ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/07/2000

חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/828

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
18.07.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/828
ירושלים, כ' בתמוז, תש"ס
23 ביולי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 133
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ט"ו בתמוז התש"ס (18 ביולי 2000), שעה 08:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
יעקב ליצמן
אברהם פורז
מוזמנים
אביטל שטרסברג – משרד המשפטים
יועצת משפטית
מירי פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
סיגל גורדון
סדר היום
הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת.


הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים בנושא: הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000, של חבר הכנסת אברהם פורז, דוד אזולאי וחברי כנסת נוספים. ההצעה עברה אתמול בקריאה טרומית ואנחנו מתבקשים לאשר היום את ההצעה, לפני כן נקרא אותה.

"הגדרות 1. בחוק זה – "זמן יקום מתואם" – כמשמעותו בחוק קביעת הזמן, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק קביעת הזמן).
הוראת שעה לשנת התש"ס
2. על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, בשנת התש"ס המועד לסיום הקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיה ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי התשס"א (6 באוקטובר 2000), בשעה 1:00".

כאשר אומרים אור ליום ז' בתשרי, הכוונה בין יום חמישי לשישי.
"הוראת שעה לשנים תשס"א עד תשס"ד
3. על אף הוראות סעיף 3 לחוק קביעת הזמן ובכל צו שניתן לפיו, המועדים להקדמת הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות, יהיו –

(1) בשנת התשס"א - מועד התחלה יהיה ביום שני, אור ליום ט"ז בניסן התשס"א (9 באפריל 2001), בשעה 1:00. מועד סיום – ביום שני, אור ליום ז' בתשרי התשס"ב (24 בספטמבר 2001), בשעה 1:00.

(2) בשנת התשס"ב – מועד התחלה ביום שישי, אור ליום ט"ז בניסן התשס"ב (29 במרץ 2002), בשעה 1:00. מועד סיום – ביום שני, אור ליום א' בחשון התשס"ג (7 באוקטובר 2002), בשעה 1:00.

(3) בשנת התשס"ג – מועד התחלה ביום שישי, אור ליום כ"ד באדר ב' התשס"ג (28 במרץ 2003), בשעה 1:00. מועד סיום – ביום שישי, אור ליום ז' בתשרי התשס"ד (3 באוקטובר 2003), בשעה 1:00.

(4) בשנת התשס"ד – מועד התחלה ביום רביעי, אור ליום ט"ז בניסן התשס"ד (7 באפריל 2004) בשעה 1:00. מועד סיום – ביום רביעי, אור ליום ז' בתשרי התשס"ה (22 בספטמבר 2004), בשעה 1:00.
יעקב ליצמן
מדובר בארבע שנים?
אברהם פורז
אפילו יותר.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת פורז, שנת תש"ס היא השנה.
אברהם פורז
חבר הכנסת ליצמן אומר, שביום כיפור זה משתנה לתשס"א.
מירי פרנקל שור
ולכן אתה אומר: בשנת התשס"א. אתה קורא לשנה במועד אחר.
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, מישהו רוצה להוסיף בעניין?
אברהם פורז
כולנו תומכים בהצעה.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אני מעמיד את ההצעה להצבעה להעברה לקריאה ראשונה. מי בעד ירים את ידו.


הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
ההצעה להעביר את הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס-2000
לקריאה ראשונה נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים ואין נמנעים, הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), התש"ס 2000 נתקבלה פה אחד ועוברת לקריאה ראשונה.
אברהם פורז
גברתי, נציגת הממשלה, האם יש עלות לתקציב המדינה? חובה לציין בהצעת חוק את העלות לתקציב המדינה.
אביטל שטרסברג
החובה שלכם, לא שלי.
אברהם פורז
גברתי מנהלת הוועדה, אני מציע לוודא עם משרד האוצר שאין עלות לתקציב המדינה.
יעקב ליצמן
ההפך הוא הנכון, אין הוצאה למדינה, יש חסכון.
היו"ר דוד אזולאי
בהסכמה פה אחד, אנחנו מעבירים את הצעת חוק קביעת הזמן (הוראת שעה), לקריאה ראשונה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 8:45.

קוד המקור של הנתונים