ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/01/2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25872
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
1.1.01

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2587
ירושלים, כ' בטבת, תשס"א
15 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני


פרוטוקול מס' 206
מישיבת וועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ו' בטבת התשס"א (1 לינואר 2001), שעה: 09:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
משה אבנון מנהל מינהל משק המים, משרד הפנים
יחזקאל לביא מנהל האגף לתיכנון אסטרטגי, משרד הפנים

עו"ד אביטל שטרנברג משרד המשפטים

עו"ד יעל אביר לשכה משפטית, המכס, משרד האוצר

עו"ד רחל אדם המשרד לאיכות הסביבה
ד"ר דקל אמיר – שפירא המשרד לאיכות הסביבה

שלום גולדנברגר מנהל המחלקה לבריאות סביבה, משרד הבריאות
עו"ד אילנה מישר לשכה משפטית, משרד הבריאות

עמיחי בן דרור מרכז השלטון המקומי

דבורה סיילס אדם, טבע ודין
איריס כהן אדם, טבע ודין
ליאת גולן אדם, טבע ודין
יועץ משפטי
עו"ד מרים פרנקל – שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשף
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים), התשנ"ט-1999-
ח"כ אבי יחזקאל


הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת דיווח על איכות המים), התשנ"ט-1999
היו”ר דוד אזולאי
רבותיי, אני פותח את הישיבה, בקשר להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 76), התשס"א – 2001.

הצעת החוק הזו היא של חבר הכנסת אבי יחזקאל, בקשר לפרסום כל הנושא של המים וכבר החלטנו עליה. מה שקרה פה, היתה פה איזושהי טעות. ההצעה הזאת למעשה אושרה במליאה לקריאה שניה ושלישית במקום לקריאה ראשונה. פשוט טעות טכנית. עוד לא קרה כדבר הזה. מה שאני רק מבקש זה להביא לידיעתכם את העניין באופן פורמלי, על מנת שנוכל לאשר את זה לקריאה ראשונה ולא לקריאה שניה ושלישית.

כן, בבקשה.
אביטל שטרנברג
שתי הערות. למיטב זכרוני – ויכול להיות שאני טועה – סוכם, שמה שייכלל באותן הודעות, יקבע בתיאום בין שר הפנים לשר הבריאות וכאן זו החלטה בלבדית של שר הפנים. לשיקולכם, העניין של ההתייעצות.

דבר נוסף, היות שחל פה איזשהו עיכוב, יש לשנות גם את מועד התחילה.
היו”ר דוד אזולאי
היתה התייעצות בין שני השרים, כן.
אביטל שטרנברג
כן. זה לא מופיע כאן. כאן ההחלטה היא בלבדית של שר הפנים.
היו”ר דוד אזולאי
כן. מיד תבוא היועצת המשפטית ואנחנו נסב את תשומת לבה לכך.
אביטל שטרנברג
העניין השני, חל איזשהו עיכוב. אנחנו דנו בזה בפעם האחרונה באוגוסט. צריך לדחות את מועד התחילה. מועד התחילה הוא בעצם היום.
היו”ר דוד אזולאי
אנחנו בכל מקרה נקבע לעצמנו, שהתחולה תהיה חצי שנה מיום פרסום החוק. ככה שיהיה מספיק זמן. או חצי שנה או שלושה חודשים. אנחנו נקבע מועד כזה, שיאפשר לכולם להתארגן בהתאם.

הנה היועצת המשפטית שלנו. יש פה שני דברים שעו"ד שטרנברג העלתה. אחד, שבישיבה הקודמת הוחלט על התייעצות בין שר הבריאות ושר הפנים.
אביטל שטרנברג
זה מה שזכור לי. יכול להיות שאני טועה.
היו”ר דוד אזולאי
היא אומרת שזה לא מופיע, דבר שני, לגבי תחולת החוק. החוק היה אמור להתחיל ב 1 לינואר 2001 שזה היום ולמעשה עד שהחוק יידון ועד שהוא יוכל להיכנס לביצוע, מה שאני הצעתי, זה שזה יהיה ששה או שלושה חודשים מיום הפרסום.
משה אבנון
שלושה חודשים זה צפוף.
היו”ר דוד אזולאי
מיום הפרסום שלושה חודשים?
משה אבנון
כן. זה צפוף.
אילנה מישר
זה צפוף כי צריך להכין תקנות.
עמיחי בן דרור
שאלה אחרת: האם זה מתייחס רק לעיריות, או גם למועצות מקומיות?
מרים פרנקל – שור
רק לפקודת העיריות. לגבי המועצות המקומיות, הכל מוסדר בצווים.
עמיחי בן דרור
אז זה לא חל על מועצות מקומיות.
מרים פרנקל – שור
זה לא חל על מועצות מקומיות. לא.
היו”ר דוד אזולאי
זה חבל. דווקא היינו רוצים שזה יחול גם על המועצות המקומיות.
אביטל שטרנברג
גם על האזוריות.
היו”ר דוד אזולאי
המועצות האזוריות זה סיפור בפני עצמו, לצערי הרב. אנחנו בכל ישיבה נתקלים בבעיה הזאת ואני מציע לאנשי מרכז השלטון המקומי: אל תחכו ליוזמה של חברי כנסת בעניין הזה. אני מציע שאתם תיקחו את היוזמה, תביאו את כל הנושא של המועצות האזוריות, אחרת, מר בן דרור, אתה יודע מה שיקרה בסוף: יביאו עוד טלאי ועוד טלאי ואחר כך אתם באים לכאן ויושבים ואומרים: זה לא בסדר, לא כך צריך, זה פופוליסטי. מכירים את כל הדברים האלה.

אני מציע לכם הצעה: תביאו פעם אחת ולתמיד את נושא חוק המועצות האזוריות, תמצאו כאן אוזן קשבת, נעזור לכם בעניין הזה ונקדם את החקיקה הזאת. לגבי המועצות המקומיות, הייתי מבקש כאן לשמוע, איך אפשר לפתור את הבעיה, כך שזה יחול גם על המועצות המקומיות.
אביטל שטרנברג
צריך להגיש הצעת חוק שתחיל את ההוראה הזאת, בשינויים המתחייבים, על מועצות מקומיות.
היו”ר דוד אזולאי
מי יגיש אותה?
אביטל שטרנברג
מי שרוצה.
היו”ר דוד אזולאי
אולי שהממשלה תיזום את זה?
אביטל שטרנברג
על זה משרד הפנים צריך לענות.
משה אבנון
אני מוכן לבדוק את זה. אין לנו התנגדות. להפך. אנחנו חשבנו שזה יכלול גם את המועצות המקומיות. תראה, אדוני היושב ראש, לגבי המועצות האזוריות יש בעיה אחרת.
היו”ר דוד אזולאי
עזוב אותן. בוא נדבר על המועצות המקומיות. איזו צורה יש לזה אם אתה משווה את עיריית קריית אתא, למשל, ומועצה מקומית רכסים, מרחק של חמישה קילומטר. איך?
משה אבנון
אין לזה הגיון. זה צריך לחול גם על המועצות המקומיות.
היו”ר דוד אזולאי
ישנם מקרים שזה יכול להיות אפילו אותו מגדל מים.
משה אבנון
נכון.
היו”ר דוד אזולאי
מר לביא, מה הבעיה לטפל בנושא הזה? אתם מחכים ליוזמה פרטית של חברי כנסת?
יחזקאל לביא
לא. קודם כל, כשיש יוזמות פרטיות של חברי כנסת, הן מבורכות.
היו”ר דוד אזולאי
כך אתה אומר. שלא ישמעו אותך כולם.
יחזקאל לביא
שישמעו אותי. מה יש? אני, עד היום, ברוך השם, עבדתי עם חברי הכנסת וזה עבד לא רע.

הבעיה היא – ועו"ד שטרנברג גם תאשר את הדברים, אני מקווה – שהפצת תזכיר הצעת חוק והתהליך כולו ייקח לנו הרבה זמן ואני הייתי מעדיף שזה ילך בדרך אחרת.
היו”ר דוד אזולאי
מה זה הרבה זמן?
אביטל שטרנברג
העמדה הזאת לא מקובלת עלי, אני מוכרחה להגיד. אתה יכול לקבל כל מיני קיצורי תקופות לתזכיר והדרך הזאת ממש לא מקובלת.
יחזקאל לביא
אני יודע שהיא ממש לא מקובלת עלינו ואנחנו לא פעם מתנגדים לה, אבל לפעמים יש בעיה.
היו”ר דוד אזולאי
אני מבקש ופונה לכל הנוגעים בדבר, לבדוק את האפשרות להכין הצעת חוק ממשלתית שתאפשר שהחוק הזה יחול גם על המועצות המקומיות.
יחזקאל לביא
אנחנו לא יכולים להציע הצעת תיקון בתוך הצעת החוק עצמה?
מרים פרנקל – שור
אנחנו לא יכולים לעשות את זה. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, מכיוון שהנושא של המועצות המקומיות מוסדר בצו.
אביטל שטרנברג
בפקודה אפשר לעשות את זה. לא בצו.
מרים פרנקל – שור
אם אפשר בפקודה ואם נוכל למצוא דרך חקיקה, אני אבקש מהוועדה שתייפה את כוחנו להכניס גם את זה.
היו”ר דוד אזולאי
בסדר גמור. לגבי התיאום, ההתייעצות בין שר הפנים לשר הבריאות?
מרים פרנקל – שור
איזו התייעצות?
אביטל שטרנברג
לי רשום, משום מה, בסיכום שעשיתי לעצמי, שהוחלט על חובת התייעצות. אבל יכול להיות שאני טועה.
מרים פרנקל – שור
באיזה סעיף?
אביטל שטרנברג
בסעיף הראשון. לגבי המידע: "מידע כפי שיקבע השר…" – שהוא שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבריאות. הרי לא את כל מה שיש בתקנות נעשה באותו טופס, על מנת שהוא יהיה נהיר לציבור. אז שתהיה התייעצות בין שני השרים, בין השר שמומחה לענייני מים והשר שמומחה לרשויות מקומיות.
מרים פרנקל – שור
ברור. מה התיקון השני?
היו”ר דוד אזולאי
התיקון השני הוא, שתחולת החוק היא ששה חודשים מיום פרסומו.

כן, בבקשה.
איריס כהן
אנחנו רוצים להתייחס קצת לגופה של הצעה.
היו”ר דוד אזולאי
לא, סליחה. זה לא הדיון היום. היו כבר התייחסויות של כולם, כולם דיברו, כולם דנו, קבענו, נגמר, אני לא פותח עכשיו דיון.
מרים פרנקל – שור
אני רק רוצה לדעת, מכיוון שהגעתי קצת באיחור, האם הובהר לנוכחים מדוע אנחנו מצביעים?
היו”ר דוד אזולאי
כן.
מרים פרנקל – שור
ביקשה ממני מנהלת הוועדה שאני אבהיר לפרוטוקול: קרתה פה טעות טכנית, שהחוק הובא לישיבת וועדה לאישור לקריאה שניה ושלישית, לפני שהחוק עבר קריאה ראשונה. היות וכנראה שהוא פורסם בכחול ומשום מה סברנו שהחוק עבר במליאה.

החוק לא הונח והוא הועבר קריאה ראשונה בנובמבר 2000, אז למען הזהירות ולמען הסדר הטוב, מצאנו לנכון לבקש מהוועדה לקיים ישיבה נוספת ולאשר את החוק בוועדה לקריאה שניה ושלישית.הוא כבר עבר ראשונה?
יפה שפירא
כן. הוא כבר עבר ראשונה.
אילנה מישר
האם אפשר להבהיר לגבי העניין של ההתייעצות עם שר הבריאות, אם הוחלט לכלול את זה?
מרים פרנקל – שור
כן.
היו”ר דוד אזולאי
כן.

אוקי. אנחנו מאשרים את זה לקריאה שניה ושלישית. בזה אני נועל את הישיבה.

תודה רבה לכולם.
הישיבה ננעלה בשעה
10:00

קוד המקור של הנתונים