ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 20/11/2000

התייעצות בדבר קביעת מועד בחירות בבסמ"ה ובמעלה עירון

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/2226

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
20.11.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/2226
ירושלים, א' בכסלו, תשס"א
28 בנובמבר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 172

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כב' בחשון תשס"א, 20.11.2000, שעה 11:45
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
איוב קרא
מוזמנים
איילת פישמן – לשכת המפקח הארצי על הבחירות, משרד הפנים
מוטי אדרי - ראש מועצה מקומית בסמ"ה
אופיר לוי - עוזר שר הפנים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
טלי רם
סדר היום
התייעצות בדבר קביעת מועד בחירות בבסמ"ה ובמעלה עירון.

התייעצות בדבר קביעת מועד בחירות בבסמ"ה ובמעלה עירון
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים ואני מתנצל על האיחור, בשל ה"פקקים" בדרך.

הנושא שנדון בו הוא הבחירות בבסמ"ה ובמעלה עירון. הוועדה קיימה ישיבה אחת, ובישיבה זאת נקבע תאריך ה- 18 במרץ.
איילת פישמן
הצענו את ה-13 ואנחנו מציעים עכשיו לדחות ל- 20 – זה התאריך שפנוי מכל חג ומועד.
היו"ר דוד אזולאי
יש אפשרות לדחות את זה לתחילת אפריל?
איילת פישמן
תמיד יש אפשרות לדחות. לגבי ראשית אפריל, אהוד בדק את המועד של ה- 3 באפריל ורשום כאן במכתב שזה לא מסתדר מכיוון שיש איזו פעולה משמעותית שנופלת על החג.
מרים פרנקל-שור
מה זה פעולה משמעותית?
איילת פישמן
תיקון ליקויים ברשימות – איזושהי פעולה שאנשים צריכים להגיש מסמכים, צריכים להגיש תיקונים, ואנחנו לא רוצים לבקש שהם יעשו זאת בחג.

השאלה היא אם יש איזושהי הנמקה למה להמשיך ולדחות.
היו"ר דוד אזולאי
פנו אלי כמה תושבים ואמרו שבכל זאת כל המועדים של הבחירות יתנגשו בצורה זו או אחרת עם החגים.
איוב קרא
פשוט להשתחרר מהלחץ של החגים.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה תתני לנו פירוט. המצב כיום כל כך מתוח עם האירועים, שאנחנו לא יודעים דבר על מה שקורה בהמשך.
פנו אלי וביקשו
תנו לנו להעביר את החגים ללא המתח של הבחירות. אמרתי שאני רוצה לבדוק את זה. תגידי לי בבקשה מהם התאריכים הקריטיים, על מנת שנדע פחות או יותר. בואי נצא מנקודת הנחה שהבחירות יידחו לתחילת אפריל.
איילת פישמן
תחילת אפריל זה לא יכול להיות. זה יכול להיות אולי אמצע אפריל. אנחנו לא בדקנו תאריכים כי אם אתה זוכר, בדיון הקודם אנחנו סיכמנו על ה- 27 ואחר כך במשרד ראינו שה-27 לא טוב, לכן אמרנו שנלך על ה- 20 במרץ.

ראינו שה- 27 לא מתאים, מכיוון שאם אנחנו קובעים את הבחירות ל- 27 במרץ, הודעה של פקיד בחירות לגבי אישור ופסילת רשימות נופלת בדיוק בחג ואנחנו חושבים שזה לא מתאים.

לאחר מכן חשבנו על ה- 3 באפריל וראינו שזה לא מתאים. לכן הלכנו על תאריך ה- 20 במרץ.
היו"ר דוד אזולאי
מה הבעיה לגבי ה- 3 באפריל?
איילת פישמן
ה- 3 באפריל אומר שב- 8 במרץ צריך להודיע לאנשים על תיקון ליקויים ברשימות, ואנשים צריכים להגיש תיקונים לרשימות מועמדים. זו פעולה פוזיטיבית שאנשים צריכים לעשות בתוך החג ואנחנו חושבים שעדיף שלא.

לכן אנחנו חושבים שבמקום ללכת קדימה שבוע – ל-3 באפריל – אנחנו הלכנו אחורה שבוע ל- 20 במרץ.
היו"ר דוד אזולאי
אבל אז שוב אנחנו נופלים סמוך לתחילת החגים.
איילת פישמן
לא. הבחירות יוצאות שבועיים לאחר שהחג נגמר. חג האיד אל אדחה הוא מה- 5 עד ה-8 במרץ, פלוס-מינוס יום-יומים, כי התאריכים לא סופיים.
איוב קרא
למה שלא יהיה בחופשת הקיץ, שלא ייפגעו התלמידים?
איילת פישמן
תרשה לי לומר משהו, ואני מראש מתנצלת על דבריי. הרעיון הבסיסי שאנחנו פועלים לפיו הוא – בוא נקיים את הבחירות במועד ואחר כך נחשוב למה לדחות, ולא – בוא נדחה כמה שאפשר ובוא נחשוב למה להקדים.
היו"ר דוד אזולאי
לא זאת הכוונה.
איילת פישמן
משום שיש כאן דיבורים על הקיץ.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא ביקשתי את זה. את מדברת אתי כרגע על ה- 20 במרץ, אני מדבר על תחילת אפריל.
איילת פישמן
אנחנו לא בדקנו את התאריך של 10 באפריל, אני מוכנה לבדוק.
היו"ר דוד אזולאי
המטרה שלי היא לדאוג לכך שבכלל לא יהיה שום קשר.
איילת פישמן
ב- 10 באפריל אנחנו כבר נכנסים לפסח.
היו"ר דוד אזולאי
אני אומר לעשות את זה לפני פסח. את אומרת שמבחינתך ה- 3 באפריל בלתי אפשרי. קחי נניח את ה- 5 באפריל.
איילת פישמן
אי אפשר לעשות בחירות ביום חמישי. אנחנו חייבים ימי שלישי. למרות שסביר להניח שגם פקיד הבחירות לא יהיה יהודי, בוא נגיד שאני לא אהיה מרוצה לקיים בחירות בפסח.
היו"ר דוד אזולאי
אז האפשרות היא 17 באפריל.
איילת פישמן
אנחנו לא בדקנו את התאריך הזה מבחינת לוח הזמנים. אני מוכנה להרים טלפון למשרד ולבקש לבדוק את זה.
מרים פרנקל-שור
לגבי הגשת הרשימות יש איזו פעולה...
איילת פישמן
הגשת רשימות זה מינוס 33 ימים. אני לא יודעת כעת להגיד לך בראש אם זה מתאפשר.
מרים פרנקל-שור
אתם הצעתם את ה- 27 באפריל.
איילת פישמן
אנחנו מציעים עכשיו את ה- 20 במרץ.
מרים פרנקל-שור
יש איזושהי פעולה שצריך לעשות באיזשהו חג של מישהו?
איילת פישמן
לא, זו בדיוק הנקודה.
היו"ר דוד אזולאי
זה נופל לפני אחד החגים, וזאת הבעיה.
איילת פישמן
זה בדיוק שלא. החג הוא ב- 5 עד ה- 8 במרץ, אחרי כן אין כלום. אחרי איד אל אדחה אין עוד חגים, אלא אם כן אני לא מספיק בקיאה. איד אל אדחה מסתיים ב- 8 במרץ, אנחנו קובעים את הבחירות ל- 20 במרץ. 12 יום אנשים יתאוששו מהחג.

אני מוכנה, אם אדוני מעוניין, להתקשר למשרד ולבדוק את ה- 17 באפריל, אם זה יהיה נוח יותר. אני לא יכולה לתת לך תשובה על המקום. יותר מאוחר היום אוכל לתת תשובה, פשוט אפשר לחסוך ישיבה נוספת.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי בקשה אלייך. הוועדה ממליצה על תאריך 17 באפריל כתאריך בחירות בבסמ"ה ובמעלה עירון.

והיה והתאריך הזה לא מתנגש בשום חג ואין שום בעיה – התאריך הזה הוא הקובע, והוועדה מחליטה שזהו התאריך.
מרים פרנקל-שור
הוועדה יכולה רק לייעץ. אנחנו עדיין בייעוץ.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מייעצים לשר לקבל את המלצת הוועדה לתאריך 17 באפריל.
איילת פישמן
בסדר גמור, בכפוף לכך שאנחנו נבדוק אם זה לא מתנגש.
היו"ר דוד אזולאי
תבדקי את זה, כפי שעשיתי עם אהוד שיל"ת – תוך כמה ימים אני אקבל תשובה. מצדי, אם צריך, אני יכול לכנס את הוועדה ביום רביעי. אם צריך ישיבה נוספת, אני מוכן לשבת ביום רביעי, או ביום שני הבא.

אני מאד מודה לכם, תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים