כלומר שמי שמסרב לדרישות האלה יש סמכות עיכוב, ומי שמסרב לסמכות עיכוב יש אפשרות לעכב את האדם עד לבואו של שוטר ומסירה לשוטר.

חפץ שיילקח מכוח סמכות החיפוש יימסר למשטרה ויחולו עליו הדינים הרגילים שחלים בנושא הזה.
גדעון עזרא
ההצעה הזאת היא התקדמות רצינית לעומת מה שהיה בהצעת החוק עד עכשיו. הייתי עכשיו בוועדת החוץ והביטחון וסגן ראש אמ"ן תא"ל גלעד אמר שלפי דעתו זה רק עניין של זמן עד שפיגועים שיש היום ביהודה ושומרון יגלשו לתוך גבולות מדינת ישראל. לכן, ככל שאנחנו נמהר ויהיו לנו את הצווים המתאימים, כך זה יכול להועיל לנושא הביטחון.

מאחר שאני רוצה לדחוף את החוק הזה, ומאחר שאדם לא יודע אם מדובר בגנב או במחבל ולכן הוא לא יכול לנקוט בכל הפעולות הנדרשות, אני יכול לחיות עם מה שנאמר כאן.

אני לא מכיר את הרשימה של היישובים ויכול להיות שברשימה יש יישובים שממש נושקים לקו התפר ולכן הם ברשימה, אבל גם יכול להיות שאלה יישובי עומק יותר גדולים. אני לא רוצה לומר שנתניה צריכה להיות ברשימה, אבל האם יישוב כמו אביחיל נמצא ברשימה?
שמואל סף
או כפר סבא שנמצאת על קו התפר.
לבנת משיח
נתניה נמצאת ברשימה.
גדעון עזרא
אני בעד לדחוף את ההצעה הזאת. בתחילת ההצעה נאמר "קבע בצו השר לביטחון הפנים...", ואם חוקקנו את החוק והשר לא קבע את הרשימה?
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שעד עכשיו נעשתה עבודה טובה ויש להודות לכל אלה שעסקו בכך. אני מציע שנתקדם בדיון בהצעה הזאת. בד בבד אסור לנו לשכוח שיש גם את הצעת החוק הממשלתית שבעצם אמורה לסגור הרבה פרצות. אנחנו נמשיך לקדם את הצעת החוק של חבר הכנסת גדעון עזרא לקריאה שניה ושלישית ואני מקווה שעד שנגיע לאותו שלב הצעת החוק הממשלתית כבר תהיה מוכנה ואז נשלב את שתי ההצעות.
גדעון עזרא
בגלל החשיבות של החוק אני מבקש לדחוף את זה במזכירות הכנסת.
מרים פרנקל-שור
ההצעה הזאת תוכל לבוא רק לאחר שהכנסת תחזור מהפגרה.
היו"ר דוד אזולאי
נעשה כל שביכולתנו לקדם את ההצעה.
שמואל סף
למרות שמתגבשת פה דעה מסוימת, אני חושב שאתם שוגים ואני אף סבור שמטעים אתכם. חוק רשויות מקומיות (הסדרת שמירה) קובע כלל אחד והוא כאשר שר הפנים קובע חובת שמירה. לא מדובר בשר הביטחון ולא בשר לביטחון הפנים, אלא שר הפנים קובע חובת שמירה. לכן, כאשר קובע שר הפנים מה שהוא קובע, הוא קובע שהמשטרה אחראית ואז הקצין הממונה הוא זה שבעצם מטיל את האחריות ואת החבות האישית. חבר הכנסת עזרא בעצם אומר שנסתכל גם כאשר יש מקרים אחרים וגם כאשר היוצר הוא הרשות המקומית ולא שר הפנים. התיקון שמוצע כאן בעצם מתייחס רק ליישובים שלפי החוק שר הפנים קבע אותם כחובה. זה בעצם מצמצם.
היו"ר דוד אזולאי
זה נכון, אבל זה נובע מזה שלא רצינו שיווצר מצב שבכל יישוב יצטרכו להעמיד שומרים.
שמואל סף
אין חובה, אלא רק מי שרוצה, כלומר אם רשות מקומית או מועצה אזורית מגלה שבתוכה יש בעיות והיא רוצה שיהיו שומרים. בישיבה הקודמת דיברו על עשירים וזה הרגיז אותי מאוד, כי זה לא נכון. בדקתי לפחות בשלושה ישובים קטנים של 70 משפחות והן משלמות 70 שקל לחודש. אז מי שאומר שזה לעשירים, אז אנא יתכבד ויבדוק את זה. אותן משפחות משלמות 70 שקל לחודש במקום שהם בעצמם ישמרו. כך יש להם שקט וכל מי שנכנס נבדק. אני מסכים שצריך לעשות ביקורת ובקרה וצריך אימון, אבל לא לפסול את זה מייד.

שמירה בהגדרתה בחוק כוללת גם רכוש. כל הזמן אמרו כאן ששמירה בחוק קשורה לפעולות איבה – מישהו פשוט לא ציטט נכון את החוק.
לבנת משיח
דיברנו על ביטחון.
שמואל סף
זה לא נכון. הגדרת "שמירה" אומרת: "... לרבות אימונים וכל פעולה הדרושה על ידי הממונה על השמירה לשמירת ביטחון תושבי ישוב או רכושם". זה כתוב בחוק. אם השומר בשכר מסתובב בישוב ופתאום מגלה טנדר ועליו עמוס כל הציוד של מושבניק ידוע, הוא לא יוכל להתקרב אליו, כי הוא לא חושב שיש בו נשק?
גדעון עזרא
השומר יוכל לבקש ממנו לעצור.
שמואל סף
לא. לפי ההצעה הזאת זה אפשרי רק אם השומר חושד שיש לאותו אחד נשק. זו בדיחה, כי אחר כך אותו אחד יצטרך לעמוד בבדיקה שיפוטית אם היה לו חשד סביר לנשק. גם אם השומר יראה מישהו יוצא מבית כלשהו עם מקרר, זה מחוץ לחוק.
רחל גוטליב
נכון, זה מחוץ לחוק. אנחנו לא רוצים שאזרחים יעצרו אזרחים.
שמואל סף
אני חושב שמההצעה הזאת יצא חוק לא טוב.
מרים פרנקל-שור
בעצם מה שאתה מציע הוא שיבואו השומרים האלה ויחליפו את השוטר.
שמואל סף
אבל אין שוטרים.
מרים פרנקל-שור
אתה מעלה שאלה מאוד מאוד עקרונית.
שמואל סף
השומר לא אמור לבדוק עבירות פליליות של אונס וכו'.
לבנת משיח
הוא רק יוכל לחפש אצלו.
שמואל סף
לכן הרעיון צריך להיות הדברים שנראים לעין, שגלויים, כלומר אם השומר שמע יריה או רואה רכוש או רואה מישהו רץ אחרי מישהו עם רכוש. תיקחו מצב אבסורדי שבו מושבניק רץ אחרי טנדר וצועק "גנב". לפי החוק הזה השומר לא יכול לעצור את הגנב.
רחל גוטליב
יש לו סמכויות לפי סעיף 75 לחוק המעצרים.
שמואל סף
לא מדובר בשומר, אלא הוא יוכל לעצור כאזרח.
רחל גוטליב
אם השומר רואה גנב, לפי חוק המעצרים יש סמכות שניתנה לאדם פרטי בסיטואציות חריפות כאלה, אבל הגבילו את זה שם ואמרו שזה רק אם ראה לנגד עיניו פשע, כולל גניבה. יש שם רשימה של סוגי עבירות שבהן ניתנו סמכויות עיכוב לאדם פרטי, לכל אדם פרטי, לא בהכרח שומר.
היו"ר דוד אזולאי
האם בהצעת החוק הממשלתית שאתם אמורים להניח בכנסת אין הרחבה בנושא הזה?
רחל גוטליב
אין יותר מזה.
שמואל סף
נאמר פה שצריך לחכות לרשימת היישובים של השר לביטחון הפנים. אני לא מבין מדוע צריך לחכות לרשימה שניה , הרי יש כבר רשימה של משרד הפנים. כלומר, לוקחים מתוך המכלול ואומרים שרק ביישובים מסוימים השר מרשה. מה ההיגיון בזה? אם שר הפנים קבע חובת שמירה, זה אומר שיש שם בעיה. אז יבוא השר לביטחון פנים ויאמר שלמרות ששר הפנים קבע 80 יישובים הוא רוצה רק עשרה?
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שהשר לביטחון הפנים רואה את זה בראיה שונה משר הפנים.
שמואל סף
החוק איפשר זאת לשר הפנים רק במקרה של בעיות איבה ורכוש.
היו"ר דוד אזולאי
יש הבדל בין היישוב קרית טבעון וישוב אחר בעמק שנמצא על קו התפר.
שמואל סף
נניח ששר הפנים קבע חובת שמירה בקרית טבעון, יישוב זה לא יכול לקחת שומר בשכר? זה מה שיוצא מההצעה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
השר לביטחון פנים צריך להחליט שבקרית טבעון יש איזשהו סיכון, כדי להעמיד שם שומרים.
שמואל סף
והיה והוא לא החליט? אז יש ברשות מקומית מסוימת חובה של שר הפנים לשים שמירה, אבל אם ירצו לקחת שומר בשכר לא יהיו לכך סמכויות על פי החוק הזה. בעיניי זו בדיחה. אנחנו מגיעים לאבסורדים שאסור שיקרו.

סעיף 2 מדבר על הכשרה - לא כתוב מי, לא כתוב איזה, לא כתוב מי יאשר. אם אין תוכנית הכשרה, אין שומרים.
רחל גוטליב
כתוב שזה יהיה באישור קצין מוסמך.
שמואל סף
סעיף 6א(א)(2) אומר: "הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות . . . ". זה מלבד האישור של הקצין המוסמך.
לבנת משיח
הכוונה שהקצין אישר שהוא קיבל את ההכשרה.
שמואל סף
מלבד האישור של הקצין צריכים להיות עוד שני תנאים. מי יקבע את הקורס, מי יבקר אותם?
רחל גוטליב
הקצין.
שמואל סף
לא כתוב שהקצין קובע את הקורס.
היו"ר דוד אזולאי
נאמר פה שינתנו סמכויות לשומר "אם אישר קצין משטרה שהסמיך לכך המפכ"ל או קצין צה"ל שהסמיך לכך הרמטכ"ל ... שנתמלאו בו התנאים האלה: ... הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות הנתונות לפי חוק זה".
שמואל סף
אין היום קורס.
גדעון עזרא
אני מציע שהאישור יינתן על ידי האחראי על השמירה באותו יישוב.
שמואל סף
צריך להיות מישהו שאחראי לתת את הקורס וקצין המשטרה יבקר.
מרים פרנקל-שור
למעשה מעמידים את זה כפועל יוצא, שאם הוא לא קיבל הכשרה מתאימה קצין המשטרה לא יאשר.
שמואל סף
ואם הוא לא יקבל הכשרה מתאימה שש שנים, אז אף אחד לא יאושר?
מרים פרנקל-שור
השאלה היא מהי ההכשרה המתאימה על מנת לענות על הקריטריונים לשמירה.
שמואל סף
כדי שיאשרו את ההכשרה קצין המשטרה צריך לתת קריטריונים כדי שהחברות יקימו מערכות. אז מתי המשטרה תקבע את זה? ואם היא לא תקבע את זה בעוד שנתיים או שמונה? כדי לאשר את הקורס קצין המשטרה צריך לדעת מה הוא מחפש והוא צריך להגדיר מראש מה הוא רוצה מהקורס.
נצ”מ נחום בכלר
זה קיים בחוק המשמר האזרחי.
שמואל סף
אם זה לא מופיע כאן צריך להפנות את זה לחוק אחר. בחוק הזה אין שום הסדר ואם לא יהיה הסדר אין שומרים.
היו"ר דוד אזולאי
מה אתה מציע?
שמואל סף
מי שאחראי לבדוק את השומרים יוציא תוך פרק זמן מסוים קריטריונים לקורסים. מאותו רגע כל החברות שאחראיות יעבדו לפי הקריטריונים האלה. הקצין יאשר רק אם החברה נתנה הכשרה לפי הקריטריונים. הקצין גם יקבע מהו ציון עובר לגבי אדם שעבר הכשרה להיות שומר.
רחל גוטליב
המודל הזה של תנאים להכשרה כתנאי למתן סמכויות עובר כחוט השני בהרבה מאוד תחומים. רק לאחרונה, בחוק המעצרים השר לביטחון פנים נתן סמכויות מעצר הרבה יותר מרחיקות לכת. כתבנו שם אותו הדבר ויש מנגנון שעובד הלכה למעשה ומאשר הכשרות. כך זה גם בחוק כלי יריה שתוקן לפני כמה שנים ונקבעה חובת הכשרה.
שמואל סף
שם כתוב בדיוק מה צריך לעשות. אל תשכחי שבחוק המעצרים מדובר בעובדי מדינה ואילו כאן מדובר בעובדים פרטיים.
רחל גוטליב
שם נאמר שהשר לביטחון פנים השתכנע שהוא קיבל הכשרה מתאימה. אנחנו ממלאים את זה תוכן ובוחנים את ההכשרות. כך זה גם פה.

אני לא מציעה, בוודאי לא לקראת קריאה ראשונה, להיכנס לדברים הללו. זה מודל שקיים בחוקים אחרים ולכן אני לא חוששת שלא יינתן לזה תוכן. יינתן לזה תוכן. כך אנחנו גם כותבים בהצעת החוק הממשלתית, שתוכנית ההכשרה תיקבע על ידי המשטרה. איך יעשו את זה - אם על ידי מכרז בין חברות שיהיו רשאיות לתת את ההכשרה, אם אנשי המשטרה עצמם יתנו הכשרה – עדיין לא הוחלט. אני לא מציעה לכבול כבר עכשיו את ידי המשטרה, אלא חשוב לקבוע את העיקרון שקצין משטרה מוסמך יוודא שניתנה לו הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות. זו המסגרת שתיקבע כתנאי למתן הסמכויות ואת המסגרת הזאת נמלא תוכן ראוי. אם יהיה צורך נכתוב תקנות.
שמואל סף
מי ייתן את הקריטריונים שיינתנו בתוך פרק זמן קצוב?
רחל גוטליב
מי שיאשר מטעם המשטרה לא יאשר מה שיראה לו הכשרה לא ראויה.
שמואל סף
אז במטולה יאשרו קורס א' ובדימונה קורס ב'? זה הרי לא יעלה על הדעת.
נצ”מ נחום בכלר
אף מפכ"ל לא יוציא הנחיות כאלה בלי שהוא יקבע מי יוציא את ההנחיות ומי יוציא את האישורים.
שמואל סף
אני רוצה שתבינו איפה אנחנו נמצאים – תקנות שהיו צריכות לצאת לפי חוק המרשם הפלילי לא יצאו כבר 17 שנה. אין חוק אחד שעוסק באזרחים שמשאיר את זה כל כך פלואידי . אין שום חוק אזרחי שעוסק באזרחים, אלא כולם עובדי מדינה.
רחל גוטליב
אתה לא סומך על האישור של קצין המשטרה?
שמואל סף
לא, אני לא סומך על קצין המשטרה שיוציא את הקריטריונים האלה.
רחל גוטליב
הוא צריך לאשר שהוא קיבל הכשרה. יבואו הרשויות, יגידו שהן ברשימה והן רוצות אישור. אם המשטרה לא תיערך לזה, תהיה ביקורת על המשטרה, אבל לא צריך להיכנס כאן לפרטים.
שמואל סף
בסעיף 6א(א)(2) אני מציע לכתוב: הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות הנתונות לפי חוק זה על פי הוראות המשטרה או הצבא. אני לא מדבר על זה שיאושרו על ידי המשטרה, אלא שיינתנו על פי קריטריונים שניתנו.
רחל גוטליב
אין לי בעיה, זה נראה לי מובן מאליו.
היו"ר דוד אזולאי
תוך כמה זמן יהיו אמות המידה?
רחל גוטליב
זה יהיה על פי אמות המידה שייקבעו על ידי הקצין המוסמך.
היו"ר דוד אזולאי
ואם לא יהיו אמות מידה?
רחל גוטליב
לעניין הזה העיר גם חבר הכנסת גדעון עזרא ששאל מה יקרה אם השר לא יוציא צו.
היו"ר דוד אזולאי
את מדברת על היישובים שבצו. אני מאמין שיש שיקול דעת רחב לשר לקבוע איפה צריך ואיפה לא צריך.
רחל גוטליב
גם פה זה אותו הדבר. ברגע שהחוק הזה ייצא לפועל, נצטרך מייד להיערך על מנת לקבוע אמות מידה. זה צריך להיות מיושם לאלתר, הרי גם החיים מכתיבים את זה.
נצ”מ שמואל גביע
אנחנו מעסיקים שומרים. יש ישובים שיש בהם שומרים בשכר ואנחנו לא מאשרים להם לשמור אם הם לא עומדים בקריטריונים. זה מופץ לכל הרשויות. השאלה הזאת תתעורר בשטח, כי ישאלו איזה הכשרה רוצים. המטה הארצי יוציא הוראה אחידה והיא תרד לשטח, הרי ברגע שהחוק הזה ייכנס לתוקפו אנחנו נצטרך לתת תשובות.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך בסוף סעיף 6א(א)(2) נוסיף את המילים: על פי אמות המידה שייקבעו על ידי הקצין המוסמך.
גדעון עזרא
האם אפשר להעתיק מהחוק שניתן ליישובים ביהודה ושומרון?
לבנת משיח
לא. אותו חוק לא היה מתקבל היום. באותו חוק לא מדברים על הכשרה ואפילו שלא כתוב, אני מאמינה שנתנו.
שמואל סף
אני רוצה לחזור לתחילת סעיף 6א(א) שם מדברים רק על פעולות איבה. לפי דעתי זה מצמצם את מה שהחוק המקורי מדבר עליו, כלומר גם על רכוש. אם זאת הכוונה, אני מבקש שייכתב פה כמו בחוק המקורי ואז לא תהיה בעיה. אני לא רוצה לצמצם את החוק המקורי, שמצומצם דיו, וההגדרה פה של רק פעולות איבה מוציאה את הנושא של הרכוש מתוך התחום.
מרים פרנקל-שור
זו שאלה מאוד עקרונית שהוועדה צריכה להחליט אם החוק הזה בא ליצור משטרה פרטית. בעצם מה שטוען עו"ד סף הוא שכל הסמכויות שנתונות לשוטר יינתנו גם לאותו אזרח.
שמואל סף
זה לא נכון. בחוק המקורי, שאנחנו רוצים לתקן, הגדרת "שמירה" כבר כוללת רכוש. אני בסך הכל רוצה לא לצמצם את ההגדרה הזאת.
מרים פרנקל-שור
אתה נותן לשומר סמכויות לעצור או לבדוק תעודות במטרה מאוד מצומצמת לגבי ביטחון הציבור מפעולות איבה. אתה מציע לתת את אותן הסמכויות שמציעה הצעת החוק הזאת לפעולות בסיטואציות מאוד מסוימות גם לגבי עבירות רכוש. זו שאלה מאוד עקרונית אם רוצים באמת להקים משטרה פרטית.
היו"ר דוד אזולאי
איזה מענה יש לאותן עבירות רכוש במסגרת החוק?
גדעון עזרא
יכול להיות שהמשטרה תבוא מחר ותאמר שהיא ממליצה להוסיף גם עבירות רכוש.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לא להיכנס לזה. קיים מענה לעבירות רכוש?
רחל גוטליב
יש את המענה הקיים היום. עו"ד סף יכול להגיד שזה לא מענה טוב, אבל המענה הוא משטרה ומערך של מתנדבי משמר אזרחי.
היו"ר דוד אזולאי
וכשאין משמר אזרחי? מה קורה באותו יישוב שאין משטרה ואין משמר אזרחי?
רחל גוטליב
אם אין משטרה ואין משמר אזרחי תמיד אפשר לשכור חברות שמירה, רק בלי סמכויות.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה היא מה סמכותו של אותו שומר מחברת השמירה, האם הוא יכול לעצור את אותו רכב ולערוך בו חיפוש ולבקש מהנהג להזדהות?
שמואל סף
הוא לא יכול לעשות את זה.
רחל גוטליב
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת כשחוקקה את חוק המעצרים שקלה את נושא הסמכויות לאדם פרטי - ושומר הוא אדם פרטי, בלי הכשרה, בלי מחויבות ארגונית, בלי דין משמעתי - ונתנה שם מענה לנושא של סמכויות כאשר נעשות עבירות מסוימות לנגד עיניו של אותו שומר. אני לא מציעה שהוועדה הזאת תחרוג מאותו איזון שנעשה בחוק המעצרים.
היו"ר דוד אזולאי
מה הסמכות שיש היום לשומר שעומד בפתח קניון לחפש בכליהם של הנכנסים?
רחל גוטליב
לא נתנו לשומרים בקניונים שום סמכויות. הבדיקה שנעשית בכניסה לקניון נעשית על בסיס תפיסה שמדובר במקום פרטי – אתה רוצה תיכנס ואם אתה לא רוצה אל תיכנס. הנהלת הקניון קובעת את התנאים להיכנס. לא מוקנית כאן סמכות, אלא חיפוש בהסכמה כשהתנאי הוא שנכנסים למקום הפרטי הזה רק אם נענים לדרישות של בעל המקום.
היו"ר דוד אזולאי
האם אפשר לעשות את אותו דבר לגבי יישובים?
לבנת משיח
יישובים זה מקום ציבורי וקשה לומר שהם מקום פרטי, במיוחד יישובים שהם לא מגודרים.
רחל גוטליב
נתנו את ההרחבה הזאת בהצעתו של חבר הכנסת גדעון עזרא, כי אלה דרישות שבאות מהשטח. עמדנו עד עכשיו בפרץ ולא הסכמנו לתת סמכויות לשומרים ואילו כאן הסכמנו לכך בגלל הדרישה הזאת.
שמואל סף
זה אומר שמה ששומר בסופרמרקט יכול לעשות, השומר השכיר הזה עם הניידת ועם הצ'אקאלקה לא יכול לעשות. אם שומר בסופרמרקט חושד שמישהו גנב הוא יכול לבקש ממנו לפתוח את התיק, גם אם זו לא פעולת איבה ואין חשד לכלי נשק.
רחל גוטליב
אני משתוממת על לשכת עורכי הדין שהקו שהיא מובילה הוא לתת לאזרחים סמכויות שלטוניות, של משטרה, בנושאים שהם לא ביטחון.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שאת נסחפת. עו"ד סף אומר מה הוא רואה בעיניו כאזרח, שיש חוסר בשמירה באותם יישובים ושלזה אין מענה. מה שלצערי הרב אתם לא רואים, הוא רואה ובא ומבקש פתרון. הוא מתכוון לאותו יישוב שאין בו משמר אזרחי ואין בו שוטר ולמעשה אין שם כלום. זאת הבעיה ועו"ד סף מנסה לפתור אותה. לכם אין פתרון ולנו כוועדת פנים יהיה קשה מאוד להיכנס לעניין הזה.
רחל גוטליב
ביישובים שהחוק הזה יחול עליהם אי אפשר להגיד שאין בהם משטרה, כי ביישובים שנקבעו בצו - -
נחמיה אבנרי
הרשימה הזאת היא לא רשימת הצווים.
היו"ר דוד אזולאי
אתמול בנתניה, שהיא עיר גדולה ולא כפר נידח בקו התפר, עברו כמעט כעשר דקות עד שהניידת הראשונה הגיעה למקום הפיגוע.
לבנת משיח
אי אפשר לומר שאין משטרה.
היו"ר דוד אזולאי
אני רק מביא דוגמה מחיי היום-יום. אני לא מדבר על איזשהו יישוב נידח שנמצא בקו התפר, שלשם לוקח למשטרה הרבה זמן להגיע.
שמואל סף
תבדקו כמה ניידות אזוריות עובדות בכל האזורים.
היו"ר דוד אזולאי
תנוח דעתכם, אני בוודאי לא אתן את ידי לכך שתקום משטרה משנית במדינת ישראל. זה לא מתפקידנו ולא נעשה את זה, אבל אני חושב שיש בעיה וטוב שהיא עולה על השולחן, וכדאי שהמשטרה תיקח את זה לתשומת לבה. אל תנסו להתחמק מהבעיה ולנסות לומר שהיא לא קיימת. הבעיה קיימת.
רחל גוטליב
כאשר מדובר בביטחון, באירועי פח"ע, זו הסיבה שאנחנו הולכים לתת סמכויות. אבל כאשר מדובר בעבריינות רגילה, כמו שיש בכל העולם - -
היו"ר דוד אזולאי
אבל היא קיימת ואין לה מענה.
רחל גוטליב
יכול להיות שאין לה מענה, אבל אני עדיין מציעה להיזהר ממתן סמכויות בתחומים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני בהחלט נזהר וכבר אמרתי בתחילת דבריי שאני לא בעד משטרה שניה, אבל תדעו לכם שהצעת החוק של חבר הכנסת גדעון עזרא באה לפתור בעיה ביישובי קו התפר ששם יש גניבות חקלאיות. לכך מתכוון חבר הכנסת עזרא. תודו שאין על כך מענה.
נצ”מ שמואל גביע
דווקא ביישובים בקו התפר יש לנו שומרים בשכר.
שמואל סף
אבל אין להם סמכויות.
היו"ר דוד אזולאי
ובכל זאת הבעיה קיימת. גם חבר הכנסת גדעון עזרא וגם אני לא נסכים שתהיה עוד משטרה, אבל חשוב שתהיה מודעות לנושא הזה. יכול להיות שהמשטרה מודעת לכך ונוח לה לא להעלות את העניין הזה.
לבנת משיח
נכון שהבעיה קיימת, אבל הפתרון הוא עניין של איזונים.
היו"ר דוד אזולאי
אין פתרון לזה, אבל אין לנו ברירה ולכן נמשיך עם הצעת החוק הזאת לקריאה ראשונה. לצערי הרב אני שומע מכם שלא בטוח שגם בהצעת החוק הממשלתית יהיה מענה לנושא הזה.
רחל גוטליב
לא יהיה מענה לעבירות פליליות.
שמואל סף
סעיף 6א(ב)(2) אומר: "... בעת כניסתם לשטחה של הרשות המקומית". אם זה ביישוב לא מגודר ונכנס אדם חשוד מהפרדס, אז אי אפשר יהיה לבדוק מי זה?
רחל גוטליב
לפי החוק היום הסמכויות ניתנות רק בכניסה למקום מגודר. בגלל שמדובר במועצה הורדנו את תנאי הגידור.
שמואל סף
אם שומר שלא ראה אדם כשהוא נכנס ורוצה לערוך עליו חיפוש, זה לא ניתן לו.
לבנת משיח
אנחנו אומרים שזה אפשרי רק אם יש לו חשד לנשק.
שמואל סף
סעיף (2 ) וסעיף (3) אלה שתי סמכויות שונות.
נחמיה אבנרי
בסעיף קטן (3) נאמר: "להשתמש בסמכויות האמורות בפסקאות (1) ו-(2) וכן לערוך חיפוש על פני גופו של אדם...".
שמואל סף
זה אפשרי רק אם יש חשד לנשק.
היו"ר דוד אזולאי
על מנת להתקדם, אני מציע לקרוא את סעיפי הצעת החוק ואם תוך כדי קריאה יעלו דברים שצריך לתקן אותם, נדון בהם.
מרים פרנקל-שור
הוספת סעיף 6א – "בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961, אחרי סעיף 6 יבוא:

6א. (א) "קבע בצור השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, כי לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעולות איבה ברשות מקומית מתוך אלה שחוק
זה חל עליהן, דרושות למי שמקיים חובת שמירה לפי חוק זה (להלן – השומר) או
לפי חוק עזר המסדיר שירותי שמירה באותה רשות מקומית".
לבנת משיח
הסמכויות לשומר צריכות להיות אחרי שתי החלופות. כמו כן אני מציעה לא להגיד "מקיים חובת שמירה", כי בחוקי העזר לא מדובר בחובת שמירה. אפשר לומר: דרושות למי שמבצע שמירה לפי חוק זה או לפי חוק עזר (להלן – השומר).
נחמיה אבנרי
חוקי עזר לא מותנים בקיומו של צו שמירה. אני יכול לספר בקשר לכך אנקדוטה – פנתה אלינו הרשות המקומית בכפר שמריהו לקיים שמירה, כאשר הסיבה שבגינה הם ביקשו היתה החשש מהאנס הסדרתי. לכן באופן עקרוני הנוסח הזה מאפשר לחול באותו מקום גם ללא קשר לצו שמירה.
שמואל סף
אני מציע שתהיה נקודה אחרי המילים "הסמכויות הקבועות בסעיף זה", ואז המשפט יהיה ברור. ההמשך צריך להיות שונה.
רחל גוטליב
זה שיקול הדעת של השר.
לבנת משיח
במקום המילים "דרושות למי שמקיים חובת שמירה", אני מציעה לכתוב: דרושות למי שמבצע שמירה לפי חוק זה או לפי חוק עזר המסדיר שירותי שמירה באותה רשות מקומית (להלן – השומר).
שמואל סף
זה יותר נכון.
נחמיה אבנרי
לרשות המקומית יש סמכות להפעיל חברה, אבל השומר עצמו לא פועל מכוח החברה ולכן זה לא מכוח העזר.
לבנת משיח
הוא מבצע ברשות המקומית את השמירה רק מכוח חוק העזר. הרשות עשתה חוק עזר כדי לשלם להם ולהטיל אגרה, ולכן הוא עושה את זה לפי זה.
שמואל סף
יש פה בעיית ניסוח וצריך למצוא את הניסוח המתאים.
מרים פרנקל-שור
אני ממשיכה לקרוא את סעיף קטן (א).
הסמכויות הקבועות בסעיף זה, יהיו לשומר הסמכויות המפורטות בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), אם אישר קצין משטרה שהסמיך לכך המפכ"ל או קצין צה"ל שהסמיך לכך הרמטכ"ל (להלן – קצין מוסמך) על פי אמות מידה שיקבעו על ידי הקצין המוסמך ושנתמלאו בו תנאים אלה":
לבנת משיח
אמות המידה זה רק בסעיף (2).
מרים פרנקל-שור
(1) "הוא בעל רשיון לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי ירייה, התש"ט-1949, או שהוא כשיר לקבל רשיון כאמור;
(2) "הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות הנתונות לפי חוק זה".
לבנת משיח
כאן צריך להוסיף שזה על פי אמות מידה שייקבעו.
מרים פרנקל-שור
(ב) "לשם שמירה על ביטחון הציבור מפני פעולות איבה, רשאי שומר כאמור בסעיף קטן (א):

(1) "לדרוש מאדם הנכנס לשטחה של הרשות המקומית למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה לפי כל דין;
(2) "לערוך חיפוש בכליו של אדם וברכבו בעת כניסתם לשטחה של הרשות המקומית";
שמואל סף
בסעיפים (1) ו-(2) אני חושש מאותו יישוב לא מגודר, שהשומר היה עסוק בשער או במקום אחר ופתאום הוא מגלה אדם זר בתוך היישוב והוא רוצה לבקש ממנו להזדהות. לכאורה, על פי החוק הזה, הוא לא יכול, אלא רק בכניסה.
רחל גוטליב
הוא יכול לעשות את זה אם יש לו חשד.
שמואל סף
ומה אם אין לו שום חשד? אני חושב שצריך לתת לו את הסמכות לבקש ממנו להזדהות. ייתכן מאוד שאותו שומר לא יזדרז להשתמש בסמכות הזאת, כי זה אולי אורח של מישהו, אבל לא יעלה על הדעת שהוא נמצא שם, הוא רואה אדם זר והוא לא יכול לבקש ממנו להזדהות.
לבנת משיח
אנחנו חושבים שהאיזונים הם כאלה שיש הבדל בין כניסה ליישוב, שזו סמכות רגילה של בדיקה. אם מסתובב מישהו בכפר סבא ופתאום שומר קופץ עליו כדי לחפש עליו, אני חושבת שצריך להיות חשד סביר לפני שעושים את זה.
שמואל סף
בואי נדבר על מושב של 60 משפחות שהשומר מכיר את כולם.
לבנת משיח
הבעיה היא שהחוק הזה חל על כולם. לכן אמרנו שהאיזונים הם כאלה שבכניסה אנחנו מבינים שיש צורך ביטחוני של בדיקה אוטומטית של כל מי שנכנס. אבל כאשר נמצאים כבר אנשים בתוך היישוב, לא ייתכן לאפשר את זה. שישימו שומרים במקומות המתאימים.
שמואל סף
ממה החשש?
לבנת משיח
החשש הוא שייגשו סתם לאדם.
שמואל סף
השומר רואה משהו מחשיד והוא לא יודע אם יש לו נשק.
לבנת משיח
אם זה משהו מחשיד אין לי עם זה בעיה. אצלנו "מחשיד" זה מבחינה ביטחונית ואילו אתה מתכוון מחשיד מבחינה פלילית.
שמואל סף
אם השומר רואה טנדר מסתובב ביישוב בשעה שתיים בלילה והוא לא הגיע מהכניסה אלא מהשדה.
לבנת משיח
מה החשד?
שמואל סף
אני לא יודע מה יש ברכב ולכן אין לי חשד מסוים.
לבנת משיח
רק בגלל שאדם נוסע ברכב הוא חשוד?
היו"ר דוד אזולאי
זה רכב זר באותו יישוב ושנוסע באמצע הלילה.
שמואל סף
אפשר לומר שזה רכב שהגיע מהשדה ויכול להיות שיש לו כל מיני דברים ברכב, אבל אין לי שום חשד אמיתי, מדוע אני לא יכול לבקש ממנו לעצור ולהראות תעודת זהות?
רחל גוטליב
אם הלכת באמצע הלילה למסיבה וניגש אליך אזרח ומבקש ממך להזדהות, מה אז?
שמואל סף
אני מדבר בעיקר על יישובים קטנים שבהם לרוב השומר מכיר את התושבים ואם יש אחד שהוא לא מזהה מדוע שלא יוכל לדרוש ממנו להזדהות?
לבנת משיח
אם היישוב מגודר אין לך כל בעיה.
רחל גוטליב
אי אפשר בלי שיש חשד לעצור כל אחד.
היו"ר דוד אזולאי
הבעיה שעו"ד סף מעלה היא לגבי ישוב לא מגודר בו שכולם מכירים את כולם, השומר מכיר את הרכבים של כולם ופתאום יש רכב מוזר שמסתובב ביישוב.
לבנת משיח
במה הוא מוזר?
שמואל סף
יש לו מספר מהגדה. האם אני יכול לעצור אותו.
רחל גוטליב
אז הרכב הזה חשוד ולכן אתה יכול לבקש ממי שיושב בו להזדהות.
לבנת משיח
רכב מהגדה זה לא כל כך בעייתי, כי אתה יכול לחשוד בו.
שמואל סף
איפה כתוב שאני יכול לעצור רכב עם מספר מהגדה שנכנס דרך השדות? זה רק אם אני חושד שיש לו נשק.
נצ”מ שמואל גביע
אפשר לתת את הסמכויות האלה רק במגזר הכפרי.
שמואל סף
מה קורה במצפה של 12 משפחות?
מרים פרנקל-שור
יכול להיות שצריך לעשות פה איזושהי הבחנה בין סוגי היישובים. יש פה נורמה שחלה על איזשהו מצפה וגם על כפר סבא. יכול להיות שלגבי המצפים בגליל ולגבי יישובי קו התפר צריך למצוא איזשהו פתרון שיענה על הנסיבות, דבר שלא יחול בכפר סבא.
היו"ר דוד אזולאי
עו"ד סף מעלה בעיקר את הבעיה של היישובים הקטנים שבהם כולם מכירים את כולם, דבר שלא קיים בעיר גדולה.
מרים פרנקל-שור
אפשר לומר שיישוב שמונה לא יותר ממספר מסוים של משפחות תחול עליו נורמה אחרת.
רחל גוטליב
בעצם מה שעו"ד סף מכוון הוא לתת לאותו שומר סמכות בדיקה, שהמשמעות שלה חשד לכל דבר, כולל עבירות מין, עבירות סמים וכו'.
מרים פרנקל-שור
זה לא מה שהוא אומר.
לבנת משיח
הוא מדבר על חיפוש על כל אחד ללא חשד מסוים.
מרים פרנקל-שור
צריך להגדיר את החשד.
רחל גוטליב
אם אנחנו אומרים שהמטרה היא ביטחונית, אז אנחנו אומרים שבכניסה ליישוב תיעשה בדיקה רוטינית כדי למנוע חדירה, אבל בתוך היישוב צריך שיהיה לשומר חשד.
מרים פרנקל-שור
מה קורה אם הוא הסתנן, כלומר הוא לא נכנס דרך הכניסה?
רחל גוטליב
על כל דוגמה שעו"ד סף מביא, אני יכולה לתת עשר דוגמאות של אנשים תמימים כמוני וכמוך שמסתובבים ברחובות יישובים וניגשים אליהם כל מיני שומרים ומבקשים שיראו להם תעודת זהות.
מרים פרנקל-שור
מה שעו"ד סף טוען הוא שאין דין המקום הגדול כדין המקום הקטן.
רחל גוטליב
גם מקום קטן הוא מקום ציבורי. אם הוא מקום ציבורי ולא מקום פרטי, מקום שאנשים יכולים להסתובב בו, אני לא חושבת שמתאים למדינת ישראל, חרף המצב הביטחוני, שאנשים יסתובבו ויבקשו מהם תעודות זהות.
היו"ר דוד אזולאי
יכול שאם היתה אפשרות כזאת היינו יכולים למנוע הרבה דברים. אם אותו שומר היה יכול לבדוק, לשאול ולהתעניין, יכול להיות שהוא היה מונע הרבה עבירות.
שמואל סף
השומר בסך הכל מבקש תעודת זהות. אני מתכוון בעיקר למקומות קטנים ולא אכפת לי שיוסיפו פה בסעיף נסיבות מחשידות ואז זה לא סתם שעצרו מישהו שטייל עם הכלב, אלא יש נסיבות מחשידות כי יכול להיות שהוא הגיע מכיוון שלא מתאים לי או בשלוש בלילה או שהאדם הגיע מכיוון פריצה בגדר. השומר לא יכול לדעת אם אותו אחד נושא נשק או לא ולכן הוא לא יכול להגיד שהוא חושד שהוא נושא נשק, אבל הוא רוצה זיהוי ראשוני. במצפה בגליל שיש בו 12 משפחות, יעלה על הדעת שהשומר לא יכול לבקש מאדם זר שמסתובב ביישוב להזדהות?
לבנת משיח
אם אדם פרץ את הגדר זה בהחלט מחשיד.
מרים פרנקל-שור
ואם הוא לא פרץ את הגדר, אלא נכנס דרך פירצה מסוימת?
שמואל סף
צריך לזכור שמדובר בשומר שזה תפקידו ושהוא מקבל שכר והוא מגלה משהו, האם הוא יישב בחיבוק ידיים? יעלה על דעתכם שהוא יישב ויסתכל?
נצ”מ שמואל גביע
אני מציע שהשומר יבקש ממנו להזדהות בתוך שטח הרשות ובלי לחפש בכליו.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שזה יהיה רק באותם יישובים קטנים, כמו מצפים, מושבים וכפרים שבהם אחד מכיר את השני וכשרכב זר נכנס לאותו מקום אפשר לזהות אותו. לכך מתייחס עו"ד סף. אני מציע שתתנו איזשהו פתרון לעניין הזה, כי זו בהחלט בעיה ואי אפשר להתעלם ממנה.
לבנת משיח
אתה מדבר על הסמכות לבקש להזדהות.
מרים פרנקל-שור
מדובר בסמכות להזדהות ביישובים שבהם יש מספר משפחות שלא יעלה על מספר מסוים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מתכוון לנתניה או כפר סבא.
נחמיה אבנרי
אנחנו לא מדברים רק על מצפים, כי יש גם רמת ביניים. בדרך כלל ביישוב קטן הבעיות של השמירה פחות קשות. התחילו לעבור לחברות שמירה ביישובים שיש בהם מאות משפחות ואי אפשר היה להוציא לרוב האנשים אישורי נשק ולרדוף אחרי אנשים שישמרו. לכן ביש"ע ואחרי כן בקווי התפר עברו לשירותי שמירה, גם כדי לקבל כוח אדם יותר מקצועי וגם כדי לפתור את כל הבעיות המינהליות שהיו קשורות לזה. ברגע שיש יישוב של מאות משפחות ויש חברת שמירה שמחליפה את השומרים, בדרך כלל השומר לא מכיר באופן אישי את כל התושבים.
שמואל סף
אז תוסיף נסיבות מחשידות.
לבנת משיח
מה זה נסיבות מחשידות?
שמואל סף
אם בשתיים בלילה טנדר נכנס ליישוב, אני כשומר לא יודע מרחוק מה יש בתוכו, ולכן אני רק רוצה לעצור אותו ושיראה לי את התעודות שלו.
היו"ר דוד אזולאי
נסיבות מחשידות זה לאו דווקא חזות מזרחית או שלט של רכב מהגדה. רכב שמסתובב ביישוב כמה פעמים, זה נסיבות מחשידות.
נצ”מ שמואל גביע
לשומר בשכר יש רשימה של התושבים ביישוב ומספרי הטלפון שלהם. הוא יכול להתקשר מהשער לאחד התושבים ולשאול אם הוא צריך לקבל אורחים וכד'.
רחל גוטליב
סמכות הזיהוי כשלעצמה לא נותנת הרבה. אני יכולה להגיד את זה מניסיוני כחיילת חיב"ה, שהזיהוי שהיינו עושות לא היה שווה הרבה. כאן נתנו ערכה של סמכויות שנותנים מענה אמיתי.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מקבל את זה. אני דווקא חושב שהזיהוי הזה יכול לעזור. אם בכפר סמוך לנתניה יצא רכב חשוד והשומר תפס ורשם אותו, המידע הזה יכול היה לשמש את המשטרה למניעת פיגועים וכד'. זה בהחלט יכול לתרום ולא צריך לזלזל בזה.
שמואל סף
אם אני עוצר ומבקש להזדהות אני גם יכול לבדוק מסביב. אם פתאום אני רואה שמציץ קנה נשק, אני לא יכול לחפש אצלו?
רחל גוטליב
אם האיש מסרב להזדהות, אתם מבקשים גם סמכות עיכוב?
היו"ר דוד אזולאי
אם הוא מסרב להזדהות זה כבר אומר שיש בעיה ואז מתעורר החשד. אם אדם מסוים לא רוצה להזדהות, זה כבר משהו, כי אותו שומר ירים טלפון למוקד ויאמר שיש אדם שמסתובב עם רכב מסוים והוא לא מוכן להזדהות. במקרה כזה המשטרה תיכנס מיד לפעולה. בלי הסמכות להזדהות השומר לא יכול לעשות שום דבר.
שמואל סף
ברוב היישובים יש לשומר רשימת כלי הרכב של היישוב.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שאם הסמכות הזאת תינתן במגזר הכפרי זה ייתן מענה כלשהו.
אשר גרנר
מצפים לא שייכים למגזר הכפרי, אלא הם יישובים קהילתיים.
מרים פרנקל-שור
השאלה היא אם אפשר למצוא איזושהי נוסחה, כמו מספר משפחות מסוים ביישוב.
נחמיה אבנרי
מגזר כפרי כולל מושבים, קיבוצים, מצפים ועד יישוב קהילתי.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש הגדרה בחוק למגזר כפרי?
נחמיה אבנרי
יש הגדרות לצורך האגודות השיתופיות.
שמואל סף
אם קובעים שזה ביישובים של עד 150 משפחות זה פותר את כל הבעיה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שבעניין הזה ניתן למשטרה להגדיר. אני מדבר על סמכות זיהוי בלבד, כי ברגע שמסרבים להזדהות נוצר חשד והשומר צריך לעשות את תפקידו ובמקרה כזה להודיע לממונים עליו או למשטרה כדי שהם יפעלו.
מרים פרנקל-שור
צריך להיות ברור שאין סמכות עיכוב.
היו"ר דוד אזולאי
ברור שאי אפשר לעכב, אלא אני רוצה לתת לשומר כלי כלשהו במפגש הראשוני.
שמואל סף
זה צריך להיות לא רק בכניסה, אלא גם בתוך היישוב.
היו"ר דוד אזולאי
בוודאי.
מרים פרנקל-שור
סעיף 6א(ב)(3): "להשתמש בסמכויות האמורות בפסקאות (1) ו-(2) וכן לערוך חיפוש על פני גופו של אדם, בעת הימצאותו בשטחה של הרשות המקומית, אם היה לשומר חשד שאדם נושא עמו שלא כדין כלי נשק";
שמואל סף
מה זה "חיפוש על פני גופו"? אני חושב שזה דבר לא מוגדר.
לבנת משיח
לקחנו את הביטוי מחוק סדר הדין הפלילי.
שמואל סף
זה כבר לא רלוונטי, כי יש לנו חוק מעצרים (חיפוש).
לבנת משיח
חוק מעצרים (חיפוש) מפנה להגדרה של הפסד"פ.
שמואל סף
צריך לכתוב שזה על פי הגדרתו ב-.
לבנת משיח
בסעיף 22 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) נאמר – "בסעיף זה חיפוש על גוף האדם – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו". אפשר להפנות לסעיף הזה.
מרים פרנקל-שור
סעיף 6א(ב)(4): "לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור שנתגלה אגב החיפוש; חפץ שנתפס לפי פסקה זו יימסר בהקדם למשטרה ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(נוסח חדש), התשכ"ט-1969 (להלן – פקודת החיפוש)".
שמואל סף
במקומות מסוימים הצבא אחראי ולכן זה צריך להיות על פי הגדרת הקצין הממונה.
לבנת משיח
הטיפול אחר כך הוא טיפול פלילי ולכן צריך להחליט מי מחזיק בחפץ הזה.
היו"ר דוד אזולאי
צריך להשאיר את זה למשטרה.
שמואל סף
יש מקומות שבהם הצבא אחראי.
בתיה זקס
באזור שצה"ל אחראי על ביטחון הפנים אין משטרה.
לבנת משיח
מה יעשו עם הנשק שנתפס?
שמואל סף
אני מציע לכתוב שזה יימסר או לצבא או למשטרה על פי ההוראות.
לבנת משיח
לפי דעתי בסופו של דבר המשטרה היא תמיד הכתובת. אם הצבא תופס את הנשק בכל מקרה זה בסוף מועבר למשטרה, כי זו עבירה ומי שמטפל בזה זו המשטרה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע להשאיר את זה למשטרה, כי בכל מקרה זה מגיע למשטרה בסוף הדרך.
שמואל סף
זה נראה לי לא מתאים, כי הממונה על השמירה זה קצין צבא והוא לא יוכל לקבל שום דבר, אלא להזמין משטרה.
לבנת משיח
קצין הצבא יקבל ויעביר למשטרה.
שמואל סף
השומר ייתן לקצין הממונה עליו שזה או הצבא או המשטרה.
לבנת משיח
לכן כתבתי שזה יימסר למשטרה. יהיו נהלים פנימיים לכך.
שמואל סף
אני מציע לכתוב שזה על פי הוראות הקצין הממונה.
נצ”מ שמואל גביע
ביישובי יהודה ושומרון יש רבש"צ והוא זה שיבוא במגע ראשון עם השומר.
מרים פרנקל-שור
אני חושבת שזה קשור לנוהל פנימי ולכן זה לא צריך לקבל ביטוי כאן.

סעיף 6א(ג): "חיפוש על פני גופו של אדם הכרוך במגע גופני, ייערך על ידי בן מינו של האדם, אלא אם כן לא ניתן לעשות כן בנסיבות העניין ויש בדחיית החיפוש סיכון בלתי סביר לביטחון הציבור".

(ד) (1) "סירב אדם לדרישת הזדהות או לעריכת חיפוש לפי סעיף זה, רשאי שומר למנוע מהאדם או מרכב את הכניסה לשטחה של הרשות המקומית ואם היה לו חשד כי האדם נושא שלא כדין כלי נשק, רשאי הוא לעכב את האדם עד לבואו של שוטר ואף לערוך את החיפוש על אף הסירוב.

(2)" על עיכוב לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים וסעיף 44 לפקודת החיפוש.
(3) "סירב החשוד לעיכוב, רשאי השומר להשתמש בכוח סביר לצורך העיכוב עד לבואו של שוטר".
שמואל סף
בגלל שהרחבנו את סעיף (ב)(1) זה צריך לבוא לביטוי גם כאן.
היו"ר דוד אזולאי
אמרנו שברגע שאדם מסרב להזדהות השומר צריך להודיע לממונים עליו שמסתובב אדם שלא רוצה להזדהות. השומר לא יכול לעשות לו כלום.
שמואל סף
מי שמסרב להזדהות בכניסה, לא נותנים לו להיכנס. מה עושים אם מוצאים אותו בתוך היישוב?
היו"ר דוד אזולאי
אם רואים אדם בתוך היישוב והוא מסרב להזדהות, השומר יודיע לממונים עליו שיש חשוד שמסרב להזדהות. אז המשטרה נכנסת לתמונה.
שמואל סף
אני מציע שיקבעו שהשומר ילווה אותו אל מחוץ ליישוב.
היו"ר דוד אזולאי
אל תיכנס לזה, כי בזה אתה מכניס עז. אני מניח שלשומר יש מכשיר קשר או שיש לו קשר טלפוני עם הממונים עליו. הוא יכול להודיע שיש אדם חשוד ומי שצריך להיכנס לפעולה, ייכנס כבר לפעולה.
מרים פרנקל-שור
(ה) "שומר לא יעשה שימוש בסמכויות לפי סעיף זה, אלא אם הוא עונד תעודה החתומה על ידי קצין מוסמך, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו והוא יציגה על פי דרישה".
שמואל סף
אני חושב שהשומר צריך להציג מייד את התעודה ולא רק על פי דרישה.
לבנת משיח
השומר צריך לענוד את התעודה.
שמואל סף
ואם הוא לובש מעיל ולא רואים את זה? צריך להיות ברור שהוא מציג את התעודה ישר עם ההזדהות הראשונה.
רחל גוטליב
תקחו לדוגמה כניסה לקניון – למרות שזה לא אותו דבר – האם בכל פעם השומר צריך להציג את עצמו?
היו"ר דוד אזולאי
ואם האדם מבקש ממנו להזדהות?
רחל גוטליב
אם הוא מבקש אין בעיה ולכן כתבנו "יציג על פי דרישה".
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שזה סביר.
שמואל סף
בישיבה הקודמת דיברנו על זה שמלבד התעודה שלא תמיד נראית, צריך למצוא משהו בולט. אם על הרכב של השומר יש קאצ'אלקה צבעונית, אין לי בעיה, אבל אם זה שומר בלי רכב אני חושב שצריך לחשוב על איזשהו תג או כובע שיעידו על כך שהוא שומר. צריך להיות סימן חיצוני מלבד התעודה.
היו"ר דוד אזולאי
בדרך כלל השומרים הולכים עם בגד של חברת השמירה.
לבנת משיח
תעודה היא הוכחה לסמכות, אבל הדברים האחרים הם לא הוכחה של שום סמכות, מה גם שזה יכול להטעות.
רחל גוטליב
יש חברה אחת עם מדים אדומים וחברה אחת עם מדים כחולים. לא נראה לי סביר לקבוע שיהיה משהו חיצוני שיזהה.
אשר גרנר
אני מצדד בזה שיהיה איזשהו תג זיהוי מיוחד, כי זה חלק מהשמירה.
מרים פרנקל-שור
מי יקבע את הזיהוי החיצוני?
שמואל סף
הקצין הממונה. אם זו חברת שמירה מסודרת, יש לה מדים. אם זה שומר פרטי אפשר להצמיד לו תג זיהוי או כובע.
רחל גוטליב
אנחנו מדברים על תנאי למימוש הסמכויות, כלומר לשומר לא יהיו סמכויות אלא אם כן יהיה לו תגי זיהוי. זה יחייב את המשטרה להגיד שהיא רוצה סרטים זוהרים שכתוב עליהם "שומר". אין בעיה עם זה, זה רק עולה כסף.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את העמדה שתעודה מספיקה ואז אותו אזרח שנדרש להזדהות זכותו לבקש תעודה מזהה.
שמואל סף
אם כך צריך לכתוב שהוא עונד את התג באופן גלוי.
לבנת משיח
זה מקובל עליי.
היו"ר דוד אזולאי
לפיכך נוסיף את המילים "עונד באופן גלוי".
מרים פרנקל-שור
סעיף 6א(ו): "בסעיף זה, 'כלי נשק' – כלי ירייה כמשמעותו בחוק כלי ירייה, התש"ט-1949, חומר נפץ כמשמעותו בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954 וסכין כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או נשק קר אחר".

2. "בסעיף 19(ב) בסופו יבוא 'למעט הוצאות הכרוכות בהענקת סמכויות לשומרים הפועלים לפי חוק עזר של רשות מקומית המסדיר שירותי שמירה".
אשר גרנר
חומר נפץ זה לא רק דינמיט, אלא הכל.
לבנת משיח
זה לפי ההגדרות הקיימות היום.
עמית לנג
בסעיף 2 צריך לכתוב: "למעט הוצאות הכרוכות בהענקת סמכויות לשומרים והעסקתם ...".
נחמיה אבנרי
צריך גם לכתוב "הפועלים לפי חוק עזר וחוק זה...". מה קורה אם אין חוק עזר?
לבנת משיח
אז אין חובת שמירה.
רחל גוטליב
סעיף 19 מדבר על המימון וצריך להיות ברור שמימון השומרים של חברות השמירה הוא לא על המדינה. לכן לאחר המילה "לשומרים" צריך להיות כתוב "והעסקתם".
בתיה זקס
אני מבקשת לחזור לסעיף 6א(א). הרמטכ"ל לא חייב להתעסק עם ההסמכה של הקצין.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שהנוסח הקיים מתאים.

אנחנו מאשרים את הצעת חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)(תיקון), התשס"א-2000, לקריאה ראשונה עם התיקונים שעלו תוך כדי דיון. אני מבקש שהצעת החוק הממשלתית תוגש בד בבד, אחרת אנחנו נמשיך בחקיקה של הצעת החוק הזו לקריאה שניה ושלישית.

מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה?

הצבעה
בעד – 2

ההצעה אושרה לקריאה ראשונה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.


- - - - - - - -

הישיבה ננעלה בשעה 13:20

קוד המקור של הנתונים