ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/11/2000

צו בדבר תיקון התוספת השלישית לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים