ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/04/2000

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 30), התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/435
ועדת הפנים ואיכות הסביבה 1
10.04.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/435
ירושלים, י"א באייר, תש"ס
16 במאי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 87
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
שהתקיימה ביום שני, ה' בניסן התש"ס – 10 באפריל 2000 בשעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
מוחמד ברכה
אחמד טיבי
משה רז
מוזמנים
אהוד שילת - מפקח ארצי על הבחירות, משרד הפנים
סיגל קוגוט - משרד המשפטים
עו"ד איתי בר סלע-לשכת עורכי הדין
יועצת משפטית
עו"ד מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
עפרה הירשפלד
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – גיל הבוחר), התש"ס-1999,
של חבר-הכנסת דני נוה.

- - - - - - -הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – גיל הבוחר), התש"ס-1999
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה.

על סדר-היום הצעת חוק של חבר-הכנסת דני נוה, הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – גיל הבוחר), התש"ס-1999, האומרת לתת זכות בחירה לצעירים החל מגיל 17, ולא כפי שזה היום, החל מגיל 18.

חבר-הכנסת דני נוה, אם אתה רוצה להוסיף משהו, בבקשה.
דני נווה
רק כמה מלים קצרות. החשיבה מאחורי הצעת החוק הזאת היא כפולה. מצד אחד היא באה להביא ליתר מעורבות של חבר'ה צעירים במתרחש בעיר שלהם או ברשות המקומית שלהם, ואין זה סוד שכאשר יש לך זכות בחירה, גם איכפת לך יותר. כשיש לך זכות להשפיע אתה גם מעורב יותר, זה נותן לך תמריץ להיות מעורב יותר.

אני יודע שיכול להיות ויכוח בשאלה אם בני 17 כבר יכולים לקבל זכות הצבעה בבחירות לכנסת ולראשות הממשלה, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לשאלה הזאת ולדיון הזה.
היו"ר דוד אזולאי
למה באמת שהצעת החוק לא תתייחס גם לבחירות לכנסת?
דני נווה
יכול להיות שיש בזה היגיון להקדים את גיל הבחירה לכנסת, אבל בשלב זה הלכתי בצורה יותר מדודה בנושא הרשויות המקומיות, שם בוודאי, לדעתי, מדובר בשלטון המקומי ובנושאים שנוגעים במידה רבה מאד גם בבני הנוער, אם זה בענייני חינוך, תרבות או ספורט, בנושאים רבים ומגוונים.

דרך אגב, זה משתלב עם הצעת חוק אחרת שלי שעברה כבר בקריאה שנייה ושלישית בוועדה לקידום הילד, וכבר נכנסה לתוקף, לפיה בכל עירייה בארץ תהיה ועדה סטטוטורית שתעסוק בענייני ילדים ונוער.

החשיבה שלי היא להביא מצד אחד ליתר מעורבות של בני נוער במתרחש בעיר שלהם, בסביבה שלהם, בקהילה שלהם, והצד השני הוא להביא לכך שראשי הרשויות שלנו יבינו שאוכלוסיית הצעירים היא אוכלוסייה רחבה יותר שהם צריכים להתייחס אליה מבחינת סדרי-עדיפויות של ראש עיר וראש רשות, בעניינים שנוגעים לנוער ולצעירים. מה לעשות, אנחנו חיים בעידן פוליטי, וכשאתה ראש רשות ויש לך אוכלוסיית יעד יותר גדולה של חבר'ה צעירים, אז גם החשיבות שאתה מייחס לעניינים ולסדרי העדיפויות שנוגעים לנוער ולצעירים היא רבה יותר.
היו"ר דוד אזולאי
סביר להניח שבתי הספר התיכוניים ירוויחו מזה.
דני נווה
כבר היום בני 18 הם שמיניסטים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכוון לכך שראש העיר ירצה שתלמידי בית-הספר בישוב שלו יבחרו בו וגם ידאג לשיפור בית-הספר.
דני נווה
אני בכלל חושב שראשי הערים יצטרכו להתחיל לתת יותר את הדעת לכך שיש להם עוד שנתון באוכלוסייה. וגם היום בני 18 שהם כבר שמיניסטים נוטלים חלק במשחק הזה, ולכן אינני רואה שום סיבה למה לא להרחיב את זה מעבר לגיל 17. זו ההצעה והיא עברה בקריאה טרומית בתמיכת הממשלה.
אהוד שילת
אני לא יכול להיות אופוזיציה לממשלה.

חבר-הכנסת נוה, אני לא רוצה להתמודד אתך על הטיעון שאתה נתת, כי אפשר להסתכל עליו בכמה כיוונים וצריך לתחום גבול. גם בני 18 הם נוער, ואינני רואה את ההבדל הגדול אם נער בן 18 ישתתף או גם 17, ואם 17 אז למה לא 16? גם להם יש אינטרסים, אולי קצת שונים.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה במדינות דמוקרטיות אחרות בעולם?
אהוד שילת
אני לא מכיר את כל המדינות בעולם מבחינת החוקים, אבל ביקרתי בדי הרבה מדינות, אין בשום מדינה שאני יודע, הבחנה בין זכות הצבעה לרשויות המקומיות או לפרלמנט. ברוב המדינות הגיל הוא 18, יש מדינות שהגיל הוא 20 או 21, אבל אותו גיל בחירה לשני המקומות.

מכיוון שהממשלה הסכימה, קשה לי וגם אינני רוצה להתמודד עם הטענות הערכיות שמעלה חבר-הכנסת נוה. רק אמרתי ברמז.

מבחינה מספרית מדובר בתוספת של 105 אלף בפנקס הנוכחי, בערים ובמועצות המקומיות.
מוחמד ברכה
בהתאם לחוק החדש?
אהוד שילת
אם החוק שחבר-הכנסת נוה מציע היה נכנס היום לתוקף, אז בפנקס שעכשיו מכינים והוא ייכנס לתוקף באוגוסט היתה נוספת קבוצה של 105 אלף איש.

מבחינה טכנית זה ניתן לביצוע, אם תסכימו לדרך הזאת. הפחד שלי הוא שיהיה פעם מצב, ויש הצעת חוק שדיברתי אתך עליה, שאם היא מתקבלת אנחנו מוכרחים להפריד פנקסים. זאת אומרת, במקביל, באותו לוח זמנים, לעשות פנקס בוחרים לכנסת ופנקס נפרד לגמרי לרשויות המקומיות.
דני נווה
אתה הרי לא צריך לעשות שני פנקסים. אתה יכול לעשות נספח, חוברת שכוללת רק את השנתון הזה, ואז אתה לא צריך להסתבך.
אהוד שילת
לזה אני רוצה מבחינה טכנית את הסכמת הוועדה, שכך זה ייעשה. יש לנו כבר נספח ברשויות המקומיות. הרי לפי חוק הבחירות לרשויות המקומיות, פנקס בוחרים של רשות מקומית מורכב משתי רשימות: אחת זה פנקס הבוחרים לכנסת, וזה הרוב; והשנייה, זה תושבים ברשות המקומית שאין להם אזרחות לולכן הם לא רשומים בפנקס של הכנסת.

מבחינת יחסים מספריים, כדי להמחיש את זה, פנקס של הכנסת מכיל 4.5 מיליון בוחרים. הנספח הקיים היום של תושבים שאינם אזרחים הוא בסביבות 200 אלף. יתוספו לזה 100 אלף בני 17.

אם זאת השיטה שאתם מסכימים לה, כי אז אני לא הולך לפנקסים נפרדים, אלא הנספח עצמו יהיה מורכב משתי קבוצות: תושבים ובני 17.
היו"ר דוד אזולאי
מר שילת, אני מאד מקווה שבהמשך החוק הזה יחול גם על הבחירות לכנסת.
אהוד שילת
בסדר, אז לא תהיה בעיה. אז פנקס הבוחרים לכנסת יכיל כבר את החלק הזה של בני 17, ולרשויות המקומיות יישאר הנספח של תושבים, כמו שהיה כל השנים. אבל עד שזה יהיה בכנסת, אני מציע שזאת תהיה הדרך בנספח. אבל גם בנספח כזה אנחנו צריכים לשנות את תוכניות המחשב ואת תוכניות ההדפסה של הפנקסים. זה נשמע קל, אבל זה לא קל, כי זה קשור בהמון-המון תוכניות. הרי יש לנו מחשוב של משרד הפנים וחברה של הבחירות לעירייה, מרשם אוכלוסין, ואנחנו צריכים לזה זמן. צריך לבדוק שאין בעיות בזה ולהפיק את זה.

לכן אני מבקש שהחוק הזה, אם הוא יתקבל, יחול בפנקס לבחירות של 2003 ברשויות המקומיות. זה ייתן לנו מספיק זמן להתארגן.
היו"ר דוד אזולאי
אבל בין לבין אפשר כבר אחרי הבחירות לרשויות המקומיות, אם זה יעבור טוב, אפשר לבדוק אפשרות להחיל את זה גם על הבחירות לכנסת.
אהוד שילת
אבל אתם צריכים לקבל קודם החלטה עקרונית שאתם רוצים את החוק הזה.
עו"ד מרים פרנקל-שור
יש פה השלכה גם על המועצות האזוריות?
אהוד שילת
חבר-הכנסת נוה לא דיבר על זה. אני חושב שנצטרך לתקן את זה גם במועצות האזוריות. כרגע מכינים פנקס אד-הוק לכל מועצה אזורית ערב בחירות. אין פנקס שנתי. לכן, אם החוק יעבור פה, אין לי ספק שלא נגיד למישהו במועצה אזורית: אתה פחות טוב ממי שחי בעיר. אז נצטרך להתאים שם, ובכל מועצה אזורית שנשלוף, נשלוף בני 17.
מוחמד ברכה
אם הבנתי נכון, הכוונה היא שהחול יחול על כל בני 17 בכל המדינה, לא משנה אם זה מועצה אזורית או מקומית.
דני נווה
חבר-הכנסת ברכה, החוק הספציפי הוא תיקון לבחירות לרשויות המקומיות ולכן זה לא חל על המועצות האזוריות. אבל לשר הפנים יש סמכות, על-פי חוק, להרחיב את זה גם למועצות אזוריות, בצו.
מוחמד ברכה
אין בזה היגיון.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה אם אפשר, בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה לפנות לשר ולבקש שמייד עם סיום החקיקה ברשויות המקומיות, שכבר יביא את התיקון לחוק המועצות האזוריות. כי אחרת אנחנו עולים לסיים פה את הקריאה השנייה והשלישית ובינתיים באיזו שהיא מועצה אזורית, לפני 2003, או שאנחנו מחליטים שבאופן כללי כל החוק יחול מ-2003.
אהוד שילת
אם החוק יחול מ-2003, אז מה אני אעשה?
היו"ר דוד אזולאי
עד 2003 אנחנו צריכים לפעול שהתיקון יחול גם על המועצות האזוריות.
אהוד שילת
דרך אגב, במועצות האזוריות יש 9,000 בני 17. לא מדובר פה במספרים גדולים.
מוחמד ברכה
לא משנה, מדובר כאן על העקרון. כי לא ייתכן שלחלק מהאזרחים תהיה זכות בחירה ולחלק אחר לא תהיה זכות בחירה.
אהוד שילת
זה יהיה אותו דבר. אני אומר שיאשרו את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אני הצעתי אתמול לחבר-הכנסת נוה, שעם סיום החקיקה הוא יפנה לוועדה ואז אני אפנה לשר הפנים ואבקש ממנו לתקן את הצו.
אהוד שילת
אין צורך. אנחנו נתקן את הצו גם כך. אבל אין בעיה שהוועדה תפנה.
מוחמד ברכה
אני חושב שמן ההיגיון להגיד גם שאכן יהיה ברור לוועדה, לפני שהחוק יאושר בקריאה שנייה ושלישית, שהצו יתוקן, על-מנת לא לעשות איפה ואיפה בין אזרחים במועצות השונות.
היו"ר דוד אזולאי
זה ייכנס לתוקף ב-2003.
מוחמד ברכה
אני מבין. הבחירות למועצות האזוריות הן בדרך כלל קרובות לבחירות לרשויות האחרות. לא ייתכן שאנחנו נמנע מעשרת אלפים בני 17 ששייכים למועצות האזוריות לבחור, ולאפשר לאחרים כן לבחור.
אהוד שילת
הצעתו של היושב-ראש טובה שתהיה פנייה לשר והענין יסתיים. אבל אני לא מציע שזה יחול במועצות האזוריות לפני שזה חל ברשויות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
התחולה תהיה ב-2003 בכל מקרה לכולם.
מוחמד ברכה
הכוונה ביחד.

שנית, מה ההיגיון להחיל את זה על הבחירות לרשויות ולא להחיל את זה על הבחירות לכנסת? אם אותם בני 17 כשירים לבחור ולהשתתף בהכרעות מקומיות, מדוע הם לא יכולים לבחור לכנסת?
היו"ר דוד אזולאי
אתה חושב שלממשלה יש התנגדות שלבני 17 תהיה זכות בחירה לכנסת?
דני נווה
אינני יודע, לא בדקתי את זה עם הממשלה. אני הלכתי פה מהקל אל הכבד. אפשר לבחון את זה עם הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לך להגיש הצעת חוק גם בקשר לבחירות לכנסת ויכול להיות שאז זה ישתלב.
מוחמד ברכה
כשחבר-הכנסת נוה העלה את הצעת החוק בכנסת, נדמה שהשר ביילין אמר שהוא רוצה לראות תחילה איך זה יילך.
דני נווה
אני לא מתנגד עקרונית שזה יחול על הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, אני רק חושב שצריך ללכת מהקל אל הכבד. אני גם אומר פה, אני לא רוצה שתוך כדי הליכי החקיקה להעלות כבר הצעה לגבי הבחירות לכנסת, כדי לא לעורר התנגדות רחבה שתכשיל את הצעת החוק הזה כרגע. אני חושב שצריך לחוקק את החוק הזה, ואני בהחלט מתכוון לבחון עם הממשלה מה עמדתה בענין של הרחבת הנושא הזה גם על הבחירות לכנסת.
היו"ר דוד אזולאי
האם מישהו רוצה להוסיף משהו? אם כך, אנחנו מאשרים את הצעת החוק להכנה לקריאה ראשונה, כאשר התחולה תהיה בשנת 2003.
דני נווה
או במועד שבו תהיינה הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, לפי המוקדם ביניהן.
היו"ר דוד אזולאי
הבחירות לרשויות המקומיות הן בדרך-כלל בתאריך קבוע ולא משתנה.
דני נווה
אבל יכול להיות מצב שפתאום מקדימים את הבחירות לרשויות המקומיות, מחברים אותן לבחירות לכנסת, וכבר היו דיונים מעולם בעבר.
היו"ר דוד אזולאי
וזה אף פעם לא צלח.
אהוד שילת
בתנאי שיתנו לי שנה וחצי או שנתיים להיערך לזה. השנה אין לי תקציב לזה ולכן לא אוכל להתחיל לעשות השנה שום דבר בשלב זה, כי זה לא מתוקצב. אני בדקתי את זה.
דני נווה
לא נראה לי שבשנתיים הקרובות תהיינה בחירות לרשויות המקומיות, אבל אם יקדימו את הבחירות בתקופה מסוימת לפני המועד בנובמבר 2003 - - -
היו"ר דוד אזולאי
לא נראה לי סביר שהבחירות לרשויות המקומיות יוקדמו.
אהוד שילת
אם הבחירות לכנסת יתקיימו בזמן, הן גם כן תהיינה בשנת 2003.
דני נווה
אני רוצה שנהיה מוכנים לאפשרות ולו האפשרות שנראית כרגע פחות סבירה, שנניח שיחליטו להקדים את הבחירות לרשויות המקומיות בחצי שנה או בשנה, ואז נמצא את עצמנו שהחוק הזה לא חל. לכן בקשתי היא שייאמר שזה יהיה בנובמבר 2003, או אם זה יהיה במועד מוקדם יותר שייקבע בחוק, לפי המוקדם ביניהם.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. בקשתך נרשמה בפרוטוקול ואני חושב שהיא תילקח בחשבון.

אם כן, אנחנו מאשרים את הצעת החוק של חבר-הכנסת דני נוה לקריאה ראשונה.

עו"ד פרנקל-שור, נראה לך שיש להוסיף תיקונים כלשהם?
עו"ד מרים פרנקל-שור
לא נראה על פני השטח.
אהוד שילת
בסעיף 16 לחוק צריך להכניס תיקון. סעיף 16 מגדיר את פנקס הבוחרים ואומר שזו רשימה של הכנסת , בנספח רשימה שלמה שמכילה תושבים שאינם אזרחים. שם צריך להוסיף שהנספח יכיל את זה וגם מי שיגיע לגיל 17, הוא צריך לקבוע את גיל 17 שזה יום ג' או ה-3 של חודש חשון. זאת אומרת, על אותה שיטה של גיל 18. הנוסח הזה כשלעצמו הוא רק העקרון.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד הצעת החוק של חבר-הכנסת דני נוה? - 4. מי נגד? – אין נגד, אין נמנעים. ההצעה נתקבלה פה אחד להכנה לקריאה ראשונה.
דני נווה
תודה רבה לך.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.


- - - - - - - - - -
הישיבה הסתיימה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים