ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 05/06/2000

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 18), התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/581

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
5.6.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/581
ירושלים, ט' בסיון, תש"ס
12 ביוני, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 104
מישיבת הפנים ואיכות הסביבה
שהתקיימה ביום שני, ב' בסיון התש"ס – 5 ביוני 2000, בשעה 12:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
מוחמד כנעאן
איוב קרא
מוסי רז
מוזמנים
עו"ד חנה קלר - יועצת משפטית, המשרד לבטחון פנים
גנ"מ מיקי חלפון - ראש מחלקת אסיר, שירות בתי הסוהר
תג"ד חיים שמולביץ - יועץ משפטי, שירות בתי הסוהר
עו"ד עודד אילן - משרד ראש הממשלה
יועצת משפטית
עו"ד מרים פרנקל-שור – הלשכה המשפטית, הכנסת
שרי אברמוב - מתמחה, הלשכה המשפטית, הכנסת
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
עפרה הירשפלד
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 18) (החזקת אסירים
בהפרדה ותיקונים שונים), התש"ס-2000.


- - - - - - -

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 18)
(החזקת אסירים בהפרדה ותיקונים שונים), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה.

הנושא על סדר-היום הוא הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 18) (החזקת אסירים בהפרדה ותיקונים שונים), התש"ס-2000. עו"ד קלר, בבקשה.
עו"ד חנה קלר
קודם-כל צריך לזכור שהצעת החוק הזאת היא פרי עבודה ממושכת גם של ועדה בתוך המשרד לבטחון הפנים עם שירות בתי הסוהר, אבל כינון הוועדה למעשה הינה פרי............ אמיצה של רופאים ישראלים ופלשתינים שהם קבלו בעיקר בעקבות ואנונו על כל הנושא של החזקה בהפרדה, והיתה עתירה לבג"צ, כי בעתירה לבג"צ היא נדחתה לאור ההצהרה שלנו על כינון הוועדה והנכונות שלנו לתקן את המצב, כי ערב הגשת העתירה הנושא היה מוסדר בתקנה 21 לתקנות בתי הסוהר, וכולנו הסכמנו שקודם-כל צריך לקחת את הנושא הזה ולראות מה קורה אתו. דבר שני, שזה לא יכול להיות בחקיקת משנה בעידן של חוקי יסוד.

אם אפשר לומר בצורה רחבה מה בעצם עמד בעיקר מאחורי החקיקה הזאת, זה להשיג שתי מטרות עיקריות.
היו"ר דוד אזולאי
מה היה כל-כך לא טוב אם היינו משאירים את זה כתקנה במקום בחקיקה?
עו"ד חנה קלר
קודם-כל תקנה, האפשרות לתקן אותה היא הרבה יותר נגישה ואתה לא צריך לבוא לכנסת. מספיק שהשר חותם על תקנה ואין גם הפיקוח הפרלמנטרי על הנושאים האלה.

דבר שני, אני חושבת שאם חוק יסתור תקנה, החוק יגבר.
עו"ד מרים פרנקל-שור
איזו ועדה זו היתה?
עו"ד חנה קלר
היתה ועדה של המשרד לבטחון הפנים עם שירות בתי הסוהר והצטרפו אליהם גם נציגי משרד המשפטים.
עו"ד מרים פרנקל-שור
יש המלצות בכתב של הוועדה?
עו"ד חנה קלר
חוץ מהחקיקה הוועדה המליצה גם לשנות את המצב שאינו דורש חקיקה. היו הרבה המלצות כאלה לחקיקה, וחלק שכבר יושמו. ולכן כשאת מציינת כאן את הדין הקיים, הוא לא כל-כך נכון, כי אנחנו בעקבות המלצות הוועדה - - -
עו"ד מרים פרנקל-שור
דרך אגב, שרי אברמוב הכינה את זה .
עו"ד חנה קלר
לא משנה, כל הכבוד למי שעשה את זה, אבל הדין הקיים בעצם לא משקף את המצב הקיים היום בפרקטיקה אלא הלכתנו לתקנה 21 ולפי מה שכתוב שם.

בכל אופן, שתי המטרות הן גדולות. אדם, לפני

קוד המקור של הנתונים