ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/12/2000

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 12), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25582
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
18.12.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2558
ירושלים, י"ד בטבת, תשס"א
9 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 190
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"א בכסלו התשס"א (18 בדצמבר 2000), שעה 13:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר
ענת מאור
מוזמנים
יעקב עמית מנהל מח' רישוי, משרד הפנים
חנה זיכל, עו"ד לשכה משפטית, משרד הפנים
גלי בן אור משרד המשפטים
חנה אטקס מנהלת שרות מבחן מבוגרים, משרד העבודה
בתיה הרטמן, עו"ד יועצת משפטית, משרד העבודה והרווחה
רוני ראינדורף משרד הביטחון
רס"ן גדי לובין ראש ענף קליני-קצין רפואה ראשי
רס"ן מוטי משקוביץ ראש מדור פסיכיאטריה
אלי שדה רע"נ תוה"ם מקשל"ר
שרונה צירין, עו"ד לשכה משפטית, משרד הבריאות
יועצת משפטית
הלית ברק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר

נושא: הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס' 12) (חובת דיווח), התש"ס-2000.הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס' 12) (חובת דיווח), התש"ס-‏2000
היו"ר דוד אזולאי
הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס' 12) (חובת דיווח), התש"ס-2000, של חברת הכנסת ענת מאור. הייתי מאוד רוצה להביא את זה היום לקריאה שנייה ושלישית. הייתי מבקש לשמוע אם אין חשש שאנחנו מוציאים תחת ידינו חוק לא מושלם או בעייתי.
ענת מאור
כפי שאמר היושב-ראש, אנחנו חייבים לסיים את מלאכתנו היום. כל המשרדים נתנו את הסכמתם להצעת החוק. היתה לקונה אחת שהצבא העלה. הבנתי שנציגי הצבא נפגשו עם עורכת דין מירי פרנקל-שור ולא הגיעו להסכמות. אני מבקשת שאם לא נגיע להסכמות ברבע שעה, 20 הדקות הקרובות, החוק יוגש כפי שהוא. עדיף חוק כזה עם הלקונה של הצבא מאשר שלא יהיה חוק.
היו"ר דוד אזולאי
זאת השאלה.
ענת מאור
קידמנו פה המון דברים מאוד מהותיים.
בתיה ארטמן
אנחנו ביקשנו שבמקום ועדה יהיה ממונה על מסוכנות.
רוני ראינדורף
נציגת משרד הבריאות העבירה לנו הצעה שעונה על הצרכים שלנו. התיקונים המבוקשים בסעיף ההגדרות מקובלים עלינו והתבקשו על ידנו. לגבי סעיף 11א(א) מסוכנות לגבי אדם שאולי יהיה מסוכן, משרד הבריאות ומשרד המשפטים מוכנים להוסיף בסיום הסעיף שהמנכ"ל יהיה רשאי להעביר את הידיעה לצבא ההגנה לישראל, בלי קשר אם האדם משרת או לא משרת.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רוצה להוציא חוק שעלול ליצור אחר כך בעיה.
רוני ראינדורף
התוספת לסעיף קטן (ב) "שיהיה רשאי להעביר לצה"ל" מקובלת עלינו.
ענת מאור
למרות שאני אישית העדפתי "יעביר", מקובל עלי עכשיו "יהיה רשאי".
רוני ראינדורף
לגבי סעיף 11א(ב)(2), אנחנו מבקשים שמנכ"ל משרד העבודה והרווחה יהיה רשאי להעביר לצה"ל, כי אחרת צה"ל יקבל את המידע רק כאשר הוא יפנה.
בתיה הרטמן
אני מבינה שאין מישהו שיכול להחזיק נשק לפני גיל 18. היות והחובה שלנו היא על מי שמחזיק ולא על מי שיחזיק, אז אין לי שום אפשרות להעביר לך מידע כזה. חובת הדיווח חלה רק על מי שמחזיק, לא על מי שיחזיק. היות ואין מישהו שמחזיק לפני גיל 18, מה אני אעביר לך?
גלי בן-אור
בתיה, מה שאנחנו אומרים הוא שמישהו בגילאים הרלוונטים חזקה עליו שהוא מחזיק נשק.
בתיה הרטמן
אבל אני מדברת עד גיל 18.
שרונה צירין
בתיה, קיבלת הודעת מטפל..
בתיה הרטמן
הודעת המטפל שלי היא רק על מחזיק. החובה על עובד סוציאלי זה רק לגבי מי שמחזיק.
מוטי משקוביץ
יש מחזיקים מתחת לגיל 18.
שרונה צירין
התקבלה הודעת מטפל על גבר בן 28 שמחזיק בנשק. יתכן שהוא משרת בצבא, עושה מילואים. את ההודעה הזאת הצבא רוצה.
בתיה הרטמן
אין לי בעיה.
גלי בן-אור
אנחנו ננסה לתקן את הכחול בצורה כזאת שאם אנחנו יכולים להוסיף בו את הנושאים שהצבא ביקש אנחנו נוסיף אותם עכשיו. אנחנו לא נתקן את כל תחלואי חוק כלי יריה עכשיו.
רוני ראינדורף
אנחנו מבקשים להוסיף: "כן יהיה מנהל משרד העבודה והרווחה רשאי להעביר את הידיעה לצה"ל".
שרונה צירין
יש כאלה שיפנו אליך, בתיה, ויבקשו את המידע. אם הם פנו, את רשאית למסור. לגבי הצבא, גם אם הוא לא פנה את מוסרת את ההודעה.
רוני ראינדורף
דבר אחד שאני לא מבין בהצעת משרד הבריאות זה לגבי הגבלת העברת המידע למה שכתוב בסעיף 44 לחוק שירות בטחון. לדוגמה: לא תתייחס אלא לפרטים הדרושים לקביעת כושר השירות. נשיאת נשק זה לאו דווקא כושר השירות, כי לפעמים אני יכול לא לקבוע את כושר השירות של מי שעולה לשמירה, אלא לבדוק לעניין החזקת הנשק על ידו.
גלי בן-אור
רוני, שירות בצבא מחייב נשיאת נשק. גם אם אתה בתפקיד שלכאורה אתה לא נושא בו נשק באופן קבוע, אתה נושא נשק בטירונות, אתה נושא נשק בשמירה וכו'.
רוני ראינדורף
הוא מפנה לכל סעיף 44. סעיף 44 קובע ששר הביטחון יקבע תקנות לעניין איזה מידע יימסר. למה צריך שר הביטחון יקבע בתקנות? כתוב בחוק עצמו שהמידע יהיה לעניין מסוכנות של החזקת נשק.
ענת מאור
מה אתה מציע?
רוני ראינדורף
משרד הבריאות רוצה להגביל את העברת המידע..
שרונה צירין
כל שאר המידע שמשרד הבריאות מעביר אליכם פועל לפי הסעיפים האלה.
רוני ראינדורף
אם זה לא ימנע את כל העברת המידע שרלוונטי להחזקת נשק, אין לי בעיה עם זה.
גלי בן-אור
רוני, זה תקנות שר הביטחון. אתה זה שכותב אותם.
רוני ראינדורף
אם הן מקבילות לצורך בהעברת מידע לפי חוק כלי ירייה, אין לי בעיה עם זה.
גלי בן-אור
ודאי שכן.
שרונה צירין
ברגע שהמחוקק נתן את דעתו לסוגיית העברת המידע בין משרד הבריאות לצבא וקבע הסדרים מסויימים, גם הנושא של הודעת מטפל שאנחנו מוסיפים עליו צריך להיות כפוף לאותם הסדרים. הפריעה לי האפשרות שיפנה אלי הרמטכ"ל ויבקש את הודעות המטפל, ואני לא אוכל להגיד לו: סליחה, אני מוסמכת למסור את זה רק לרופא, כי סעיף 44, בין השאר, אומר שמידע רפואי עובר רק לרופא.
רוני ראינדורף
אנחנו מעוניינים שכשאנחנו נקבל מכם שם, לא יקבל אותו דווקא רופא. יכול להיות מצב שאדם מסויים גר ביישוב שיתכן ויעלה לשמירה, כאשר מתוך 300 הודעות 15 אנשים גרים באותם ישובים רלוונטים שעשויים לקבל בהם נשק. את המידע את מעבירה רק לרופא, אבל את השם..
בתיה הרטמן
למי אנחנו נעביר את המידע?
רוני ראינדורף
אנשי שלישות בצבא עושים את כל הרישומים של הפרופיל וכל הסעיפים הרפואיים. הם יודעים שלאדם יש סעיף מסויים. את לא תעבירי את התוכן של הידיעה למישהו שלא מוסמך לנתח אותה.
היו"ר דוד אזולאי
מי זה המוסמך?
רוני ראינדורף
מי שבודק את תוכן הידיעה זה הרופא. מי שכותב את הפרופיל בתדפיס זה לא הרופא. הרופא קובע מה יהיה על סמך המידע הרפואי. השליש עצמו כותב את זה בתדפיס. זאת לא פנייה מעבר למה שנדרש ממילא.
ענת מאור
למה צריך את התוספת של סעיף (ד)?
שרונה צירין
אני היום מעבירה מידע רפואי רגיש בנוהלים, בקריטריונים ובאמות המידה שנקבעו. מבחינתי, הודעות המבטל הן אותו דבר. אני רוצה שהן יעברו באותו צינור.
ענת מאור
עד עכשיו הסעיף הזה לא היה בכלל בחוק?
שרונה צירין
עד היום לא היתה העברת מידע לגבי חוק כלי יריה לצבא. זה חלק מהחידוש של התיקון. אני מוכנה להכפיף את סעיף 44 כשאתם מבקשים את התוכן. במקום מה שמופיע אצלי פה על מסירת מידע לצבא הגנה לישראל לפי סעיף זה, יהיה כתוב "על מסירת מידע לצבא הגנה לישראל לפי סעיף קטן (ג)", שזה התוכן.
בתיה הרטמן
אותה בעיה קיימת לגבי הודעה של עובד סוציאלי, שאני לא יודעת למי בצבא יעבירו את זה.
רוני ראינדורף
יש את גורמי בריאות הנפש.
בתיה הרטמן
זה לאו דווקא בריאות הנפש, זה יכול להיות עובד סוציאלי.
ענת מאור
איך פותרים את הנושא הזה?
בתיה הרטמן
תגידי לי למי להעביר בצבא?
היו"ר דוד אזולאי
הבעיה שלך היא למי למסור את זה בצה"ל?
בתיה הרטמן
כן.
רוני ראינדורף
צה"ל יקבע את הנוהלים.
שרונה צירין
אבל את אותם נהלים נצטרך לקבוע מול המשטרה, מול שב"ס, מול משמר הכנסת.
בתיה הרטמן
באיזה שהוא מקום בחוק יצטרכו לקבוע שהם ייקבעו או בתקנות או בנוהלים. אף אחד לא יעשה את זה ביוזמתו.
שרונה צירין
כולם, חוץ מהצבא, צריכים לפנות אלינו.
בתיה הרטמן
אבל אני מדברת על הצבא. את יוצאת מתוך הנחה שרוב המידע יהיה לצבא.
ענת מאור
מדוע ההצעה שזה יהיה לגורמי בריאות נפש לא נותנת מענה?
בתיה הרטמן
את מדברת על רופאים ועובדים סוציאלים?
ענת מאור
כן.
בתיה הרטמן
או לגורם שייקבע על ידי הצבא.
ענת מאור
אולי גורם בבריאות הנפש שייקבע על ידי הצבא.
רוני ראינדורף
אתם מחוייבים למסור לפוקד, לפי דרישתו, פרטים שנקבעו בתקנות. למה להכפיף את זה ל44(א)?
שרונה צירין
הסעיפים הרלוונטים למשרד הבריאות הם (ב), (ג) ו-(ד). להתחיל לפרט מתתי סעיפים של סעיף 44, נראה לי אדיוטי.
רוני ראינדורף
אל תפרטי. את יכולה לכתוב 44(ב)-(ד) בשינויים המחוייבים.
שרונה צירין
ציינתי באחד הדיונים שאת חוק כלי יריה צריך לכתוב מחדש. המיקום של הרבה מהתיקונים שאנחנו צריכים לעשות הוא לא כאן אלא בחוקים הרלוונטים.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה היא מי יקח את היוזמה הזאת.
ענת מאור
משרד המשפטים התחייב תוך חצי שנה.
אלי שדה
אני מאוד רוצה שהחוק יעלה לקריאה שנייה ושלישית. אני זה שמתעסק עם הנושא של המידע. יש הרבה פרצות, כי המידע לא מועבר בצורה שאנחנו רוצים שיגיע. יש לי חשש שאני לא אקבל את כל המידע, מה שיכול להוות סיכון. בסעיף קטן (ב)(1) כתוב: "המטפל באדם שנודע לו כי אדם מחזיק בכלי יריה". ואם לא נודע לו שהוא מחזיק כלי ירייה ויש לו סיכוי שהוא יקבל נשק בצבא? אני רוצה לקבל מידע על כל אחד, לא רק על זה שנודע לו שהוא מחזיק נשק. אני לא שלם עם הנושא הזה של רשאים. אני לא מקבל היום את המידע בצורה שוטפת, אני מקבל אותו ביוזמתי. אין מאגר לעניין הזה.
בתיה הרטמן
יהיה מאגר.
אלי שדה
למה שאני לא אקבל את זה בצורה שוטפת? איך אתם רוצים שאני אטפל בזה? אני מבקש להחליף את המילה "רשאי" ל"יעביר". הם צריכים להעביר את המידע.
היו"ר דוד אזולאי
חלק מהדברים שהעלית כרגע אלה נושאים שכבר עלו על שולחן הוועדה בישיבות קודמות. ישב פה רוני שליווה את כל הדיונים. הוא מכיר את הדברים. אתה מעלה דברים שכבר קיימנו עליהם דיון.
אלי שדה
כשאני מגיע לתאכל'ס אומרים לי שאני רשאי.
היו"ר דוד אזולאי
רוני, יש תיאום ביניכם?
רוני ראינדורף
לגבי התאוריה אנחנו מתואמים. לגבי הפרקטיקה, והוא עוסק בפרקטיקה..
היו"ר דוד אזולאי
בתיה, נדמה לי שקבענו בישיבה הקודמת תוך כמה זמן יעבירו.
בתיה הרטמן
כדי שההליך הזה של העברת המידע יהיה מהיר, אנחנו הצענו שבמקום ועדה שיהיה ממונה. הממונה יהיה רשאי לשמוע את מי שהוא רוצה. זה יהיה הליך הרבה יותר מהיר מאשר כינוס של ועדה.
היו"ר דוד אזולאי
בישיבה הקודמת הסכמנו לזה.
שרונה צירין
ישנה בעיה שלא פתרנו אותה, וזה הנושא של תעודות ההרשאה למיניהן שלא עוברות דרך פקידי הרישוי. צריכים לקבוע תקופת תחילה לתיקון הזה, מפני שאני לא רואה לא את המשטרה, לא את שב"ס, לא את משמר הכנסת ערוכים להפעלת החוק הזה.
ענת מאור
כמה נראה לך סביר?
גלי בן-אור
לפחות חצי שנה.
ענת מאור
מקובל עלי.
שרונה צירין
מההערכות שעשינו מדובר על סכומים קטנים ביותר ומציאותיים ביותר.
היו"ר דוד אזולאי
כולם רוצים את החוק הזה, אבל יש בו הרבה חורים והרבה מה לתקן. אני מבקש שמשרד הפנים יביא את חוק כלי היריה. השאלה היא אם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד לכם שתוך חצי שנה תביאו את החוק לוועדת הפנים.
שרונה צירין
הרבה מהבעיות לא קשורות ישירות למשרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
אבל מישהו צריך ליזום את זה. אני פונה למשרד הפנים כי אני מצפה שהם אלה שיזמו את החוק הזה. משרד הפנים צריך לפנות לאחר מכן למשרדי הממשלה השונים כדי שביחד איתם הוא יגבש איזו שהיא הצעת חוק שתובא לאישור הבית. אני יכול לבקש את זה ממשרד הפנים?
גלי בן-אור
החוק הוא חוק של משרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
הוועדה פונה למשרד הפנים ליזום את חוק כלי היריה בשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר – משטרה, שב"ס, משמר הכנסת ועוד.
הלית ברק
אני רוצה לציין את השינויים שהוחלט עליהם מהכחול. ראשית, בסעיף 11א(ב)(3) במקום "ועדה" ייכתב "ממונה". בסעיף קטן (ג) יש שגיאת הגהה בשורה השנייה, כלומר, במקום סעיף קטן (ג) צריך להיות סעיפים קטנים (א) ו(ב). אנחנו מוסיפים סעיף 6 להצעת החוק, שיאמר שתחילתו של חוק זה 6 חודשים מיום פירסומו. אנחנו מקבלים את ההצעה של משרד הבריאות, כפי שהועברה אלינו בכתב. בנוסף לה, על פי הצעת הצבא, אנחנו מוסיפים לסעיף 11א(ב)(2) "כן יהיה רשאי מנהל משרד העבודה והרווחה להעביר את הידיעה לצבא ההגנה לישראל". בסעיף 11א הציע משרד הבריאות להוסיף את סעיף קטן (ד), כך שבמקום "סעיף זה יחול" יהיה כתוב "סעיף קטן (ג) יחול". בנוסף אנחנו מוסיפים את המילים "לגורם מקצועי שייקבע על ידי צה"ל".
בתיה הרטמן
אמרנו שזה יהיה מתחום בריאות הנפש.
הלית ברק
צבא, זה מוסכם עליכם?
אלי שדה
אני מתנגד לנושא של ממונה. כל מי שייכנס להודעה הזאת הוא באיזו שהיא צורה לא עושה מילואים. כל אישה שלא תרצה שבעלה יעשה מילואים, תלך למשרד העבודה והרווחה, תודיע שהוא..
בתיה הרטמן
זה לא אדם אחד שיקבע.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו כבר דנו בנושא הזה.
בתיה הרטמן
אנחנו אמרנו מתחום בריאות הנפש בגלל שיש שם או רופא או עובד סוציאלי.
ענת מאור
אני בעד זה.
בתיה הרטמן
לעניין הממונה על מסוכנות, הכוונה היא שיהיה מישהו שיהיה אחראי על העניין הזה.
גדי לובין
אני מתנגד שזה יהיה גורם מתחום בריאות הנפש. אני חושב שזה צריך להיות גורם שצה"ל ימנה. לא ימנה את זה מש"ק, לצורך העניין. צריך לתת קרדיט לצה"ל.
בתיה הרטמן
יש בעיה של סודיות בעניין של מי יכול לקבל מידע כזה.
גדי לובין
אז זה יהיה פוקד. זה לא חייב להיות רופא.
בתיה הרטמן
אני לא אמרתי שזה יהיה רופא, זה יכול להיות עובד סוציאלי בתחום בריאות הנפש.
גדי לובין
זה יצור מצב שכל עובד סוציאלי ידווח על אדם שאין לו שום רקע נפשי, למעט איזה שהוא איום על האישה שזה לא קשור למחלת נפש.
בתיה הרטמן
הדיווח הוא אלינו. אנחנו מדווחים אליכם אחרי שזה עבר את הממונה על מסוכנות. לא כל מה שעובד סוציאלי מדווח הולך באופן אוטומטי לצבא. יש עוד גורמים שבודקים את הדיווח הזה.
גדי לובין
אולי נכון מבחינת הצבא שזה יגיע למשטרה צבאית.
ענת מאור
בעניין הזה החלטנו שאנחנו נותנים סמכות לבריאות הנפש. לנו כחברי כנסת מאוד חשוב העניין של הסודיות וזכויות הפרט. לגבי תיקון חוק כלי יריה כולו, אני מצטרפת לתביעת יושב-ראש הוועדה. הצעת החוק הפרטית שלי היתה בת שני סעיפים. הסעיף הראשון דיבר על שינוי כל המדיניות, והסעיף השני דיבר על הנושא הזה. אדוני היושב-ראש, על החוק המוצע עשו עבודה טובה מאוד. אנחנו לא מוציאים דבר עם חורים, אנחנו מוציאים דבר שיש לו תרומה גדולה בשני היבטים: א. שלא רק פסיכולוג או רופא, אלא גם עובד סוציאלי. ב. שכל גורמי הביטחון, שבהם יש מחזיקי נשק רבים, יוכלו לקבל הרבה יותר מידע. הצבא לא בא על סיפוקו ב-100%, אבל גם הצבא צריך לדעת שיש פה מהפיכה גדולה לעומת מה שהיה בעבר. מה שחשוב זה רוח הדברים והאנשים בשטח. אני פונה למשרדי הממשלה ולצבא לשתף פעולה. יכול להיות חוק נהדר למגירה, ויכול להיות חוק עם רשאי ולא חייב אבל עם שיתוף פעולה ויחסי עבודה תקינים בין כל הגורמים.
גלי בן-אור
בהגדרה "מועמד לשירות" שמופיעה כיום בכחול, אני מציעה להוסיף: "לרבות מי שמועמד לקבל תעודת הרשאה מאת גופים אלה". אז, אותם גופים יוכלו להעביר את הפרטים ולקבל בחזרה את המידע. לא הייתי ממעטת את צה"ל מההגדרה. הייתי מרבה אליה את תעודות ההרשאה. במקביל, אני מבינה מהלית שהיא הוסיפה ב11א(ב)(2) בדיווחים ממשרד העבודה והרווחה את אפשרות הדיווח..
הלית ברק
זה על פי הצעת הצבא.
גלי בן-אור
אני חושבת שצריך לעשות את זה גם ב(ב)(1).
הלית ברק
ב(ב)(1) זה נמצא על פי הצעת משרד הבריאות.
גלי בן-אור
ב11א(א) צה"ל נוסף בסוף. ב(ב)(1) וב(ב)(2) הייתי מוסיפה את צה"ל אחרי פקיד הרישוי.
רוני ראינדורף
זה מונע את הבעיה לגבי הגופים האחרים שצריכים לפנות בבקשה לקבל מידע.
גלי בן-אור
גם פקיד רישוי לא פונה.
בתיה הרטמן
פקיד הרישוי כן פונה.
גלי בן-אור
הוא מעביר את זה לפקיד רישוי, הוא מעביר את זה לצה"ל והוא מעביר את זה לגופים האחרים לפי דרישתם. ברגע שאתה מציין את צה"ל במפורש ב(ב)(1) ו-(2) מחוץ לגופים המנויים, זה אומר שצה"ל באופן עקרוני על המועמד לשירות הקלאסי שלו לא אמור לפנות.
רוני ראינדורף
כן, אבל אז 11ב חל עלי. אז יש לנו בעיה לקרוא לחיילים בצבא מועמדים או לא מועמדים. בכוונה מיעטנו את צה"ל והטלנו על צה"ל אפשרות לקבל מידע לגבי כלל האוכלוסייה, לא רק אלה שמשרתים אצלו. בגלל זה עשינו את האבחנה בין כל הגופים - משמר הכנסת, שב"ס, משטרת ישראל שפונים פרטנית, לבין צה"ל שרלוונטי לגביו העברת מידע לגבי כמעט כל האוכלוסייה במדינת ישראל.
גלי בן-אור
ירדנו מתעודות הרשאה.
הלית ברק
כלומר, אנחנו נשארים עם מיעוט הצבא.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד הצעת חוק כלי היריה (תיקון מס' 12) (חובת דיווח), התש"ס-2000?

ה צ ב ע ה
בעד – 1
נמנע – 1
אושר

אני מעריך את העבודה המקצועית שנעשתה כאן על ידי כל הגורמים. אני נמנע בהצבעה היות והחוק כפי שהוגש יש בו כדי לעורר בעיות שהחוק לא נתן להן פתרון. זה עלול ליצור בעיות תקציב ובעיות אחרות בצבא, כדוגמת האפשרות להשתמטות ממילואים והחשש שהחוק עלול להיות בלתי מיושם.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30

קוד המקור של הנתונים