ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/12/2000

הצעת חוק גנים בוטנים,התש"ס-2000-של חבר הכנסת יהושע מצא

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25542
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
26/12/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2554
ירושלים, י"ד בטבת, תשס"א
9 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 205
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ"א בכסלו התשס"א (26 בדצמבר 2000), שעה 10:15
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יהושע מצא
יהודית נאות
מוזמנים
בני רובין - משרד המשפטים
עו"ד רחלי שור-בורג - לשכה משפטית – קרן הקיימת לישראל
חיים פרננדס - אגף התקציבים – משרד האוצר
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת חוק גנים בוטנים, התש"ס-2000 – של חבר-הכנסת יהושע מצא.הצעת חוק גנים בוטנים, התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. הנושא שעל סדר-היום: הצעת חוק הגנים הבוטנים, התש"ס-2000, של חבר-הכנסת יהושע מצא. חבר-הכנסת יהושע מצא, בבקשה.
יהושע מצא
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שניים-שלושה משפטים פותחים. ראשית דבר, אני מודה לך אישית על המאמץ. אני יודע שאנחנו בפגרה, התור ארוך והחוקים על שולחנך רבים. אני מאוד מודה לך וליועצת המשפטית שמצאתם זמן לעסוק בזאת היום.

נקודה שנייה, אמרתי אותה גם במליאה, חוק הגנים הבוטנים חסר מזל בשנתיים-שלוש האחרונות. הוא כבר עלה מספר פעמים, הוא לא נדחה, הוא הוכן בוועדת החינוך לקריאה ראשונה. היתה גם הצעת חוק של חברת-הכנסת נעמי חזן גם הוא נדון וכל פעם יש התפזרות כנסת. גם כשהעברתי את החוק לוועדת הפנים שוב באה התפזרות כנסת. אולי זה סימן שלא צריך להעלות את זה כדי שהכנסת תאריך ימים ושנים, אבל מכיוון שהחוק כבר הונח ועבר בקריאה טרומית ויש חשש גדול שאם הוא לא יעבור בקריאה הראשונה אי-אפשר יהיה להחיל עליו חוק רציפות והוא יתבטל, לכן ביקשתי מאוד להעלות את החוק הזה ולהביא אותו לקריאה ראשונה. הוא עבר ידיים משפטיות פה בכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
מה החוק הזה?
יהושע מצא
החוק הזה בא לעגן את ניהול הגנים הבוטניים במדינת ישראל, להקנות להם גם אפשרות של חינוך לנושאים של טבע ונוף שקשורים בגן בוטני, להסדיר את תקציביהם. החוק לא בא כדי לפתוח את כיסי האוצר, אבל להסדיר את מערכת הגנים הבוטניים. היום יש גנים פרטיים ויש גנים ציבוריים.
היו"ר דוד אזולאי
מי היום מתקצב ומתחזק את הגנים הבוטניים?
יהושע מצא
הם עצמם אלא אם כן הם מצליחים להשתחל לתמיכות של הכנסת שפעם הן היו הרבה גדולות. אבל אין איזשהו גוף שמחזיק אותם ואם אין להם אגודת ידידים טובה הם נופלים בין הכסאות.
יפה שפירא
נדמה לי שבירושלים הגן הבוטני נתמך על ידי האוניברסיטה.
יהושע מצא
יכול להיות שגם האוניברסיטה, אבל צריך לתת לזה את האספקט הממלכתי, כמו במקומות אחרים בעולם.

עליתי על החוק הזה בשל הגן הבוטני בירושלים. אני לא עשיתי את המחקר בארץ כולה, אבל אני ביקרתי שם, ראיתי את הקשיים שלהם, ראיתי את חוסר היכולת שלהם לחנך את הציבור לנושא של צמחיה ואיסוף. יש להם גן בוטני נפלא אבל הוא מקרטע. הייתי בגן הבוטני הזה עוד בתוקף תפקידי כסגן ראש עיריית ירושלים. הייתי בין הראשונים שנתנו להם קצת את הקרקע שם קצת את הטיפוח ואני רואה איך שהם משרכים את דרכם בקושי רב. ואז התחלתי לחקור את הנקודה הזאת והתברר לי שהצרה הזאת של גנים בוטניים שלא יכולים להתפתח היא לא מעט בשל כך שהם סמוכים על שולחנם עצמם, ולגן בוטני אין הכנסות רבות, או על אגודות ידידות או כמו בירושלים האוניברסיטה העברית.

לכן אני חושב שמן הראוי שגם מדינת ישראל תתמוך בגנים הבוטניים כפי שזה קיים במדינות לא מעטות שבהן הגן הבוטני הוא שם דבר.

הממשלה לא התנגדה לחוק, למרות שנציג האוצר זע על כסאו.
פרננדס
זה לא מדוייק.
בני רובין
הממשלה מתנגדת לחוק.
יהושע מצא
כשהעליתי את החוק, שר האוצר בייגה שוחט, במלוא האחריות, אני לא רוצה לצטט אותו אבל הוא אמר לי, בין היתר, אני לא אהיה באולם. השאלה מי בממשלה מתנגדים לחוק, התקציבאים או הממשלה עצמה. שר האוצר לא התנגד לחוק.
חיים פרננדס
ועדת שרים לענייני חקיקה התנגדה.
יהושע מצא
מי היו בוועדת שרים לחקיקה?
בני רובין
מה זה משנה? הם נציגים של כל המשרדים. כפי שאמרתי, הממשלה מתנגדת לחוק. אנחנו חושבים שזאת חקיקה לא ראויה. הנושא הזה עלה לראשונה לגבי הגן הבוטני בירושלים. זו היתה דוגמה מאוד ברורה של חקיקה ספציפית בנושא ספציפי שהפסול בו מאוד ברור.
מרים פרנקל-שור
האם אין עוד גנים בוטניים בארץ?
בני רובין
יש שלושה גנים בוטניים. שניים בירושלים ואחד בתל-אביב, שלושתם גנים ששייכים לאוניברסיטאות.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שיש בכל הארץ?
בני רובין
כך אני מבין. אולי המציע יכול להצביע על אחרים, אבל כך ידוע לי.

כיוון שהפסול בחקיקה ספציפית לגן בירושלים היה בולט על פניו, אמרו נקרא לזה גנים בוטניים. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על הגן בגבעת רם.
היו"ר דוד אזולאי
אני יכול לדעת למה הממשלה מתנגדת לחוק הזה?
בני רובין
זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר עכשיו, אדוני. עדיין אנחנו מדברים על אותו סוג של חקיקה ספציפית שמתייחסת לגן בגבעת רם ולעוד גן.

כמו בגירסה הראשונה, אנחנו מדברים על כסף. שאר הדברים שנמצאים בחוק לא מצריכים חקיקה ולא היו מגיעים לחקיקה אלמלא המטרה של החוק, וזה להעביר כספי מדינה לאותו גורם אוניברסיטאי שאמור להתפרנס מתקציב האוניברסיטאות ומרווחים שלו. אין פה שיקול דעת כולל לגבי סוג הגורמים שראויים למימון מטעם המדינה. פשוט, מישהו אהב את הגן בירושלים, את הגן בגבעת רם, זה מקום נחמד ויפה ובהחלט ראוי, והחליט שאת זה המדינה צריכה לממן.

איך שלא מסתכלים על זה, אנחנו סבורים שזו חקיקה לא ראויה ואנחנו מתנגדים לזה. הופתעתי רק שחבר-הכנסת מצא אמר שבעולם מקובל שהממשלות תומכות בגנים בוטניים. לי זה לא ידוע, אבל בכל מיני מקומות תומכים בכל מיני דברים. צריך לשקול במה הממשלה תומכת ובמה לא ולא לתת מתנות לגן הבוטני כי מישהו אוהב אותו.
יהושע מצא
אתה יכול להגיד לי שממשלות בארצות-הברית או בצרפת לא תומכות בגנים בוטניים?
בני רובין
אני לא יכול להגיד לך. אני מניח ששם זה נעשה בצורה ראויה.
חיים פרננדס
בנוסף לדברים שאמר פה נציג משרד המשפטים, הממשלה באמת מתנגדת להצעת החוק. הטעמים ברורים. הגנים הבוטניים שואבים היום את תקציביהם מכמה מקורות, בין אם זה תרומות, בין אם זה עירייה שמעבירה מדי פעם כסף ובין אם זה האוניברסיטאות.

המטרה של הצעת החוק פה, אם היא תיושם, פשוט המקורות התקציביים האחרים ייעלמו, וזה ברור. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שברגע שהמדינה תתקצב דרך תאגיד סטטוטורי את אותם גנים בוטניים, התרומות ייפסקו וההקצבות של האוניברסיטאות ייפסקו מכיוון שכולם ייהנו.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע על איזה סדר גודל של עלויות מדובר כאן?
חיים פרננדס
אני לא מכיר את סדר הגודל של העלויות. מבדיקה שערכנו מדובר בכמה מיליוני שקלים. אני לא יכול להגיד לך אם עשרות או מיליונים בודדים.
היו"ר דוד אזולאי
זה נתון חשוב מאוד. אם אתה בא לישיבה כזאת, היית חייב להכין את עצמך לפחות לזה.
חיים פרננדס
לגבי המספרים, התקשינו להשיג אותם מכיוון שאחד האנשים מהגן הבוטני שדיברנו אתו היפנה אותנו לכאן ולכאן, וכמו שאמרנו המקורות התקציביים הם מאוד מסתעפים. זה גם תרומות, זה גם אוניברסיטאות וגם עיריות. ברור שברגע שיהיה תיקצוב ממשלתי לדבר הזה, ההקצבות האלה ייעלמו.

אני רוצה לציין שיש החלטת ממשלה שמדברת על צמצום תאגידים סטטוטוריים, כמו מועצת הפרחים, מועצת הירקות ומועצת הפירות. מדובר על איחוד הגופים האלה. הצעת חוק בכיוון כזה מנוגדת לכיוון שהממשלה חותרת אליו.

אני רוצה גם לציין שבמשרד החקלאות פועלת ועדה שבוחנת צמצום של תאגידים סטטוטוריים וממליצה שם, בין היתר, לאחד את מועצת הפרחים עם מועצת הירקות, את מועצת ההדרים עם מועצת הפירות.
יהושע מצא
זו השוואה בכלל בין גן בוטני למועצת הירקות?
חיים פרננדס
אם אנחנו באים היום ואומרים שאנחנו רוצים שתהיה מועצת גנים בוטניים, אנחנו חוטאים למטרה.

ברור גם, שגן בוטני שרוצה ליהנות מאיזשהו תקציב ממשלתי, הוא יכול לפנות לשר הרלוונטי, אם זה שר החקלאות, אם זה שר החינוך, אם זה שר התרבות, לבקש הקצאה תקציבית ואותו משרד יכול לתת את התוספת התקציבית המבוקשת לפי קריטריונים שקיימים במשרד. אנחנו לא רואים שום סיבה לעשות את המהלך הזה. חשוב להבין, יש קריטריונים במשרדים. גן בוטני שמעוניין לקבל תוספת תקציב, יכול לפנות למשרד בצורה מסודרת ולקבל לפי קריטריונים שקיימים. אני יכול להגיד שבמשרד החקלאות יש תקציב רזרבה לתמיכות של 100 מיליון שקלים. אפשר לבקש משר החקלאות שיקצה מאותם 100 מיליון שקלים לפי קריטריונים שקיימים במשרד.
היו"ר דוד אזולאי
משרד החקלאות אומר שאין לו התנגדות לחוק.
חיים פרננדס
העמדה שלהם מוכרת לי ואני אומר שהיא תמוהה לאור הוועדה שקיימת שם והמלצותיה כיום הן לצמצם בתאגידים סטטוטוריים. אני גם אומר שאגף התקציבים לא יתנגד במידה ומשרד החקלאות מעוניין לתקציב גנים בוטניים מהרזרבה שלו. אנחנו האחרונים שנעצור את זה.
רחלי שור-בורג
אין לנו התנגדות לחוק. אנחנו מקבלים אותו ומקדמים בברכה כל חוק שתומך ביערות, גנים ואיכות סביבה.
בני רובין
עלה פה נושא העלות. חשבתי שאולי המציע יכול לתת הערכה מבוססת.
היו"ר דוד אזולאי
המציע לא מכין עלויות. זה לא תפקידו.
חיים פרננדס
חוק יסודות: התקציב אומר שכן. למיטב ידיעתי החוק אומר שהמציע חייב לסמן את מקורות התקציב.
מרים פרנקל-שור
הוא צריך להציע גם מקורות תקציב וגם להגיד מאיזה סעיף תקציבי.
בני רובין
זה נראה לי מוזר שהוועדה תקבל החלטה שיש לה משמעות תקציבית על אוצר המדינה בלי שהיא תדע על כמה כסף מדובר.
היו"ר דוד אזולאי
היות ויש התנגדות למשרדי הממשלה ואין פה עלויות תקציביות כפי שאתם מבקשים, אני מציע שבכל זאת נעבור על החוק הזה ונכין אותו לקריאה ראשונה. בלאו הכי הוא לא יבוא לקריאה ראשונה עד אחרי הבחירות. לקראת קריאה שנייה ושלישית נקיים דיון נוסף גם עם נציגי האוניברסיטה, גם עם נציגי הגנים הבוטניים ונכריח את נציג משרד החקלאות להופיע כאן.
מרים פרנקל-שור
בהכנה לקריאה ראשונה המציע צריך לתת הערכה תקציבית.
חיים פרננדס
גם לסמן מקור תקציבי.
יהושע מצא
מקור תקציבי הוא המקור של תקציב 2000 שכעת בהכנות, הוא עוד לא אושר בכנסת. אני מציע שמתוך הרזרבה הכללית נייעד תקציב לגן בוטני.

לגבי הערכת עלויות, מדובר בסכומים לא גבוהים. אבל זאת לא אמירה. בקריאה ראשונה, כשזה יהיה מעל הבמה, אני אביא גם את ההערכה התקציבית הנדרשת.
מרים פרנקל-שור
אנחנו נעביר את זה לקריאה ראשונה כבר עם הערכה תקציבית. אנחנו נגיד לכם מה ההערכה התקציבית של חבר הכנסת, ואתם יכולים לתת הערכה תקציבית כנגד.
חיים פרננדס
אני רוצה להבהיר איזושהי נקודה שאני לא חושב שהבהרתי אותה מספיק טוב. אני מקווה שלכולם פה ברור שברגע שתהיה פה מועצה לגנים בוטניים או איך שלא נקרא לה, הכסף שהיום עובר ומגיע לגנים הבוטניים מהאוניברסיטאות, מתרומות או כל מקור תקציבי אחר, ויתחיל להגיע מתקציב המדינה, חלק ניכר מהכסף הזה יפול בדרך. הרי בסך הכל מדובר פה על הקמת איזושהי מועצה שתשמש כצינור להעברת הכסף. אנחנו מכירים את זה טוב מאוד. לא במקרה משרד החקלאות מתכוון לצמצם מועצות. הכסף ייעצר במועצה. יש לנו תפקידנים במועצה, יש לנו תקורות במועצה, יש לנו נסיעות לחו"ל במועצה. יש לנו הרבה דברים שעוצרים את הכסף הזה בדרך. חשוב להביא את זה לידיעת הוועדה. מבקר המדינה בדו"ח מס' 48 על מועצות הייצור מסב את תשומת לבנו לכך שכסף רב מתקציב המדינה שעובר למועצות סטטוטוריות כדי להגיע בסופו של דבר ליעד מסוים, נעצר בדרך. יש תקורות, עלויות, שכר-דירה, משרדים. חשוב שהדבר הזה יהיה ברור לכם. להערכתנו, מצד אחד, הכסף לא יגיע ליעדו; מצד שני, מקורות תקציביים אחרים יפסיקו להעביר את הכסף ולכולנו ברור שמי שיינזק זה הגן הבוטני עצמו. כדאי גם לחשוב על אותם צרכנים שמציע החוק, אני מתאר לעצמי, מאוד דואג להם. כיום, למיטב ידיעתי, יש דמי כניסה לגנים בוטניים.
יהושע מצא
זה לא יתבטל. אתה פשוט מטעה את הוועדה.
חיים פרננדס
אנחנו חושבים שלא רק שזה לא יתבטל, לדעתנו, אם המצב יקרה, דמי הכניסה רק יילכו ויגדלו מכיוון שתרומות וכספים מהאוניברסיטאות יפסיקו להגיע.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את ההערה שלך. אבל היות וחסרים פה שני גורמים חשובים, גם נציגי האוניברסיטאות שמטפלים בגנים הבוטניים וגם נציגי הגנים הבוטניים עצמם, לכן אני חוזר ואומר שהדברים האלה יובהרו בישיבה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני מודיע לכם שאני לא אתן לזה לעבור ככה.

אנחנו נעביר את זה כרגע בקריאה ראשונה. יש כרגע איזשהו אילוץ, לכן הבאנו את הצעת החוק שלא על פי הסדר. בואו נריץ כרגע את החוק, גם אם אתם מתנגדים, ולקראת קריאה שנייה ושלישית נקיים פה דיון עם כל הגורמים.
חיים פרננדס
הייתי רוצה שתובהר הנקודה הזאת. אנחנו באמת מאמינים, עם כל הרצון הטוב שרוצים לעזור לגנים בוטניים - - -
יהושע מצא
אני חושב שאתה לא רוצה לעזור. אני מכיר את אגף התקציבים על בוריו. אם אתם יכולים לתת לגן בוטני שדה בור, אתם תהפכו אותו לשדה בור.
בני רובין
אדוני, אני רוצה להגיד שזה לא נראה לי תקין להכין הצעת חוק לקריאה ראשונה.
היו"ר דוד אזולאי
תסלח לי, אתה לא יכול להגיד לנו שזה לא תקין.
בני רובין
אני יכול ואני אומר את זה. זאת עמדת משרד המשפטים.
היו"ר דוד אזולאי
יושבת פה היועצת המשפטית. אנחנו מתייעצים איתה.
יהושע מצא
אדוני, כשהיושב-ראש אומר לך לא, אתה לא יכול.
בני רובין
אני אקום ואצא. אני מבקש שלא תצעק עלי.
יהושע מצא
מצדי, מזמן. אבל אני לא היושב-ראש.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, אני מבקש ממך לשבת עד גמר הדיון.
בני רובין
אם ירימו עלי שוב קול אני אצא החוצה בלי מילה נוספת.
היו"ר דוד אזולאי
עם כל הכבוד לך, אתה לא יכול לקום ולצאת. אנחנו מקיימים כאן דיון. זה שאתה לא מסכים, זו זכותך. אתה מייצג את העמדה של המשרד שלך. לנו יש כאן יועצת משפטית. אני התייעצתי עם היועצת המשפטית ועל סמך חוות דעתך אני מקיים את הדיון ואני ממשיך את הדיון.
חיים פרננדס
האם היועצת המשפטית יכולה לתת לנו פרשנות מה לגבי עניין של עלות תקציבית? אפשר להעביר את החוק לקריאה ראשונה לפני שאומרים מהי העלות התקציבית ולפני שמסמנים את העלות התקציבית?
מרים פרנקל-שור
אנחנו לא נעביר הצעת חוק לקריאה ראשונה לפני שחבר-הכנסת המציע יתן הערכה תקציבית ולפני שנאמר מאיזה סעיף בתקציב המדינה צריכה לעבור הצעת החוק הזאת.
בני רובין
נושא העלות לא צריך להיות נדון בוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
נדון בזה לקראת הישיבה לקריאה ראשונה. אדוני המציע, אני מבקש ממך, לקראת הישיבה לקריאה ראשונה להכין לנו את העלות התקציבית.
יהושע מצא
תקבל את זה בכתב.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיפים 1, 2, 3 ו-4 של הצעת החוק).
בני רובין
אני מבקש למחוק את המילים "כטוב בעיניה".
מרים פרנקל-שור
אולי כדאי "הנהלת גן בוטני מוכר תנהל את ענייני הגן במסגרת תקנונו ותקציבו, ובכפוף להוראת חוק זה והתקנות לפיו", במקום "רשאית לכלכל כטוב בעיניה".
בני רובין
בסדר.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיף 5).
בני רובין
מה המעמד של הגן הבוטני לפי החוק הזה? יש לו מעמד של תאגיד?
מרים פרנקל-שור
אני לא בטוחה שיש לו מעמד של תאגיד. אם בסעיף 2 כתוב שהשר רשאי להכריז על גן פלוני כגן בוטני מוכר, אני לא רואה מהצעת החוק שיש לו מעמד של תאגיד.
בני רובין
אני חושב שצריך לחשוב על הנושא הזה, לראות מה המעמד של הגן הבוטני ועל פי זאת לקבוע את היחסים שלו.
מרים פרנקל-שור
מה אתה מציע שיהיה מעמדו של גן בוטני מוכר?
בני רובין
האמת שלא חשבתי על זה עדיין. לא הנחתי שנגיע לשלב הזה היום. אבל צריך לתת את הדעת על זה אולי בשלב מאוחר יותר.
יהושע מצא
אדוני היושב-ראש, כשדיברנו קודם על נושא התקציב, יהיה קושי רב לקבוע חד משמעית כי בכך אנחנו נחייב את המדינה לקבוע תקציב מוגדר, ופה אנחנו רואים שאני מבקש לקבוע כי הנהלת הגן תנהל את ענייני הגן במסגרת תקנונו ותקציבו; מועצת הגנים הבוטנים תייעץ לשר לעניין קביעת מבחנים לתמיכה בגנים. כל עוד השר לא קבע את הכללים האלה, קשה יהיה מאוד לקבוע מה גודל התקציב. מה עוד, שכל גן בפני עצמו יש לו את ההכנסות שלו. במסגרת ההערכה התקציבית נצטרך להתייחס גם לסעיף הזה.
היו"ר דוד אזולאי
מה שחשוב, וזה גם נאמר על ידי היועצת המשפטית, שחייבים להגיד עלויות ומקור תקציבי.
יהושע מצא
ברור.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיפים 6, 7, ו-8).
היו"ר דוד אזולאי
מי צריך לאשר רשימה כזאת?
מרים פרנקל-שור
השר ממנה בהתייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

(קוראת סעיפים 9 ו-10).
היו"ר דוד אזולאי
אם נפטר חבר מועצה, התפטר או בוטל מינויו, ימנה השר חבר אחר - גם אותם נציגים שהשר לא ממנה, שהם מתמנים על ידי גורמים אחרים?
יהושע מצא
השר ממנה תמיד בהתייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, גם כשנפטר מישהו.
מרים פרנקל-שור
בסעיף 10(ד) צריך להוסיף "בהתייעצות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים".

(קוראת סעיף 11).
היו"ר דוד אזולאי
מה זה "שלא מביניהם"? אפשר לצרף אחרים?
מרים פרנקל-שור
לעניין ועדות מקצועיות צריך לצרף אנשי מקצוע.
יהושע מצא
תמיד במשרד אתה נוהג לקחת את עובדי המשרד ואנשי המקצוע.
היו"ר דוד אזולאי
אולי כדאי לציין פה: המועצה רשאית למנות ועדות, מבין חבריה או שלא מביניהם שיהיו אנשי מקצוע. כי אחרת בכל ועדה יכולים למנות גם אנשי ציבור.
מרים פרנקל-שור
השאלה היא אם מבין 18 חברים, שזו מועצה די גדולה, בכלל צריך למנות עוד חברים אחרים שלא מבין חברי המועצה.
היו"ר דוד אזולאי
"המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה". את המלים "או שלא מביניהם" למחוק.
יהודית נאות
למה? נגיד שבמועצה לא יושב הבוטנאי המומחה לאיזה סוג מסוים של צמחיה, אתה לא תוכל להשתמש בו?
היו"ר דוד אזולאי
לגבי מומחים אין בעיה.
יהושע מצא
אפשר להוסיף: "או אנשי מקצוע שלא מביניהם".
מרים פרנקל-שור
היא רשאית להסתייע באנשי מקצוע ולא למנות אותם כחברי ועדה.
בני רובין
אני מבקש לקבוע שחברי הוועדות חייבים להיות מבין חברי המועצה. יש פיקוח של השר על עבודת המועצה, וזה חייב לחול גם על חברי המועצה. לכתוב שהם רשאים להסתייע, זה מובן מאליו.
היו"ר דוד אזולאי
לכן אמרנו: "המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה, ולהעביר להן מתפקידיה ולפקח על עבודתן". בסדר?
מרים פרנקל-שור
בסדר.

(קוראת סעיפים 12, ו-13).
יהודית נאות
אם לא יהיה החוק הזה, אין אפשרות לקנוס אנשים על השחתה?
מרים פרנקל-שור
זה לא מדבר רק על השחתה, זה מדבר על מי שלא ממלא אחר הוראות החוק.
בני רובין
לגבי סעיף העונשין, אני מבקש להשאיר אותו כדי שאנשי המחלקה הפלילית יוכלו להביע עמדה לגביו.
היו"ר דוד אזולאי
יש פה עוד סעיף, סעיף 7, שגם דיבר על עונשין. ביקשתי לבדוק את זה.
יהושע מצא
אדוני היושב-ראש, אמרת שלגבי תיקונים או הערות או שינויים נתייחס בקריאה שנייה ושלישית, כדי שאפשר יהיה להעביר את החוק בקריאה ראשונה, עוד כשהכנסת מתכנסת בתקופה הזאת. לאחר מכן, בקריאה שנייה ושלישית נעמוד על כל תג שהוא, אני מתחייב בפניך.
יהודית נאות
היא לא תתכנס לפני הפגרה.
יהושע מצא
אינני יודע. אומרים שכן, אומרים שלא.
יהודית נאות
פעם ראשונה אני רואה שהוראות חוק זה יחולו גם על המדינה. לא הבנתי את המשמעות.
היו"ר דוד אזולאי
עוד לא הגענו לזה. אנחנו בסעיף 13. דעתי לא נוחה מכך שאיני יודע מה העונש, אין לי מושג. צריך לבדוק מה העונש. לכן ביקשתי מהיועצת המשפטית שתבדוק מה העונש גם בסעיף 13 וגם בסעיף 7.
בני רובין
יתכן שאנשי המחלקה הפלילית שלנו יציעו לשנות את הסעיפים האלה. לא עלה על דעתי שנגיע לזה.
מרים פרנקל-שור
בסעיף 13, העונש הוא 9,800 שקלים.
היו"ר דוד אזולאי
זה סביר. אין עונש מאסר?
מרים פרנקל-שור
או חצי שנה, אבל דינו קנס.

(קוראת סעיף 14).
בני רובין
זו אותה הערה כמו לדיני עונשין אחרים.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיפים 15 ו–16).
יהודית נאות
מה זאת אומרת? יש חוק שלא חל על המדינה?
מרים פרנקל-שור
כל חוק לא חל על המדינה אלא אם נכתב שהוא חל על המדינה.
יהודית נאות
זאת אומרת, שבחוק המעליות צריך לכתוב שזה גם יחול על המדינה, אחרת המדינה לא תעשה את מבני הציבור עם מעלית שבת? פעם ראשונה אני שומעת שיש חוק שלא חל על המדינה ורק על האזרחים.
מרים פרנקל-שור
רק אם אנחנו כותבים שהוא חל על המדינה.
יהושע מצא
המשפטנים שהתייעצתי איתם אמרו לי אותם דברים בנושא הזה.
יהודית נאות
זאת אומרת, שכל החוקים שחוקקנו עד היום לא חלים על המדינה?
מרים פרנקל-שור
אם לא מציינים בפירוש שחוק יחול על המדינה, הוא בפירוש לא חל על המדינה.
יהודית נאות
אני ממש המומה. על מי הם חלים?
מרים פרנקל-שור
על האדם הפרטי אבל לא על המדינה.
יהודית נאות
טוב לדעת. למדתי משהו.
מרים פרנקל-שור
צריך לבחון האם נכון להחיל כל חוק על המדינה.
היו"ר דוד אזולאי
חוק הארנונה לא חל על המדינה ולכן זאת הסיבה שהם לא משלמים?
יהושע מצא
כתוב בחוק הארנונה פטורים.
היו"ר דוד אזולאי
אם מחוקקים חוק הארנונה ומוסיפים שם סעיף: הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, זה מחייב את המדינה בתשלום ארנונה?
מרים פרנקל-שור
ודאי, אם נבטל את הפטורים.

(קוראת סעיפים 17 ו-18).
חיים פרננדס
אם אפשר להעיר שתי הערות. אחת, לגבי מינוי מועצה. בסעיף 8(א) מפורטים 18 החברים שיהיו במועצה הזאת. נראה לי תמוה שאין נציג של משרד האוצר.
היו"ר דוד אזולאי
במקום שני נציגי משרד החינוך, אחד נציג משרד האוצר ואחד נציג משרד החינוך.
חיים פרננדס
דבר שני, סוגייה שלדעתי היא מאוד חשובה וכדאי ללבן, זה נושא הסטטוס של הגוף הזה בהנחה שהוא יוקם.
מרים פרנקל-שור
באופן עקרוני הגוף הזה היה אמור להיות במעמדו כמוזיאון.
חיים פרננדס
זה לא אומר לי הרבה. מה זה אומר מבחינה חוקית?
מרים פרנקל-שור
כרגע חוק המוזיאונים לא נמצא, אבל כשהחוק נדון בכנסת הקודמת זו היתה ההצעה.
יהושע מצא
זאת היתה הכוונה מלכתחילה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש להעמיד להצבעה לקריאה ראשונה את הצעת חוק גנים בוטנים, התש"ס-2000, של חבר-הכנסת יהושע מצא.

ה צ ב ע ה

בעד החוק – 3
נגד – אין
נמנעים - אין
הצעת חוק גנים בוטנים, התש"ס-2000 נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
3 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. על כן ההצעה עוברת למליאת הכנסת לקריאה ראשונה. תודה רבה לכולם. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים