ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 14/06/2000

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו חמצני גבישי)(תיקון), התש"ס -2000)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים