ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 22/02/2000

קביעת מועד בחירות ראשונות באלעד - רביזיה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/17551
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
22.02.2000

פרוטוקולים/ועדת הפנים/1755
ירושלים, י"ג בתשרי, תשס"א
12 באוקטובר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 69
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שלישי, ט"ז באדר א' התש"ס, 22 בפברואר 2000, שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
יולי אדלשטיין
חיים דרוקמן
אחמד טיבי
מוחמד כנעאן
יעקב ליצמן
סופה לנדבר
יצחק סבן
איוב קרא
גדעון שלום
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
ימימה פרלס
סדר היום
קביעת מועד בחירות ראשונות באלעד - רביזיה.

קביעת מועד בחירות ראשונות באלעד - רביזיה
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת הוועדה.

רבותיי, אני מבקש להעמיד להצבעה את הצעת הרביזיה של חה"כ הרב ליצמן, בעניין דחיית מועד הבחירות באלעד.


מי בעד קבלת הרביזיה של חה"כ הרב ליצמן? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד - 2

נגד - 8

הוועדה מאשרת את המועד שנקבע על ידי שר הפנים לאלעד ב19- בספטמבר 2000.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35

קוד המקור של הנתונים