ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/04/2000

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 12), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/433

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
10/04/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/433
ירושלים, י"א באייר, תש"ס
16 במאי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ה' בניסן התש"ס (10 באפריל 2000), שעה 12:45
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
בנימין אלון
מוסי רז
מוזמנים
פקד ישי אברהם - יועץ משפטי – המשרד לביטחון פנים
חגית בינון - אגף מודיעין - " " "
פקד דודי פרל - אגף חקירות – משטרת ישראל
עודד ברוק - משטרת ישראל
דניאל סלומון - לשכה משפטית – משרד הפנים
ישי סומך - משרד המשפטים
עו"ד דלית רנרנט - מנהל מח' אכיפה – משרד העבודה והרווחה
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5),
התש"ס-2000.


הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ס-2000. מתי הסתיים תוקף החוק?
עודד ברוק
תוקף החוק הסתיים ב-14 במרץ.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה מאז ועד היום?
עודד ברוק
אין כרגע אכיפה.
היו"ר דוד אזולאי
למה רק עכשיו פניתם?
עודד ברוק
אני לא יכול לנמק מדוע.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה לא יכול לנמק? אתה יודע במה מדובר? למעשה הכל פתוח, הכל הפקר.
עודד ברוק
יש דרכים אחרות לפעול, אבל הן לא דרכים יעילות.
היו"ר דוד אזולאי
מדוע לא פניתם בזמן? מדוע לא ביקשתם מהוועדה לקיים דיון. אסור שהנושא הזה ישאר חצי שעה בלי תיקון חקיקה.
בנימין אלון
אדוני היושב-ראש, להוסיף לשאלה הזאת. אני מעיד, מהכנסת הקודמת, זו פעם שלישית, לפחות, שהחוק הזה מגיע אחרי תקופה שהוא פג ושוב מביאים אותו. הרבה פעמים זה אחרי שקורה משהו ואז מתעוררים. שאלתי את השר, הוא אמר שיתן לי תשובה. אני לא שמעתי את התשובה עדיין.
היו"ר דוד אזולאי
הוועדה תפנה לשר ותבקש הבהרות בעניין. אני מבקש שיהיה איזשהו מנגנון בקרה לעניין הזה. הנושא הזה חייב לבוא לפחות חודשיים לפני הזמן על מנת שהוועדה תוכל לקיים דיון ולא להביא אותו לאישור בדיעבד.

מר ברוק, בבקשה.
עודד ברוק
החוק נחקק לראשונה בשנת 1996 כהוראת שעה, הוא הוארך מעת לעת ומבקשים הפעם לעשות שני דברים: א. להאריך את התוקף בשנה נוספת; ב. אנחנו מבקשים לבטל את העבירות המינהליות על פי החוק ולהפוך אותן לעבירות רגילות.

בעצם החוק קובע שלוש עבירות שעניינן באנשים שמסייעים לתושבי שטחים ששוהים בארץ שלא כדין. 1. העמדת מקום לינה או סיוע בעניין זה; 2. העסקה של תושב האזור שנמצא בארץ שלא כדין; 3. הסעה של תושב האזור שנמצא בארץ שלא כדין.

הסיבה שהחוק הזה נמצא כהוראת שעה היא בגלל שאנחנו מעבירים את נטל ההוכחה על כך שהוא בדק שאותו אדם שהה בארץ שלא כדין אל הנאשם ולא משאירים את זה על התביעה. לכן אנחנו משאירים את זה כהוראת שעה.

הסיבה לכך שאנחנו מבטלים את העבירה כעבירה מינהלית והופכים אותה לעבירה רגילה היא בגלל חומרת העניין.
היו"ר דוד אזולאי
מה המשמעות לגבי הענישה?
עודד ברוק
עבירה מינהלית היא עבירה שככלל נקצב לה עונש מיידי. זאת אומרת, תופסים מישהו, מטילים עליו קנס של 5,000 שקלים, ורק כחריג אתה מעמיד אותו לדין. בעבירה רגילה הכלל הוא שאתה מעמיד אותו לדין. זאת אומרת, אין קנס מיידי על העבירה.
היו"ר דוד אזולאי
בעבירה מינהלית הוא מועמד לדין מייד ומשלם את הקנס?
עודד ברוק
הוא משלם את הקנס, וכך בעצם הוא מודה וסוגר את העניין.
ישי סומך
גם אין אישום פלילי על הדבר הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אין אפשרות לקבוע זירוז הליכים במקרים כאלה, לפחות בשלב ראשון, למען ישמעו וייראו?
ישי סומך
אני יכול לומר לך שיש סדרה של עבירות שעכשיו נבדקת על ידינו בנושאים של כניסת מחבלים מהאזור לישראל, שורה של עבירות שבהן נשתדל להגיע למצב של שיפוט מהיר, וזה חלק מהחבילה הזאת.
עודד ברוק
השבוע התקיים דיון בנושא הזה אצל מנכ"ל משרד המשפטים.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שהנושא הוא די רציני כדי שיתייחסו לזה ברצינות.
בנימין אלון
החוק הזה מתייחס לפלשתינים ולעובדים זרים?
עודד ברוק
זה חוק אחד כללי, שיש בו שני סעיפים.
בנימין אלון
מה שאנחנו מאריכים הוא גם על מסייע לפלשתינים וגם מסייע לעובדים זרים. לא הצגת את זה.
עודד ברוק
זה נכון. לגבי החלק הראשון, זה באמת חלק ששייך למשרד העבודה והרווחה. הוא רק הארכת תוקף, הוא לא ביטול של העבירה המינהלית.
דלית רנרנט
הוא ישאר כעבירה מינהלית.
בנימין אלון
מה שאנחנו עכשיו נאריך זה גם ביחס לעובדים זרים וגם ביחס לפלשתינים.

עוד דבר, ברשותך, אדוני היושב-ראש. בזמנו דרשתי שיהיה סעיף תחולה כי ידעתי ואני יודע שיש בעיה באזור התעשייה ברקן ובאזורים אחרים ביהודה ושומרון שעוברים על החוק ומלינים אותם ומסיעים אותם. דרשתי שיהיה סעיף תחולה שיחמיר גם על אזרחים ישראליים שגרים ביהודה ושומרון, כי הסעיף הזה לא חל עליהם.
עודד ברוק
מלינים איפה, בשטחים?
בנימין אלון
מלינים באזור התעשייה ברקן, בתוך ישובים. מסיעים שלא כחוק.
מוסי רז
איך אתה מחוקק חוק כזה?
בנימין אלון
יש בחקיקה מה שנקרא סעיף תחולה. בהרבה חוקים הכנסנו סעיף תחולה האומר שחוק זה יחול גם על אזרחים ישראליים שגרים ביהודה ושומרון, זה נקרא האזור. יש רשימה של דברים שמחילים עליהם כחוק. אני ביקשתי להחיל את זה גם בדבר הזה. מקצועית לא היתה בעיה אבל היו אז כל מיני התנגדויות. אני אבקש שוב לנסות לשכנע לעשות סעיף תחולה, כמו שנעשה בחוקים אחרים, כדי שלא יהיו אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון עבריינים בהיתר כאילו.
ישי סומך
החלה כזאת היא על ידי שר המשפטים באישור ועדת החוקה.
בנימין אלון
לאישור ועדת חוקה זה אם רוצים לעשות סעיף כולל, מין תחולה כללית. עכשיו מאריכים חוק שבסופו יבוא סעיף תחולה שאומר: החוק הזה גם חל על אזרחים ישראלים שגרים בשטחים.
ישי סומך
לגופו של עניין, המדיניות של משרד המשפטים, ואני חושב שזו גם המדיניות של המחוקק, היא עד כמה שפחות להחיל את חוקי העונשין בצורה ישירה על אזרחים ישראלים שעושים דברים בתוך האזור. זאת אומרת, ישנו החלק הכללי בחוק העונשין שלפעמים מחיל את חוקי העונשין הישראלים על דברים שקורים באזור או על אזרחים ישראלים באזור. דרך המלך בנושא הזה היא לפנות למפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון.
היו"ר דוד אזולאי
מי צריך לפנות?
ישי סומך
מי שרוצה.
ישי אברהם
מבחינה משפטית, כיוון שזו הוראת שעה שנספחת לחוק הכניסה, ברגע שאתה נמצא ב"אזור", בעצם הבסיס של כניסה לישראל לא היה קיים. לכן יש בעיה להפעיל את הוראת השעה על השטחים אם אין כניסה. העבירה העיקרית בכלל לא קיימת.

דבר שני שאני אומר בזהירות והוא צריך בדיקה, אני חושב שקיימת היום בדיקת ביטחון לגבי הלנה של תושבי האזור שאינם ישראלים בתוך היישובים הישראלים.
בנימין אלון
בזמנו דרשתי את זה.
עודד ברוק
התקיים דיון אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה באפריל 1998.
מרים פרנקל-שור
זה היה בעקבות הגשת הסתייגות של חבר-הכנסת בני אלון כשהוועדה לא אישרה את התחולה ובמליאה זה עבר בקריאה שנייה. כנראה אז התקיים הדיון אצל מני מזוז ואנחנו החזרנו את זה לוועדה וחוקקנו את זה אחר-כך מחדש. ברור שזה לא לקראת הדיון הנוכחי אלא לקראת מה שאירע בעבר.
ישי סומך
זו הרחבה טריטוריאלית של חוק הכניסה לישראל. זה דבר לא מקובל. אני לא יודע מה עמדת משרד המשפטים לגופו של עניין לגבי בדיקת הביטחון, אבל זאת הדרך, דרך בדיקת הביטחון.
דניאל סלומון
אני מסכים עם דבריו של עורך-דין ישי. אני לא חושב שהמקום מתאים לחוק הכניסה לישראל. מטה איו"ש בעצם עוסקת באזור. אני חושב שיחידה כזאת יכולה לטפל בעניין הזה.
מרים פרנקל-שור
השאלה היא אם מוגשת הסתייגות וההסתייגות מתקבלת, יש לנו כבר נסיון עם הסתייגויות כגון אלה שבסופו של דבר התקבלו, האם זה מעורר שאלה מהותית בחוק הכניסה לישראל ספציפית?
ישי סומך
ההוראה שקיבלתי היא שאם יש הצעה כזאת, אנחנו צריכים לשקול אם לקחת את החוק בחזרה. השינוי הזה הוא שינוי מאוד קשה.
עודד ברוק
זה בעצם מחיל את הוראות חוק הכניסה לישראל על שטח שהוא מחוץ לטריטוריה של מדינת ישראל, ומחיל הגבלות ביטחון שנקבעו לתוך תחומי ישראל על דברים שחלים בשטחים, שהמפקד הצבאי לא מצא לנכון להחיל אותם לגבי תושבי האזור.
בנימין אלון
אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה לעכב את הצעת החוק הזאת, זו הנקודה, ואני מביע את מורת רוחי בגלל שעברו חוקים בוועדה הזאת עם החלה לגבי חוק מועצה אזורית ולגבי חוקי מועצה מקומית והשמים לא רעדו.
מוסי רז
זה לא אותו דבר.
בנימין אלון
גם אז היתה התנגדות. אמרו שז החלה טריטוריאלית כי מועצה אזורית זה דבר טריטוריאלי, ומועצה מקומית זה דבר טריטוריאלי, ואמות הסיפים לא רעדו. אפילו בהסכם אוסלו יש סעיף מפורש שמטיל על הכנסת להחיל חוקים.

אני אולי הייתי מגיש הסתייגות, וכשזה יגיע לדיון בקריאה שנייה ושלישית, נשמע מהשר או ממי שיהיה שם איך הוא מתכוון להתמודד עם זה, האם אכן יש תקנה צבאית ואז לפי זה אולי אסיר את ההסתייגות.
היו"ר דוד אזולאי
אם לא תוגש ההסתייגות של חבר-הכנסת בני אלון, מה קורה הלאה?
מרים פרנקל-שור
באופן עקרוני, גם אם הוא מגיש הסתייגות וגם אם הוא לא מגיש הסתייגות, אנחנו מאשרים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית. השאלה אם אנחנו כוללים את ההסתייגות של בני אלון או לא, ואז הוא צריך להחליט במליאה אם הוא מסיר את ההסתייגות או לא מסיר את ההסתייגות.
בנימין אלון
נדמה לי שבזה כמעט אין שיקול דעת לפי התקנון. זאת אומרת, אני מגיש תיקון חקיקה, הוועדה יכולה לא לקבל את תיקון החקיקה שלי ואז זה הופך להסתייגות. אני יכול להסיר את ההסתייגות במליאה או להעמיד אותה להצבעה.
מרים פרנקל-שור
ואז יש אפשרות לממשלה למשוך את החוק.
היו"ר דוד אזולאי
יש לי הצעה. היות שהכנסת מתכנסת ביום רביעי, אנחנו נגמור את ההליך היום וכבר ביום רביעי החוק יבוא למליאה.
מרים פרנקל-שור
מצד הוועדה לא תהיה שום בעיה להניח את החוק לקריאה שנייה ולקריאה שלישית ביום רביעי.
בנימין אלון
אני לא אהיה גורם מעכב עם ההסתייגות הזאת, אלא רק אבקש מכם להעביר את מה שנאמר כאו כדי שיתנו לנו תשובה סופית האם זה מופיע בחקיקת משנה של האלוף או לא ואיך מתייחסים לכך אחרי מה שקרה בניסנית.
היו"ר דוד אזולאי
אני גם מבקש להביא לידיעת הממונים עליכם את עניין העיכוב. אנחנו נכתוב מכתב. אני חושב שמן הראוי שתקבעו איזשהו מנגנון מעקב בעניין הזה. לא יתכן שכל פעם הדבר הזה יחזור על עצמו. אני חושב שזה חוסר אחריות.
דלית רנרנט
אני מצטרפת להערות של חבריי כאן מהמשרד לביטחון פנים, משרד הפנים ומשרד המשפטים בעניין החלת הוראת השעה בהקשר של תושבי השטחים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מעמיד להצבעה את הצעת החוק. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ס-2000 נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
הצעת החוק אושרה. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05

קוד המקור של הנתונים