ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 12/06/2000

פרסום מודעות בעיתונות האסורות על-פי החוק

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/677

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה – 12.6.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/677
ירושלים, ל' בסיון, תש"ס
3 ביולי, 2000

הכנסת חמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
שהתקיימה ביום ב', ט' בסיון התש"ס, 12 ביוני 2000, בשעה 11:45
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר דוד אזולאי
יעקב ליצמן
גדעון עזרא
מוסי רז
מוזמנים
תנ"צ חנה פסובסקי, ראש מדור תביעות, המשרד לביטחון פנים
עו"ד בנימין לנקין, הלשכה המשפטית, משרד הפנים
יועצת משפטית
מירי פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
ס ד ר ה י ו ם

פרסום מודעות בעיתונות האסורות על-פי החוק


פרסום מודעות בעיתונות האסורות על-פי החוק
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות
הסביבה.
הנושא שעל סדר היו הוא פרסום מודעות האסורות על-פי החוק בעיתונות הכללית. לאחרונה קיבלתי תלונות רבות על כך שמתפרסמות כל מיני מודעות בעיתונות הכללית על שירותי ליווי ועל מכוני עיסוי למיניהם, כאשר כולנו יודעים את האמת ומה מסתתר מאחורי המודעות התמימות האלה. ידוע לי שגם הוגשו תלונות בעניין הזה אבל לא ראינו עד היום שהוגשו כתבי אישום כנגד אותם מפרסמים. יש לי פה חלק קטן ממודעות אלה והן עדינות לעומת מודעות אחרות שראיתי. ביקרתי לא מזמן באילת ושם ראיתי מודעות עם מחירון לשירות כזה או אחר, כך וכך משלמים לשעה, כך וכך משלמים לחצי שעה וכולי. אני יודע שהורים רבים מתקוממים כנגד העניין הזה, בכל-זאת אנשים מכניסים עיתונים הביתה וזה גורם נזק. השאלה היא אם בכלל המשטרה מתמודדת עם הבעיה או שמראש עוזבת את העניין הזה ואף אחד לא מתמודד אתו, וכך העסק הזה הולך ופורח במקומותינו.
חנה פסובסקי
כמה מילות רקע לחוק עצמו. מדובר בתיקון לחוק
העונשין שנכנס לתוקפו בנובמבר 1998, כך שמדובר בחוק חדש יחסית, בערך בן שנה וחצי. התיקון הזה אסר לפרסם גם מודעות של נותני שירות, של מעשי זנות של קטינים וגם בגירים. זאת אומרת, אסר לפרסם פרסום בדבר מתן שירותי זנות כשנותן השירות הוא קטין או כשאינו קטין. כשמדובר בקטין העונש בגינו הוא חמש שנות מאסר, וכשמדובר בבגיר עונש המאסר הוא ששה חודשים.

בחוק כתוב איסור בדבר פרסום שירותי זנות. כשנתקבל החוק הנאמר "כותרת בעיתונות" שונה ל"שירותי אירוח". החוק הזה מאפשר לפרסם שירותי זנות בסייגים מסוימים שמפורטים בסעיף 205(ב) שאומר: "הוראות סעיף זה לא יחולו על פרסום בדבר מתן שירותי זנות אם התקיימו בו כל אלה: עניינו אך ורק מתן שירותי זנות, התפרסם בנפרד בדברי פרסום אחרים ונמסר לאדם רק לפי בקשתו, סומן בו בצורה בולטת כי מטרתו היא לפרסם שירותי זנות". כלומר, הפרסום עצמו מותר בתנאי שזה נפרד מהעיתון וזה נמסר לאדם לפי בקשתו.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה נפרד מהעיתון?
חנה פסובסקי
דף נפרד שאפשר למסור לקונה על-פי בקשתו. הוא
צריך לבקש את הדף הזה ואז הוא יקבל אותו.
היו"ר דוד אזולאי
אבל זה לא ככה.
חנה פסובסקי
אבל זה לא נעשה, נכון, ועדיין הפרסומים האלה
הם חלק אינטגרלי מהעיתון, אבל למעלה לא כתוב שירותי זנות, בכל העיתונים, אלא כתוב שירותי אירוח.
היו"ר דוד אזולאי
אירוח או מסג' או ליווי.
חנה פסובסקי
בכל אופן המילה זנות לא נזכרת.
נטענה טענה לגבי העיתונים שלא מדובר בשירותי זנות אלא אירוח כמו שכתוב בכותרת ועל כך יצא מכתב הבהרה עוד בכנסת הקודמת על-ידי יושב-ראש ועדת חוקה וגם ממשרד המשפטים כשנאמר שהמילה אירוח היא למעשה כסות למשהו שכולם מבינים במה מדובר, זה תיקון קוסמטי, אבל מקריאת תוכן המודעות וגם אם מתקשרים למודעות האלה, למעשה רואים שמדובר ברובן בשירותי זנות. לכן נכתב לעורכי העיתונים, למיטב ידיעתי, שהם חייבים לפרסם אלא באופן שהחוק מתיר, בנפרד, על-פי דרישת הקונה.

ההודעה על קיום הישיבה ניתנה לנו בהתראה מאוד קצרה אבל בבדיקה שערכנו אין הרבה תלונות. אני ספרתי שלוש תלונות שהוגשו למשטרה כאשר אחת מהן היא נגד עורכי "ידיעות אחרונות" ו"מעריב", ולגביה נפתחה חקירה במחזו תל-אביב, שם מתפרסמים העיתונים הללו או יושבות מערכות העיתונים הללו. לאחר שהוגשה התלונה הזאת, כיוון שמדובר בחוק חדש, פנינו למשרד המשפטים, לפרקליטות המדינה, בבקשה למתן הבהרה, שיאמרו לנו האם הם רואים במילה אירוח ובכל מה שמסתתר מאחורי זה מתן שירותי זנות כדרישת החוק. קיבלנו הבהרה שאכן זה כך ושלמעשה יש פה עבירה על איסור פרסום בדבר שירותי זנות. עורכי העיתונים עדיין לא נחקרו, אבל הם ייחקרו.
היו"ר דוד אזולאי
מתי הוגשה התלונה?
חנה פסובסקי
התלונה שמדובר בה הוגשה ממש בסמוך לאחר
קבלת החוק. אנחנו פנינו לפרקליטות, אבל הנושא הזה התעכב. כאמור, עד היום הם לא נחקרו, אבל בהנחיית המפכ"ל הם ייחקרו.
היו"ר דוד אזולאי
מתי?
חנה פסובסקי
אני מקווה שבהקדם. אני לא יכולה להתחייב
לתאריך מסוים, אבל אני מקווה שבהקדם.
הייתה עוד תלונה שמצאתי לגבי מקומון בקריות, ששם הוגשה תלונה על-ידי אדם פרטי נגד עורך העיתון כאשר שם מדובר בסיעות יריבות. עורך העיתון הוא יושב-ראש סיעה מסוימת – נדמה לי שזה בקרית ביאליק – והמתלונן הוא יריב פוליטי שלו. זה היה הרקע להגשת התלונה אבל התלונה באמת נגעה לפרסום שירותי זנות.
היו"ר דוד אזולאי
היריבות הפוליטית היא שולית.
חנה פסובסקי
אני רק מציינת את זה למרות שזה לא רלוונטי.
בסופו של דבר לכאורה נאמרה שם עבירה. עורך המקומון נחקר והוא אמר שהוא לא ידע שהדבר הזה אסור והוא מתחייב להפסיק לפרסם ולכן התלונה נגנזה.
היו"ר דוד אזולאי
מישהו בדק אם הוא הפסיק לפרסם?
חנה פסובסקי
אני ביקשתי לבדוק ובינתיים אין לי תשובה על
כך.
תלונה נוספת שאיתרנו היא תלונה על פרסום שירותי זנות של קטין בירושלים, תלונה שהגיש דוקטור קדמן. הוא ראה במקומות כל העיר שכתוב במסגרת המודעות, ילדה נחמדה, משהו בסגנון הזה, והתקשרו לבעל המודעה הזו ונאמר שזה בעצם ביטוי וכי הכוונה לא לילדה אלא מדובר בשיחות ארוטיות שלמיטב הבנתנו זה לא שירותי זנות, החוק לא ציין זאת. מדובר על שירותי זנות כשהמגע הוא מגע פיזי ולא לשיחות וגם התלונה הזו נגנזה.

אלה התלונות שקיימות. למעשה התלונה המרכזית בתל-אביב תחקר וייחקרו עורכי העיתונים.

אם ייחקרו עורכי העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" זו תהיה החקירה העיקרית ואני מקווה שהחקירה הזו תניב פירות, אבל הם טרם נחקרו.
היו"ר דוד אזולאי
בינתיים יש רק פרי אחד כשהעסק הזה הולך
ומשגשג ומתפתח יותר ויותר כתוצאה מאוזלת היד של המשטרה בעניין הזה. אני חושב שאם נחקק החוק הזה, מישהו צריך לאכוף אותו. את בעצמך אמרת שישנן הוראות מחייבות איך זה צריך להתפרסם. אנחנו רואים כאן מודעה על אירוח ומסג' ואני אומר לך שזו מודעה מאוד עדינה. כולנו מכירים מודעות הרבה יותר חמורות. אמרתי לך שיש גם מחירון שמופיע וזה נעשה בצורה מאוד בולטת והמשטרה לא אוכפת. עורכי העיתונים הם אנשים מאוד חזקים והשאלה אם אתם במשטרה מסוגלים להתמודד עם זה או לא. אם יש צורך לתקן בחוק דבר כלשהו על-מנת לבלום את הפרצה הזאת, תבואו ותגידו מה צריך לתקן בחוק על-מנת לבלום את הפרצה. אני אומר לך שאני מדבר כאן בשם הרבה הורים של ילדים שמתלוננים על העניין הזה.

אני חושב שאם לא נעצור את התופעה, היא הולכת ומחמירה. אם אחרי ישיבה כזאת המשטרה לא תתייחס ברצינות ותיקח את עורכי העיתונים ותזמן אותם לחקירה והנושא ייחקר עד תום וימוצו כל האמצעים כנגד עורכי העיתונים, הרי אנחנו בעצם אומרים במלים פשוטות שלעורכי העיתונים מותר לעבור על החוק.
חנה פסובסקי
כפי שאמרתי, הם ייחקרו ואנחנו מודעים לנושא.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מטיל חלילה ספק בדבריך כשאת אומרת
שהם ייחקרו, אבל השאלה רק מתי ייחקרו. זה יכול להיות עוד שבוע וזה יכול להיות גם עוד שנתיים.
חנה פסובסקי
אני מקווה שזה יהיה בהקדם וכפי שאמרתי, אני
מקווה שהחקירה הזאת תניב פרי.
היו"ר דוד אזולאי
עורכי העיתונים הוזמנו לכאן אבל היה להם נוח
לא לבוא. הם עושים כסף מהמודעות האלה ולכן למה הם צריכים לבוא לכאן לשמוע ביקורת על כך שהם עוברים על החוק? הם הרי אמורים להגן על החוק, אבל לצערי הרב הם לא עושים זאת.

השאלה גם אם במשרד הפנים יש כלים כלשהם כנגד העיתונים שעוברים על החוק והאם יש איזושהי סנקציה נגדם. בסופו של דבר אתם הם אלה שמאשרים להם את העיתון.
בנימין למקין
לא ידוע לי שהסוגייה הזאת נבדקה אלא אם כן
היה קשר עם היועצת המשפטית. זה נושא שצריך להיבדק. יכול להיות שיש סנקציות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש שמשרד הפנים יבדוק אם יש בידיו
אפשרות לנקוט סנקציות נגד אותם העיתונים שעוברים במודע על החוק. המשטרה לא ממלאת את תפקידה בשלב זה ואני מוחה על כך שהיא לא ממלאת את תפקידה. אולי משרד הפנים כן ימלא את תפקידו ותבדקו מה הם האמצעים העומדים לרשותכם על-מנת לנקוט בהם כנגד אותם עורכי העיתונים. הם מגדילים לעשות כאשר לא רק שהם עוברים על החוק, הם גם לא מופיעים לישיבה.

חברי הכנסת רוצים להוסיף דברים?
מוסי רז
אין לי מה להוסיף. אני חושב שהדברים מדברים
בעד עצמם ואני חושב שאנחנו צריכים לרשום לעצמנו את העניין הזה. תהיה חקירה משטרתית ונשמע מה קרה בחקירה. אני מניח שאם אומרים לנו שתהיה חקירה, היא תהיה תוך פרק זמן סביר. אני לא רוצה אפילו לקבוע מהו אותו פרק זמן סביר, אבל אני בטוח שכך יהיה.

אני חושב ששווה שהוועדה תשב עוד פעם בעוד מספר חודשים כדי לעקוב אחרי הנושא הזה.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר.
גדעון עזרא
אין לי מה לומר. אני מסכים עם מוסי.
היו"ר דוד אזולאי
אני שמח שיש הסכמה כי זה אומר עד כמה הנושא
חשוב.
בזה אני מסכם את הדיון. אנחנו רואים בחומרה רבה שעורכי העיתונים שהם מפירי חוק לא הופיעו לישיבה הזאת ועשו זאת ביודעין.

לגבי המשטרה, אני מאוד מקווה שהמשטרה תיקח את הנושא לידיה, תזמן את עורכי העיתונים הגדולים לחקירה ותתייחס בצורה יותר רצינית לתלונות של הציבור על פרסומים אלה וזאת על-מנת שיפסיקו לפגוע בילדים שלנו.

הוועדה תקיים דיון נוסף. אני מקווה שעד לסוף מושב הקיץ נקיים דיון נוסף על-מנת לעקוב אחרי עבודת המשטרה ולראות אם אכן זימנה את הנוגעים בדבר לחקירה ואם אכן הם נחקרו.

אני מודה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים