ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/12/2000

חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/25572
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
18.12.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2557
ירושלים, י"ד בטבת, תשס"א
9 בינואר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 189
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"א בכסלו התשס"א (18 בדצמבר 2000), שעה 12:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי-היו"ר
תאופיק חטיב
מוחמד כנעאן
מוזמנים
יוסף חסנין הנהלת בתי הדין השרעיים
אדם יבסח, עו"ד יועמ"ש, משרד הדתות
אחמד נטור ראש בתי הדין השרעיים
אלי ליפשיץ, עו"ד המחלקה המשפטית, משרד הדתות
מוריה בקשי, עו"ד משרד המשפטים
יועצת משפטית
הלית ברק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר

נושא: הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10) (מינוי קאדי), התשס"א-2000.הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10) (מינוי קאדי), התשס"א-2000.
היו"ר דוד אזולאי
הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10) (מינוי קאדי), התשס"א-2000, של חברי הכנסת תאופיק חטיב, טאלב אלסאנע, מוחמד כנעאן והאשם מחאמיד.
תאופיק חטיב
תודה רבה לאלה שבאו בפעם השלישית כדי לדון בתיקון יחסית קטן. הממשלה מאמצת את ההצעה. יש לה הצעה שכוללת סעיפים שלא דנו בהם כאן. מאחר ואנחנו לא יכולים להעלות אותם לקריאה שנייה ושלישית, אז הם יביאו את זה לקריאה ראשונה אחרי אישור ועדת השרים לענייני חקיקה. זה יכלול את כל שאר הסעיפים שלא דנו בהם. החוק הזה הוא חוק ישן שצריך איכשהו להוציא אותו מתחת לאדמה ולעשות בו את השינויים המתחייבים. מאז 1961 עד היום עברו 40 שנה. בזמנו, מי שסיים כיתה ח' היה יכול להיות קאדי. היום כדי להיות קאדי צריך תואר ראשון, שני או שלישי. יש סעיפים שצריכים למחוק בגלל המצב היום. התיקון שהבאתי עבר בקריאה ראשונה. קיבלתי והסכמתי לניסוח של משרד המשפטים ומשרד הדתות, שחזקה עלי להאמין שהם הרבה יותר בקיאים ממני בניסוח משפטי. אותם סעיפים שדנו בהם כאן – סעיף 1 לתיקון, סעיף 2, 3 ו-4 - מובאים כאן גם בשמות של הסעיפים העיקריים בחוק. סעיף 1 הוא סעיף 3 לחוק, סעיף 2 הוא סעיף 4 לחוק, סעיף 3 הוא סעיף 10 לחוק וסעיף 4 הוא סעיף 26 לחוק.
היו"ר דוד אזולאי
כשמדובר על השכלה דתית גבוהה, למה הכוונה?
תאופיק חטיב
יש מכללה אחת שמוכרת במדינת ישראל, שזה בבקעה אלגרבייה. יש לנו את הסמינרים למורים שנותנים את התואר B.E.D. בבית ברל יש מגמה ללימודי האיסלאם. יש לנו את האלטרנטיבה השנייה לקבל את אותם סטודנטים שחוזרים מירדן עם תואר ראשון או שני בהשכלה שרעית.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר סטודנטים ישראלים שהתואר שלהם מוכר.
אלי ליפשיץ
גמרנו לכתוב תיקון מלא לחוק. דנו בכל הסעיפים השונים עם חברי הכנסת המציעים והגענו להסכמה. החוק הזה צריך לעבור הפצה ואז דיון בוועדת שרים לענייני חקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
הסעיפים האלה יופיעו בהצעה הממשלתית?
אלי ליפשיץ
באותו נוסח בדיוק.
היו"ר דוד אזולאי
תאורטית, כרגע, לו היינו חושבים שהכנסת ממשיכה, יכול להיות שהיה עדיף לך לחכות..
תאופיק חטיב
אם היינו בטוחים שהכל יתנהל כשורה, לא היתה לי בעיה לחכות ולהביא את החוק הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אבל בשל החשש אתה מעדיף לקדם את זה כרגע. אני לא בטוח שיוכלו להעביר את זה, אבל אנחנו נעשה את המוטל עלינו.
אלי ליפשיץ
אדוני היושב-ראש, אפשר להעביר אותם חלק חלק. זה לא משנה אם יעבירו רק חלק מהסעיף.
הלית ברק
הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"א 2000. החלפת סעיף 2 1. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי, יבוא "כשירות" 2(א) כשיר להתמנות לקאדי כל מוסלמי שהוא (1) בעל הכשרה מתאימה בדין השרעי (2) בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שיכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל (3) בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי במדינת ישראל (4) בן 30 לפחות ונשוי או היה נשוי. (5) עמד בהצלחה בבחינות בכתב ובעל פה שנקבעו על ידי ועדה בוחנת. חברי הוועדה יהיו ראש בית הדין השרעי לערעורים והוא יהיה היושב-ראש; קאדי שייבחר על ידי חבר הקאדים ואדם נוסף שכיהן בעבר כקאדי או שהתקיימו לגביו הוראות סעיף קטן (א)(1) או (2), אשר ימונה על ידי שר הדתות בהסכמת ראש בית הדין השרעי לערעורים. (ב) תנאי הבחינה וסדריה ייקבעו בתקנות שיתקין שר הדתות בהסכמת ראש בית הדין השרעי."
היו"ר דוד אזולאי
לא היה כדאי להוסיף שוועדת הפנים תאשר את הוועדה הזאת?
מוריה בקשי
זה לא מקובל בוועדות אחרות.
היו"ר דוד אזולאי
זו אותה ועדה כמו הוועדה למינוי דיינים?
תאופיק חטיב
לא למינוי, ועדה לבחינה.
אליהו ליפשיץ
אצל הדיינים זה שונה, מכיוון שמועצת הרבנות הראשית היא זאת שאחראית על בחינות הדיינים. זה הליך שונה לחלוטין, לכן קשה להשוות.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא רוצה שיווצר מצב שבתוך התחום המקצועי יתחילו להכניס אנשים פוליטיים.
תאופיק חטיב
אני רציתי שהוא ייבחר על ידי חבר הקאדים, אבל רצו במשרד הדתות ששר הדתות יהיה זה שימנה.
מוריה בקשי
קאדי אחד ימונה על ידי חבר הקאדים, ואדם שלישי ימונה מחוץ לגוף המצומצם הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אחד זה קאדי לשעבר, אחד זה קאדי מכהן, ואחד ימונה על ידי השר.
מוריה בקשי
זה יהיה אחד מהקאדים המכהנים שייבחר על ידי חבר הקאדים, ואדם נוסף שייבחר על ידי השר שהוא או קאדי לשעבר או מישהו שהוא בעל כשירות לפי התנאים.
היו"ר דוד אזולאי
כל העניין הוא שאני לא רוצה שיתחילו להכניס כל מיני מנויים פוליטיים שאז אתה מאבד את הנושא המקצועי.
תאופיק חטיב
מתוך שלושה שניים קאדים.
אלי ליפשיץ
כשאומרים בעל הכשרה מתאימה בדין השרעי, לא מדובר במישהו שאנחנו יכולים להצביע על דבר מאוד ספציפי. מי יקבע?
מוריה בקשי
ימונה על ידי שר הדתות בהסכמת ראש בית הדין השרעי.
היו"ר דוד אזולאי
ומה קורה כשיש חילוקי דיעות ביניהם?
אלי ליפשיץ
יש בעיה.
מוריה בקשי
זו שאלה חשובה לגבי כל אורך החוק. מצד אחד, אנחנו לא רוצים לתת סמכות בלעדית לשר כיוון שזאת מערכת שיפוטית, ומצד שני, אנחנו ערים לזה שיש פה מצב שיצריך שיתוף פעולה. זה בעייתי.
מוחמד כנעאן
הם יסכמו על משהו.
היו"ר דוד אזולאי
הם צריכים להסכים על המינוי השלישי. מה קורה אם אין הסכמה ביניהם? האם בגלל זה נעכב את הוועדה?
אחמד נטור
אז ימצאו מישהו שיהיה מוסכם עליהם. אם לא יסכימו לגבי אחד, יסכימו לגבי מישהו אחר.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, אנחנו עדים לתופעה במשרד לביטחון פנים שלא הגיעו להסכמה.
אלי ליפשיץ
השאלה מה יקרה אם לא ירצו להסכים. גם זה יכול לקרות.
תאופיק חטיב
אם לא יסכימו, יש לנו שתי אלטרנטיבות – או שהוועדה פה תבחר, או הוועדה למינוי קאדים תבחר את השלישי. אני לא מאמין שהבעיה תתעורר.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת תאופיק חטיב, ברגע שאתה אומר שהעניין יוכרע בוועדה למינוי קאדים, זה אומר שבאופן אוטומטי כשיהיה ויכוח יסגרו את זה שם.
תאופיק חטיב
יש שם 2 שרים.
אלי ליפשיץ
לפעמים החוק מכריח להביא אנשים להסכמה, אבל זה לא המקרה.
תאופיק חטיב
במשפט האזרחי יש סיטואציות כאלו?
הלית ברק
ודאי.
מוחמד כנעאן
אני מציע שהנוסח ישאר כפי שהוא.
היו"ר דוד אזולאי
דעתי לא נוחה כאשר יש ויכוח בין השר לקאדי על המינוי השלישי. כרגע נשאיר את זה, אבל זאת בעיה שצריך לחשוב עליה.
מוחמד כנעאן
אפשר לכתוב שבמידה ולא הגיעו להסכמה, הנושא יוכרע בוועדה למינוי קאדים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לא להוסיף את זה כרגע.
אלי ליפשיץ
אם אנחנו רוצים לתת כוח לשר, לא יתכן שיעבירו את מוקד ההכרעה לוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע להשאיר את זה.
אלי ליפשיץ
הבעיה הזאת הטרידה את היועץ המשפטי של משרד הדתות. יש כבר שני אנשים שנבחרים על ידי הוועדות של בתי הדין. צריך להיות משקל מסויים לשיקול המינהלי.
אחמד נטור
אבל זאת ועדה מקצועית.
הלית ברק
תיקון סעיף 4. 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) ועדת המינויים (להלן-הוועדה) תהיה בת תשעה חברים: ראש בית הדין השרעי לערעורים; שני קאדים שייבחרו על ידי חבר הקאדים לשלוש שנים; שר הדתות וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידם; שני חברי כנסת מוסלמים שייבחרו על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי כנסת, ואם תמה כהונת הכנסת - עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקומם והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994; שני עורכי דין מוסלמים שייבחרו על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים."
היו"ר דוד אזולאי
שר הדתות יכול למנות את נציגו, או שהוא חייב להיות בעצמו?
אלי ליפשיץ
הוא בעצמו.
מוריה בקשי
יש פה שינוי במרכז הכובד של הוועדה מהצד הפוליטי לצד המקצועי, כיוון שהורדנו חבר כנסת והוספנו את ראש בית הדין השרעי.
היו"ר דוד אזולאי
למה שר דתות וחבר אחר?
הלית ברק
שר נוסף. בנוסח הכחול דובר על שר המשפטים, אם אני לא טועה.
מוחמד כנעאן
אני לא מסכים להורדה של חבר כנסת.
תאופיק חטיב
הם רצו יותר קאדים מאשר חברי כנסת בוועדה.
מוחמד כנעאן
לא תמיד הקאדים בוחרים את האנשים הראויים. עלול להיות קאדי שלא מתאים להיות קאדי.
היו"ר דוד אזולאי
האם לא היה כדאי לדרוש שעורכי הדין יכירו את אורח החיים הדתי?
אלי ליפשיץ
חזקה על לשכת עורכי הדין שתבחר עורכי דין ראויים.
אחמד נטור
אתה צודק. באיזה מנגנון תשתמש?
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אומר להוציא את שני עורכי הדין.
אלי ליפשיץ
בעבר היו שני עורכי דין שאחד מהם מוסלמי. אנחנו מתייחסים לאנשים מקצועיים בתחום המשפט.
אחמד נטור
אולי אפשר לומר בעלי אורח חיים דתי.
אלי ליפשיץ
זאת בעיה להכניס לחוק דבר כזה. מה שאתם כן יכולים לעשות זה ללחוץ על לשכת עורכי הדין. מה, תלך לבדוק כמה מצוות דת הם מקיימים?
הלית ברק
תיקון סעיף 10. 3. בסעיף 10 לחוק העיקרי (1) בסעיף קטן (א) במקום הסייפה המתחילה במילים "והוא ימנה מנהל לבתי הדין" יבוא "וימנה בהסכמת ראש בית הדין השרעי לערעורים מנהל לבתי הדין, בין שהוא קאדי ובין שאינו קאדי. מנהל בתי הדין השרעיים יהיה אחראי בפני השר על ביצועם של סדרי המינהל.." שר הדתות הוא זה שממנה מנהל. זה קבוע היום. כרגע הם מציעים ששר הדתות ימשיך וימנה, אבל הם מוסיפים שזה יהיה בהסכמת בית הדין השרעי. לגבי הנושא של סידרי המינהל, כיום שר הדתות קובע את סידרי המינהל בהתייעצות עם כל מיני גורמים, והם קובעים שהמנהל אחראי לביצוע סידרי המינהל בפני השר.
מוריה בקשי
אצל הדיינים זה בהתייעצות עם ראש המערכת, אצל בתי המשפט זה בהסכמה.
תאופיק חטיב
ההצעה המקורית שלי היתה שמנהל בית הדין השרעי ימונה על ידי ועדה למינוי קאדים. אחרי שבחנו את החוק של בתי המשפט ויש נסיון היום לעשות מן הקבלה למה שקורה בערכאות משפטיות..
היו"ר דוד אזולאי
מה התפקיד המקביל בבית המשפט?
אלי ליפשיץ
מנהל בתי המשפט.
היו"ר דוד אזולאי
וזה אותו נוסח?
מוריה בקשי
כן.
היו"ר דוד אזולאי
מי בוחר את מנהל בתי המשפט?
מוריה בקשי
השר, בהסכמת נשיא בית משפט עליון.
היו"ר דוד אזולאי
וכשיש חילוקי דיעות ביניהם?
מוריה בקשי
אצל הדיינים כתבו בהתייעצות.
היו"ר דוד אזולאי
כשאין הסכמה בין נשיא בית המשפט לשר, מה קורה?
מוריה בקשי
חושבים על מועמד הבא שיהיה מוסכם.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, אין להם ברירה הם חייבים למצוא את האיש.
מוריה בקשי
יש פה פתח לבעיות. כיוון שאנחנו פה בין שתי מערכות שאנחנו מנסים למצוא ביניהן איזונים..
היו"ר דוד אזולאי
מה לגבי בתי הדין הרבניים?
מוריה בקשי
כתוב בהתייעצות.
היו"ר דוד אזולאי
עם מי?
מוריה בקשי
התייעצות עם נשיא בית הדין הגבוה.
אחמד נטור
בדרך כלל ראש המערכת השיפוטית מביא מועמד והשר עושה את האקט הפורמאלי. ההנחה היא שמדובר בתפקיד מקצועי, כאשר חזקה על מי שממלא את התפקיד הזה שידע מי מתאים.
היו"ר דוד אזולאי
הבעייתיות קיימת, אי אפשר להתעלם ממנה.
מוחמד כנעאן
הם אמרו שהם ניסו להתאים את זה למערכות אחרות – השיפוטית והרבנית.
היו"ר דוד אזולאי
לכן אני מקבל את זה.
תאופיק חטיב
לכן ירדתי מההצעה שלי.
היו"ר דוד אזולאי
מה ההצעה שלך אומרת?
תאופיק חטיב
שהוועדה למינוי קאדים היא זאת שתמנה. כאשר ראיתי שזה לא הניסוח המתאים בבתי המשפט האזרחיים והרבניים, לא רציתי לעשות משהו מהפכני.
אלי ליפשיץ
כיום הסמכות היא בידי השר ללא הסכמה. בעיות יכולות להיות בלי קשר להסכמה או לאי הסכמה.
היו"ר דוד אזולאי
יש הרבה סדקים בחוק הזה. אני רוצה לקוות שיהיה שר שיגיע להבנה.
הלית ברק
(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: (א)1 מנהל בתי הדין השרעיים שאינו קאדי יהיה בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, שיכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, ומינויו אינו טעון מכרז פומבי. 4. ביטול סעיף 26. סעיף 26 לחוק העיקרי – בטל. תחילה ותחולה. תחילתו של חוק זה 60 יום מיום פירסומו."
היו"ר דוד אזולאי
למה לא צריך מכרז?
מוריה בקשי
בגלל שזה מינוי.
אלי ליפשיץ
אם לא תהיה הסכמה, אפשר לפתוח במכרז.
היו"ר דוד אזולאי
אולי זה יהיה הכלי כשאין הסכמה.
אלי ליפשיץ
את זה אפשר בכל מקרה.
מוריה בקשי
מי תהיה ועדת המכרזים?
היו"ר דוד אזולאי
על מנת לא לעכב את החוק הזה, אני מציע לאשר אותו ככתבו וכלשונו. אין ספק שיש פה דברים הטעונים תיקון. זה חלק מהחוק שוועדת שרים לענייני חקיקה אמורה להביא בפנינו. אני מבקש שתהיה התייחסות לכל הבעיות שעלו כאן. האם הסעיפים האלה יהיו שם, או שהם לא יופיעו היות ואישרנו אותם כאן?
מוריה בקשי
השאלה היא אם זה יעבור או לא יעבור במליאה.
היו"ר דוד אזולאי
נניח שזה עבר.
מוריה בקשי
זה לא יופיע עוד הפעם.
תאופיק חטיב
זה יבוא אם יהיה לנו כוועדה מה להגיד לוועדת שרים.
מוריה בקשי
לגבי סעיף 2(5), האם לא נכון ששני האנשים יהיו מתוך מערכת הקאדים והאיש השלישי יהיה של השר לבד, בלי צורך בהסכמה? כיוון שהרוב הוא של הקאדים, אני לא חוששת שהאיש של השר יטרפד את הדברים.
תאופיק חטיב
החשש שלנו הוא שהקאדי השני יהיה של השר.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שהרעיון של ההתייעצות הוא טוב.
אחמד נטור
כשאתה כותב את המילה "התייעצות", פירושו של דבר שהשר ימנה את מי שהוא רוצה.
היו"ר דוד אזולאי
אפילו אם השר מינה את מי שהוא רוצה, עדיין הוא במיעוט מכיוון שיש עוד שניים.
אלי ליפשיץ
זה מה שאמר היועץ המשפטי של משרד הדתות.
אחמד נטור
איזה עניין יש לשר, שהוא לא שר מוסלמי, לבוא ולקבוע..
היו"ר דוד אזולאי
איזה עניין יש לשר ביילין לטפל בענייני בתי הדין הרבניים?
אחמד נטור
מדובר על ועדת בחינות.
היו"ר דוד אזולאי
אותו דבר אתה יכול לשאול לגבי ועדה למינוי דיינים. אנשים שאינם דתיים יושבים בוועדה למינוי דיינים.
אלי ליפשיץ
כאשר קובעים ועדה שיש בה מערכת איזונים, חייבים לחשוב על כל מיני גורמים. אם הכל הוא בהסכמה מראש אז אין איזון.
אדם יבסח
למה לא כתבתם "בחינה בעל-פה"? למה שלא יהיה נסיון מעשי?
אלי ליפשיץ
מה זה נסיון מעשי?
אדם יבסח
כמו שעורך דין אחרי 5 שנים יכול להיות שופט שלום.
אלי ליפשיץ
אבל אין לנו פה משהו מקביל.
אדם יבסח
עורכי הדין שלנו עוסקים בנושא הזה וגם הטוענים.
אלי ליפשיץ
אז אתה סוגר את האפשרות לבחירת קאדי רק לכאלה שהיו עורכי דין והיו טוענים. מי אמר שזה הדבר הראוי? במערכת בתי הדין הדתיים האחרים זה לא קיים. אין ספק שגם בבתי הדין הרבניים מדברים על נסיון ואף פעם לא עשו שום דבר ליישום. אתה יכול להגיד שקאדי שנבחר, יצטרך בהתחלה סטאז' של שנה, שנתיים או משהו כזה. זאת גם אפשרות, אבל זה לא קיים באף חוק אחר. אם יישמו אותו, צריך לעשות את זה גם אצל הקאדים וגם אצל הדיינים. כל זמן שזה לא קיים, מאוד קשה ליצור מערכת כזאת.
אחמד נטור
כתוב "בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה", אבל לא כתוב באיזה תחום, באיזה נושא.
מוריה בקשי
רצינו להרים את ההשכלה הכללית של הקאדי כדי שתהיה לו איזו שהיא ראייה מקיפה. חשוב לי שזה יהיה אדם שלא גמר יסודי. הדין השרעי הוא עניין אחר. הניסוח הזה של בעל הכשרה מתאימה בדין השרעי הוא ניסוח קיים, כללי, שאפשר להכניס לתוכו כל מיני דברים.
אחמד נטור
הוא בעייתי.
מוריה בקשי
לכן הכנסנו את הוועדה הבוחנת.
תאופיק חטיב
בסעיף א(3) חסרה המילה "דתי".
הלית ברק
זאת העתקה מוחלטת של סעיף 2(2) לחוק הקיים, שאומר "בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של..
היו"ר דוד אזולאי
יש פה תיקון אחד שכן הייתי מאמץ. בסעיף 2(5) כתוב "בהסכמת ראש בית הדין השרעי לערעורים". אפשר לכתוב "בהתייעצות" במקום "בהסכמה".
מוחמד כנעאן
אני לא מסכים לזה.
תאופיק חטיב
אני חושב שכדאי שנשאיר את המילה "בהסכמה".
היו"ר דוד אזולאי
אני לא אכנס לוויכוח. אם אתם רוצים להשאיר את זה ככה, שזה ישאר ככה. אנחנו מאשרים את הצעת החוק כמות שהיא, מבלי לשנות שום דבר בה.
מוחמד כנעאן
אני רוצה להוסיף הסתייגות לגבי תיקון סעיף 10, שאומרת שבמידה ולא תהיה הסכמה יהיה מכרז.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש להעמיד להצבעה את הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"א-2000, של חברי כנסת תאופיק חטיב ואחרים.

ה צ ב ע ה
בעד – 3
נגד – 0

ההצעה עוברת לקריאה שנייה ושלישית עם הסתייגותו של חבר הכנסת כנעאן.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20

קוד המקור של הנתונים