ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 24/05/2000

תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) (תיקון), התש”ס-2000.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/477

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
24/05/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/477
ירושלים, י"ט באייר, תש"ס
24 במאי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 100
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"ט באייר התש"ס (24 במאי 2000) שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
עסאם מח'ול
איוב קרא
מוזמנים
עו"ד רחל אדם - המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד שרה שלום - לשכה משפטית – הרשות לשמורות טבע
והגנים הלאומיים
חנניה ויצמן - מנהל אגף תביעות – רשות לשמורות טבע
והגנים הלאומיים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) (תיקון), התש"ס-2000.תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות) (תיקון), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה.
הנושא שעל סדר- היום
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), (תיקון), התש"ס-2000.
לפניי פנייתה של השרה לאיכות הסביבה לוועדה, אקרא אותה.

"בהתאם לאמור בסעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-7791, אני פונה אליך כיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה לשם קבלת אישור הועדה, לתיקון תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), התשל"ט-1979.
לתיקון שלוש מטרות
לאסור על עישון בשמורת טבע תל-דן, וזאת לשם מניעת שריפות; לעדכן את ההגדרה של כלי טיס בעקבות ביטול התקנות שעל פיהן הם הוגדרו עד עכשיו; בסיפא של תקנה 19(ז) להוסיף אזכור של תקנה משנה (ד) בנוסף לאזכור של תקנה משנה (ב), דבר שהושמט מתיקון התקנה בשנת 1998." כאן הכוונה לשמורת הר מירון. לגבי הסעיף הזה, אני מבקש כרגע לא לקיים על זה דיון.

נתחיל בנושא הראשון לגבי איסור עישון בשמורת הטבע תל-דן. אני רוצה להבין, עישון אסור והדלקת מנגלים מותר?
שרה שלום
רק במקומות מוסדרים. יש מקומות שהרשות הסדירה בהם מתקנים. הם בפיקוח, נמצא ברז ליד. זאת אומרת, יש לזה מנגנון בקרה על אופן הדלקת האש. זה במקום מרוכז מאוד בשמורת הטבע תל-דן, זה רק באזור של הפיקניק. יש מקום שהוקצה לפיקניק.

עניין העישון זה כאשר אנשים מהלכים בשמורה ומדליקים סיגריה. קרה לא אחת שהשמורה נדלקה.
היו"ר דוד אזולאי
יש אפשרות לאכוף את זה?
שרה שלום
כן. יש לנו תקנה מקבילה בשמורת הטבע עין-גדי, שכבר רצה הרבה שנים וזה עובד טוב מאוד. זאת אומרת, יש בכניסה לשמורה שילוט שמבהיר את העניין וקובע גם את איסור העישון, ובעין-גדי מאוד מקפידים על זה. יש כמובן פקחים במקום שמסתובבים כל הזמן ואוכפים את זה. כך שזה לא אות מתה.
מרים פרנקל-שור
בשמורות אחרות מותר לעשן?
שרה שלום
מותר.
היו"ר דוד אזולאי
מה ההבדל?
שרה שלום
ההבדל הוא שאלה שמורות רגישות, שמורות קטנות, מאוד ייחודיות, מאוד איכותיות.
חנניה ויצמן
צפופות בחורש.
היו"ר דוד אזולאי
חורשת טל הסבוכה?
שרה שלום
חורשת טל היא גן לאומי והיא יותר פתוחה מבחינת הצומח שבה. היא פחות מועדת לפורענות.

יכול להיות שבשלב מסוים נוסיף את זה כגזירה גורפת, אבל אנחנו סבורים שצריך ללכת במתינות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להכביד על הציבור דברים שמיותרים.
איוב קרא
אם כבר, צריך לעשות את זה בכרמל.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא יודע עד כמה אפשר לאכוף דבר כזה.
רחל אדם
יש מפקחים שמסתובבים שם כל הזמן.
היו"ר דוד אזולאי
סיגריה זו לא מדורה.
שרה שלום
אבל היא מאוד מסוכנת.
היו"ר דוד אזולאי
בוודאי. אני מדבר על האכיפה של זה, אם זה דבר שאפשר לאכוף.
שרה שלום
האכיפה היא ישימה מאוד מכיוון שלא מדובר בשמורות גדולות.
היו"ר דוד אזולאי
מה הקנס על דבר כזה?
שרה שלום
490 שקל בברירת משפט. אבל אם מביאים לדין זה מגיע ל-22 אלף שקל.
איוב קרא
לדעתי זה צריך להיות בעוד מקומות.
שרה שלום
אנחנו מקבלים את ההצעה ונשקול את ההרחבה של התקנה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
מה שאתם רוצים זה להוסיף את חורשת תל-דן להסדר הזה.

נושא שני זה כלי טיס.
שרה שלום
כלי טיס, זה תיקון טכני לגמרי. זו תקנה שהיתה. היה איסור של טיסה מעל שמורת עין-גדי ומעל שמורת החולה על פי תקנות ישנות של טיס. התקנות בוטלו ונדרשנו לחוקק את זה מחדש דרך תקנות קיימות, דרך חקיקה קיימת. זה פשוט תיקון טכני לגמרי.
רחל אדם
הנוסח הזה הוא נוסח שמקובל על משרד התחבורה. עשינו את זה בהתייעצות עם משרד התחבורה.
היו"ר דוד אזולאי
זו הרחבה של כלי טיס אחרים? הבנתי שמדובר על כלי טיס יותר גדולים. עם עד היום היה מדובר לגבי מטוסים זעירים, עכשיו מדובר על מטוסים יותר גדולים?
שרה שלום
מדובר על כל כלי טיס. כך זה היה ופשוט אנחנו מעדכנים את זה עם התפתחות החקיקה בחקיקה הקיימת.
היו"ר דוד אזולאי
באזורים מסויימים?
שרה שלום
רק בשתי שמורות, בעין-גדי והחולה.
היו"ר דוד אזולאי
לגבי בית-ג'אן, נעביר את הדרישה שלכם לתיקון לראש המועצה ונקבל את הערותיו.
איוב קרא
מה ההצעה בדיוק?
רחל אדם
זה תיקון טכני. יש תקנה ספציפית לעניין זה ושם הושמטה תקנה אחת.
איוב קרא
מהי?
רחל אדם
יש סייג לגבי כריתת עצים במקרקעין שנמצאים בבעלות של תושבי בית ג'אן.
איוב קרא
מה הבעיה?
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה לשמוע מראש המועצה.
איוב קרא
את זה מבקשים הרבה זמן.
שרה שלום
זה מה שבית ג'אן ביקשו. היה נוסח שהוסכם עם בית ג'אן. הרי היה בג"ץ גדול בנושא האדמות של התושבים. בסופו של דבר, הגענו להסכמה עם תושבי בית ג'אן, הסכם שנחתם בבית המשפט העליון שעל בסיסו הותקנה תקנת בית ג'אן, כל תקנה 19 לתקנות, שמסדירה את הרעייה, מסדירה את החקלאות, מסדירה את העיבודים. באחת הפיסקאות נאמר: כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ד). בטעות במשרד המשפטים הדפיסו רק (ב). ואז בא ראש המועצה וביקש: תוסיפו גם את (ד) כי זה מה שסיכמנו. אז הוספנו את (ד).
עסאם מח'ול
ומה זה (ד)?
שרה שלום
קרקעות של תושבי בית ג'אן, שמאפשר להם את העיבודים אחרי שהרשות הציעה להם קרקע חליפית, ואם תוך שנה לא מגיעים להסדר. זאת אומרת, התיקון הזה, לחלוטין, לא משפיע, הוא לא עושה שום דבר, וזה לטובת אנשי בית ג'אן.
איוב קרא
אני אישית מברך על זה.
היו"ר דוד אזולאי
כדאי שתשמע במה מדובר.

"(ד) הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג) יחולו על קרקעות בתחום השמורה, שלא היו מעובדות לפני יום ג' באדר התשנ"ח (1 במרס 8991), בהתקיים כל אלה:

(1) בעל המקרקעין פנה בכתב לרשות והודיע לה על רצונו לעבד ולהכשיר את המקרקעין שבבעלותו;

(2) חלפה שנה ממועד הפניה ולא עלה בידי הרשות להשיג את הסכמת בעל המקרקעין להצעותיה לקרקע חלופית או לתשלום דמי שימוש או לפיצוי הולם אחר;

(3) בעל המקרקעין הגיש לרשות תכנית של המקרקעין, מאושרת בידי מודד מוסמך, שעליה מסומנים גבולות המקרקעין שלו, והרשות לא חלקה על התכנית.

(ה) היו המקרקעין כאמור בתקנה משנה (ד) מקרקעין שאין אליהם דרך גישה עבירה לרכב חקלאי, ייקבעו הדרך ותנאי פריצתה והכשרתה באופן שימנע, ככל האפשר, פגיעה בערכי הטבע והנוף שבשמורה, בין על תוואי הדרך שאישר פקיד הסדר מקרקעין ובין על תוואי דרך קרוב אליו ככל האפשר, כפי שיוסכם בין בעל המקרקעין לרשות.

(ו) מקורות מים הטבעיים וכל הדרכים החקלאיות והציבוריות הקיימות, לרבות דרכים כמשמעותן בתקנה משנה (ה), יהיו פטורים ממגבלות תנועה וגישה לתושבי הישוב ויותאמו למעבר רכב, תוך התחשבות בערכי הטבע והנוף שבשמורה, ובלבד שלא יעשה שינוי כלשהו בדרכים האמורות, אלא באישור הרשות."
עסאם מח'ול
אנשי בית ג'אן לא הוזמנו?
היו"ר דוד אזולאי
אנשי בית ג'אן הוזמנו והם לא הופיעו בטענה שהם לא הוזמנו. דיברתי עכשיו עם ראש המועצה, הוא לא יודע במה מדובר.
עסאם מח'ול
אולי נדחה את הנושא.
איוב קרא
נאשר את התקנות בכפוף להסכמת ראש המועצה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שנאשר את התקנות פרט למה ששייך לשמורת הר מירון. נעביר את זה לראש הרשות, נקבל את תגובתו ולאחר מכן נקיים דיון בנושא זה.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים