ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/12/1999

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א-2001

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים