ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 16/03/2000

תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התש”ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/322פרוטוקולים/ועדת הפנים/322
ירושלים, כ"ט ב אדר ב, תש"ס
5 באפריל, 2000

הכנסת החמש-עשרה


מושב שני
נוסח לא מתוקן
פרוטוקול מס' 82

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום חמישי, ט' באדר ב' התש"ס (16 במרץ, 2000), שעה 12:15
נוכחים
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
מוזמנים
עו"ד רחל גוטליב
סגנית יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים


סנ"צ אורית ידיד
ראש מדור תכנון תקציב, אג"ת, המשרד לבטחון פנים
יועצת משפטית
הלית ברק

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התש"ס-2000.תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התש"ס-2000
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה בנושא תיקון בתקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התש"ס-2000.
רחל גוטליב
אני סגנית היועצת המשפטית במשרד לבטחון פנים. אולי אתן קצת רקע.

הבסיס לתקנות האלה הוא סעיף 36 לפקודת המשטרה, שמאפשר העסקת שוטרים באירוע, מה שנקרא "עבודה בשכר". בעקבות תיקון שהיה ב-1997, בעקבות יוזמה של הצעת חוק פרטית של חברי כנסת, הוסף סעיף (ב)(1) לסעיף 36 לפקודה. נקבע שתשלומים שיתקבלו בגין עבודה בשכר של שוטרים ישמשו לתשלום שכר לשוטרים וכן לרווחת כלל השוטרים ובני משפחותיהם. זאת אומרת, המחשבה היתה שחלק מהשכר שמגיע בגין העסקת שוטרים באירוע יכוון לא רק לשוטר שעושה את העבודה בשכר אלא למטרה הכללית של רווחת כלל השוטרים.
היו"ר דוד אזולאי
למשל מה? תני לנו דוגמא.
רחל גוטליב
המעסיק, לצורך העניין ההתאחדות לכדורגל, משלם עבור שכר שוטרים בהתאם לתעריף שנקבע. חלק מהשכר הזה, כפי שנקבע פה בתיקון החוק, צריך להיות מכוון לרווחת כלל השוטרים ולא לשוטר הספציפי שעוסק באירוע.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, אם נניח אתם גובים 100 שקל עבור עבודת אותו שוטר, כמה מקבל השוטר? האם מעבירים את כל 100 השקלים לשוטר לפי התקנות החדשות?
רחל גוטליב
לא. יש כבר תקנות שהותקנו בעקבות התיקון הזה לחוק, תקנות שנמצאות לפניך, משנת 1997. נקבע ש"(א) המבקש העסקתו של שוטר באירוע ישלם מראש לתקציב משטרת ישראל ... את התשלום שנקבע לכיסוי שכר השוטר ולכיסוי הוצאות המשטרה בהעסקת השוטר באירוע. (ב) מתוך חלק התשלום שהוסף לתקציב המשטרה ושיועד לכיסוי שכר השוטר יוקצה 8% לרווחת כלל השוטרים ובני משפחותיהם". זה כבר נקבע בתקנות שאושרו. נקבעו כאן גם המטרות שלשמן זה נקבע.

מה שאנחנו מבקשים היום מהוועדה לאשר לנו, שבמקום 8% ייכתב 15%, על מנת לכוון נתח גדול יתר לרווחת כלל השוטרים. זה התיקון המבוקש.
היו"ר דוד אזולאי
מי בודק את זה? מי עוקב אחרי זה שאכן התקציב הזה הולך לרווחת השוטרים?
רחל גוטליב
יש הרבה גורמי פיקוח ובקרה במשטרה. גם חשב המשטרה וגם ועדת התקציב(?).
אורית ידיד
זה מתוקצב במסגרת חוק התקציב כהכנסה מותנית. אם יש לנו פה למשל "נופש לשוטרים ולבני משפחותיהם", שחלק מהכסף עובר לשם, בחוק התקציב עצמו אנחנו מציינים את - - -
היו"ר דוד אזולאי
מה תעשו כרגע? אנחנו למעשה הולכים להגדיל את התקציב. האם זה יופיע בהכנסות, למרות שהגשתם את התקציב שלכם בתחילת השנה?
אורית ידיד
הנושא הזה של ההעלאה ל-15% נלקח בחשבון כבר בתחילת השנה, בעת הגשת התקציב, מכיוון שבעצם זה היה חלק מהקיצוץ.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, תיאורטית כרגע אם לא מאשרים את זה אתם בעצם בגרעון של 7%.
אורית ידיד
אנחנו בגרעון של 5 מיליון שקל בעצם, זה ה-7%.
היו"ר דוד אזולאי
כמה אתם גובים היום לצורך פעילות של שוטר?
רחל גוטליב
התעריף נקבע על בסיס איזה ממוצע של שכר שוטרים. רק שוטרים בדרגות זוטרות משתתפים בהעסקת שוטר באירוע. לא קצינים אלא עד רב-פקד, כמפקד הכוח או משהו כזה. לפי זה נקבע ממוצע של שכר, שהוא היום 56.21 ש"ח לשעה. זה נקבע לפי ממוצע שכר שוטר אופייני שמועסק באירוע.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר יוצא בערך כ-400 שקל ליום עבודה. מה השכר החודשי של שוטר אם כך?
אורית ידיד
שכר חודשי של שוטר נע סביב מספר אלפי שקלים. 4,000-5,000 שקל לשוטרים בדרגות האלה.
רחל גוטליב
אני רוצה לומד עוד דבר, אולי אני לא דייקתי בלשוני. אני לא מספיק בקיאה אבל זה מה שהובהר לי אתמול. נקבע שכר בסיסי כזה, אולם השכר עבור "עבודה בשכר" נקבע על-פי שכר לשעות נוספות (ביום חול), זאת אומרת, לא 100% אלא 125%, ובשעות לילה 150%. על בסיס שכר ממוצע לשעה.
היו"ר דוד אזולאי
אם כבר מדברים על הנושא הזה, אני רוצה לומר לכם, ראיתי, ואולי אני טועה ותתקנו ואתי, אבל נתקלתי לא פעם באירועים שמביאים אנשים שאני לא יודע מה הכישורים שלהם. הם לא היו אף פעם שוטרים אבל מלבישים אותם במדי משטרה והם הופכים להיות שוטרים לאותו אירוע.
רחל גוטליב
אין דבר כזה.
היו"ר דוד אזולאי
אל תגידי לי שאין דבר כזה כי אני מדבר איתך על מקרים שראיתי. הייתי באיזה אירוע ושם ראיתי בחור שאני מכיר שהיה לבוש במדי שוטר. שאלתי אותו אם הוא התגייס למשטרה והוא ענה שלא אלא שלצורך האירוע הוא עובד במשטרה.
רחל גוטליב
במשטרה? אולי בחברת אבטחה.
אורית ידיד
אולי הוא במשמר האזרחי.
היו"ר דוד אזולאי
לא. הוא לבש מדי משטרה. אולי הדברים שלי שווים בדיקה. טוב שאת אומרת לי שזה לא מקובל. לפחות אני אדע פעם לקחת יותר פרטים ולברר. היה מקרה אחד שאני זוכר, חפרו בכביש, זה סוג אירוע שבו דורשים שוטר. סגרו את הכביש ואז עמד שם בחור וכיוון את התנועה. אני מכיר אותו, הוא גר בסביבתי ואני יודע שהוא לא שוטר. הוא היה לבוש מדי משטרה. שאלתי אותו מה הוא עושה והוא אמר שהוא כרגע מושאל במשטרה.
אורית ידיד
זה חמור.
רחל גוטליב
אם הוא לא שוטר והוא לבש מדי משטרה זה פשוט דבר שמחייב בדיקה.
היו"ר דוד אזולאי
איך מבחינים בין אותם שוטרים המועסקים לצורך - - -
רחל גוטליב
אין הבחנה.
היו"ר דוד אזולאי
זאת אומרת, הוא חייב להיות שוטר בעברו. או שהוא פרש - - -
רחל גוטליב
לא בעברו. הוא חייב להיות שוטר מכהן שעושה את העבודה הזאת בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות שלו.
היו"ר דוד אזולאי
הרי ישנם אירועים מיוחדים, כמו ביקור האפיפיור - - -
רחל גוטליב
שם אין שוטרים בשכר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מניח שהמשטרה צריכה תגבור כוחות במקרים כאלה.
רחל גוטליב
היא מתגברת מתוך כוחותיה. באירועים מסוג כזה, אירועים ממלכתיים, לא מעסיקים שוטרים בשכר. יש לנו נוהל של שוטרים בשכר.
היו"ר דוד אזולאי
ואירועים כמו משחקי כדורגל?
רחל גוטליב
בכדורגל כן.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה במקרים כאלה? לוקחים את השוטרים מהמאגר הקיים ומצ'פרים את אותו שוטר בעבודה נוספת?
רחל גוטליב
בשעות שאינן שעות עבודה. יש בנוהל הוראות מדוייקות מתי. אתה יכול לקרוא לזה צ'יפור. מבחינתו של השוטר זה הטבה. מבחינת המערכת, בחנו את העניין הזה ומצאנו שאין דרך אחרת. אם לא יהיו שוטרים בשכר אז יהיה בלתי אפשרי לתגבר את המשטרה. אנחנו מדברים על אירועים מזדמנים, על אירועים שפתאום אתה צריך עוד תוספת של 200 שוטרים.
היו"ר דוד אזולאי
נניח שיש הפגנה גדולה.
רחל גוטליב
להפגנה לא לוקחים שוטרים בשכר. לוקחים רק לאירועים בעלי אופי פרטי. כך החוק מבקש וזה גם הפרשנות של בית-המשפט.
היו"ר דוד אזולאי
מה זה אופי פרטי? האם הפגנה זה לא אופי פרטי?
רחל גוטליב
לא. זה זכות יסוד. זה מימוש של חירויות יסוד.
היו"ר דוד אזולאי
אירוע באולם שמתקיים לקראת בואה של אישיות כזאת או אחרת כאשר צריכים משטרה שתאבטח, זה נקרא אירוע פרטי? ואז בעל האירוע צריך לשלם?
רחל גוטליב
הוא צריך לבקש ולשלם.
היו"ר דוד אזולאי
האם לשוטר יש יום עבודה מוגדר? זאת הזדמנות בשבילי להבין את הנושא. מה הן שעות העבודה של שוטר? האם יש לו שעות מוגדרות?
רחל גוטליב
שוטרי סיור, שהם בדרך כלל האנשים שעושים את זה, עובדים במשמרות.
היו"ר דוד אזולאי
משמרת היא בת 8 שעות?
אורית ידיד
47.5 שעות לשבוע - זה שעות העבודה של שוטר.
היו"ר דוד אזולאי
כשאתם שולחים אותו לאירוע פרטי כזה, זה מחוץ לשעות שלו והוא בעצם מקבל תוספת שכר באותו חודש? זה מעין שעות נוספות במפעל.
אורית ידיד
נכון. צריך לזכור שמדובר בדרך כלל על פלח אוכלוסיה שהשכר שלה הוא מאוד נמוך. בשביל השוטרים האלה זה אפשרות כלשהי להגדיל את הכנסתם.
היו"ר דוד אזולאי
זה גם קצינים?
רחל גוטליב
כמעט ולא. בנוהל יש מגבלה. רובם לא קצינים. ככל שיש קצינים זה אנשים שהם אולי מפקדי הכוח במשימות מסויימות. יש מגבלה מאוד חמורה בנוהל לגבי דרגות האנשים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
הפעם אתחיל לשים לב יותר. בעיני זה היה מוזר.
רחל גוטליב
אם יהיה לך מקרה קונקרטי כזה, יהיה חשוב לבדוק את זה.
היו"ר דוד אזולאי
האם לפעמים באירועים כאלה מעסיקים גם אנשים שפרשו? אני מדבר על אנשים שהלכו עם מדי משטרה, המזוהים כאנשי משטרה לכל דבר.
רחל גוטליב
מי שפרש לא מועסק מטעם המשטרה. יכול להיות שחברות אבטחה מעסיקות אותם. זכאי ללבוש מדי משטרה רק מי שהוא שוטר בפועל. גמלאי משטרה שלא מועסק כשוטר לא זכאי ללבוש מדי משטרה.
היו"ר דוד אזולאי
מה ההבדל בינם לבין אנשי המשמר האזרחי?
רחל גוטליב
איש המשמר האזרחי הוא שוטר לשעה. הוא מתנדב. בשעה שהוא עוסק במילוי תפקידו כמתנדב, באותה שעה הוא שוטר. הסמכויות שלו מאוד מוגבלות. יש כאלה, ביחידות מיוחדות, שלובשים מדים. גם זה לא תמיד. יש אנשי משמר אזרחי שלא לובשים מדים אבל יש התנדבות ליחידות מיוחדות, שאז מתירים להם ללבוש מדים. אבל אז הם מזוהים כמתנדבים וצריך להיות להם תג האומר שהם מתנדבים. גם הסמכויות שלהם שונות.
היו"ר דוד אזולאי
נחזור לעניין שלנו. אתם כרגע מבקשים להעלות מ-8% ל-15%. זה נועד לצורך "הגנה משפטית או ביטוח מקצועי לשוטרים בקשר למילוי תפקידם; שכר לימוד להשכלה גבוהה לשוטרים; נופש לשוטרים ולבני משפחותיהם; מילגות לימודים לילדי שוטרים; פעולות רווחה אחרות מיוחדות לשוטרים ולבני משפחותיהם לפי תוכנית שנתית שייקבע המפקח הכללי באישור השר".
רחל גוטליב
לכל פעילות רווחה שגרתית של המשטרה.
היו"ר דוד אזולאי
תיאורטית, אם לא היה לכם הדבר הזה, אז הפעולות האלה לא היו מבוצעות?
רחל גוטליב
זה היה מקוצץ ב-5 מיליון שקל.
היו"ר דוד אזולאי
נדמה לי שיש גם איזה קופת שוטרים, ועד שוטרים או משהו מעין זה.
רחל גוטליב
אין ועד. הוועד פורק. היום יש קרנות שוטרים, שזה חברה ציבורית. כל שוטר משלם דמי חבר והם עוסקים גם בפעילות רווחה.
היו"ר דוד אזולאי
פעם פורסם בכותרות העיתונים שנמצאו שם אי-סדרים, כמדומני.
רחל גוטליב
לא בקרנות. אולי בוועד למען השוטר, וזה פורק.
הלית ברק
אין לי מה להוסיף על מה שנאמר.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, הוועדה מאשרת את הבקשה לתיקון תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התש"ס-2000.

"1. בתקנות המשטרה … בתקנה 2 פיסקה (ב) במקום 8% יבוא 15%.

2. תחילתן של תקנות אלה ביום 1.4.2000".
רחל גוטליב
רצינו שזה יהיה ב-1.2.2000 אבל זה לא יצא.

אנחנו מאוד מודים לוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים