ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 07/06/2000

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הגבלות על התפלגות סיעה), התש”ס-1999

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/600

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
07/06/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/600
ירושלים, י' בסיון, תש"ס
13 ביוני, 2000


הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 107
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, ד' בסיון התש"ס (7 ביוני 2000), שעה 10:45
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יולי-יואל אדלשטיין
מוזמנים
עמי בן-דרור - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הגבלות על התפלגות סיעה), התש"ס-1999 -
של חבר-הכנסת יולי-יואל אדלשטיין.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הגבלות על התפלגות סיעה), התש"ס-1999
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה.
הנושא שעל סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הגבלות על התפלגות סיעה), התש"ס-1999, של חבר-הכנסת יולי-יואל אדלשטיין. אנחנו כבר קיימנו דיון אחד. חבר-הכנסת יולי אדלשטיין, בבקשה.
יולי-יואל אדלשטיין
אדוני היושב-ראש. בדיון הקודם היתה הסכמה וברכה של כל הגורמים, של משרדי הממשלה, של השלטון המקומי, גם אתה אישית בירכת.

שתי הערות. אחת, הפנו את תשומת לבי, אם אני לא טועה, דווקא נציגת משרד המשפטים, שיש איזושהי אפליה בחוק הקיים, שבעצם המועמד שפרש מסיעתו בניגוד לכללים, לא יוכל להיכלל ברשימה מקומית אבל כן יוכל להיכלל ברשימה שמריצה אותה סיעה של הכנסת היוצאת. ולכן, בהכנה כאן לקריאה ראשונה, גם סעיף זה, שלא הייתי מודע לו הוכנס, ואנחנו רואים בסעיף קטן (א): בסופו יבוא "או סיעה של הכנסת". כלומר לבטל גם את האפליה.

הדבר השני, זה בעצם משך הזמן שאנחנו מגדירים בתיקון לחוק או בתוספת לחוק, שחבר שנבחר למועצת העיר לא יוכל לפרוש. היו חילוקי דעות. הצעתי מלכתחילה שלוש שנים. מסיבות שלא הצלחנו להגיע למקורן, הממשלה הציעה שנה, אבל זה היה סיכום קואליציוני. לפי הצעתך פניתי, ויש לי גם העתק מכתב, שוחחתי גם אישית עם יושב-ראש הקואליציה, העברתי לך העתק מן המכתב, הוא הביע הסכמה מלאה של הקואליציה להגיע לפשרה של שנתיים. גם אתה אמרת שבהרבה מאוד מקומות הבעיה דווקא בשנה השנייה של כהונת המועצה.

לכן, אם אין דעות אחרות, הייתי מאוד מבקש לאשר זאת.
היו"ר דוד אזולאי
מירי, יש לך מה להוסיף?
מרים פרנקל-שור
לא, אין לי מה להוסיף.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אנחנו מאשרים את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הגבלות על התפלגות סיעה), התש"ס-1999, של חבר-הכנסת יולי אדלשטיין ונגיש אותה לקריאה ראשונה מטעם הוועדה.
יולי-יואל אדלשטיין
אדוני היושב-ראש, תודה רבה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים