ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/01/2000

הצעת נוסח תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התש”ס-1999

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/1285

1
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
19/01/00

פרוטוקולים/ועדת הפנים/1285
ירושלים, ז' באלול, תש"ס
7 בספטמבר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 52
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"ב בשבט התש"ס (19 בינואר 2000), שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
יהודית נאות
מוזמנים
משה קרן - מפקח קרינה ארצי – המשרד לאיכות הסביבה
איילת רוזן - יועצת משפטית - המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד זהר שקלים - המשרד לאיכות הסביבה
ד"ר אלי שטרן - הוועדה לאנרגיה אטומית – משרד ראש הממשלה
אילת זלדין - לשכה משפטית – משרד העבודה והרווחה
רעיה לאוטרשטיין - מפקחת קרינה ארצית - משרד העבודה והרווחה
דלית רנרט - משרד העבודה והרווחה
אילנה מישר - לשכה משפטית – משרד הבריאות
לימור לסטיגזון - התאחדות התעשיינים
עו"ד אברהם נפרסטק - לשכת עורכי-הדין
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
הצעת נוסח תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התש"ס-1999.


הצעת נוסח תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התש"ס-1999
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה.

אני מבקש לדון היום בהצעת נוסח תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התש"ס-1999.

גב' איילת רוזן, בבקשה.
איילת רוזן
אלה תקנות שמפרטות את הטיפול בסוגים השונים של פסולת רדיואקטיבית. יש הוראה בחוק החומרים המסוכנים בדבר סילוק חומרים מסוכנים. חומר רדיואקטיבי נחשב לסוג של חומרים מסוכנים לפי 182 לרשימת החומרים המסוכנים. וכאן יש גם סייגים להוראה הגורפת שכל פסולת רדיואקטיבית צריך לפנות לאתר הארצי.
היו"ר דוד אזולאי
האתר הארצי הוא ברמת חובב?
איילת רוזן
לא.
אלי שטרן
האתר הארצי נמצא בתחום של קמ"ג. זה האתר היחיד בארץ שמוכרז כאתר ארצי לפינוי פסולת רדיואקטיבית.
איילת רוזן
התקנות מפרטות באילו נסיבות ניתן לסלק פסולת רדיואקטיבית למקומות פינוי חוץ מאשר האתר הארצי.
יהודית נאות
מהם המקרים שאתם מציעים לפנות לא לאתר הארצי?
איילת רוזן
לדוגמה, כמויות מזעריות.
יהודית נאות
מה זה מזערי? איך את מגדירה את זה?
איילת רוזן
זה מוגדר בטבלה שבתוספת לתקנות.
היו"ר דוד אזולאי
בהמשך דבריה של חברת-הכנסת נאות, אני רוצה לשאול, מה קורה עם כמויות קטנות? יש מקומות שאפשר לצבור אותם ואחר-כך להגיע למקום המרכזי? צריך לקבוע מהן הכמויות.
יהודית נאות
מה אתם מגדירים כמותר לפנות לא לקמ"ג?
אלי שטרן
תפתחי בבקשה בעמוד האחרון שהוא עמוד 6. וכאן יש רשימה ארוכה ומכובדת של רדיונוקלידים שמסווגת בקבוצות. אם הריכוזים של כל אחד מהרדיונוקלידים האלה לא עולים על מה שכתוב בעמודה השמאלית של הטבלה, זה יכול להיות מפונה, כמובן בהגבלות שכתובות בתוספת, לאתר פינוי כלשהו, כולל מזבלה רגילה. כלומר, הכמויות כאן הן כל כך קטנות שהן נחשבות כזניחות מבחינה רדיולוגית.
יהודית נאות
מה עם הקרינה המצטברת?
אלי שטרן
עניין הקרינה המצטברת נסגר בסעיף 4(ב) בתקנות.
משה קרן
מדובר על מתי מפקחים על חומר רדיואקטיבי. יש חומרים רדיואקטיביים בסביבה כל הזמן. בשולחן הזה יש חומר רדיואקטיבי, בניירות ובעט יש חומר רדיואקטיבי רק שהם אינם בני-פיקוח משום שריכוזם מאוד מאוד נמוך. מפה נגזרות הגדרות לגבי פסולת רדיואקטיבית בין אם היא גזית בין אם היא נוזלית ובין אם היא מוצקה, ופה התקנות אומרות מתי אתה יכול לפנות פסולת מוצקה נוזלית או אחרת לביוב הרגיל או לשרוף אותה באוויר באופן חופשי או למזבלה רגילה או שלא, ואז צריך לפנות את זה בצורה מוסדרת ומפוקחת למקום שצריך לפנות.
היו"ר דוד אזולאי
יש לכם אמצעים לפקח על כל ההליך הזה?
משה קרן
אנחנו עושים את זה.
יהודית נאות
לכל מוסד מחקר ומוסד אקדמי יש יחידת פיקוח סכנת קרינה תחת הבקרה שלהם, גם בבתי חולים.
משה קרן
אנחנו, אגף הקרינה של איכות הסביבה, בתוקף תקנות הרוקחים נותנים היתרים לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים. אנחנו נותנים תנאים. חלק מהתנאים מתבססים על תנאים שקיימים בתקנות בטיחות בעבודה, שצריך שיהיה ממונה בטיחות קרינה. ממונה בטיחות הקרינה יכול להיות החל מאדם עד צוות שלם שעוסק בכל התהליך של פיקוח על הגנה מקרינה, פינוי פסולת, שמירת פסולת, תהליך מאוד מפוקח. התהליך מפוקח בשתי שיטות. שיטה אחת, באמצעות משרד העבודה דרך תהליך של האחדת הפיקוח. מפקחי משרד העבודה פונים אלינו ואנחנו בצורה מיקדמית באים ומפקחים מדי פעם, ביקורות פתע בדרך כלל או לפי תכנית עבודה או לפי דו"ח שקיבלנו אנחנו הולכים לראות מה קורה ומסדירים את העניין.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מבין את הטבלה. אני לא מדען ולא למדתי מדעים. עד איזו כמות אפשר לצבור? דבר בשפה שלי.
משה קרן
הכמויות מוגדרות בטבלה בערכים של בקרלים, קצב התפרקות מסוים, כאשר זה נגזר לאחורה. אנשים חכמים מאתנו במקומות אחרים אמרו: מה כמות הקרינה שיכולה להיות מסוכנת לאדם בודד מהציבור והגדירו גם אוכלוסיות קריטיות . כמה מותר שהאנשים האלה יקבלו קרינה נוספת מבחינת הרקע הטבעי כך שלא יהיה מסוכן ותוחלת החיים שלהם לא תשונה בצורה משמעותית. ומפה הם גזרו לאחור את הכמויות עליהן מדובר וזה מה שרואים בטבלה שלפנינו.
היו"ר דוד אזולאי
והיה ומישהו לא ביצע את ההוראות החדשות בתקנות, אילו אמצעים ננקטים נגדו?
איילת רוזן
בחוק החומרים המסוכנים נקבעים, לפי חומרת העבירה, מאסר וקנס. אחד הדברים שאנחנו מבקשים מהוועדה הוא בעצם להכניס כאן סעיף עונשין שלא הוכנס. בזמן כתיבת התקנות היה סעיף עונשין בחוק החומרים המסוכנים, הסעיף הזה הושמט וטרם תוקן. לכן לתקופת הביניים אנחנו מבקשים להכניס סעיף עונשין.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו היינו צריכים לבקש את זה?
איילת רוזן
דיברתי עם היועצת המשפטית של הוועדה והיא העלתה בפניי את הבעיה הזאת אתמול. לכן אני מבקשת היום להכניס את התיקון של סעיף עונשין לתקופת הביניים עד שיתוקן חוק החומרים המסוכנים ואוטומטית זה יוכנס.
מרים פרנקל-שור
אנחנו עשינו תיקון, נדמה לי שב-1996 או ב-1997, לחוק החומרים המסוכנים ושם קבענו עונשין הרבה יותר מחמירים מסתם חוקים של איכות הסביבה, דווקא כיוון שמדובר בחוק חומרים מסוכנים. אחרי שהעליתי אתמול את השאלה מה העונשין לגבי מי שלא פועל בהתאם לתקנות, הגיעה איזושהי הצעה שלדעתי באה לסתום איזושהי פירצה. ההצעה אומרת שמי שעובר על התקנות, העונש המקסימלי שיכול להיות מוטל עליו זה שישה חודשי מאסר או קנס שהיום עומד בסביבות 10,000 שקלים.

לדעתי זה לא תואם בכלל את רוח חוק החומרים המסוכנים. עשינו שנוי בתפיסה ואני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך בכך. מדובר בחומר רדיואקטיבי. יש פה חומרים שצריכים לסגור אותם באופן מסויים, שלא יכולים להיסגר סתם בשקית פוליאתילן בעובי של 0.8.

אני חושבת שאנחנו צריכים לקיים דיון נוסף בוועדה, אפילו בשבוע הבא. אני גם מוכנה לבדוק האם כן אפשר להכניס סעיף עונשין בהתאם לרוח שתואם את חוק החומרים המסוכנים.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה היא אם אנחנו יכולים לאשר את התקנות ללא סעיף העונשין?
מרים פרנקל-שור
לדעתי, לא מן הראוי שהוועדה תעשה כן כיוון שאין מה לאשר אם אין סעיף עונשין בתקנות.
איילת רוזן
אין ספק שמה שצריך להיות הוא שהעונשים בתקנות האלה יהיו תואמים למה שכתוב בחוק החומרים המסוכנים. בגלל הבעיה הטכנית שאין סעיף שאומר שכל העובר על התקנות לפי חוק החומרים המסוכנים הוא חייב באותה סדרה של קנסות, אני לא יודעת אם זה מקובל על היועצת המשפטית של הוועדה, אולי להכניס את הסעיף שמתייחס לקנס המירבי, סעיף 61(א)(4), ולבדוק עם משרד המשפטים אם יש בזה בעייתיות.
מרים פרנקל-שור
זאת אומרת, אנחנו נאשר את זה, ואם יש בעיה אתם תחזרו לוועדה.
איילת רוזן
לאשר את זה עם הקנס הגבוה ביותר שתואם את חוק החומרים המסוכנים.
יהודית נאות
זה חייב להיות תואם, כי אתם אומרים שאתם רואים את זה כחומר מסוכן.
מרים פרנקל-שור
זה לא כל כך פשוט. צריך, לדעתי, בעונשין לעשות פה יותר עבודה. מדובר פה בתאגידים. בחוק החומרים המסוכנים הטלנו עונש על תאגיד, על מנהל התאגיד. אני חושבת שבכך שנטיל על העובר עבירה עונש של שישה חודשים מאסר וקנס לפי סעיף 61(א)(4) לא פתרנו את הבעיה. הרי מדובר פה בבתי חולים, במפעלים, בגופים באמת רציניים ולא על אותו אדם פשוט. אני חושבת שצריך לעשות הסדר בתקנות עצמן ולא הפנייה לחקיקה הראשית.
היו"ר דוד אזולאי
אני מסכים עם היועצת המשפטית של הוועדה, שלא כדאי לאשר היום את התקנות. זה גם לא יהיה אחראי מצדנו לאשר תקנות ללא אמצעי ענישה בתוך התקנות הללו.

לכן אני מציע למשרד לאיכות הסביבה לקבל את ההצעה של היועצת המשפטית. קיימנו בעצם דיון. אנחנו נחסוך את הדיון הזה בפעם הבאה והדיון יתקיים אך ורק על סעיף העונשין.
אילנה מישר
התקנות האלה הוכנו יחד אתנו, אבל יש כמה בעיות קטנות לדעת משרד הבריאות בנוגע לבתי חולים שאין להם עדיין פתרון. יש עניין של רישום הפסולת ממקורות לא חתומים, שזה עניין של הרבה פריטים יום יום, ויש גם עניין של הפרשות גוף של החולים שאין התייחסות ספציפית כאן ויתכן מאוד שצריך להתייחס לזה בתקנות.
איילת רוזן
אני תומכת בכך שיהיה דיון בעניין סעיף העונשין. הרי התקנות האלה הוכנו ב-1996 בשיתוף משרד הבריאות. כמובן שזה לא הפורום לפתוח נושאים שבמחלוקת. אני חושבת שכל הנושאים האלה טופלו בזמנו.
מרים פרנקל-שור
חוק החומרים המסוכנים מחייב את השר לאיכות הסביבה להתייעץ עם שר הבריאות.
אילנה מישר
תהליך ההתייעצות טרם תם. עד לדיון הבא יהיה פתרון גם לנושאים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
היות והיום בכל מקרה לא נאשר את התקנות, בעצם את נהנית מהספק ויש לך עוד שבועיים עד שלושה שבועות לעשות את הדברים בתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה ולהשיג את ההשגות שלכם. תוך שלושה שבועות נקיים דיון ונאשר את התקנות עם סעיף העונשין.
אברהם נפרסטק
ניסיתי לקרוא את זה ויצאתי מבולבל לחלוטין. אני יודע שיש תקנות רישוי עסקים, סילוק פסולת חומרים מסוכנים, יש תקנות הרוקחים, חומרים רדיואקטיביים ועכשיו מופיע הדבר הזה. שמתי את שלושתם על השולחן כדי לראות איך הדברים מסתדרים.

קודם כל, הגדרה של מה זה חומר רדיואקטיבי. בצד אחד כתוב בחוק חומר רדיואקטיבי 20 מיקרו-קירי, שזה דבר שמקובל בספר הכתום של האו"ם ובכל מקום. פה אני קורא הגדרה חדשה לחלוטין. אין סף. למעשה, חומר שלפי כל מיני תקנות אחרות לא רדיואקטיבי, פה פתאום יש להם הגדרה חדשה. אני מבין את הסיבה, אני מבין איך זה נובע. אבל יש לי הצעה לפתרון.
אלי שטרן
הספרות שאתה מתייחס אליה היא יותר ישנה מאשר שש שנים או חמש שנים.
אברהם נפרסטק
אני מתייחס גם לחוק.
אלי שטרן
מזה שש שנים בעולם, ואני מדבר על העולם המדעי והעולם הרשמי, כלומר התקינה הבין-לאומית, אין הגדרה של חומר רדיואקטיבי. דרך אגב, המספר שאמרת הוא לא נכון. ההגדרה שהיתה עד לפני שש או שבע שנים לחומר רדיואקטיבי הוא חומר שריכוז הרדיואקטיביות בו הוא גדול משני נאנו קירי פר-גרם. זאת אומרת, הגדרה כמותית. לפני שבע שנים אפילו יותר, זזו לחלוטין מההגדרה הזאת והיום כל חומר בעולם הוא רדיואקטיבי. דהיינו, החולצה שלי היא חומר רדיואקטיבי והשולחן הזה הוא חומר רדיואקטיבי מכיוון שיש בהם איזוטופים שפולטים קרינה רדיואקטיבית. אנחנו כרגע מוקרנים מן הקיר מכיוון שבקיר יש איזוטופים שפולטים קרינה רדיואקטיבית. הקיר הוא חומר רדיואקטיבי. אלא מה? האבחנה נעשית על דרך חומר רדיואקטיבי שהוא בר-פיקוח וחומר רדיואקטיבי שהוא פטור מפיקוח. כלומר, כמויות כל כך קטנות שהן לא משמעותיות. לכן, לא צריך לפקח על השולחן הזה. זאת אומרת, לא צריך לקבל היתר כדי לשים אותו כאן ואני לא צריך לקבל היתר כדי לקנות את החוצה, לא בגלל שאין בהם חומרים רדיואקטיביים אלא בגלל שהריכוז כאן קטן מטבלת ריכוזים רשמית שפורסמה על ידי הוועדה הבין-לאומית לאנרגיה אטומית. זה רץ מזה שבע שנים.
יהודית נאות
אם הטענה שלך נכונה, למה לא הולכים אחורה ומתקנים גם את פקודת הרוקחים.
אלי שטרן
המשרד לאיכות הסביבה ודאי יתייחס לזה יותר. מה שקורה הוא שהתקנה הזאת רצה, מסיבות שונות שאני לא יודע להסביר אותן וזה גם לא בסמכותי, יותר מהר מאשר עידכון תקנות הרוקחים. יושבים כרגע בצורה מאוד רצינית, וזה כבר לפחות שלוש שנים, על נושא של עידכון תקנות הרוקחים, ושם ההגדרה של חומר רדיואקטיבי בטיוטה המעודכנת זהה לחלוטין לדבר הזה ופועלת שוב דרך פטורים, דרך חומר שהוא בר-פיקוח וחומר שהוא לא בר-פיקוח. כלומר, שם זה כבר נעשה, רק שזו טיוטה, אני מניח שהיא תצא בקרוב למשרדים.

אתה שם את תקנת הרוקחים הישנה מלפני עשר שנים ואתה שם את הדבר הזה – זה יותר מתקדם.
אברהם נפרסטק
זה לא רק תקנת הרוקחים. אני גם הולך לתקנות רישוי עסקים, סילוק פסולת חומרים מסוכנים. אני קורא מלה במלה מה זה פסולת חומרים מסוכנים. לפי ההגדרה שם פסולת חומרים מסוכנים כוללת בתוכה את אותם חומרים שהם קלאס 7 לפי הספר הכתום של האו"ם, וזה באופן מוחלט חומרים רדיואקטיביים עם קרינה מעל 20 מיקרו-קירי.

אתם רוצים לתקן, בסדר. תכניסו תיקון גם בתקנות הקשורות לעניין. זאת אומרת, תוציאו בתקנות רישוי עסקים את העניין של חומרים רדיואקטיביים ותפנו לכאן.
מרים פרנקל-שור
הבעיה היא שזה בסמכות שני שרים אחרים.
יהודית נאות
מה זה מעניין אותנו כמחוקקים?
איילת רוזן
אני לא חושבת שזה בעייתי.
יהודית נאות
בטח שזה בעייתי. אתה לא יכולה ללכת אחר-כך לבית משפט עם שני קבצי חוקים. כל אחד יקח לעצמו את הקובץ הראוי.
איילת רוזן
אלה תקנות פרטניות שמתייחסות לסוג מסוים של חומרים מסוכנים. תקנות רישוי עסקים אף פעםלא הופעלו. תקנות רישוי עסקים מדבר על פינוי לרמת חובב. אף פעם לא היה פינוי לרמת-חובב, כי היה הסדר פרטני.
מרים פרנקל-שור
מה אומרות התקנות?
איילת רוזן
תקנות רישוי עסקים, סילוק פסולת חומרים מסוכנים מדברות על פינוי פסולת חומרים מסוכנים לרמת-חובב באישור המנכ"ל או לצרכי מיחזור, כל מיני הסדרים כאלה.
מרים פרנקל-שור
באמת אין סתירה בין התקנות שאתם מציעים לוועדה לבין תקנות רישוי עסקים?
איילת רוזן
אין, בגלל שהתקנות האלה פרטניות לסוג מסוים של חומרים מסוכנים. לגבי חומר רדיואקטיבי ההסדר מצוין כאן.
אברהם נפרסטק
אז תפנו משם לכאן. למעשה, לפי תקנות רישוי עסקים, חומר רדיואקטיבי הוא חומר עם קרינה מעל 20 מיקרו-קירי. לא יעזור.
איילת רוזן
לא נכון. 20 מיקרו-קירי בכלל לא מופיע בחוק חומרים מסוכנים.
אברהם נפרסטק
שם מוגדר חומר שיש לו מספר או"ם או לפי צו הגרורים. אני הולך לצו הגרורים זה קלאס 7. קלאס 7 זה מוגדר 20 מיקרו-קירי.
אלי שטרן
אני מבקש שתשימו לי כאן את הספר הכתום ותראו לי שבמהדורת 1997 ו-1998 ו-1999 חומר רדיואקטיבי מוגדר בערך 20 מיקרו-קירי. אין דבר כזה. אתה מדבר על דבר שלא קיים. אתה מדבר על ספר כתום שיש אולי בידך ממהדורה 1992.
יהודית נאות
הוא מעיר שצריך לעשות הצלבה. לי נראה שצריך לעשות את ההצלבה לפני שמאשרים את הדבר. בעניין הזה אתה יכול לומר: ההן בטלות כי אני היום מעודכן.
איילת רוזן
לי נראה, על פי דעתי המשפטית, שאם יש תקנות פרטניות, לא צריך להכניס סעיף שהתקנות האחרות לא מתייחסות לתחום הזה. אני אבדוק את זה ואם יש צורך, אעשה זאת.
אברהם נפרסטק
אני חוזר להגדרה הזאת שאני לא מסתדר איתה. כאשר כתוב כאן: "חומר רדיואקטיבי – חומר מסוכן כמשמעותו בחוק - - -", אני הולך לחוק, אני הולך לפריט 182 ושם כתוב: חומר רדיואקטיבי. הגדרה מעגלית ממש. "חומר רדיואקטיבי הוא חומר מסוכן שהוא חומר רדיואקטיבי הפולט קרינה רדיואקטיבית". יש לי בעיה עם העניין הזה. אני לא מסתדר אתו.

אם אני הולך בהמשך לנושא של הגדרת פסולת רדיואקטיבית = חומר מכל סוג או צורה, המכיל חומר רדיואקטיבי או שמקורו בחומר רדיואקטיבי – אם היו מוחקים את העניין "המכיל חומר רדיואקטיבי", אפשר היה להתחיל להסתדר עם זה.

אחרי זה יש לי בעיה עם הנושא של חומרים רדיואקטיביים ותרכובותיהם. את מי זה מעניין התרכובות. אנחנו עוסקים פה בחומר רדיואקטיבי לא בתרכובות.

אני מציע שהתקנות ידברו על סילוק פסולת רדיואקטיבית וחומר רדיואקטיבי. אם אנחנו מביטים פה, יש לנו חמש קבוצות רעילות של פסולות ופסולות מוצקות כאשר יש לנו שלוש קבוצות ראשונות שלמעשה הן לא מוגדרות כחומר רדיואקטיבי הן רק מוגדרות כפסולת. מצד שני, קבוצות ארבע וחמש אפילו היום הן לא רק פסולת אלא חומר רדיואקטיבי כהגדרתו.
אלי שטרן
לא ברור מה שאתה אומר. קבוצות אחת, שתים ושלוש, הם לא חומרים רדיואקטיביים אבל הם יסודות רדיואקטיביים?
אברהם נפרסטק
אני אומר שלפי התקנות הקיימות, הקבוצות אחת, שתיים ושלוש בריכוז הבקרל לגרם המופיע בטבלה, הם לא חומר רדיואקטיבי.
איילת רוזן
הוא לא חייב בהיתר לפי תקנות הרוקחים, אבל הוא חומר רדיואקטיבי.
אברהם נפרסטק
נכון. מצד שני, קבוצות ארבע וחמש, אפילו היום הם לא רק פסולת אלא חומר רדיואקטיבי.

אני הרגשתי מאוד מבולבל. יכול להיות שזה נובע מהעובדה שרצו פה תקנות בקצבים שונים. אבל אולי לא רק בגלל זה. יכול להיות שכאשר מתייחסים לסילוק פסולת רדיואקטיבית, זה יהיה סילוק חומרים רדיואקטיביים ופסולת רדיואקטיבית. ואז לא יעשו את ההגדרה החלקית הזאת. ואז אפשר להגיד: חומרים שהרעילות שלהם היא קבוצה 1 עד 3, הם יוגדרו כפסולת פלוס חומרים רדיואקטיביים בקבוצות 4 ו-5.
יהודית נאות
זה מה שהוא לא רוצה. הוא רוצה לומר לך שכל החומרים עלי אדמות הם בעצם חומרים רדיואקטיביים. הבעיה עכשיו היא הרמה. זה הקונספט החדש. צריך להחליט אם מקבלים את הקונספט החדש.
אלי שטרן
זה באמת טעון הבהרה. כל מה שאמרת כרגע הוא נכון כנכון היום אם אתה מסתכל על ההגדרה הישנה של חומרים רדיואקטיביים, שלצערי הרב עדיין מופיעה בתקנות הרוקחים מלפני שתים-עשרה שנה או חמש-עשרה שנה. כרגע ישבהכנה או בשלב ממש טרום הפצה ההצעה החדשה של תקנות היסודות הרדיואקטיביים שיירדו משני נאנו קירי פר-גרם לחלוטין וזה ישאר חומר רדיואקטיבי. לכן ההצעה שלך לא יכולה לשנות את הדבר הזה, כי זה היום התורה המקצועית העולמית. ההצעה שלך אומרת למשרד לאיכות הסביבה: תזדרזו בבקשה, רבותי הנכבדים, בהפצת תקנת היסודות הרדיואקטיביים החדשה כך שתהיה התלכדות בהגדרה. מה שאמרת כרגע זאת בדיוק אחת הסיבות שבעולם חילקו את האיזוטופים האלה מחדש בגלל כל הסתירות שראו. נכון שזה לא קומפטבילי עם התקנה של יסודות רדיואקטיביים מלפני שמונה-עשרה שנה - - -
אברהם נפרסטק
הצעתי שגם יהיה פסולת וחומר.
רעיה לאוטרשטיין
רק חומר רדיואקטיבי כאשר הפסולת זה משהו מתחת לאקטיביות מסויימת.
איילת רוזן
יש הגדרה בחוק החומרים המסוכנים: חומר רדיואקטיבי הוא חומר מסוכן. זה גם בספר הכתום ובכל העולם. יש תקנות הרוקחים שמחייבות היתר עיסוק מעל לרמה מסויימת ושם ההגדרה היא מיושנת ובתהליכי תיקון. כך שבעתיד יחילו את ההגדרה בתקנות שמחייבות היתר. ההגדרה של חומר רדיואקטיבי בחוק החומרים המסוכנים הוא הכל. העובדה שעוד לא תוקנו תקנות הרוקחים לא מונע התקנת התקנות האלה שאומרות לאדם לסלק מעל כמויות אלה בצורה זו או אחרת. אני לא רואה שיש בעייתיות בהתקנת התקנות האלה.
יהודית נאות
למה את לא רואה? אדם שמסלק הוא צריך להיות בעל היתר.
איילת רוזן
לא.
יהודית נאות
מותר לאדם מן הישוב ללכת ולעסוק בחומרים רדיואקטיביים מקבוצה 3 למשל?
מרים פרנקל-שור
תקנות הרוקחים מדברות על העיסוק.
יהודית נאות
הרי שם זה סותר. לפי מה הוא יפעל?
איילת רוזן
זו סיבה לעכב התקנת תקנות יותר מעודכנות?
מרים פרנקל-שור
מי שקיבל היתר לפי תקנות הרוקחים ויש בידיו חומר רדיואקטיבי והוא צריך לסלק אותו, אומרים לו: אתה תסלק אותו בהתאם לתקנות האלה.
איילת רוזן
אין הגדרת סילוק בתקנות הרוקחים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לכל הגורמים לעשות תיאום מקצועי ביניכם. לפחות לפי מה ששמעתי כאן יש ויכוחים מקצועיים. לכן אני מבקש שתקיימו דיונים ביניכם ותגיעו לאיזושהי מסקנה. אני מבקש להתייחס להערות של לשכת עורכי הדין. אני חושב שהנציג של הלשכה העלה כאן דברים שראויים להתייחסות.
איילת רוזן
אני אשמח אם ההערות האלה יועברו אלינו.
היו"ר דוד אזולאי
בהחלט. אני מבקש מנציג לשכת עורכי הדין ונציגת משרד הבריאות להעביר את הדברים בכתב למשרד לאיכות הסביבה. לאחר מכן להעביר את הדברים האלה אלינו ואז נקיים את הדיון. רק לאחר שנקבל מכם את החומר נוכל לקיים את הדיון.
איילת רוזן
אני רק מבקשת להבהיר דבר. העובדה שאין התאמה לא אומרת שיש סתירה. אין סתירה. התקנות האלה באות להסדיר נושא שלא מוסדר בחקיקה אחרת.
מרים פרנקל-שור
מה עושים היום?
איילת רוזן
לגבי סילוק?
מרים פרנקל שור
כן.
איילת רוזן
לגבי אלה שהם בעלי היתר זה מוסדר בתנאים של ההיתר שלהם איך לסלק.
יהודית נאות
יש סתירה בין תנאי ההיתר לבין התקנות האלה? על זה אנחנו מדברים, שבעל ההיתר ישאל את עצמו לפי מה אני פועל, לפי תנאי ההיתר והחוקים שמגבילים את תנאי ההיתר או לפי התקנות החדשות? אם היינו מאשרים היום את התקנות ועכשיו עורך דין היה הולך לבית המשפט לתת את זה לפרשנות של שופט, הוא היה רואה שיש לו בעצם שתי אסכולות, שתי אפשרויות לתקנות?
איילת רוזן
אני חושבת שאחרי התקנת התקנות האלה – יתקנו אותי חבריי המקצועיים – הוא יוכל לסלק כפסולת רגילה חומר שכיום מסולק כחומר רדיואקטיבי.
יהודית נאות
לא שאלתי איך הוא יוכל לסלק. האם אנחנו נוכל לקנוס אותו על זה שהוא לא סילק לפי תנאי ההיתר שהוא קיבל? האם תנאי ההיתר אמרו לו: אתה חייב לעשות כך וכך וכך, בעוד שפה אמרו לו: אתה חייב לעשות כך וכך ועוד כך וכך וכך. לפי מה צריך לפעול בעל ההיתר?
איילת רוזן
התנאים בהיתר מחייבים סילוק של כל חומר רדיואקטיבי שבגינו הוא קיבל את ההיתר. התקנות האלה יאפשרו לו, בנסיבות מסויימות, לסלק את זה כפסולת רגילה. הם יקלו על המצב הקיים היום. בוודאי שלא תהיה אי-התאמה בין תנאי ההיתר לבין התקנות האלה.
אלי שטרן
אדוני היושב-ראש, אמרת שיש אי-הסכמה מקצועית. אולי יש אי-הסכמה משפטית.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את התיקון. ההערה במקומה. מבחינתנו הנושא חשוב מאוד מפני שאם הנושא לא מעוגן בחקיקה בצורה מסודרת, מה הועילו חכמים בתקנתם?

לכן אני מבקש מלשכת עורכי הדין וממשרד הבריאות להעביר את החומר למשרד לאיכות הסביבה. איילת תהיה בקשר עם היועצת המשפטית של הוועדה. רק לאחר שהחומר יהיה מוכן נוכל לקיים דיון, כולל סעיף העונשין.
איילת רוזן
אפשר לבקש, אם ניתן, לקבוע לוח זמנים שבו החומר יחזור לוועדה?
היו"ר דוד אזולאי
זה מאוד תלוי בכם. ברגע שתקבלי את כל החומר, תודיעי למירי.

אדוני נציג לשכת עורכי הדין, ונציגת משרד הבריאות, יש לי בקשה. היות והמשרד לאיכות הסביבה מבקש לקדם את התקנות כמה שיותר מהר, אני מבקש שתעבירו את ההערות שלכם תוך שבועיים למשרד לאיכות הסביבה. ברגע שהמשרד לאיכות הסביבה יקבל את כל החומר, החומר יועבר אלינו ואנחנו נעלה את הנושא הזה על סדר-היום, כפי שעשינו עד היום. אני חושב שבעניין הזה לא יכולים להגיד שלא נהגנו כלפיכם בהגינות.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים