ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/04/2000

הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון מס` 5), התש”ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/434

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
10/04/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/434
ירושלים, י"א באייר, תש"ס
16 במאי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ה' בניסן התש"ס (10 באפריל 2000), שעה 13:05
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוסי רז
מוזמנים
אורית דנון - משרד החוץ
דניאל סלומון - לשכה משפטית – משרד הפנים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה (תיקון מס' 4), התש"ס-2000.צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 4), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. הנושא שעל סדר-היום: צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון מס' 4), התש"ס-2000. יש כאן בקשה של משרד הפנים לגבי פטור מאשרה למדינת פולין.

מר סלומון, בבקשה.
דניאל סלומון
בעצם זה הסכם שנחתם בסוף 1999, אושרר ב-19 במרץ והוא אמור להיכנס לתוקף ב-15 במאי. הדחיפות היתה בגלל הקבוצות הישראליות שיוצאות לפולין בתקופה הזאת.

מדובר פה על הוספת פולין לרשימת המדינות שפטורות מאשרה, פטור הדדי לשני הכיוונים. מדובר בוויזות לתיירים בלבד בתקופה של עד 90 יום. כלומר, לא מדובר באשרות כניסה למטרת עבודה או כל מטרה אחרת. בעצם בעבר התחילו כבר בצורה מדורגת בפטור מאגרה באופן חלקי ועכשיו רוצים להתקדם לפטור המוחלט. היתה כבר המלצה של משרד הפנים על כך שאין בעיות מיוחדות עם הפולנים. זאת אומרת, אין לנו כאן בעיות של עובדים זרים או הגירה בלתי חוקית מפולין. אין לנו בעיה מיוחדת בנושאים האלה ולכן בוודאי זה ישרת בסך הכל יותר את הציבור הישראלי. יש תנועה גדולה הרבה יותר של ישראלים לשם מאשר מהכיוון השני. כדי להפעיל את צו הכניסה אנחנו צריכים להתייעץ עם הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. גב' אורית דנון, בבקשה.
אורית דנון
העניין כאן הוא ההקדמה מ-60 יום ל-30 יום. אנחנו מקדימים את זה עקב יציאת הקבוצות של בני נוער ישראלים לפולין. פנינו כבר למשרד החוץ הפולני בעניין. התקבלה אגרת ולדברי ראש החטיבה הקונסולרית במשרד החוץ המקומי נראה שלא צפויה בעיה ואפשר להתחיל להפעיל את זה.
מרים פרנקל-שור
מה את אומרת על הנושא של 30 יום ו-60 יום?
דניאל סלומון
באופן טבעי זה נכנס לתוקף תוך 60 יום. כלומר, ב-15 במאי.
מרים פרנקל-שור
מה נכנס לתוקף, ההסכם בין הממשלות?
דניאל סלומון
כן.
מרים פרנקל-שור
והוא נכנס לתוקף תוך 60 יום ממה?
דניאל סלומון
מיום אשרור של המדינה המאחרת. כלומר, השנייה מבין שתי המדינות שאישררה.
אורית דנון
זה אושרר ב-16 במרץ 2000.
היו"ר דוד אזולאי
התקיימה חובת ההתייעצות. נקווה שזה יהיה לתועלת עם ישראל.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15

קוד המקור של הנתונים