ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 22/12/1999

ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון (בחורפיש).

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/17531
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
22/12/99

פרוטוקולים/ועדת הפנים/1753
ירושלים, י"ג בתשרי, תשס"א
12 באוקטובר, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"ג בטבת התש"ס (22 בדצמבר 1999), שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי - היו"ר
איוב קרא
מוזמנים
יסמין טלמון - מינהל אגף מקרקעין - הרשות לשמירת טבע וגנים לאומיים
עו"ד שרה שלום - לשכה משפטית - הרשות לשמירת טבע וגנים לאומיים
משה בן-גרשון - משרד הפנים
עיסאם בריק - מ"מ ראש מועצת חורפיש
מוחסין שנאן - מהנדס מועצת חורפיש
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר היום
ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון (בחורפיש).

ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון (בחורפיש)
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום הנושא
ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון (בחורפיש). אני זוכר שדנו בזה עוד בקדנציה הקודמת. אני מבקש לשמוע מאנשי הרשות מה בדיוק אתם רוצים.
יסמין טלמון
הבקשה לא באה מאתנו, הבקשה באה מאנשי חורפיש. יש כאן תכנית של הכפר, שבתוכה יש חלק מסוים שנמצא בתחומי שמורת הטבע המוכרזת הר מירון. חלק מהבתים באזור הזה כבר היו בנויים ערב האכרזה וכנראה מתוך איזושהי טעות טכנית הם נכנסו.

לנו אין התנגדות לאישור הבקשה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
כולל ה"פצעים" האלה?
יסמין טלמון
כל מה שמופיע בתכנית הכנסנו לשמורת הטבע המוכרזת. הבקשה הזאת נדונה במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע שאמורה לייעץ למועצה הארצית בעניין הזה ובאותה ועדה זה אושר. זה אושר גם במועצה הארצית. זאת חוות דעתנו.
היו"ר דוד אזולאי
מבחינתכם אין התנגדות לעניין.
יסמין טלמון
אין התנגדות.

משה בן-גרשון, בבקשה.
משה בן-גרשון
אני רק אשלים את מה שיסמין אמרה. זה נכון מה שהיא אמרה. לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, על מנת לבטל אכרזה על שטח מסוים כגן לאומי או כשמורת טבע או כאתר לאומי או כאתר הנצחה, צריכים לקבל ארבע הסכמות של ארבעה גופים. קיבלנו את ההסכמה של כולם. אני העברתי לכם אותן.

הוועדה המחוזית, שהיא לא אחד מארבעת הגופים, אבל היא המליצה למועצה הארצית. קיבלנו את האישור של מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, קיבלנו את האישור של השר לאיכות הסביבה, קיבלנו את האישור של הרשות המקומית, והגורם הרביעי זה כאן, אישור של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. אין לנו שום בעיה עם זה.
היו"ר דוד אזולאי
עם נתינת האישור היום, מה קורה?
משה בן-גרשון
זה עובר חזרה אלינו, לשר הפנים, שהוא באקט של חתימה צריך לבטל את האכרזה לפי צו.
היו"ר דוד אזולאי
זה יהיה בתחום השיפוט של חורפיש?
משה בן-גרשון
כן.
היו"ר דוד אזולאי
על איזה שטח מדובר?
משה בן-גרשון
שטח שמורת הטבע הוא בערך 138 דונם.
היו"ר דוד אזולאי
כל זה יעבור לתחום השיפוט של חורפיש?
מוחסין שנאן
כן, לטובת מגורים.
היו"ר דוד אזולאי
היה מדובר בזמנו על כביש שאמורים היו לסלול או שזה ירד מהתכנית?
מוחסין שנאן
בינתיים זה ירד מהתכנית. השטח מיועד לבניית מגורים פשוטה.
מוחסין שנאן
כבר יש רשיונות לבנייה.
היו"ר דוד אזולאי
אז אתם בסדר. קודם כל בונים ואחר-כך מאשרים.
מוחסין שנאן
הבניינים נבנו לפי אישור. כמו שהיא אמרה, היתה איזו טעות טכנית. יש הבדל בקווים. יש תב"ע 400 ותב"ע 97 ויש אי-חפיפה מסויימת. מזה נגזר שהבניינים האלה מאושרים, קיימים וזה שטח מגורים לכל דבר.
היו"ר דוד אזולאי
כמה יחידות דיור יש שם?
מוחסין שנאן
כמאה.
היו"ר דוד אזולאי
מתוכננות עוד דירות?
מוחסין שנאן
כן. יש עוד פוטנציאל לדיור.
היו"ר דוד אזולאי
נדמה לי שמדובר שם גם על איזשהו אתר הנצחה?
מוחסין שנאן
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
מה קורה עם זה?
מוחסין שנאן
בנינו אותו מחדש.
היו"ר דוד אזולאי
אם אתם צריכים את האישור שלנו אנחנו מאשרים ומאחלים לכם הצלחה ובנייה טובה עם רשיונות. זה הכי חשוב.
מוחסין שנאן
רק עם רשיונות. יש לציין שבחורפיש אין אף בית שנבנה ללא רשיון.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25

קוד המקור של הנתונים