ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/07/2000

חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/849

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
19/07/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/849
ירושלים, כ"א בתמוז, תש"ס
24 ביולי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, ט"ז בתמוז התש"ס (19 ביולי 2000), שעה 08:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יולי-יואל אדלשטיין
אברהם פורז
מוזמנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000.

הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000 אנחנו מכינים אותה לקריאה שנייה ושלישית.
אברהם פורז
אני מבקש לרשום הסתייגות לשם החוק כדי שאוכל לדבר במליאה. ההסתייגות תהיה לשם החוק: הצעת חוק קביעת זמן שעון הקיץ לשנים 2000 עד 2004. אני חושב שהעניין סביר. אני שלם בעניין זה.
היו"ר דוד אזולאי
חבר-הכנסת גפני מבקש לרשום הסתייגות. אני לא יודע אם הוא מתכוון לזה או שהוא רוצה רק לדבר.
אברהם פורז
מה ההסתייגות שלו? הוא רוצה לשנות מועדים?
מרים פרנקל-שור
כן.
אברהם פורז
אני לא מסכים לשנות מועדים. אני מציע, הוא לא בא, הוא איננו, אין הסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
נשמע חוות דעת משפטית.
מרים פרנקל-שור
אני חושבת שחבל שחבר-הכנסת גפני לא פה, מכיוון שאם ההסתייגות שלו תעבור במליאה זה ממוטט את כל הפשרה. אם הצעת החוק הזה לא מתקבלת, חייב חבר-הכנסת גפני להבין שאז בג"ץ יפסוק בעניין. לכן אני חושבת שראוי שהוא יחשוב לפני שמגישים את שתי ההסתייגויות כי זה עלול למוטט את הצעת הפשרה ואז לא ברור מה יהיה גורל הצעת החוק.
יחזקאל לביא
אני מבין שיש לו בעיה של שנתיים לגבי הסיום.
אברהם פורז
לכולם יש בעיות בהתחלה, בסיום ובאמצע. התפשרנו.
יחזקאל לביא
הוא שאל אותי כמי שאחראי על החישוב, מה השעות במדויק. אמרתי לו את השעות במדויק. הוא אמר לי: אם כך, זה יוצר לי בעיה בשנתיים.
היו"ר דוד אזולאי
אם הוא רוצה להעלות הסתייגות בשביל לדבר, אין בעיה.
מרים פרנקל-שור
נמצא לו הסתייגות אחרת ולא הסתייגות מהותית כזאת.
אברהם פורז
הסתייגות לשם החוק.
אברהם פורז
אני יכול להגיד לכם שחבר-הכנסת ליצמן חתום על ההצעה.
היו"ר דוד אזולאי
גם גפני חתום.
אברהם פורז
מה הוא רוצה? זה כמו הסכם. מי שלא חתום על ההצעה יכול להגיש הסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
אם זה החוק, אני אלך לפי החוק ולא אזוז ממנו. זה מה שמחייב אותי.
אברהם פורז
מי שלא חבר הוועדה ולסיעתו אין נציגות, הוא יכול להסתייג. אבל מי שחבר הוועדה ולסיעתו יש נציג בוועדה, רק ברשות הוועדה הוא יכול להגיש הסתייגות. לחבר-הכנסת ליצמן יש זכות להגיש הסתייגות כי הוא חבר הוועדה. לחבר-הכנסת גפני אין זכות להגיש הסתייגות אלא ברשות הוועדה, כי הוא לא חבר הוועדה ולסיעתו יש נציג. פרט לזה הוא חתום על ההצעה. זה הסכם.
יולי-יואל אדלשטיין
מה הוא רוצה?
אברהם פורז
אני לא יודע מה הוא רוצה. אני גם לא רוצה לשמוע מה הוא רוצה. אם נתחיל לפתוח את זה כאן, לכל אחד יש מה להגיד.
היו"ר דוד אזולאי
גם לי יש מה להגיד על אף שחתמתי.

חבר-הכנסת פורז, אני בודק מבחינה חוקית ואפעל על פי ההוראות.
אברהם פורז
הישיבה הזאת נקבעה כדין לשעה שמונה וחצי. אנחנו נמצאים כמעט בסוף הישיבה. האיש לא בא. הוא לא הגיש הסתייגות, נגמר העניין. הוא לא יכול להסתייג. בוא נחליט להעלות את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אזולאי
אם הוא רוצה להגיש הסתייגות בשביל לדבר, אני אתן.
אברהם פורז
תיתן לו הסתייגות לשם החוק, אבל לא לשינוי מועדים כי זו הסכמה קשה. אגב, חבר-הכנסת ליצמן היה שותף להסכמה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
נכון.

חבר-הכנסת גפני מגיש הסתייגות, אחר-כך הוא יוריד אותה כי הוא רוצה להראות לציבור הלא דתי שיש דברים שפוגעים בנו ולמרות הכל ויתרנו עליהם.

חבר-הכנסת פורז, אני מתחייב שאם ההסתייגות הזאת עוברת, אני מחזיר את החוק לוועדה.

אני מודיע שאנחנו נעלה את שתי ההסתייגויות של חבר-הכנסת גפני בנושא נץ החמה.
מרים פרנקל-שור
בשנת תשס"ב, מועד הסיום, לפי ההסתייגות של חבר-הכנסת גפני, יהיה ז' בתשרי. בתשס"ג, מועד ההתחלה יהיה ט"ז בניסן.
אברהם פורז
הכל בכפוף לזה שהוא התחייב בפני היושב-ראש להסיר את ההסתייגויות.
יחזקאל לביא
מתי העניין יעלה במליאה?
היו"ר דוד אזולאי
היום.
יחזקאל לביא
אני אגיד לך למה, כי אני עובר את הזמן שבו אני חייב להודיע לחברות התעופה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מעמיד את הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000 בנוסח כפי שהוגש, אין שום שינויים, להצבעה. מי בעד , מי נגד?


ה צ ב ע ה
בעד הצעת החוק - 3
נגד - אין
נמנעים - אין
הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000 נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
כולם בעד, אין נגד, אין נמנעים, תודה רבה. אין הסתייגויות פרט להסתייגויות של חבר-הכנסת גפני ופורז לשם החוק.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:00

קוד המקור של הנתונים