ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/12/2000

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות - הוראת שעה), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25532
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
25/12/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2553
ירושלים, י"ד בטבת, תשס"א
9 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 204
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ"ט בכסלו התשס"א (26 בדצמבר 2000), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
בנימין אלון
יעקב ליצמן
ראובן ריבלין
מוזמנים
אהוד שילת - מפקח ארצי על הבחירות – משרד הפנים
סיגל קוגוט - משרד המשפטים
איטה וכסלר - יועצת משפטית – משרד מבקר המדינה
רינה קרמץ - משרד מבקר המדינה
עמיר בן-דרור - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשס"א-2000
של חברי הכנסת ראובן ריבלין ואיוב קרא.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשס"א-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות והוראת שעה), התשס"א-2000, של חברי הכנסת ראובן ריבלין ואיוב קרא. חבר-הכנסת ריבלין, בבקשה.
ראובן ריבלין
לאחר שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ומדובר פה בהוראת שעה מפורשת, שמענו את כל דברי היועצים השונים ובעיקר משרד מבקר המדינה. למעשה, הנוסח שהתקבל בקריאה ראשונה הוא זה שיבוא גם לקריאה שנייה ושלישית. אין לנו מה להוסיף עליו, אלא אם כן לאנשים הנכבדים יש מה להוסיף.

אני רוצה לומר דבר נוסף. יש בכך דחיפות רבה, כי בגלל צוק העיתים זה לקח ארבעה חודשים להדפיס את הנייר הכחול. בכל זאת נמצאים מאחורי החוק הזה אנשים שנמצאים במצוקה אדירה עקב פעילותם הציבורית. איש לא אמר עוד שהם יקבלו את הכסף, זאת אומרת מימון מפלגות, כי הם עוד צריכים לעבור את כל כור ההיתוך של מבקר המדינה, כמובן, ואנחנו לא מבקשים לתת איזשהו יתרון לאנשים שלא ביצעו את תפקידם כהלכה. אבל בכל זאת אנחנו רוצים לתת להם את האפשרות לטעון את טענותיהם ולהגיש את דו"חותיהם.

לכן אנחנו מבקשים להעביר את זה כבר בשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית, אחרת הם יידחו לעוד שלושה חודשים ויש לרבים מהם עיקולים בבנקים כתוצאה מעבודתם ועשייתם בצרכי ציבור. אם באמונה או לא, הם כבר יקבעו.

אני רוצה להוסיף הסתייגות אחת, שבני אלון ביקש ממני, הסתייגות שתירשם על ידי בני אלון. היו מועצות מקומיות שהתחרו על קולו של הבוחר בבחירות לרשויות המקומיות גם ביהודה ושומרון, וחוק זה לא חל עליהם. הוא מבקש להוסיף הסתייגות, שחוק זה יחול גם על מפלגות ביהודה ושומרון. נדמה לי שיש רשימה אחת שלקתה באותו חסר בקרית ארבע. אנחנו מבקשים להוסיף את זה כהסתייגות שתתקבל. זאת אומרת, הוא מבקש להסתייג, אנחנו מקבלים את זה וזה הופך לנוסח ועדה.
מרים פרנקל-שור
זה לא כל כך פשוט להוסיף שחוק זה יחול על יהודה ושומרון. יש בעיה משפטית.
בנימין אלון
אין בעיה משפטית, יש הצבעות.
ראובן ריבלין
יש מניעה?
מרים פרנקל-שור
יש מניעה. החקיקה בישראל אינה אמורה לחול על יהודה, שומרון וחבל עזה.
ראובן ריבלין
איך הם נבחרים ביהודה ושומרון?
מרים פרנקל-שור
שר הפנים מחיל הוראות חוק על יהודה, שומרון וחבל עזה. אבל אם לא מחילים את הוראות החוק שמתקבלות בישראל, החוק שהתקבל בקריאה שנייה ושלישית בכנסת אינו חל אוטומטית על יהודה, שומרון וחבל עזה.
ראובן ריבלין
אני רוצה להבהיר לך. מימון מפלגות חל גם על בחירות שנעשות לאזרחי ישראל ביישובים שהם מוכרים על ידי מדינת ישראל. למשל, קרית ארבע, אריאל, מעלה אדומים.
סיגל קוגוט
מכוח צו.
ראובן ריבלין
אנחנו לא יכולים להעביר את זה פה?
סיגל קוגוט
החוק הזה מתקן הוראת שעה על בחירות של נובמבר 1998. כל החוק הזה מיועד לתקן הוראת שעה של בחירות שהיו. פתאום מוסיפים פה בחירות חדשות שבכלל לא רלוונטיות לחוק הזה.
בנימין אלון
הוא אומר שיש רשות מקומית שזה רלוונטי כלפיה.
ראובן ריבלין
אם זה לא יחול עליהם, לא יחול עליהם.
סיגל קוגוט
זה לא יכול לחול עליהם. אתה מתקן פה הוראת שעה. ההוראה הזו חוקקה לפני יותר משנה.
ראובן ריבלין
והיא לא חלה על יהודה ושומרון.
סיגל קוגוט
היא גם לא חלה על בחירות שלא היו ב-1998.

חוץ מזה, אני חייבת לומר, שהפגם הטכני שאתה מוצא הוא אכן פגם והוא מצדיק הצעת חוק לתיקון החוק הראשי לעניין הקלת המועדים להגשת בקשות. לא צריכים כל פעם לעשות הוראות שעה.
בנימין אלון
אני לא מקבל לחלוטין את ההערה המשפטית של היועצת המשפטית. אני יודע בעל פה את המכתב של מני מזוז, וזה לא רלוונטי ולא שייך. לפני המכתב הזה ואחרי המכתב הזה עברה פה בכנסת רשימה ארוכה של חיקוקים שיש עליהם סעיף תחולה. הניסיון הפוליטי שלהם להגיד שאין החלת חוק זה ניסיון פוליטי שאני לחמתי בו והצלחתי ברוב המקומות עוד בימי ממלכתו של סאלח טריף, כל שכן בימי ממלכתו של דוד אזולאי.

לא איכפת לי לרדת מזה אם זה עניין לא רלוונטי. אבל אני רוצה שייאמר לפרוטוקול שההנחיה של מני מזוז היא לא שרירה, לא קיימת ולא מחייבת את המחוקקים.
אהוד שילת
הנושא הזה כבר קורה יותר מפעם אחת. צריך לעשות תיקון יסודי בחוק המימון, וממילא מחילים את התיקון היסודי הזה גם ביו"ש כמעט באופן אוטומטי. התיקון היסודי שאני חושב עליו, ואני חושב שיש כבר איזה ניסוח שמתגלגל, זה שהמועדים להגשת הבקשות למימון יוכלו להיות גם אחרי הבחירות.
בנימין אלון
אתה מדבר על חוק אחר.
אהוד שילת
על חוק המימון לרשויות המקומיות.
סיגל קוגוט
במקום הוראת שעה, לעשות תיקון קבוע לחוק המימון.
אהוד שילת
באותו תיקון בסיסי נכניס הוראת שעה שיחילו אותה גם על בחירות קודמות.
היו"ר דוד אזולאי
אני שואל אם כרגע אפשר להכניס את ההסתייגות?
אהוד שילת
בחוק הזה לא.
ראובן ריבלין
האם יש לכם הערות לגבי החוק?
סיגל קוגוט
הערות ניסוחיות קלות. אני אומר רק את דברי הנוסח שמבקר המדינה העיר. בהגדרה "סכום הזכאות המרבי", למחוק את המילים: "בניכוי כל סכום שנתקבל על פי חוק המימון או על פי הוראת השעה", ולהוריד את זה למטה.

בסעיף 2, להוסיף אחרי המילים: או קבוצת בוחרים לפי הוראות סעיף 35(א) לחוק הבחירות, שמסרה דו"ח כספי למבקר המדינה, והגישה לשר הפנים בקשה - - -".
איטה וכסלר
קודם "הגישה בקשה" אחר-כך "מסרה דו"ח למבקר המדינה".
מרים פרנקל-שור
נקרא את הסעיף באופן מסודר.
סיגל קוגוט
"רשימת מועמדים שהוגשה מטעם סיעת אם, סיעה או קבוצת בוחרים לפי הוראות סעיף 35(א) לחוק הבחירות, הגישה לשר הפנים בקשה לקבלת מימון בתקופה הקובעת כל פי הוראת השעה ומסרה דו"ח כספי למבקר המדינה, תהא זכאית למימון על אף שלא התקיים - - -". כלומר, ברור שזה רק אנשים שביקשו ומסרו ולא החדשים שלא עשו כלום.
ראובן ריבלין
יש בין אלה כאלה שלא מסרו דו"ח כספי?
איטה וכסלר
בטכניקה של הדו"ח שלנו יש גם דו"ח לא חיובי לאלה שלא מסרו דו"ח בכלל. הרי הוראת השעה הזו מכוונת בעצם לשש סיעות בלבד. אנחנו חוששים שיתפסו עכשיו טרמפ כל מיני סיעות שבכלל לא טרחו להגיש דו"ח ועכשיו יגישו לנו דו"ח.
סיגל קוגוט
מה שהשמטנו למעלה אנחנו מעבירים לסעיף 2(1): "הסכום שישולם לרשימת המועמדים יהיה סכום הזכאות המרבי בהפחתת סכום שיקבע מבקר המדינה ובניכוי כל סכום שנתקבל על פי חוק המימון או על פי הוראת השעה".
ראובן ריבלין
אין בעיה בכלל. אני מאוד מודה לכם.
היו"ר דוד אזולאי
אין הסתייגויות. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים