ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/07/2000

הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התש”ס-1999 – חברי הכנסת: גדעון עזרא, מיכאל איתן, יורי שטרן

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/830

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
10.7.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/830
ירושלים, כ' בתמוז, תש"ס
23 ביולי, 2000

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 127

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ז' בתמוז תש"ס, 10.7.2000, שעה 12:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
גדעון עזרא
מוזמנים
מרגלית בוטרמן – יועמ"ש, משרד הפנים
ישראל שפיצר - מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות, משרד הפנים
אילנה לוין - לשכה משפטית, משרד הפנים
בנימין למקין - לשכה משפטית, משרד הפנים
אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
אביטל רימון-קפלן – לשכה משפטית, מרכז השלטון המקומי
עדנה הירשמן-פרי - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
עדי שפריר – מתמחה בלשכה המשפטית
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
טלי רם
סדר היום
הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ס-1999 – חברי הכנסת: גדעון עזרא, מיכאל איתן, יורי שטרן.

הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ס-1999 –
חברי הכנסת
גדעון עזרא, מיכאל איתן, יורי שטרן
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה השלישית היום, בנושא הצעת חוק קביעת תקנים לרשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ס-1999, של חבר הכנסת גדעון עזרא ואחרים.

אנחנו כבר קיימנו דיון אחד בהצעת החוק הזאת. כמדומני שהסיכום בדיון הקודם היה שחבר כנסת גדעון עזרא ייפגש עם המחלקה המשפטית של משרד הפנים ושיגבשו איזושהי הצעה. האם היתה פגישה כזאת?
גדעון עזרא
היתה פגישה ויש הצעה.
ישראל שפיצר
היתה פגישה ויש הצעה. מיד אני אתן את רשות הדיבור למרגלית שתגיד את עיקרי הדברים. בגדול, מה שסיכמנו, שאנחנו נתקן את הדברים מחדש. מרגלית, בבקשה תציגי.
מרגלית בוטרמן
האמת היא שזה עוד לא נוסח סופי כי עוד לא הספקנו לעבור על הכל, אבל הרעיון הוא קודם כל שאנחנו נאשר את התקנים של הרשויות המקומיות על פי הצעת הרשות המקומית. סעיף (ב) יישאר כמות שהוא – העסקה לרבות חברות כוח אדם. לגבי סעיף (ג) אנחנו רוצים להפנות לסעיף 221 לפקודת העיריות, שמטפל בעניינים של חריגות ושל ניהול לא תקין.
גדעון עזרא
אמרתי שזה מקובל עלי.
מרגלית בוטרמן
הוא אמר שמקובל עליו, ותיקון דומה גם לגבי המועצות המקומיות, למרות שאני חושבת שאולי את התיקון לא צריך לעשות בסעיף 35ג, אולי אחרי סעיף 27 לפקודת המועצות המקומיות, מבחינה פרוצדורלית זה מקום יותר מתאים.
גדעון עזרא
למה לא הבאתם את ההצעה?
ישראל שפיצר
מה שקרה שאנחנו נכנסנו ללחץ של כמה בג"צים בדיונים בבתי דין, לא הספקנו לכתוב את זה. אני מקווה שתוך פרק זמן קצר – נניח עד חודש ימים – אנחנו נוכל להגיש את ההצעה.
היו"ר דוד אזולאי
גדעון, ההחלטה שלך.
גדעון עזרא
זה מקובל. אני ישבתי איתם, זה אחרי ישיבה איתם.
היו"ר דוד אזולאי
ואז מה אתם עושים?
גדעון עזרא
מגישים הצעה ברוח זאת.
היו"ר דוד אזולאי
יגישו את ההצעה ואז נביא אותה והיא תהיה הצעת חוק ממשלתית?
גדעון עזרא
לדעתי, ישר לקריאה ראשונה.
מרגלית בוטרמן
או ממשלתית או ...
היו"ר דוד אזולאי
השאלה אם מסתכלים על הצעת החוק של חבר הכנסת גדעון עזרא ומוסיפים לה תיקונים, או שתהיה הצעת חוק ממשלתית ואז בעצם הצעת החוק של גדעון יורדת מאליה.
גדעון עזרא
אם אני הייתי יודע שבעוד חודש תוגש הצעת הממשלה, אני הייתי מוכן לוותר, אבל מאחר שאני לא בטוח אם הממשלה תעמוד, לא תעמוד, תביא, לא תביא - אני רוצה שאתה תקבע תאריך שבו תידון ההצעה המתוקנת. והיה אם הם יבואו הנה עם נוסח של הצעת הממשלה, תבטל את הישיבה.
היו"ר דוד אזולאי
מתי אתם תביאו את הנוסח?
אביטל שטרנברג
זו פרוצדורה קצת ארוכה, ואני גם לא רואה מה הטעם להגיש תזכיר ממשלתי בעניין. יש הצעת חוק פרטית, אנחנו הולכים ברוח הצעת החוק הפרטית, מגיעים לנוסח משותף, אני חושבת שצריך להמשיך לרכב על אותה פלטפורמה.
היו"ר דוד אזולאי
שאלה כמה זמן.
אביטל שטרנברג
מבחינת הניסוח? מבחינתם, זה עניין שלהם. משרד הפנים יוכל לומר לך כמה זמן יקח להם להביא נוסח מתוקן להצעת החוק שלפנינו. הצעת החוק הממשלתית – צריך להפיץ תזכיר, חובת הנחה, לקבל תגובות.
מרים פרנקל-שור
אתם יכולים לבוא בעוד שבועיים?
מרגלית בוטרמן
אני השבוע יומיים לא עובדת, בשבוע הבא גם כמה ימים.
ישראל שפיצר
אני מוכן להתחייב לתחילת אוגוסט.
היו"ר דוד אזולאי
הצעה גאונית. באוגוסט כבר הכנסת לא פועלת.
ישראל שפיצר
לי אין בעיה, פשוט מרגלית נמצאת בלחץ. אני אבקש משרית לפני כן, אני אעשה כל מאמץ שזה יוגש לכם.
מרגלית בוטרמן
נשתדל.
גדעון עזרא
סליחה, בהתחשב בעובדה שהיום הייתם צריכים להביא את זה ולא הבאתם, אז תגידו בשבוע הבא, בעוד עשרה ימים.
מרים פרנקל-שור
הבעיה היא שאם לא תביאו הצעה, זה יעבור לקריאה ראשונה, וחבל. זו הבעיה, ואתם יודעים מה גורלן של הצעות חוק שעוברות כך ומה קורה להן לקראת קריאה שנייה ושלישית. אתם מספיק מנוסים כאן.
היו"ר דוד אזולאי
באמת לא הייתי רוצה כרגע להתייחס להצעת החוק ככתבה וכלשונה ולהגיד: אני מעביר אותה בקריאה ראשונה, עד שתביאו. אני לא עושה זאת.

מה שאני מבקש מכם – תתחייבו, תנו זמן. תגידו לי תוך כמה זמן אתם מתחייבים להביא הצעת תיקון.
מרגלית בוטרמן
תוך שבועיים, למרות שבשבועיים הקרובים יש לי כמה ימי חופש.
היו"ר דוד אזולאי
אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם – אני מסתכל על איזשהו מזכר שהעבירה אביטל בנושא הזה. זה היה לקראת הדיון הקודם.

כאן ראיתי סנקציות אישיות נגד מי שפועל בניגוד לתקציב – חובה אישית – סעיף 221 לפקודת העיריות קובע – ולא אכנס לפרטים - אבל בגדול, בעצם מי שאחראי זה הממונה, נכון?

מה שקורה היום בפועל, הממונים לא עושים את תפקידם.
ישראל שפיצר
לכן, הנושא של החיוב האישי נדון במשרד. יש כוונה להפעיל את מנגנון החיוב האישי, המשרד התחייב גם מול בג"ץ. כרגע אנחנו כותבים את הקריטריונים מכיוון שזו לא חוכמה להגיד: אני מפעיל חיוב אישי. אני צריך גם לקבוע מהם הקריטריונים שעומדים בבסיס הפעלת החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אבל למה לחייב רק את ראש הרשות? מה עם הממונה על המחוז שלא מילא את תפקידו? את רק משחררת אותו.
מרגלית בוטרמן
לא. הממונה על המחוז הוא נציג של שר הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
אבל הוא לא עשה את תפקידו. אם הוא היה עושה את תפקידו, לא היינו מגיעים למצב הזה. לו היה הממונה על המחוז דואג להזמין את ראש העיר ולעשות לו: "נו-נו-נו" ולהעמיד אותו על מקומו....
מרגלית בוטרמן
הוא עושה.
היו"ר דוד אזולאי
הוא לא עשה את זה.
מרגלית בוטרמן
הוא עושה לו "נו-נו-נו". יש המון מכתבים שהממונה על המחוז שלח לכל מיני ראשי רשויות, עשה להם "נו-נו-נו", ומה? אז הוא עשה להם "נו-נו-נו".
היו"ר דוד אזולאי
אני קורא את מה שכתבה אביטל, היא מצטטת את החוק – סעיף 221 לפקודת העיריות קובע כי: "על פי עצתו של רואה החשבון, בפעולתו לפי סימן זה יפסול הממונה" – הכוונה לממונה על המחוז במשרד הפנים – "כל פריט בחשבון שהוא בניגוד לדין, ויחייב בו את האדם ששילם או שהירשה את התשלום הבלתי חוקי וכן יחייב הממונה כל אדם האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל התרשלותו או התנהגותו הרעה או בכל סכום שהיה צריך להביא בחשבון ולא הביא, ובכל מקרה כזה יאשר בכתב את הסכום המגיע מאותו אדם. הממונה יפרש בכתב את טעמי החלטתו בדבר הפסילה או החיוב, וכן בדבר כל סכום שהכשיר אם נתבקש לכך על ידי מי שנפגע בהחלטתו זו."

במלים פשוטות, אם הבנתי נכון – אתם משפטנים, לא אני – לפי סעיף זה, אם הממונה על המחוז היה עושה את תפקידו, לא היינו מגיעים למצב הזה.
מרגלית בוטרמן
כן, אבל 50 שנה לא הפעילו את הסעיף הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אז ימשיכו עוד 100 שנה.
מרגלית בוטרמן
לכן עכשיו יצאו קריטריונים, שמכאן ולהבא יפעילו אותם. בסעיף הזה – לקחו את הסמכות מהממונה והעבירו אותה.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לדעת מה הסנקציה. אם לא תעבירו וזה יישאר בסמכות הממונה, אני רוצה לדעת מה הסנקציה שתנקטו כנגד הממונה על המחוז.
ישראל שפיצר
אני אדגיש דבר אחר. בצו המועצות המקומיות זה השר, כלומר החבות היא על השר.
היו"ר דוד אזולאי
הוא מסמיך את הממונה.
ישראל שפיצר
אני אומר: שם כתוב השר. בעוד שבפקודת העיריות כתוב הממונה, בצו המועצות המקומיות זה השר. לקחנו את זה ברמה העליונה יותר מול השר, נקבעו הנחיות וניתנה התחייבות. כרגע זה השלב האחרון של קביעת קריטריונים כיצד אתה מפעיל את הסמכות, כיוון שאתה צריך גם לעמוד מול בחינות משפטיות, מבחינה משפטית, שהסמכות שאתה מפעיל נעשית כדין ולא שנתבזה לאחר שהופעלה סמכות ואחר כך נצטרך לסגת.
מרגלית בוטרמן
ואלה מקרים שגם נופלים בגדר התרשלותו או התנהגותו הרעה של אותו ראש רשות.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי הרגשה – ואני חושב שהפעם אני מייצג את מרכז השלטון המקומי בעניין הזה – שאתם תשחררו את הפקידים שצריכים למלא את תפקידם, וכל האחריות תירבץ על ראשי הרשויות – ואני לא בא כרגע להגן על ראשי הרשויות.
מרגלית בוטרמן
כאשר ראש רשות מוציא הוצאה בלתי חוקית או ממנה עובדים בלי תקן, הממונה לא אחראי, הוא לא אשם בכך. הוא היה צריך להתריע ולהודיע לראש הרשות שהמידע הגיע לידי. הוא צריך להתריע ואת זה בדרך כלל הממונים עושים. כשהמידע מגיע לידיהם, הם מודיעים לראש הרשות: הגיע כך וכך, אני מבקש את תגובתך. בדקנו את הנושא, בבקשה תפטר. הממונים כן אומרים.
היו"ר דוד אזולאי
הם אומרים. אז מה אם אמרו? האם הם הודיעו לשר ואמרו לו: אדוני השר, במקרה ברשות כזאת או אחרת יש חריגה בלתי סבירה ואני מבקש לנקוט סנקציות? את מכירה מקרה כזה?
מרגלית בוטרמן
כשזה מגיע למצב כזה, ודאי שהם אומרים.
היו"ר דוד אזולאי
ואיזה סנקציות ננקטו כנגדו?
מרגלית בוטרמן
יש חשב מלווה, ואחר כך אם זה לא הולך, מפזרים את המועצה ומקימים מועצה ממונה, שזה דבר שבג"ץ לא אוהב והוא חוזר ומזכיר שזו פגיעה קשה בדמוקרטיה, ודמוקרטיה עולה כסף. לכן, לא ממהרים לעשות את הנושא הזה של מועצה ממונה, זו לא סנקציה שאושרה בקלות על ידי בית המשפט העליון, אבל משתדלים לפעול.

הנושא של החיוב האישי עד עכשיו לא הופעל. 50 שנה הוא לא הופעל, חוץ ממקרה אחד שבג"ץ פשוט חייב את שר הפנים דאז להפעיל אותו, אבל אנחנו מקווים שעכשיו ייצאו קריטריונים, יפרסמו אותם. הרשויות יידעו עליהם, אנחנו מקווים שזה באמת יגרום לכך שאנחנו לא נצטרך להפעיל את זה, ואם נצטרך – נפעיל.
היו"ר דוד אזולאי
הקריטריונים האלה שאתם הולכים לפרסם – את מי הם יחייבו?
ישראל שפיצר
בגדול, זה יהיה ראש הרשות וגזברה.
היו"ר דוד אזולאי
מי המתריע בשער?
ישראל שפיצר
המתריע בשער יכול להיות מכל המקורות שאנחנו מקבלים גם היום – זה יכול להיות חבר אופוזיציה, זאת אומרת מכל הציבור.
היו"ר דוד אזולאי
התריעו והודיעו שיש חריגה.
ישראל שפיצר
התריעו והודיעו, והנושא נבדק ואכן יש חריגה – ייערך שימוע לאותו ראש רשות, זאת אומרת לפני שאתה הולך לחייב אותו אישית יש את החובה לערוך שימוע. ייערך לו שימוע, ולאחר השימוע תצא החלטה של חיוב אישי.
היו"ר דוד אזולאי
דבר שעד היום לא היה. למעשה, אתה כרגע הולך להוסיף את נושא השימוע לראש הרשות.
ישראל שפיצר
זה דבר שלא היה. השימוע נוצר לנו בעקבות ההחלטה של תיקון סעיף.
היו"ר דוד אזולאי
איפה הגזבר בקטע הזה?
ישראל שפיצר
הגזבר איתו יחד.
היו"ר דוד אזולאי
לא, כי הגזבר הוא האיש המקצועי.
ישראל שפיצר
הגזבר יחד איתו. אנחנו אומרים: שניהם נכנסים, לשניהם אתה עורך שימוע.
היו"ר דוד אזולאי
ישראל, אתה יודע שמי שחותם ראשון זהו הגזבר.
ישראל שפיצר
אני יודע. השאלה היא – אם אותו גזבר יבוא ויוכיח שניתנה לו ברירה חד-צדדית, נקרא לזה כך, ואז הוא מבחינתו יכול להתריע אבל אנחנו מכירים ויודעים ברגע שאדם צריך במצב כזה לקבל החלטה, מה טיב ההחלטה – בייחוד במצב היום – יכול להיות שעליו אני לא אוכל להשית עונש או לחייב אותו, אלא מי שהורה לו ולא הותיר לו ברירה אחרת.
היו"ר דוד אזולאי
לכן יש שימוע.
אביטל רימון-קפלן
קשה לי להתייחס למשהו שעוד לא ראיתי אותו כתוב.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אני אסכם את הדיון בכך שתוך עשרה ימים מהיום נקבל את ההצעה.
גדעון עזרא
תקבע כבר מועד לדיון.
היו"ר דוד אזולאי
אני אומר – עשרה ימים. בתוך עשרה ימים נקבל את החומר ונקיים עליו דיון.
אביטל רימון-קפלן
אנחנו נגיב לאחר שנראה את ההצעה.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו קובעים שלא תוך עשרה ימים אנחנו מקבלים את החומר, אלא תוך עשרה ימים נקיים את הדיון.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:55.

קוד המקור של הנתונים