ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/12/2000

חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25562
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
18.12.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2556
ירושלים, י"ד בטבת, תשס"א
9 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 188
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"א בכסלו התשס"א (18 בדצמבר 2000), שעה 11:45
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר
יגאל ביבי
תאופיק חטיב
מוחמד כנעאן
עיסאם מחו'ל
מוזמנים
סימה סלע, עו"ד משרד התשתיות הלאומיות
יורם רונדשטיין מינהל החשמל, משרד התשתיות הלאומיות
יהודה זימרת, עו"ד משרד הפנים
יחזקאל לביא משרד הפנים
גלית תורג'מן משרד האוצר
סנאא חמוד רכזת קידום מדיניות, מרכז מוסאוא
יועצת משפטית
הלית ברק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר

נושא: הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התש"ס-2000.

הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2)
(הארכת תוקף), התש"ס-2000.
היו"ר דוד אזולאי
על סדר היום: הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התש"ס-2000. אנחנו מתבקשים לאשר את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.
סימה סלע
אנחנו רוצים להאריך את החוק שנחקק כהוראת שעה לשנתיים נוספות. החוק הזה נחקק בעקבות דוח ועדת מרקוביץ, שקבע שיש בתים שנבנו ומיועדים למגורים..
היו"ר דוד אזולאי
הם נכללים בתוך תוכנית המתאר?
סימה סלע
לא. הם אמנם נבנו בניגוד לחוקי התכנון והבנייה, אבל הם לא מיועדים להריסה והם משמשים למגורים.
היו"ר דוד אזולאי
למה הם לא מיועדים להריסה?
מוחמד כנעאן
הם נמצאים בתוך תוכנית המתאר, רק הם נבנו בניגוד..
היו"ר דוד אזולאי
למה הם לא מיועדים להריסה?
יורם רונדשטיין
כי הרשויות לא ביקשו להרוס.
היו"ר דוד אזולאי
למה?
יורם רונדשטיין
מסיבות שונות.
היו"ר דוד אזולאי
תן לי סיבה אחת.
יורם רונדשטיין
את השיקולים של הוועדות המקומיות של תכנון ובנייה, שהן אלו שאמורות להגיש צווי הריסה, אני לא יודע. נוצר מצב שיש בתים לא חוקיים שלא ביקשו להרוס אותם. על הבתים האלה חל חוק התכנון והבנייה.
היו"ר דוד אזולאי
הבתים האלה נמצאים בתוך תוכנית המתאר?
יורם רונדשטיין
יש חלק שהם בתוך תוכנית וחלק מחוץ.
היו"ר דוד אזולאי
על בתים שנמצאים מחוץ לתוכנית המתאר ונבנו ללא היתר יחול החוק הזה?
יורם רונדשטיין
הוא חל גם עליהם.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה היא למה.
יהודה זימרת
הוועדה הקודמת לבדיקת הבנייה הבלתי חוקית אמרה שיש מספר בתים שלעולם לא יוכשרו, ויש בתים שנבנו עד 1987 בניגוד לחוק שניתן יהיה בעתיד להכשיר אותם. הם נקראו הבתים האפורים. עכב מכלול בעיות בקידום התכנון, חלק מהבתים האלה לא הוכשרו. אנחנו מבחינה הומניטרית לא יכולנו למנוע את הסיפור של אותם בתים, ולכן באה אותה הצעת חוק שאמרה שאת אותם בתים שהיו עד שנת 1987 ניתן יהיה לחבר.
יורם רונדשטיין
ועדת מרקוביץ לא השאירה רשימות מסודרות.
יגאל ביבי
אז עכשיו אני יכול להגיד על מבנה שבניתי לפני שבוע..
יורם רונדשטיין
אני עובד עם תצלומי אוויר ומזהה בתים שהיו קיימים עד 1987. את הבתים האלה אנחנו מכשירים.
היו"ר דוד אזולאי
הוראת שעה הזו לא תחול על בתים שנבנו לאחר שנת 1987?
יורם רונדשטיין
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
איזו בקרה יש לכם בעניין הזה?
יורם רונדשטיין
יש לנו תצלומי אוויר.
יהודה זימרת
תצלומי האוויר משנת 1987 מראים אם הבית היה קיים. אם רואים שבשטח לא היה בית, או שהבית הזה גדל, הוא לא יכול לחבר אותו.
יורם רונדשטיין
אני עובד עם היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים. כל רשימה שאנחנו רוצים לאשר אני מעביר לוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ובנייה. אם הוא בנה לפני 1987 אבל הוסיף תוספת בנייה אחרי 1987, הוא פסול.
יגאל ביבי
אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר של הישובים הערביים היא שאין להם תוכנית מתאר. לצערי, גם בהרבה ישובים יהודיים אין תוכנית מתאר. זה מחדל גדול מאוד. כל בנייה לא חוקית הורסת אופציות של תכנון. יכול להיות שמשפחה כזאת או אחרת נהנית, אבל הנזק לציבור הוא רב. למה הכפרים הערביים נראים כך? למה כשאתה הולך לבית ג'אן אתה לא יכול ליסוע בביטחון? כי עשו טובה לאנשים.
מוחמד כנעאן
הבתים היו לפני הכביש.
יגאל ביבי
לא. זה אסון לכפרים. כואב לי שהם לא יכולים לבנות נורמאלי, שאי אפשר להעביר קו ביוב, שאין ניקוז. למה הוצפה פרדיס? בגלל הבנייה הבלתי חוקית. למה נהרסו הבתים? בגלל הבנייה הבלתי חוקית. הנזק הראשון הוא לאנשים, לאיכות החיים שלהם. איך זה שעברו 3 שנים ואין רשימה? אנחנו לא רוצים להזיק לאנשים, אבל אם אתה מאריך בשנתיים, גם עוד שנתיים לא תהיה רשימה. בואו נאשר הארכה של חצי שנה.
היו"ר דוד אזולאי
יש בעייתיות מסויימת, כי החוק הסתיים ב-1.3.1999. אתה כרגע מאשר שנתיים, כאשר אתה בפועל מאשר רק שנה וחודשיים.
סימה סלע
בנאום בכנסת הבהרנו שהמטרה היתה להאריך בשנתיים נוספות. הכוונה היתה שהשנתיים יהיו ברצף, כלומר מ1.3.1999 עד ל-1.3.2001. כיוון שהליכי החקיקה התעכבו כל כך..
היו"ר דוד אזולאי
אבל למה זה התעכב?
סימה סלע
זה התעכב מסיבות שונות במשרד התשתיות.
היו"ר דוד אזולאי
ומה קרה בתקופה הזאת? האם חיברו או לא חיברו?
סימה סלע
לא, כי החוק לא היה בתוקף.
יגאל ביבי
אז למה לא עושים בינתיים רשימה?
יורם רונדשטיין
היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים לא רצתה לפעול בלי חוק.
יגאל ביבי
מה זאת אומרת לא יכולה? אחרי שהערת את תשומת ליבי לעניין הזה, אני מבקש שזה יהיה שנה וחצי. בואו נלחץ קצת את המערכת.
מוחמד כנעאן
אני מתנגד לדברים של חבר הכנסת יגאל ביבי, כי הוא לא מבין מה מתרחש. אני חושב שצריך לתת שנתיים. כשהשר סוויסה היה כאן לפני בערך כשנה, ועדת הפנים אישרה את הצעת הממשלה בנושא הזה. מי שאשם שהחוק לא הגיע לכאן עד עכשיו, זה משרד התשתיות הלאומיות שלא הכין את החוק כמו שצריך. בזמנו אמר השר שתוך שבועיים, שלושה הוא יכין את הצעת החוק.
יגאל ביבי
אני רוצה לרשום הסתייגות שזה יהיה שנה וחצי במקום שנתיים.
סימה סלע
אנחנו מבקשים שבמקום 5 שנים יהיה 7 שנים, כדי שיהיו לנו שנתיים מלאות לעבודה. זה
יסתיים ב1.3.2003.
הלית ברק
חבר הכנסת ביבי, חצי שנה מהיום?
יגאל ביבי
השנה שהיתה ועוד חצי שנה מהיום.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש ממך, חבר הכנסת ביבי, להגיש את ההסתייגות שלך בכתב.
מוחמד כנעאן
יש פה מחדל של המשרד לתשתיות לאומיות שהחוק לא הגיע בזמן. במה אשמים התושבים שלא קיבלו תוכנית מתאר? ועדת מרקוביץ קבעה שיש 22 אלף בתים שנבנו ללא רשיון, כאשר 50% במגזר היהודי ו-50% במגזר הערבי. זה לא רק במגזר הערבי. אני רוצה לשמוע פעם אחת שיגאל ביבי או כל אחד אחר יגיד שישנם בתים שנבנו באופן לא חוקי במגזר היהודי. ההתנפלות היא רק על המגזר הערבי. מדינת ישראל אחראית על כל המחדל במגזר הערבי. מי אשם? מי אשם שאנשים בונים בלי רשיון? מי אשם שאנשים בונים מחוץ לתוכנית מתאר? אין תוכנית מתאר. על מה הערבים מחו? על התסכול שלהם מהתנהגות הממשלה והמדינה כלפיהם. אי אפשר לשחק משחקי יגאל ביבי. הוא היה בכל ממשלות ישראל, שהן אלה שאשמות במה שקרה במגזר הערבי. לקבוע 5 שנים זה לא ראלי, כי שנה כבר עברה.
יהודה זימרת
את השנה שהפסידו צריך לתת עכשיו, כלומר במקום 5 שיהיה 6.
סימה סלע
הפסדנו שנה ו-9 חודשים.
מוחמד כנעאן
צריך לקבוע 7 שנים במקום 5 שנים. אני הצעתי הצעת חוק שמבקשת עוד 5 שנים, כי לצערי הרב בגלל כל מיני עיכובים אדם שרוצה אישור לחיבור לחשמל לוקח לו שנתיים.
הלית ברק
כרגע, בנוסח הכחול כפי שהוא היום, הכוונה היא שתוקפה של הוראת השעה יפוג במרץ 2001, דהיינו בעוד כ-4 חודשים. מה שחבר הכנסת ביבי מבקש, שזה חצי שנה מהיום, לא ראלי כדי לאפשר לאנשים לעשות את עבודתם. הממשלה מציעה 7 שנים, כלומר שהחוק יחול עד מרץ 2003. הוועדה צריכה להחליט אם היא מקבלת את הצעת הממשלה, או תאריכים נוספים שמוצעים על ידי חברי הכנסת.
עיסאם מחו'ל
אני חושב שהתמונה מאוד ברורה. השאלה היא אם להמשיך ולתת למעגל הקסמים להכות באזרחי המדינה – ערבים במקרה הזה. השאלה שעומדת על הפרק היא אם להיות מחוברים או לא מחוברים לחשמל. המציאות היא שאין תוכניות לבנייה ציבורית ואין תוכניות מתאר. המציאות יותר חזקה מהחוקים. החוק צריך לתת מענה לצרכים של הציבור, לא הצרכים של הציבור יתנו מענה לחוק. אם החוק מתנגש עם הצרכים של הציבור, אז משנים את החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אין לי בעיה עם החוק. אין שום סיבה בעולם לתת לבית שנבנה בצורה בלתי חוקית פרס. האם בית שנבנה לפני חצי שנה יחובר לחשמל? את זה אני מבקש לדעת. אף אחד לא יתן את ידו לכך, כי כולנו רוצים שתוכניות המתאר יאושרו ושיהיה סדר במגזר הערבי.
מוחמד כנעאן
כל בית צריך להיות מחובר לרשת החשמל והמים.
היו"ר דוד אזולאי
חוקי או לא חוקי?
מוחמד כנעאן
לא משנה. מי שקובע אם זה חוקי או לא חוקי זאת ועדת התכנון והבנייה המקומית. אם אדם בנה בית באופן לא חוקי הוא צריך להענש, אבל לא על ידי כך שלא יחברו אותו לחשמל ולמים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מסכים איתך. מה שאתה אומר הוא שכל בן אדם שבונה בית באופן לא חוקי יוכל לקבל חשמל ומים, כאשר רק אחר כך יתחשבנו איתו.
מוחמד כנעאן
אם אתה צריך לעצור אותו בגלל שהוא בונה בלי רשיון, תעצור אותו, אבל אל תתן לו לבנות ואחר כך תמנע ממנו חשמל ומים.
עיסאם מחו'ל
אזרח במדינת ישראל לא יחיה בבית ללא חשמל. אם הוא כבר חי בבית הזה, אתה צריך לתת לו חשמל. זה לא מסוג הנשקים שאתה צריך להשתמש בהם כדי להעניש מישהו שבנה באופן לא חוקי. הרוח של הדברים היא כן לאפשר לחבר את הבתים האלה לחשמל. ההצעה שמוצעת כאן היא הצעה מאוד עניינית. צריכה להיות אופציה נוספת אם לא מספיקים לחבר. בשאר הבעיות של בנייה בלתי חוקית נטפל בדיונים אחרים, במסגרות אחרות ועל פי חוקים אחרים.
מוחמד כנעאן
למה חוקקו את החוק הזה? כי לפי הדוח האחרון של גזית אמרו שיש 22 אלף בתים – 11 אלף במגזר היהודי ו-11 אלף במגזר הערבי. אני טוען, בניגוד לעמדת המשרד לתשתיות לאומיות, שהבתים שקיימים נמצאים בתוך תוכניות המתאר שיאושרו. מדובר על בתים שנבנו בזמנו כי לא היתה תוכנית מתאר. ה-5000 בתים שמדברים עליהם יהיו בתוך תוכניות המתאר שיאושרו. אני טוען שצריך להוסיף עוד 3 שנים כדי להספיק את הכמות שנותרה. הממשלה מציעה 7. אני כהסתייגות מציע במקום 7 לעשות 8 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר עד 2004. מ1.3.1999 עד היום החוק לא היה. למעשה זה יוצא יותר משנתיים.
סימה סלע
יש עוד חודשיים וחצי עד ל- 1.3.2001. בקשת השר היתה להאריך בשנתיים. מה שאנחנו הצענו הוא שבמקום 5 שנים יהיה 7 שנים, כאשר תחילת החוק תהיה ב-1.3.2001. מ1.3.2001 עד 1.3.2003 יהיה בדיוק שנתיים.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה מ1.3.1999 עד 1.3.2001?
סימה סלע
השנתיים האלה כבר עברו.
היו"ר דוד אזולאי
האם אנחנו יכולים לאשר את החוק הזה כאשר יש פסק זמן של שנה?
סימה סלע
יש פסק זמן של כמעט שנתיים.
יהודה זימרת
הוראת התחילה מאפשרת את זה, כי אנחנו לוקחים את החוק מהיום שהוא נגמר וממשיכים אותו עד היום. אנחנו לא יכולים לעשות דילוגים ולהשאיר תקופה מתה באמצע.
היו"ר דוד אזולאי
אז אתה מסכים איתי שאי אפשר להשאיר חלל ריק של שנתיים.
יורם רונדשטיין
אנחנו אומרים 7 שנים מיום היכנסו לתוקף.
יהודה זימרת
זאת בעיה משפטית.
היו"ר דוד אזולאי
מה קרה באותה תקופה שהחוק לא חל? איך אתה יודע אם חיברו בתים או לא חיברו בתים?
תאופיק חטיב
לא חיברו. השר לא הסכים.
סימה סלע
כדי שהחוק לא יפקע ונחייה אותו, נעשה את התחילה מ-1.3.1999 ל-7 שנים. זאת היתה הבקשה המקורית.
היו"ר דוד אזולאי
אין לי בעיה עם התאריכים. אתה אמרת לי שאתם קובעים את חיבורי החשמל לפי תצ"א. אתה לוקח את התצ"א משנת 1987 ולפי זה אתה קובע.
יורם רונדשטיין
אם אני רואה אותו בתצ"א, סימן שהוא היה קיים לפני.
היו"ר דוד אזולאי
אם הוא לא מופיע, הוא לא יקבל. איזה בקרה יש לך על כך?
יורם רונדשטיין
החוק חל על בתים שנבנו לפני 1987 שאין להם צו הריסה ואין להם תוספת בנייה בלתי חוקית שנבנתה אחרי 1.1.1987. השאלה היא איך אני אזהה אם הבית היה קיים. בשביל זה אני משתמש בתצלום אוויר. למזלנו, יש תצלומי אוויר משנת 1986 על כל שטחי מדינת ישראל.
היו"ר דוד אזולאי
ואם אין לך תצלום אוויר, מה הקובע אצלך? נניח שביישוב פלוני תצלום האוויר היחידי שיש הוא משנת 1990. האם הוא קובע?
יורם רונדשטיין
יש לי בעיה. אני יכול לנסות, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לראות אם יש איזה שהם רישומים. יחד עם היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים אנחנו הולכים ועושים חקירה לגבי כל בית. אם אנחנו רואים שהוא עומד בקריטריונים אז הוא מחובר, ואם לא, אז לא. במקרים בודדים אנחנו נדרשים לחקירה פרטנית. יש בקרה משולשת – תצלום אוויר, היחידה לפיקוח על הבנייה והוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ובנייה.
יהודה זימרת
כל בקשה עוברת גם לוועדה המקומית לתגובה וגם לוועדה המחוזית לתגובה.
היו"ר דוד אזולאי
מה שאתם אומרים הוא: "בחוק הספקת חשמל (הוראת שעה), התשנ"ו-1996, בסעיף 10, במקום "שלוש שנים יבואו "חמש שנים".
סימה סלע
7 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יכול. עם כל הכבוד, אני לא יודע אם אתם יכולים לבוא ולשנות.
סימה סלע
בסמכות הוועדה לעשות שינויים לא מהותיים. להערכתנו, זה לא שינוי מהותי. השר בקריאה שלו בכנסת התייחס לנקודה הזאת.
תאופיק חטיב
דוד, אני יכול להגיש בשמם את ההסתייגות?
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת כנעאן הגיש הסתייגות על 8 שנים. אם אתה רוצה להגיש הסתייגות על 7 שנים, אתה יכול להגיש.
תאופיק חטיב
אני רוצה לפתור את הבעיה הפרוצדורלית.
היו"ר דוד אזולאי
למה לא הגישו לוועדה נוסח מתוקן?
סימה סלע
השר בנאום שלו במליאה ציין שהוא מבקש מהוועדה. זה לא בסמכות המליאה, זה בסמכות הוועדה הזאת. כל עוד זה לא שינוי מהותי, בסמכות הוועדה להורות על תיקון. מכיוון שלא רצינו לחזור לוועדת שרים לחקיקה ולהתחיל את תהליך החקיקה מחדש, הבאנו את זה ישירות לוועדה.
הלית ברק
הם רשאים להציע לוועדה את השינוי. הוועדה רשאית להחליט לקבל או לא לקבל. כמו כן, אתם רשאים להגיש הסתייגויות והשר רשאי להגיש הסתייגויות.
תאופיק חטיב
בואו נקבל את מה שהם מציעים, ואז נגיש את ההסתייגויות שלנו.
סימה סלע
אדוני, בדברי ההסבר של הצעת החוק הממשלתית צויין במפורש שאנחנו מתכוונים להאריך את זה בשנתיים. מובן שאם אנחנו נרשום 5 שנים והוועדה לא תקבל את בקשתנו ל-7 שנים, כל ההליך החקיקתי הזה מיותר.
היו"ר דוד אזולאי
אם אנחנו משאירים את הסעיף ל-5 שנים, מה זה אומר?
סימה סלע
זה אומר שבעוד חודשיים וחצי החוק פג. בינתיים הוא צריך לעבור קריאות, הוא צריך להתפרסם ברשומות. ברור מדברי ההסבר שהכוונה היתה להאריך את זה בשנתיים.
תאופיק חטיב
אני מציע שנאשר את ההצעה שלהם ואז נלך על ההסתייגויות שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
אם אני מאשר את הבקשה שלכם, זה אומר שזה עד 2003.
סימה סלע
1.3.2003.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו נאשר את הצעת הממשלה כך שזה יהיה 7 שנים במקום 5. איך אתה הולך להתמודד עם בתים שנבנו אחרי 1987 שאין לך תצ"א?
יורם רונדשטיין
כל בית שלגביו אין תצ"א עובר בדיקה פרטנית בשיתוף היחידה לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים והוועדות לתכנון ובנייה. אם זה לא משביע את רצון כל הפורומים האלה, הבית לא מחובר.
הלית ברק
אני מקריאה את הצעת החוק כפי שנגיש אותה לקריאה שנייה ושלישית: הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשס"א-2000. "הארכת תוקף 1 בחוק הספקת חשמל (הוראת שעה), התשנ"ו-1996, בסעיף 10, במקום "שלוש שנים" יבוא "שבע שנים". תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום י"ג באדר התשנ"ט (1 במרס 1999)." בנוסף, יוגשו 2 הסתייגויות של חברי כנסת: האחת לגבי חצי שנה מהיום, והאחרת אומרת שבמקום 7 שנים יהיה 8 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התש"ס-2000, למשך 7 שנים?

ה צ ב ע ה
בעד – 3
נגד – 0

הצעת החוק עוברת למליאה לקריאה שנייה ושלישית בתוספת כל ההסתייגויות שהוגשו כאן.
סנאא חמוד
אנחנו הגשנו הצעת חוק פרטית בעניין הזה. אם אני לא טועה, אנחנו גם ביקשנו 7 שנים במקום 3 שנים. מבחינה פרוצדורלית אני רוצה לדעת אם יש איחוד של ההצעה פרטית והממשלתית, כי ההצעה הפרטית עברה קריאה טרומית.
היו"ר דוד אזולאי
מה אומרת הצעת החוק הפרטית?
סנאא חמוד
זאת אותה הצעה.
היו"ר דוד אזולאי
הוא יכול להריץ אותה, אבל זה לא יוסיף.
סנאא חמוד
אני אבקש לאחד את ההצעות.
הלית ברק
הצעת החוק שלכם עברה קריאה ראשונה?
סנאא חמוד
היא עברה קריאה טרומית ב-22.11.2000.
הלית ברק
בקיץ האחרון התקבל תיקון לתקנון הכנסת, שקובע שגם כאשר הצעות החוק אינן נמצאות בשלב זהה – אחת עברה טרומית והאחרת עברה קריאה ראשונה – ניתן לאחד אותן יחדיו לאותו שלב המתקדם מבין השניים ולהגיש את שתיהן לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אזולאי
זה כשמדובר בשתי הצעות חוק פרטיות.
הלית ברק
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
פה מדובר על הצעת חוק ממשלתית ועל הצעת חוק פרטית.
הלית ברק
נכון, ולכן אני עוד צריכה לבדוק את זה. זה שהמעמד לא שווה מבחינת ההתקדמות החקיקתית, זה לא רלוונטי. עד כמה שידוע לי, אפשר לאחד הצעת חוק פרטית עם ממשלתית, אבל אני אחזור ואבדוק. אם לוועדה אין התנגדות לאחד את שתי ההצעות..
היו"ר דוד אזולאי
הצעת חוק פרטית באה כדי לענות על בעיה קיימת. הצעת החוק הממשלתית באה לפתור את הבעיה. מה יש באותה הצעת חוק של חוסנייה ג'אברה..
סנאא חמוד
אם יש בזה כדי לעכב, אנחנו מייתרים את זה ומושכים את זה. אם זה לא מעכב, אני לא רואה בזה שום פסול.
הלית ברק
אנחנו לא ראינו את ההצעה.
היו"ר דוד אזולאי
להערכתי, זה מיותר. השאלה מה המטרה. אני מציע להסתפק בהצעת החוק הממשלתית, היא עונה על הבעיה. אם בכל זאת חוסנייה ג'אברה או כל חבר כנסת אחר יש לו הצעות חוק כאלה שעברו קריאה טרומית, אני לא אוותר על קריאה ראשונה.
סנאא חמוד
צריך לבחון את הסוגייה העקרונית שעלתה בדיון היום בעניין חיבור בתים. לא צריך לבוא ולהעניש בתים שנבנו ללא היתרים על ידי כך שלא מחברים אותם לחשמל.
היו"ר דוד אזולאי
זה נושא חדש. אני לא יכול במסגרת הזאת לקיים על זה דיון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים