ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/06/2000

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 18), התש"ס-2000

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים