ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 29/08/2000

פרסום מודעות בעיתונות האסורות על פי החוק.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/1245

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
29.8.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/1245
ירושלים, ד' באלול, תש"ס
4 בספטמבר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 150
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, כ"ח באב התש"ס (29.8.2000), שעה 9:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
מוזמנים
סנ"צ חנה פסובסקי - רמ"ד תביעות, המשרד לביטחון פנים
עו"ד לימור סולומון - יועצת משפטית, המועצה לשלום הילד
עו"ד ענת אסיף - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
תמר שפנייר
סדר היום
פרסום מודעות בעיתונות האסורות על פי החוק.


פרסום מודעות בעיתונות האסורות על פי החוק
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה בעניין פרסום מודעות בעיתונות, מודעות תועבה שאסורות על פי החוק ועדיין מתפרסמות. לפני כחודשיים וחצי קיימנו בוועדה דיון בנושא הזה, היתה גם התכתבות ובין יתר ההחלטות הוחלט שאנחנו נעקוב על מנת לקבל דיווח מהמשטרה - מה נעשה בינתיים מאז שהנושא עלה כאן לדיון, בעקבות תלונות שהוגשו ובעקבות המשך רמיסת החוק על-ידי שומרי הדמוקרטיה, העיתונות. הייתי מבקש לשמוע את נציגת המשטרה, סנ"צ חנה פסובסקי, בבקשה.
חנה פסובסקי
בישיבה הקודמת אמרנו שתיערך חקירה, ואכן נערכה חקירה. נחקרו עורכי העיתונים.
היו"ר דוד אזולאי
אלו עיתונים?
חנה פסובסקי
ידיעות ומעריב. נחקרו עורכי העיתונים ואנשים נוספים.
היו"ר דוד אזולאי
למשל?
חנה פסובסקי
אני לא אפרט כי זה בחקירה, אבל פונקציונרים נוספים בעיתון שקשורים לפרסום מודעות. החקירה הושלמה והחומר הועבר בימים האחרונים לתביעות תל אביב כדי לבחון האם יש די ראיות להגשת כתב אישום או שצריך לעשות השלמת חקירה. בכל אופן, התיק נמצא עכשיו בתביעות ואני ביקשתי לזרז את הטיפול. אני לא יכולה להצהיר שיוגש כתב אישום כי צריך לבחון האם יש די ראיות, אבל התיק מטופל עכשיו בתביעות.
לימור סולומון
אלו ראיות צריך מלבד העיתון?
היו"ר דוד אזולאי
אלו ראיות צריך אם הדברים נמצאים שחור על גבי לבן?
חנה פסובסקי
אני לא אכנס עכשיו לעניינים משפטיים, אבל יש טענות מטענות שונות כמקובל אצל חשודים - של מי האחריות, אני ידעתי או לא ידעתי - טענות מהסוג הזה. אני לא נכנסת לגופן של הראיות, אבל התיק כרגע נמצא בבחינה ואני מקווה שהטיפול בו יסתיים בקרוב.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבין שזה במחלקת תביעות של המשטרה.
חנה פסובסקי
כן. אם יוחלט להגיש כתב אישום, זה יועבר לבית משפט שלום כי זה בסמכות בית משפט שלום.
היו"ר דוד אזולאי
זה לא הולך לפרקליטות?
חנה פסובסקי
לא. זה מסוג העבירות שהן בטיפול התביעה המשטרתית. אם יוחלט להגיש כתב אישום, זה יוגש לבית משפט השלום.
ענת אסיף
מדובר בכל תביעה פלילית, אין הבדל?
חנה פסובסקי
להיפך, העונש בגין פרסום שירותי זנות של בגירים הוא רק חצי שנת מאסר, כך שזה מסוג העבירות שאינן חמורות על פי הגדרתן בספר החוקים. הפרקליטות מופיעה בתיקים שמעל שבע שנות מאסר.
היו"ר דוד אזולאי
גם חצי שנת מאסר לא תהיה, אני לא מודאג... בקצב הזה יש לנו עוד הרבה זמן, אבל אני מבטיח נאמנה שאני אמשיך לעקוב בעניין הזה.
חנה פסובסקי
גם אנחנו עוקבים, הא ראיה שהחקירה הסתיימה.
היו"ר דוד אזולאי
אני שמח מאוד. אז החקירה הסתיימה מבחינתכם וכרגע העניין נמצא במחלקת תביעות, ואנחנו צריכים להתאזר בסבלנות שנה-שנתיים בערך...
חנה פסובסקי
לא. הגשת כתבי אישום אצלנו, אם יש חומר ראיות, נעשית תוך פרק זמן הרבה יותר קצר. אבל בהנחה שזה יוגש לבית משפט, הקצב בבית המשפט כבר לא תלוי בנו. מבחינת התביעה, אנחנו נעשה ככל האפשר על מנת לזרז את הטיפול.
היו"ר דוד אזולאי
אני חייב לציין לשבח את המשטרה במקרה הזה. באמת, איך לא דלף לתקשורת שהעורכים זומנו לחקירה.
לימור סולומון
התקשורת עצרה את זה...
היו"ר דוד אזולאי
מגיע לכם צל"ש שזה לא דלף לתקשורת.
לימור סולומון
ענת אסיף הביאה לכאן דוגמאות ממקומונים ששייכים לעיתון הארץ. נחקרו עורכי ידיעות ומעריב כאשר הרבה מהפרסומים, גם היום, נמצאים במקומונים של הארץ.
היו"ר דוד אזולאי
גם במקומונים וגם בעיתון הארץ.
לימור סולומון
בעיתון הארץ עצמו לא.
חנה פסובסקי
לקראת הדיון היום הסתכלתי בעיתונים, ואתמול ראיתי שבמעריב, בעיתון עצמו, אין מודעות כאלה.
היו"ר דוד אזולאי
לנו יש מנהלת ועדה חרוצה וגם היא עשתה שיעורי בית, והנה לפנייך מודעות במעריב מתאריך 27 באוגוסט שזה יום ראשון - שיחות בטלפון למבוגרים בלבד.
חנה פסובסקי
פרסום שיחות בטלפון - זה לא אסור, כך שזאת לא עבירה.
יפה שפירא
אולי אפשר לשנות טיפה את הנוסח?
חנה פסובסקי
זאת העבירה. מודעות של שירותי זנות לא ראיתי, בידיעות קוראים לזה אירוח והנוסח הוא יותר מתון ממה שהיה בעבר. זה מה שראיתי, אבל זה רק מבדיקה אקראית.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה עם המקומונים?
חנה פסובסקי
המקומונים, כפי שהראתה לי עכשיו ענת אסיף, ממשיכים לפרסם מודעות כאלה.
היו"ר דוד אזולאי
אז למה לא לוקחים שניים-שלושה מקומונים?
חנה פסובסקי
המקומונים הם באחריות העיתונים.
היו"ר דוד אזולאי
לא תמיד, יש מקומונים שהם בבעלות פרטית.
חנה פסובסקי
המקומונים הגדולים הם בבעלות הרשתות. אני חושבת שרצוי להתחיל בגדולים.
היו"ר דוד אזולאי
את רוצה שאני אנדב לך כמה מקומונים כדי להתחיל לטפל בהם? אין לי בעיה.
חנה פסובסקי
בשעתו - גם דיווחתי על כך לוועדה - היו מודעות בכמה מקומונים קטנים.
היו"ר דוד אזולאי
שם אמרת שמדובר בסכסוכים פנימיים, אבל בכל זאת - -
חנה פסובסקי
אני חושבת שיש יותר עניין לציבור בעיתונים הגדולים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא קורא ידיעות ומעריב, אני קורא את המקומונים, אז אני לא ציבור? אני חושב שמן הראוי להתייחס גם למקומונים, לקחת שניים-שלושה מקומונים - צפון, דרום, מרכז - וגם אותם לזמן לחקירה. יכול להיות שבעקבות זאת גם שם יורידו פרופיל, כי אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם? יפתרו את הבעיה בידיעות ומעריב וירדו לרמה יותר נמוכה, לרמה המקומית, ויתחילו שם לפרסם. מה שלא יקלטו בידיעות ובמעריב, יקלטו במקומונים שלהם.
חנה פסובסקי
אנחנו נבדוק את זה.
לימור סולומון
שם רוב הבעיה לדעתי.
היו"ר דוד אזולאי
שם נדמה לי שעושים את זה בצורה הרבה יותר בוטה, פחות מעודנת מאשר בעיתונות הארצית. לכן הייתי מאוד ממליץ למשטרה לחקור מספר עיתונים מקומיים למען ישמעו וייראו גם העיתונים המקומיים. אני סמוך ובטוח שהמשטרה יכולה להשיג את המקומונים האלה ולעשות עבודה מושלמת וטובה. עובדה היא - אני לא עקבתי אבל אני אעקוב אחרי זה - שאת אומרת שבמקרה בדקת באחד העיתונים ולא פירסמו מודעות כאלה, כך שאולי בכל זאת מתחילה להיות איזושהי הרתעה. בואי נתחיל את זה גם בעיתונים המקומיים, והיה זה שכרנו. את מקבלת את ההמלצה, גברתי?
חנה פסובסקי
כן.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. עו"ד ענת אסיף ממשרד המשפטים, בבקשה.
ענת אסיף
לי אין מה להוסיף. מה שהיה בטיפול המשטרה נעשה, כפי שחנה פסובסקי דיווחה. מה שאתה אמרת, שמגיע להם ציון לשבח על הטיפול והחקירה, זה נכון.
היו"ר דוד אזולאי
לימור סולומון מהמועצה לשלום הילד, בבקשה.
לימור סולומון
אני לא חושבת שצריך להתייחס לזה במין קלילות כזאת שאולי תעשו חקירה. החקירות האלה הן מאוד פשוטות, פשוט לסרוק את כל העיתונים. אולי מבחינה משפטית יש כמה שאלות שעולות, אבל אין הרבה עובדות, אין סיבה לא לפשוט על הכל ולנקות את העיתונים מהדבר הזה. התמקדתי על הנושא הספציפי של הישיבה הזאת, אבל אם כבר מדברים על הסעיפים בחוק שמדברים על פרסומים, למשל מההיבט של קטינים, אין סיבה שהוועדה לפחות לא תתמקד גם בסעיפים אחרים - לדוגמא, פרסום והצגת תועבה, פרסום קטינים; יש לנו מספיק דוגמאות שאני חושבת שגם הועברו אליך, אדוני היושב ראש, על-ידי ד"ר קדמן. אם כבר חוקרים עורך עיתון, אין סיבה לא לבדוק איתו את העבירות על כל הסעיפים. חבל לעשות את זה סעיף-סעיף. יש לנו כאן דוגמאות שעברו גם למשטרה.
היו"ר דוד אזולאי
למשל?
לימור סולומון
מקומון בחדרה - יש פה תמונה מכוערת, אני יכולה להשאיר לך אותה - -
היו"ר דוד אזולאי
מוותר על התענוג.
לימור סולומון
- - של פרסם תועבה, פרסום של מכירת קלטות שמופיעות בהן ילדות לוהטות.
היו"ר דוד אזולאי
ממתי זה?
לימור סולומון
זה מקומון מה-21 ביולי. חבל לעשות עבודה כפולה, כדאי לעשות הכל ביחד. זה אמנם לא הסעיף שאנחנו מדברים עליו, זה לא שירותי זנות, אבל זה אחד הסעיפים הבאים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שתצייני את זה, בכלל כדאי להעביר את זה לגב' חנה פסובסקי, כי באמת צריך לקחת את הנושא הזה לתשומת לב. אני בהחלט מסכים שאם כבר עושים עבודה, מן הראוי לבדוק את כל המכלול, במיוחד שיש פה שימוש בחומר כזה לילדים, על פניו ודאי שהדבר אסור וחמור. אני יודע שבזמנו ד"ר קדמן הגיש לפחות תלונה אחת או שתיים בנושא הזה, ובשיחה שהיתה לי איתו הוא אמר לי שהמשטרה לא טיפלה בזה.
חנה פסובסקי
זה לא מדוייק. אני לא יכולה להתייחס למקרה ספציפי כי לא התכוננתי, אבל אנחנו כן טיפלנו וכבר נעשו לא מעט פשיטות על חנויות שמוכרות קלטות ותפסו קלטות פורנוגרפיות כאלה. היו מקרים שהיתה בעיה להוכיח האם זה ילדים. כשמדובר בילדים וזה חד-משמעי, אין בעיה, אבל היו מקרים גבוליים שהיתה בעיה להוכיח שמדובר בזנות של קטינים. שוב, זה לא נושא הדיון היום ולכן לא הבאתי חומר על כך, אבל המשטרה בהחלט מטפלת. אני אישית זוכרת מספר מקרים שכן טופלו, כך שהנושא הזה קיבל טיפול על ידינו אבל אין לי כאן חומר על כך.
היו"ר דוד אזולאי
אני רואה שמנהלת הוועדה, שהיא חרוצה ועושה עבודה טובה, כבר הוציאה לכם מכתב בנושא. אני מניח שעדיין לא ראית אותו כי הוא יצא רק ב-27 באוגוסט. לימור סולומון, המכתב הזה הוא בדיוק על מה שאת מדברת.

אני רוצה לסכם את הישיבה. הוועדה קוראת למשטרה לחקור גם את העיתונות המקומית, את המקומונים בכל הארץ. הוועדה תמשיך ותעקוב אחרי חקירת המשטרה שכבר התבצעה והועברה למחלקת התביעות. אני מאוד מקווה שהעניין לא יארך זמן רב ושיוגשו כתבי אישום, כי אני חושב שאין פה הרבה חקירה ואין פה הרבה הוכחות, הדברים מופיעים ורואים אותם. לכן טוב תעשה המשטרה אם תגיש כתבי אישום וכך נוכל להגיד שפתרנו בעיה חשובה לבני הנוער בארץ שלנו.

אני רוצה להעיר שזו הפעם השנייה שאנחנו מזמינים את עורכי העיתונים לוועדה והם מסרבים להופיע כאן. שאלה לי לאותם עורכי עיתונים, שהם כלבי השמירה של הדמוקרטיה, והייתי מצפה מהם לנהוג על פי החוק. כפי שהם דואגים שישמרו על החוק, הם צריכים להיות דוגמא לשמירה על החוק, ולצערי הרב את זה הם לא עושים. אבל כנראה שהכסף הוא מעל הכל, יש פה רווחים לא קטנים - -
לימור סולומון
כשזה יתחיל לכאוב להם, אז הם יפסיקו.
היו"ר דוד אזולאי
- - וזאת סיבה טובה שהם לא יבואו לפה. אני מקווה שמה שוועדת הפנים לא הצליחה לעשות - להביא את עורכי העיתונים לפה - המשטרה כן הצליחה לעשות ותביא אותם לדין.
לימור סולומון
אין להם מה להגיד.
ענת אסיף
בישיבה הקודמת, כשזה היה עוד לפני שחקרו אותם, הביקורת על כך שהם לא באו היתה מאוד במקומה. היום כשהם גם יודעים שהם נחקרו, הם נמצאים בעצם באמצע הליך משפטי.
היו"ר דוד אזולאי
שיבואו ויגידו. זו לא פעם ראשונה שאנחנו מקיימים כאן דיונים כשאנשים נמצאים באמצע הליך משפטי, והם באים ואומרים שהם נמצאים בהליך משפטי ואנחנו מתייחסים בהתאם.
ענת אסיף
אין ספק שחוסר התגובה היא לא במקומה.
היו"ר דוד אזולאי
אפשר גם לא לבוא אבל לשלוח מכתב ולהודיע על התנצלות: "מסיבות כאלה ואחרות אנחנו לא מופיעים לישיבה", והאמיני שנקבל את זה בהבנה. את אורחת כמעט קבועה בוועדה שלנו ואת יודעת זאת.

תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 9:55.

קוד המקור של הנתונים