ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 25/12/2000

הצעת חוק פקודת מסי העיריה ומסי ממשלה(פיטורין)(תיקון-תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים),התש"ס-2000(של חה"כ ג' עזרא,ת' גוז'נסקי,ד' נוה,ס' שלום).

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2433- 16-
ועדת הפנים ואיכות הסביבה (202)
‏25.12.2000


פרוטוקולים/ועדת הפנים/2433
ירושלים, ז' בטבת, תשס"א
2 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה
מושב שלישי
נוסח לא מתוקן


פרוטוקול מס' 202

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
‏יום שני, כ"ח בכסלו התשס"א (25 בדצמבר, 2000), שעה 15:30
נוכחים
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
יהודית נאות
יצחק סבן
מוזמנים
חה"כ גדעון עזרא
משרד הפנים עו"ד לאה ענטבי
משרד המשפטים עו"ד אביטל שטרנברג
רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר עמית לנג
מרכז השלטון המקומי עמי בן-דרור
מנכ"ל המשקם הרב יואב בן-צור
מנהל יחידת או"ש, המשקם אלי דוקורסקי
יועץ משפטי, המשקם עו"ד אריה סער
יועצת משפטית
הלית ברק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק פקודת מסי העיריה ומסי ממשלה (פיטורין) (תיקון - תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התש"ס-2000 (של חה"כ ג' עזרא, ת' גוז'נסקי, ד' נוה, ס' שלום).הצעת חוק פקודת מסי העיריה ומסי ממשלה (פיטורין)
(תיקון - תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת הוועדה לדיון בהצעת חוק פקודת מסי העיריה ומסי ממשלה (פיטורין) (תיקון - תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התש"ס-2000, של חברי הכנסת גדעון עזרא ואחרים. חבר הכנסת גדעון עזרא, אנא הצג את הצעת החוק שלך.
גדעון עזרא
הצעת החוק מדברת על כך שבכל גוף שמשמש מוסד לתעסוקה של נכים או מוגבלים ומוגדר כמוסד מתנדב לשירות הציבור, אם 85% מהאנשים המועסקים בו שייכים למסגרת הזאת - הארגון הזה יהיה פטור מתשלום ארנונה.

אני יכול לתת כדוגמא, כבסיס לחוק, את ארגון "המשקם", שיש לו 24 מפעלים, 10 מתפרות ו-6 משתלות ברחבי הארץ. הטלת ארנונה כללית על נכסים אלה, כמו על משרדי החברה שבהם מתבצע הליך השמתם של אלפי האנשים המוגבלים, יהווה נטל כספי וניהולי כבד ביותר על החברה והוא עלול לאלץ את החברה לצמצם את מספר המועסקים.

שכר העובדים המוגבלים במוסדות הללו הוא צמוד ועדכני לשכר המינימום. גם בשל העובדה הזאת נגרמים למוסד הזה הפסדים גדולים. החברה אינה פועלת, כמו הגופים האחרים, לשם הפקת רווחים. אם יבטלו את הארנונה זה יאפשר לחברה להמשיך לתפקד ולסייע לאותן אוכלוסיה שבשבילן החברה קמה.

בעבר משרד הפנים, בהוראה של מנכ"ל משרד הפנים דאז, מר קוברסקי, פטר אותם מתשלומי ארנונה. יותר מאוחר היו נסיונות של מועצות מקומיות כאלה ואחרות להטיל ארנונה על המוסדות הללו. הגבילו את הפטור מארנונה ל-3 שנים.
אביטל שטרנברג
כל 3 שנים צריך להביא אישור. זה לא שנותנים פטור רק ל-3 שנים ואחרי זה לא.
גדעון עזרא
כל 3 שנים צריך להביא אישור.
היו"ר דוד אזולאי
למי צריך להביא אישור?
אביטל שטרנברג
למשרד הפנים.
גדעון עזרא
נתגלו חילוקי דיעות. חלק מהמועצות המשיכו לפטור את הארגונים הללו וחלק מהמועצות דרשו מהם ארנונה. המסקנה היתה שצריך להיות כלל אחד לגבי כולם, אותו כלל שאני אמרתי: אם בארגון יותר מ-85% מהמועסקים הם נכים, מוגבלים וזקנים - יפטרו אותם מתשלום ארנונה.
עמי בן-דרור
חוזרים תמיד לאותה הרגשה, שמצד אחד, לא נוח להתנגד להצעת החוק הזאת ומצד שני, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מאיפה נממן את זה. אתה מציין במפורש את צוק העתים של הרשויות המקומיות. זה נכון. לכן מישהו צריך גם להגן על הרשויות המקומיות, שיובטח להן מקור מימון אחר לאותו חוסר שיהיה בהכנסות שלהן. זה חוק טוב מאוד ששומר על האינטרסים של קבוצה מסויימת. אנחנו מאוד מעודדים את זה אבל השאלה מאיפה זה נלקח. אנחנו מעודדים פתיחת מפעלים כאלה והמספר הולך וגדל, ובצדק, אבל לפטור אותם מארנונה באופן מוחלט זה פשוט משיכת חלק מהכנסות הרשות המקומית.
גדעון עזרא
האם אתה יודע מה הם סדרי הגודל?
עמי בן-דרור
אני יודע שבישוב שלי למשל יש בתי-אבות, שגם הם באים עם אותה טענה, שבתי-אבות צריכים להיות פטורים מארנונה. כל דבר שיש בו איזה הגבלה, הנטל נופל על הרשות המקומית. אנחנו לא רוצים שיטילו את זה על הרשות המקומית. צריך להימצא לזה מקור מימון אחר.
גדעון עזרא
אנחנו מדברים על מוסדות שמעסיקים אנשים מהסוג הזה.
אביטל שטרנברג
יש השפעות רוחב. אחר-כך איך נגיד "לא" למוסדות אחרים? צריך לחשוב גם על זה.
היו"ר דוד אזולאי
מר בן-דרור, תן לי דוגמאות, על איזה מפעלים זה יכול לחול, חוץ מ"המשקם"?
עמי בן-דרור
כמובן שיש מוסדות הכשרה למוגבלים, שאנו מראש פוטרים אותם.
היו"ר דוד אזולאי
מוסדות להכשרה שייכים למשרד העבודה והרווחה. הם מוסדות ממשלתיים.
עמי בן-דרור
יש חילוקי דיעות כל הזמן מי מממן את המוסדות הממשלתיים.
היו"ר דוד אזולאי
זה בעיה בפני עצמה, בעיה כלל ארצית. אבל אני שואל אותך כרגע, איזה עוד מוסדות יכולים להיכלל בהגדרה הזאת פרט ל"המשקם"?
עמי בן-דרור
בתי-אבות.
אביטל שטרנברג
מה זה "תעסוקה"? האם קורס למלאכה זה תעסוקה?
עמי בן-דרור
אלה ש- - - במוסד לביטוח לאומי, אלה שנמצאים בבתי-אבות. קח את המוסד המפואר של "אפעל". יושב שם מוסד בבית-אבות הגדול ביותר בארץ ומסרב לשלם ארנונה.
גדעון עזרא
אבל זה לא נוגע להצעת החוק שלפנינו. זה משהו אחר.
אביטל שטרנברג
אני לא לגמרי בטוחה. השאלה היא מה זה "תעסוקה". אם במקום של איל"ן או של אלי"ן או בבית-אבות יש קורס למלאכה - זה תעסוקה. השאלה אם זאת הכוונה שלנו. אתם רוצים, תקראו לחוק הזה "חוק המשקם" אבל כרגע ההגדרה היא רחבה. מה זה "תעסוקה"? הרי ברגע שאתה מעסיק אותם בפעילות כזאת או אחרת, בעצם גם בית-אבות יכול ליפול בהגדרה הזאת.
יואב בן-צור
בית-אבות הוא לא מקום תעסוקה לנכים. מדובר פה על נכים ומוגבלים.
אביטל שטרנברג
מדובר בהמשך גם על מבוגרים ועל זקנים. אז השאלה היא מה היא תעסוקה. האם חוג זה תעסוקה? או שזה מוגדר כמקום עבודה? אז בואו נקרא לזה "חוק המשקם". נעשה חוק פרטי.
גדעון עזרא
אני לא יודע. יכול להיות שיש מוסדות אחרים.
אביטל שטרנברג
מה שאותי מטריד הרבה מעבר לזה, שלמשרד הפנים יש נוהל לתת הנחות. אנחנו בסך הכל מנסים לחסוך איזה אי-נוחות ביורוקרטית, שלטעמי היא כמעט לא אי-נוחות, שאחת ל-3 שנים צריך לבוא, לעמוד בפני בקורת ולקבל אישור.
היו"ר דוד אזולאי
אבל זה לא קיים. זאת הבעיה.
גדעון עזרא
עושים דין אחד בראשון-לציון ודין אחר במקום אחר.
יהודית נאות
זה גם הסיפור עם חד-הוריות. כתוב: עד 20% הנחה. ברצותו הוא קובע רף ששכר של 3,000 שקל כבר לא מזכה בכלום, וברשות אחרת שכר של 3,000 שקל מזכה ב-20% הנחה. אלה הדברים הלא מוגדרים והלא סגורים.
אביטל שטרנברג
כאן הנוהל כולל הרבה יותר פרטים מאשר הצעת החוק והוא הרבה יותר מפורט ומדוייק.
היו"ר דוד אזולאי
עד עכשיו יש כאן טענה אחת צודקת שהציג מר עמי בן-דרור, בנושא התקציב. זאת בעיה בפני עצמה. אני רוצה לשמוע את גברת לאה ענטבי.
לאה ענטבי
קודם כל, יש לנו את סעיף 5(י) לגבי "מוסד מתנדב לטובת הציבור". לפני שנתיים מנכ"ל משרד הפנים הכין קריטריונים לרשויות המקומיות. נכון שלא בכל הרשויות המקומיות תהיה אותה תוצאה לאותו סוג של נכס, בגלל שבקריטריונים נתנו גם אפשרות להתחשב במצבה הכספי של הרשות המקומית. אם לרשות מקומית אין כסף לשלם כשכר לעובדים או לנקיון, אז יש לה שיקול דעת להחליט אם קודם לתת לתאגיד כזה, שהוא לכשעצמו מבורך, אבל תלוי - עניי עירך קודמים, או צרכי העיר קודמים. לכן יכול להיות שיהיו באמת תוצאות שונות, כמו שיש עם החד-הוריות, אבל זה סיפור אחר. גם שם אני יכולה להסביר את ההגיון שבשוני.

לכאורה יכול להיות שהם כן היו נכנסים לקריטריונים האלה: שהם לא מקבלים תמורה, או שהם לא מוכרים את התוצרת שלהם, או שהתמורה עבור התוצרת נמוכה באופן משמעותי ממחירי השוק. אם התוצרת שהם משווקים היא במחירי השוק אז כבר לא מגיע להם כי אז זה כבר מוסד תחרותי למוסד אחר.
עמי בן-דרור
קחי את מפעלי "מפתן". הם הגיעו להכנסות עצומות והם דורשים פטור מארנונה. הם מחזיקים מסגריות כמעט בכל עיר, יש להם מוסד יפהפה והם טוענים שהם יצרנים אבל הם פטורים מתשלום.
יהודית נאות
לעומת זה, "המשקם" סובלים מגרעון.
אלי דוקורסקי
ב"מפתן" לא כולם נכים ומוגבלים.
יהודית נאות
אבל הם זוכים לפטור מתשלום ארנונה בזכות אותם עובדים שהם נכים ומוגבלים, למרות שהם רווחיים.
עמי בן-דרור
אנחנו חוששים מפרשנות.
גדעון עזרא
לכן כתבנו בהצעת החוק: 85%.
עמי בן-דרור
ב"מפתן" יש לך 85%. קח את המוסד ברעננה, שרוב המועסקים בו הם נכים ומוגבלים. הם עושים עבודה נפלאה ויש להם הכנסות רבות מאוד. למה שיהיו פטורים? אני מסכים איתך שזה צריך להיות, אבל זה צריך להיות מוגבל וברור ולא להתיר פרצה שמוסדות אחרים ייהנו מזה.
גדעון עזרא
"המשקם" אינה פועלת לשם הפקת רווחים. אני לא יודע מה קורה ב"מפתן".
יהודית נאות
למה לא לכתוב ישר, דבר דבור על אופניו? התכוונת ל"המשקם", שהם באמת מוסד במצוקה. למה לא לכתוב ישר רק ל"המשקם"?
היו"ר דוד אזולאי
תקרא לזה "חוק המשקם".
אביטל שטרנברג
חקיקה פרסונלית?
יהודית נאות
זה לא פרסונלי. "המשקם" זה גוף.
אביטל שטרנברג
נכון לכתוב "תאגיד שלא למטרת רווח", אבל לא נכון לכתוב "המשקם".
גדעון עזרא
מאה אחוז, אני מסכים איתך.
יהודית נאות
כמעט כל תאגיד הוא תאגיד שלא למטרת רווח.
אביטל שטרנברג
יצטרכו לנסח את זה בצורה יותר מדוייקת, אבל שיהיה ברור שהם לא מרוויחים כסף.
לאה ענטבי
יש לנו קריטריונים, התעמקנו בזה, קצת יותר מ"לא מרוויחים". למשל שמפעילי המוסד לא מפיקים הנאה כלכלית. אם פתאום רואים שהם מקבלים 50-60 אלף לחודש אז אנחנו אומרים: רק בגלל זה לא מגיע לכם. יש לנו פה קריטריונים, דבר דבור על אופניו, דברים מאוד ברורים. זה נוהל מנכ"ל שנכנס לפני שנתיים. אני לא יודעת אם "המשקם" ניסו ולא הצליחו לפי הוראות מנכ"ל.
היו"ר דוד אזולאי
זה לא מיושם. יושב פה מנכ"ל "המשקם" - - -
יהודית נאות
יש לי רעיון בעניין הזה. מוסד שכבר עבר את דרך החתחתים קיבל פעם אחת ל-3 שנים. האם אנחנו יכולים להכניס בחוק שהסירוב לתת אוטומטית את ההמשך צריך להיות מנומק?
אביטל שטרנברג
זה תמיד.
יהודית נאות
לא. הם שוב צריכים להביא רואי חשבון וכן הלאה. פעם אחת כבר הוכח - - -
אביטל שטרנברג
אז איך נדע? המצב משתנה במשך השנים.
לאה ענטבי
יכול תאגיד לשנות את אופיו, לשנות את השירותים שהוא נותן, לשנות את המסלול.
יהודית נאות
לפעמים שיעור הארנונה הוא נגיד 5,000 שקל. רואה החשבון לוקח את זה. את מבינה את זה? אז מה הועלתם? תתנו להם הנחה של 6,000 שקל כשרואה החשבון עולה 5,000 שקל?
לאה ענטבי
אבל אין מה לעשות, אי אפשר בלי ספרים ובלי דוחות כספיים. יש כללים.
אביטל שטרנברג
איך את תרגישי כלפי הנחות שייתן משרד הפנים או שתיתן רשות מקומית בלי שום בדיקה? את תרגישי עם זה מאוד לא נוח. זאת בעצם ההצעה.
יהודית נאות
אז אולי נרחיב את זה ל-5 שנים. כל תחילת קדנציה אפשר לבחון את זה.
לאה ענטבי
אנחנו עשינו ל-3 שנים כי זה פרק זמן שאפשר לחשוב שבאופן מהותי הגוף לא משתנה.

הניסוח הוא לא אופטימלי. מדובר פה על "קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי". זאת אומרת, יכול להיות גם אנשים שהם מעל לגיל 60. אפשר לעשות בזה שימוש לרעה. תאגיד יעסיק אנשים מעל גיל 60 ויעשה הרבה מאוד רווחים, בכלל לא יהיה לתועלת הציבור ולפי זה הוא יצטרך לקבל פטור מארנונה. הנוסח פה בהחלט לא מספק.
היו"ר דוד אזולאי
נוסח אפשר לתקן.
לאה ענטבי
וההיבט התקציבי, שלא הראו לנו את המקורות.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא נכנס כרגע להיבט התקציבי.
לאה ענטבי
אנחנו מתנגדים להצעת החוק. אנחנו חושבים שצריך ללכת במסלול של 5 שנים. באמת הקדשנו הרבה מחשבה לקריטריונים. לא להתחיל לתפור לכל מוסד משהו פרטני ולהכניס את זה בחקיקה ראשית. הדרך הזאת לא נראית לנו.
יואב בן-צור
רבותי, אין לי הרבה להוסיף על מה שאמר חבר הכנסת גדעון עזרא. חברת "המשקם" מעסיקה בכל עיר את תושבי אותה העיר. במידה וחברת "המשקם" תיקלע למצוקות כספיות נוספות, שיבואו כתוצאה מתשלומי ארנונה שעכשיו מבקשות להחיל עלינו רשויות מקומיות שונות, אנחנו ניאלץ לפטר עובדים, שבסופו של תהליך ייפלו כנטל על מחלקת הרווחה של העיריה. כך ששכרו ייצא בהפסדו, בהפסד גדול יותר מהתשלומים המזעריים, שתיכף יפרט מר אריה סער, של תשלומי הארנונה שכביכול אנחנו מתבקשים לשלם.

הראיה היא שישנן רשויות, אני לא רוצה הרגע אפילו לנקוב בשמן, שהבינו את העניין ובעצמן פוטרות את חברת "המשקם" מתשלומי ארנונה, מתוך מחשבה מעמיקה ונכונה שבכך אנחנו מסייעים לעיריה להתגבר על קבוצות גדולות של אנשים שמועסקים, משתכרים ולא נופלים כנטל, לא על העיריה, לא על מחלקת הרווחה ולא על המשפחות שלהם. בסופו של דבר, כשאדם מהסוג הזה נמצא בבית ולא יוצא לעבודה, משפחתו סובלת ואז ממעגל העבודה יוצאים אנשים נוספים שצריכים לשמור על האדם הזה בבית.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה היום ללא החוק הזה?
יואב בן-צור
ללא החוק אנחנו נדרשים לשלם בסך הכל כמיליון שקלים בשנה ארנונה, שזה רק השליש.
לאה ענטבי
כלומר זה אחרי הנחה? עם השליש יש עכשיו בכלל חקיקה נפרדת.
אלי דוקורסקי
בעקבות חוזר המנכ"ל החדש של משרד הפנים באו רשויות מקומיות והודיעו לנו שמה שהיה בעבר מת, שעכשיו עלינו להתחיל בפרוצדורה. כל רשות מקומית בוחנת את הדברים בצורה שונה.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לשמוע ממר יואב בן-צור את הדברים בצורה ברורה. תסביר לנו מה קורה היום, ללא הצעת החוק הזאת.
יואב בן-צור
ללא הצעת החוק הזאת אנחנו נדרשים היום לשלם תשלומי ארנונה בחלק מהרשויות. אנחנו משלמים על מבנים ועל מפעלים.
היו"ר דוד אזולאי
דיברו פה רק על שליש מהסך הכל. אתם מקבלים הנחה של 2/3?
יואב בן-צור
אנחנו עד היום משלמים שליש מהסך הכל. בתרגום זה מיליון שקל.
היו"ר דוד אזולאי
למעשה בהצעת החוק הזאת באים לפטור אתכם לגמרי.
יואב בן-צור
לחזור למצב הקודם שהיה בימי מנכ"ל משרד הפנים מר חיים קוברסקי, שפטר את "המשקם" לגמרי מארנונה. חוק ההסדרים הכניס את העניין הזה של תשלום השליש.
לאה ענטבי
גם מי שפטור לפי חוק-עזר היה צריך לשלם שליש. גם אם פטור לפי חוזר מנכ"ל.
יואב בן-צור
יש רשויות שהיה להן חוק-עזר ויש רשויות שלא היה להן חוק-עזר.
לאה ענטבי
זה לא קשור לפטור. אין לכם בעיה עם הפטור. יש לכם בעיה עם השליש.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר יש היום הנחה של 2/3 וכרגע רוצים לפטור אותם לגמרי.
גדעון עזרא
חלק מהרשויות המקומיות כבר היום פוטרות אותם לגמרי.
היו"ר דוד אזולאי
הבעיה שלנו היא האחידות. מר יואב בן-צור, אם נניח היום משרד הפנים היה מוציא הנחיה להמשיך במתכונת שהיתה עד היום.
לאה ענטבי
את זה יש לנו.
היו"ר דוד אזולאי
עובדה שזה לא קיים. זה לא מבוצע בפועל.
לאה ענטבי
יש לנו כללים ועכשיו אנחנו קובעים לשנת 2001 שכל מי שהיה פטור ישלם אחוז וכל זה. אבל מי ששילם, ימשיך לשלם כמה שהוא שילם בפועל. עומדים לצאת כללים כאלה, שהיו בשנת 2000 ועכשיו יוצאים לשנת 2001. זה לפי חוק ההסדרים.
יהודית נאות
אבל חוק ההסדרים בכלל לא יגיע לידי אישור.
לאה ענטבי
זה היה בשנה שעברה בחוק ההסדרים והשנה, בגלל שאין חוק הסדרים, אנחנו עושים חוק מיוחד. רק אתמול זה אושר בממשלה. אמרנו: כללים שייקבעו לפי סעיף (ג)(1), שמדבר על שמירת המצב הקיים, יהיו לשנת 2001.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה אומר לגבי "המשקם"?
לאה ענטבי
אם הם אומרים שהם שילמו, הם ימשיכו לשלם אותו דבר.
יואב בן-צור
זה אומר לגבי "המשקם" שהם יצטרכו להפריש מיליון שקל לטובת הדברים האלה. בשבילנו זה סכום עצום, שבגינו, לצערנו, ניאלץ - במצב של התעסוקות הקיימות היום במשק והקשיים שיש לנו למצוא תעסוקות לסוג כזה של אנשים, ואנחנו מחוייבים לשמור על איזון תקציבי, לא יכולים להיכנס לגרעונות - להפחית את מספר המועסקים. אני אומר שוב, אנחנו לא נוציא אנשים ולא נפטר אותם מרשויות שפוטרות אותנו מתשלום ארנונה, כי הם מבינים את העניין הזה. ברשויות אחרות, לא תהיה לנו ברירה ואנשים ייזרקו שוב למעגל האבטלה, אנשים נכים, וחבל.
עמית לנג
עם כל אי-הנוחות שבדבר, אני באמת מרגיש פה קצת לא נוח, אבל יש בעיה ואני לא חושב שהדרך לפתור אותה היא באמצעות הרחבת הפטור הקיים בחוק. יש לנו מספיק בעיות עם הפטור הזה גם כך, מכל מיני גופים שכל אחד מבין את זה אחרת. ההרחבות האלה של הפטור מעוותות את הקצאת המקורות ופוגעות קשה ברשויות המקומיות.

אני חושב שיש מקום לבחון, אם יש ל"המשקם" בעיה, דרך אחרת ממשלתית להטבה ישירה.
היו"ר דוד אזולאי
איך למשל?
עמית לנג
אני לא יודע. אני לא מכיר את "המשקם" ולא בחנתי את האפשרויות.
היו"ר דוד אזולאי
יש בעיה אמיתית היום ב"המשקם".
עמית לנג
אני חושש מהשלכות רוחב של הרחבת הפטור הקיים. אין לי ספק שצריך לפתור את הבעיה של "המשקם". אני סמוך ובטוח שאפשר למצוא דרכים אחרות בלי להרחיב את החוק הקיים, שיגרום לנו להשלכות רוחב שאני כרגע לא יכול לצפות אותן.
יואב בן-צור
במה שונה מצבו של "המשקם" ממוסדות ספורט, שהם פטורים לגמרי? האם מוסדות ספורט חשובים יותר?
לאה ענטבי
בהמשך יבואו כולם. 60 שנים כמעט לא נגעו בפקודה הזאת.
יואב בן-צור
רבותי, אנחנו נמצאים במלחמה יומיומית, שנה-שנה, עם משרד האוצר על כמות האנשים המועסקים. יש לנו מלחמה על גודל ההשתתפות של משרד האוצר בהעסקתם של אותם עובדים. אנחנו מסובסדים ב-50% על-ידי משרד האוצר ו-50% אנחנו נדרשים להכניס בהכנסות עצמיות. במידה וההכנסות העצמיות שלנו יירדו, זה אומר שאנחנו ניאלץ להפסיק את עבודתם של אנשים. משרד האוצר לא מעלה את רף המועסקים. אנחנו נשארים עם הבעיה, שהיא בעיה לאומית, בעיה ציונית. היא לא בעיה פרטית שלנו.
עמי בן-דרור
אני מבקש להבהיר. ההחלטה על השליש קיימת כבר שנים רבות, זה כמו אגרת אשפה. במקום לשלם ארנונה כללית הם היו מחוייבים באגרת אשפה. המוסדות האלה נהנים מהשירות: מוציאים להם את האשפה, הביוב פועל, המערכות פועלות. הרשות מוציאה את ההוצאה. לכן הוצאו בזמנו תקנות, בתקופתו של מר קוברסקי, שמשלמים לפי שליש מערך הארנונה.
יואב בן-צור
במקומות שאנחנו לא משלמים ארנונה אנחנו משלמים עבור האשפה לפי מספר פינויים. זה לא שאנחנו נהנים בחינם. את זה אנחנו מוכנים לשלם.
עמי בן-דרור
אני מסכים איתם. צריך למצוא פתרון אינדיבידואלי, זה הכל.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני אומר לכם, כמי שמכיר את הנושא הזה של "המשקם". כולנו יודעים את מי הם מעסיקים ואנחנו יודעים את המצוקות האמיתיות שבכל ישוב וישוב. מאחר שחרב הקיצוצים מונחת על הצוואר, אנחנו מדברים פה על מיליון שקל. זה נשמע מעט אבל בשביל "המשקם" זה סכום לא קטן. יחד עם זה, אני אומר לך מר יואב בן-צור, יש בעיה אמיתית לשלטון המקומי. אנחנו באים היום ומטילים עליהם כל מיני חוקים, מצד אחד, אך מצד שני - מי יממן אותם?

אני רוצה להגיד לך, אני מגלה פה נכונות ורצון טוב מצד כל הגורמים לפתור את הבעיה של "המשקם", רק של "המשקם". איך? אני עוד לא יודע. צריך לפתור את הבעיה הזאת בגלל שאי אפשר היום להטיל את הנטל על הרשות המקומית. אני במקרה הייתי מעורב במקרה של אחת הרשויות המקומיות שבה ניסו לפטר 25 עובדים. האמינו לי, רבותי, 25 עובדים שנקלטים במחלקת הרווחה - זה מיליון שקל, ברשות מקומית אחת. עכשיו צא וחשב כמה זה במקומות אחרים. אז מה הועילו חכמים בתקנתם?
גדעון עזרא
קודם כל, אני בהחלט ער לעובדה שהכנסת מטילה על הרשויות המקומיות כל מיני תשלומים בצורה שפוגעת בתפקוד שלהן. אבל אני חושב שצריך להבדיל. אנחנו העברנו בכנסת שורה של חוקים, למשל על היכולת של נכים להגיע לכל מקום. אין לי כל ספק שזה דורש השקעות אדירות, כולל מהרשויות המקומיות.
עמי בן-דרור
זה נעשה בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי.
גדעון עזרא
וזה עבר. אנחנו מדברים פה על מוסד, ואת זה אני אומר למשרד האוצר, שהלוואי וירבו כמוהו.
עמית לנג
אין ויכוח על זה.
גדעון עזרא
הלוואי וירבו כמוהו. אם אתה מעמיד בסכנה מוסד מהסוג הזה בגלל דבר כזה, במקום לעודד מפעלים כאלה, במקום לעודד שיהיו 20 "המשקם" - אז נרחיב את זה לעוד 20. אולי הממשלה, או המוסד לביטוח לאומי, יצטרכו לתת תמיכה לעיר שנותנת מקום למוסד כזה.
עמית לנג
אני לא אומר שלא.
גדעון עזרא
אבל אנחנו צריכים לעודד את זה. על-ידי כך שאנחנו לא מאשרים את זה, אנחנו לא מעודדים הקמתם של מפעלים כאלה.
עמית לנג
אני לא מדבר ספציפית על הבעיה של "המשקם". צריך לפתור את זה. אבל למה ליצור השלכות רוחב? אתה מדבר נקודתית.
גדעון עזרא
אני חושב שכל אדם שנותן גמילות חסדים יחשוב מחר האם לפתוח מוסד כמו "המשקם".
עמית לנג
אז צריך להסדיר את זה באופן ישיר מול האוצר או מול המדינה כמממנת ישירה לפתרון הבעיות הספציפיות שיש להם. לא בעקיפין דרך הרשות המקומית.
גדעון עזרא
אני רוצה לעודד גם מפעלים נוספים שיקומו, לא רק "המשקם". אני רוצה שמחר יהיה "המשקם ב'", "המשקם ג'" ו"המשקם ד'". כאן אני פותח פתח לעודד אותם לעשות מפעלים כאלה.
עמית לנג
צריך בהוצאה ישירה לתת את הקצאת המקורות.
גדעון עזרא
אני רוצה להבדיל הבדלה גמורה בחוק הזה בין מוסד כמו "המשקם" לבין מוסד שמחזיק זקנים. אני מדבר על יצירה על-ידי מוגבלים, נכים וזקנים. אין מטרה יותר קדושה מהדבר הזה.
עמית לנג
אז למה שלא תציע הצעת חוק פרטית שתדבר על תמיכה ישירה להקמת מוסד כזה? כמו שהממשלה עוזרת בנושאים אחרים באמצעות תמיכות ישירות, בעידוד השקעות הון ובכל מיני דברים אחרים, שהיא נותנת חלק מההשקעה של הקמת המוסד. למה לעשות את זה בעקיפין דרך הרשויות המקומיות בצורה כזאת שיש לה משמעות שמעוותת את הקצאת המקורות? יבוא תאגיד שיהיה אחר-כך קשה לבדוק אותו.
גדעון עזרא
הוא אומר שהוא מחזיק את עצמו, רק שנשחרר אותו מהמיליון הזה.
עמית לנג
למה שהממשלה לא תשלם לו את המיליון הזה באופן ישיר, בהתאם לצורך שלו?
היו"ר דוד אזולאי
ומה יקרה אם נניח משרד הפנים ומשרד האוצר יבואו ויגידו: רק רגע, מה הבעיה? מיליון שקל? אנחנו ניתן את מיליון השקל ותרדו מהחקיקה הזאת?
גדעון עזרא
הוא יסכים אבל הוא גם יודע שהממשלה הזאת לא תקיים.
יואב בן-צור
ברגע שהממשלה תגיד לי שהיא תעביר לנו מיליון שקל, היא תדאג בדרך מסויימת, כזאת או אחרת, לקזז לי את המיליון שקל מהתקציב שלי. זה לא תקציב בעצם. זה קניית ימי עבודה למוגבלים - זה מה שאני מקבל ממדינת ישראל. אנחנו מדברים על כ-3,000 עובדים בכל רחבי הארץ. תחלקו את מיליון השקלים ל-3,000 עובדים ותיראו למה תגיעו. הנזק לרשויות המקומיות באופן מצטבר הוא מזערי.
היו"ר דוד אזולאי
לנו יש בעיה עם חוק כזה, כי אנחנו חייבים גם לעגן את זה תקציבית. השאלה כאן היא מאיפה ייקחו את המיליון שקל. זאת הבעיה שלנו. לא מדובר על סכום מי יודע מה, מיליון שקל זה באמת כסף קטן, לא בשמיים.
יהודית נאות
מצד שני, יש ראשי רשויות שרוצים לתת את הפטור והחוק מונע מהם. אנחנו צריכים כן לאפשר להם. היום העסק סגור.
אביטל שטרנברג
ההצעה היא לא סמכות רשות. זה חובה.
יהודית נאות
אני בעד זכות רשות.
היו"ר דוד אזולאי
הצעת החוק בנוסחה הנוכחי היא הצעת חוק גורפת מדי. יבואו כל מיני גורמים אחרים ויעלו על זה טרמפ.
יואב בן-צור
כמה תאגידים יש שמעסיקים נכים ומוגבלים?
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע, אין לי מושג.
אביטל שטרנברג
אנחנו כבר רואים את סדרת ההצעות הבאות.
יואב בן-צור
אנחנו קיבלנו משר הפנים פטור בהתקשרויות עם רשויות בגלל האופי המיוחד של החברה. האם גופים אחרים מקבלים דברים כאלה? זה לא תקדים.
עמי בן-דרור
ישנם שני מוסדות שהשלטון המקומי מכבד ומעריך: "המשקם" ו"יד שרה" ועושים כל מה שניתן לעשות כדי לחזק אותם ולעזור להם. עובדה שיש שיתוף פעולה יוצא מן הכלל בין הרשויות המקומיות לבין "המשקם". הבעיה בהצעת החוק היא שפותחים כאן פרצה לגופים אחרים. למוסד רמת הדסה למשל יש 3 בתי מלאכה ועובדים בהם ילדים מוגבלים. הם רוצים שייפטרו אותם מארנונה. לכן ההערות שלנו מתייחסות לעניין החקיקה ובוודאי לא נגדכם. אנחנו רוצים למצוא בעדכם את החקיקה המתאימה.
גדעון עזרא
למה שרמת הדסה לא תהיה כמו "המשקם"?
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שהמחלקה המשפטית של הוועדה תשב יחד עם נציגי משרד הפנים, יחד עם "המשקם", יחד עם המציע חבר הכנסת גדעון עזרא. תלמדו את הנושא. גם היועצת המשפטית אומרת שיכול להיות שחסרים לנו בדיון הזה כמה נתונים. הצעת החוק בנוסחה הנוכחי היא מאוד גורפת. אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בעניין הזה. גם בעיית המימון היא בעיה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה. אני מציע שילמדו את הנושא הזה, ביחד עם משרד האוצר, משרד הפנים, "המשקם" והמציע.
יהודית נאות
הייתי מציע שתשקלו שתי חלופות. אחת, כמו שדיברנו, להאריך את תוקף ההיתר ל-5 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
הבעיה היא שישנן רשויות שלא מוכנות לקבל את זה.
יהודית נאות
והשניה, במקום לכתוב "חייבת" לכתוב "רשאית", כדי לפחות למנוע את האפשרות שראש עיריה יאמר שהוא לא יכול לתת.
היו"ר דוד אזולאי
את כבר נכנסת כרגע לתיקוני הצעת החוק.
גדעון עזרא
אני חושב שכל רשות מקומית שמחזיקה מפעל של "המשקם" צריכה לקבל תמיכה.
היו"ר דוד אזולאי
ניתן שבועיים לבדיקה של כל ההיבטים. אנשי "המשקם" יוזמנו על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה. הצעת החוק קיימת ותמיד אפשר לדון בה. יכול להיות שיימצא על-ידי משרד הפנים הסדר נוח לגביכם. אנחנו מכירים את משרד האוצר, כשהוא רוצה להתנגד הוא עומד על שתי הרגליים האחוריות. ואילו פה דווקא לא גיליתי התנגדות גדולה של משרד האוצר. יש נכונות ויש רצון. נכון?
עמית לנג
צריך לבדוק עוד פעם. עכשיו הובהר לי שמדובר בעצם בחברה אחת. אני אגש לצוות הרווחה אצלנו ואברר מה קורה עם "המשקם", איך מתקצבים אותם.
היו"ר דוד אזולאי
צריך למצוא את הפתרון. מר עמית לנג, תעשו את החשבון. לפטר היום ברשות מקומית אחת 25-50 עובדים כאלה, זה נטל שנופל על הרשויות. גם תשלם להם, גם תעסיק אותם וגם זה ייפול על מחלקת הרווחה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:10

קוד המקור של הנתונים