ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/03/2000

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 20), התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/463

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
01/03/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/463
ירושלים, י"ח באייר, תש"ס
23 במאי, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 74
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, כ"ד באדר א' התש"ס (1 במרץ 2000), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יהודית נאות
מוזמנים
אהוד שילת - מפקח ארצי על הבחירות – משרד הפנים
סיגל קוגוט - משרד המשפטים
עמית לנג - משרד האוצר
מירית דובר - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון -
בחירת מועמד יחיד), התש"ס-1999 – של קבוצת חברי כנסת.


הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
(תיקון – בחירת מועמד יחיד), התש"ס-1999
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – בחירת מועמד יחיד), התש"ס-1999, של קבוצת חברי כנסת. תנמק חברת-הכנסת יהודית נאות, בבקשה.
יהודית נאות
למעשה היום קובע החוק שאם במקרה הנדיר בדרך כלל שיש מועמד יחיד, והיות ופתקים לבנים הם פסולים, כדי שמועמד ייבחר הוא צריך להשיג 40% מכלל הקולות הכשרים שהצביעו למועצה.

קודם כל, בבחירות למועצה ובבחירות לרשות המקומית לא תמיד יש את אותו מספר קולות. מספר הקולות הכשרים והפסולים הם לא זהים ולא טוב לספור אחוז ממשהו שלא רלוונטי לנושא.

דבר שני, עשוי להיווצר מצב שבו יום אחד המחוקק יחליט שבחירות לראש רשות ובחירות למועצת רשות לא יהיו באותו מועד ואז לא יהיה המניין הזה.

באנלוגיה למה שהמחוקק הציע לגבי ראש הממשלה הצעתי שבעצם נתקן את זה כך שאם היה מועמד יחיד, יקויימו הבחירות בהצבעה בעדו או נגדו, כמו לגבי ראש הממשלה, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים בעדו יהיה רב ממספר הקולות נגדו.
היו"ר דוד אזולאי
לא משנה מה האחוזים?
יהודית נאות
לא.
סיגל קוגוט
תמיד יהיה 50% מהמצביעים.
יהודית נאות
נניח שלמועצה 100 אלף תושבים ו-99 אלף מהם הצביעו למועצה. לדעתי, לגבי מועמד יחיד אנשים יצביעו או בעדו או נגדו ואחוז ההצבעה, אגב, יהיה יותר נמוך, אני מוכנה להמר על זה, אבל הוא צריך להיבחר רק אם יש יותר בעדו מאשר נגדו.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה היום?
סיגל קוגוט
היום לא מספיק שיש לו יותר קולות, הוא לא ייבחר אם לא יהיו לו 40% מאלה שהצביעו למועצה. יכול להיות מצב שאנשים מצביעים למועצה ואומרים: מה אני צריך לשים פתק לראש רשות, הוא אחד, ממילא הוא ייבחר. ואז הם לא ישימו לו פתק ואז הוא לא ייבחר למרות שהם לא נגדו, בגלל שהם לא שמו פתק בשבילו.

חברת-הכנסת יהודית נאות רוצה שמועצה יהיה מועצה. מה שיהיה ליחיד הזה לא קשור לכמה אנשים הצביעו למועצה. אבל בשבילו יהיה פתק בעד ופתק נגד, וכל מי שבא יצביע אם הוא רוצה אותו או לא רוצה אותו. אם יהיו יותר בעד מאשר נגד, הוא ייבחר בלי קשר למספר האנשים שהצביעו למועצה.
אהוד שילת
במנגנון שקיים היום בחוק הבחירות לרשויות המקומיות יש את זה כבר בסיבוב שני. החוק אומר שבבחירות החוזרות, שאנחנו קוראים לזה סיבוב שני, הרי נותרים רק שני מועמדים. אם אחד מהם חדל לעמוד לבחירה, התפטר או חס וחלילה קרה לו משהו, המועמד שנותר לא נבחר אוטומטית אלא מצביעים בעדו או נגדו. החוק קבע פתק צהוב עם שמו בעדו ופתק ירוק ריק זה נגד. הוא צריך לקבל יותר פתקים בעד מאשר נגד ואז הוא נבחר.
היו"ר דוד אזולאי
אפילו בקול אחד. עכשיו אנחנו רוצים את אותו מנגנון.
אהוד שילת
חברת-הכנסת יהודית נאות רוצה להחיל את המנגנון הזה גם בסיבוב הראשון.

הממשלה הסכימה לזה, כך שאין לי בעיה עם זה. אין לי גם בעיה עקרונית מיוחדת בנושא. גם ב-1975, כשישבו פה המחוקקים, היופי החקיקתי הוא נכון בבחירות לראש הממשלה בתוכו ובבחירות לראש רשות בתוכו.
מה אמרו בחוק יסוד
הממשלה? אמרו שראש הממשלה נבחר ב-50%. לכן הוא צריך לקבל 50% בסיבוב ראשון. לכן גם אם הוא מועמד יחיד, מעל 50% מהקולות צריכים להיות בעדו.

ברשויות המקומיות, קבע המחוקק שבסיבוב הראשון הוא צריך 40% בשביל להיבחר. לכן בסיבוב הראשון, כשהוא מועמד יחיד, חל אותו עיקרון 40%, אבל אין 40% מהקולות לראש רשות, כי אפילו אם הוא יקבל קול אחד זה מאה אחוז, אמרו 40% מהקולות למועצה. בסיבוב שני, ממילא מועמד מהשניים צריך לקבל קול אחד יותר מ-50%, אז אמרו: גם אם הוא יחיד שיקבל יותר מ-50%.

כלומר אלה שחקקו את החוק הזה ב-1975 הלכו לשיטתו של החוק. דרך אגב, יש שני מצבים של מועמד יחיד. יש מצב שבו יש רק רשימה אחת למועצה והרשימה הזאת הציגה מועמד. פעם היתה לנו רשימה למועצה במשהד, שהיא לא הציגה מועמד. כלומר, הם אמרו: תכריזו עלינו כחברי מועצה, אנחנו נבחר לנו ראש רשות, כמו השיטה הישנה. זה קרה שם פעם אחת. אבל החוק אומר שאם יש רק רשימה אחת ומועמד אחד לראש רשות, מכריזים עליהם ביום הבחירות כנבחרים, אין בחירות בקלפי.

המצב השני, שאליו מתייחסת חברת הכנסת יהודית נאות, זה שיש כמה רשימות למועצה ורק אחת הרשימות הגישה מועמד לראש רשות. פה המחוקק אמר שהוא יקבל 40% מהקולות למועצה והיא רוצה לשנות. אין לי בעיה עם זה.
יהודית נאות
כי זה לא נראה לי טבעי. הבחירות הן במעטפות שונות וזה בלגן גדול. לדעתי, צריך להפריד את זה משום שלפעמים קורה שמחליטים לפסול בחירות למועצה. אז מה, גם לא יהיה ראש רשות? כי אתה צריך לספור את הקולות הכשרים לפי מספר הקולות למועצה. אני אומרת שצריכה להיות הפרדה.
היו"ר דוד אזולאי
לא להצמיד את זה לבחירות למועצה.
יהודית נאות
נכון.
אהוד שילת
המידע שהבאתי, ב-1978, כשהיו פעם ראשונה בחירות לראש רשות, היה המצב שחברת-הכנסת יהודית נאות מדברת עליו במגדל, מזכרת בתיה ומנחמיה. ב-1983, בבחירות שאחרי כן, היה רק בעפולה. ב-1989 היה ביסוד המעלה, נווה מונסון ושפרעם, פעם ראשונה ביישוב ערבי. ב-1993 – כפר שמריהו, עוספייה ושעב, רק ישוב יהודי אחד. ב-1998 – עין מאהל, טובה-זנגריה וג'וליס.

בהתחלה זה היה רק אצל היהודים וזה עבר לערבים. קשה מאוד להאמין שזה יחזור עוד פעם אצל יהודים. זה קורה לפעמים בקונסטלציה מסויימת. קודם כל זה יהיה רק ביישובים קטנים כי ביישוב גדול קשה להגיע להסכמות. אבל אין לי בעיה שזה יהיה כך.
מרים פרנקל-שור
אבל הסיפא של הסעיף נשארת, שאם הוא לא קיבל 40% - - -
היו"ר דוד אזולאי
40% מהמצביעים לרשות ולא למועצה.
מרים פרנקל-שור
מסך כל הקולות.
סיגל קוגוט
הנוסח יהיה כמו בסעיף 9א(א). בעצם צריכים להגיד: היה מועמד אחד בלבד, יקויימו הבחירות בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו". לא נבחר המועמד כך, תבחר המועצה בראש רשות מבין חבריה.
מרים פרנקל-שור
בסדר.
מירית דובר
אנחנו לא מבינים את הטעם לתיקון הזה. אנחנו סבורים, כמו כשיש שני מועמדים אז מספיק לקבל 40% לפחות מהקולות כדי להיבחר, זה צריך להיות המצב גם כשיש מועמד בודד.
סיגל קוגוט
40% ממה? ה-40% שמבקשים פה הם מזיקים לראש העיר שרוצה להיבחר. ה-40% שמבקשים פה הם 40% ממי שהצביע למועצה. זה אומר שאם אנשים באו להצביע למועצה ובגלל שהם ראו שיש שם מועמד יחיד הם לא טרחו לשים לו פתק, בגלל האדישות שלהם הוא לא ייבחר, אפילו שהם לא נגדו. התיקון הזה מקל על מי שרוצה להתמודד לראשות העיר.
מירית דובר
בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, נגיש גם את הצעת החוק של חברת הכנסת יהודית נאות.
יהודית נאות
לא, זו קבוצה גדולה.
היו"ר דוד אזולאי
קבוצה גדולה בראשות חברת-הכנסת יהודית נאות.
יהודית נאות
אני רוצה לציין שיש ביניהם ראש עירייה לשעבר, רוני מילוא, שישב איתי על זה ומאוד ומאוד התלהב מהעניין. אפילו אין בעיה כספית. לא עושים יותר בחירות ממה שיש.
אהוד שילת
יש בעיה כספית. צריכים לשים פתקים ירוקים בכל קלפי.
יהודית נאות
ממילא אתם מבקשים את זה מהמועמדים.
אהוד שילת
הפתקים עם השם, הרשימות מספקות. הפתקים הירוקים הריקים, נגד – העירייה מספקת.
היו"ר דוד אזולאי
יהיה פתק לבן במקרה הזה?
אהוד שילת
לא. יהיה פתק ירוק וצהוב, בעד ונגד.
יהודית נאות
בכלל עדיף ירוק על פני לבן.
היו"ר דוד אזולאי
מה עם המועצות האזוריות במקרה הזה?
אהוד שילת
צריך לחשוב על זה. שם כל המבנה שונה. לא צריך להחיל דברים אוטומטית.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה היום במועצות האזוריות?
אהוד שילת
במועצה האזורית אין קשר בין רשימות למועצה ומועמד לראש רשות. שם הבחירות לראש רשות הן ממש בחירות אישיות כי הרשימות למועצה הן נציגויות של היישובים. לכן המועמד לראש רשות יכול להיות כלול ברשימה למועצה ויכול להיות שהוא מציג את עצמו כמועמד שלא קשור לשום רשות.
סיגל קוגוט
מה קורה כשהוא יחיד?
יהודית נאות
זה לא רלוונטי להצעת החוק הזאת. על המועצות האזוריות יהיה צורך להגיש הצעת חוק אחרת.
מרים פרנקל-שור
יש לי רעיון. בואו נעשה חושבים. אם יהיה צורך, נביא את זה לכאן עוד פעם בשבוע הבא.
אהוד שילת
כדאי לשאול את בני כהן על זה. אני לא חסיד של להחיל אוטומטית הוראה.
סיגל קוגוט
הכי פשוט זה לראות את החוק.
מרים פרנקל-שור
אהוד רוצה להתייעץ. לא נאשר את זה כרגע. מקסימום נקיים עוד דיון בהצעת החוק הזה ואז נחיל את זה גם על המועצות האזוריות, יכול להיות שבשינויים המחוייבים פה.
היו"ר דוד אזולאי
חברת-הכנסת יהודית נאות, יש פה הצעה. אנחנו לא נקבל החלטה היום. נביא את זה לדיון חוזר לאחר שנושא המועצות האזוריות ייבדק ונקבל החלטה.
יהודית נאות
בסדר.
אהוד שילת
אני אבדוק עם בני כהן מה העמדה שלהם ואני אודיע לכם.
סיגל קוגוט
צריכים לבדוק מה קורה כשיש מועמד יחיד.
היו"ר דוד אזלאי
תודה רבה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים