ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/12/2002

שינויים בתקציב לשנת 2002.

פרוטוקול

 
כספים 26.12.20022
ועדת הכספים
26/12/2002

פרוטוקולים/כספים/6249
ירושלים, י' בשבט, תשס"ג
13 בינואר, 2003

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי

פרוטוקול מס' 459
מישיבת ועדת הכספים
יום חמישי, כ"א בטבת התשס"ג (26 בדצמבר 2002), שעה 10:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2002.

נכחו: יעקב ליצמן – היו"ר
יגאל ביבי
משה גפני
עופר חוגי
מוזמנים
קונסטנטין בלוז אגף תקציבים, משרד האוצר
נעה יוצר אגף תקציבים, משרד האוצר
אפרת כהן אגף תקציבים, משרד האוצר
ערן ניצן אגף תקציבים, משרד האוצר
שלומית נקש החטיבה להתיישבות
מנהל הוועדה
טמיר כהן
קצרנית
דקלה אברבנאל

שינויים בתקציב לשנת 2002
היו"ר יעקב ליצמן
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. נתחיל בפנייה 34077, הרשות לפיתוח הנגב.
קונסטנטין בלוז
מדובר בהעברה של 1.5 מיליון ש"ח לרשות לפיתוח הנגב, לביצוע כמה החלטות ממשלה בנושא התיישבות בנגב. למעשה מדובר בשני פרויקטים גדולים של התיישבות בודדים, תפיסת קרקע שאם לא תיתפס יפלשו אליה. הפרויקט האחד הוא הקמת מנחת בשדה תימן והקמת מאגר שיפרסם את אפשרויות ההתיישבות בנגב.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מקיים הצבעה על פניות 34076 ו-34077: אושר.

נעבור לפנייה 32-046. זהו אישור פוזיטיבי.
נעה יוצר
זהו חידוש של עודפים שנועד לממן את ההסכם מקורות.
היו"ר יעקב ליצמן
נניח שהבנו. אני מקיים הצבעה על פנייה 32046: אושר.

נעבור לפנייה 76027, פיתוח אזורי, תעשייה. מי הרפרנט? אתה צריך להכיר את דברים לפני כן.
ערן ניצן
אני מכיר את הפנייה, לא שמעתי שמדברים עליה. יש העברה של העודפים משנת 2001.
היו"ר יעקב ליצמן
למה ביום האחרון? אני מקיים הצבעה על פנייה 76027: אושר.

נעבור לפנייה 73076, של רשות המים, ביוב.
נעה יוצר
מדובר בהעברת עודפים למנהלת הביוב, בעיקר לסיוע לרשויות בקו העימות, סיוע ליישובי המרכז הערבי וכולי. זהו מימוש של החלטות ממשלה.
היו"ר יעקב ליצמן
ביוב של הממשלה, בקיצור. אני מקיים הצבעה על פנייה 73076: אושר.

נעבור לפנייה 73078, עודפים במשק המים. ח"כ גפני, את הפנייה ההיא דחיתי לסוף הישיבה.
משה גפני
לא באתי רק בגללה.
יגאל ביבי
הפנייה של החטיבה להתיישבות אושרה?
היו"ר יעקב ליצמן
אני מתכוון להפיל אותה. שיישבו באמת את ארץ ישראל ולא יעשו פוליטיקה. אבל עוד מעט נעשה הפסקה ונדבר על זה.
נעה יוצר
בפנייה 73078 מדובר בניקוז והשבת קולחין, חידוש עודפים.
משה גפני
זאת העברה מהשנה שעברה?
היו"ר יעקב ליצמן
הכול עודפים. למה ביום האחרון? לזה לא קיבלתי תשובה.
נעה יוצר
אלה העודפים המחויבים שיש במשרד האוצר בנושא תקציב המים.
היו"ר יעקב ליצמן
לא הייתי צריך לקיים ישיבה היום. קיימתי אותה רק משום שיש הודעות שהתאריך שלהן מסתיים בשבוע הבא. לכן צריך לזרז. וראה זה פלא, קיבלתי פנייה אחת, הפנייה של החטיבה להתיישבות. על זה נדבר עוד מעט.
משה גפני
אולי יש למשרד האוצר עוד פניות?
היו"ר יעקב ליצמן
אתמול שאלתי על רשת הגנים למשל, ואמרו לי ש"סגרו את הבסטה".
משה גפני
חבורת חצופים, הם באמת מנהלים את המדינה. הם מביאים את מה שנוח להם.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מקיים הצבעה על פנייה 73078: אושר. נס שח"כ ביבי לא ראה שיש שם גם מפעלי מים להסכמי שלום, הוא היה מצביע נגד.
נעה יוצר
זהו חידוש של מערכות מים ביישובים יהודיים ביו"ש.
היו"ר יעקב ליצמן
נעבור לפנייה 37040.
ערן ניצן
אלה שינויים פנימיים בתוך משרד התיירות, בין התקנות, רק כדי לסדר את תקציבי ההרשאה והמזומנים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מקיים הצבעה על פנייה 37040: אושר.

נעבור לפנייה 34067, ביטוח בנגב ובגליל.
קונסטנטין בלוז
מדובר במיליון ש"ח. חצי מיליון ש"ח מיועדים לפרויקט "עלי נגב" – הקמת יישוב שהוא בעצם בית חולים, בית הבראה, לילדים עם מוגבלויות. זאת הקמה של עמותת "עלה", שפועלת בכל הארץ, בראשות הרב מורגנשטיין. הם מקימי כפרי נופש וכפרי הבראה לילדים חולים ולילדים אוטיסטים.
היו"ר יעקב ליצמן
כל מי שמקים מקום כזה מקבל כסף?
קונסטנטין בלוז
לא, זאת החלטת ממשלה מיוני. היא החליטה על הקמת פרויקט מסוים, ששמו "עלי נגב". יש 93 מיליון ש"ח לפרויקט: 60 מיליון ש"ח מהסוכנות, הקרן הקיימת ותורמים, ו33מיליון מהממשלה. כאן נותנים חצי מיליון ש"ח.

עוד חצי מיליון מיועד לרשות לפיתוח הגליל.

אני מבהיר שהתקציב של כל הפרויקט בנגב הוא 93 מיליון ש"ח לארבע שנים. "עלי נגב" הוא כפר שיקומי לילדים עם מוגבלויות. זה בהתאם להחלטת ממשלה מיום 16 ביוני.
עופר חוגי
הייתה החלטת ממשלה להקים כפר נופש בדרום. לא הבנתי מה המימון של המדינה ומה המימון של הגופים האחרים.
קונסטנטין בלוז
הגופים האחרים נותנים כ-60 מיליון ש"ח המדינה נותנת 33 מיליון ש"ח. זה התקציב לכל הפרויקט. התקציב הכולל הוא 93 מיליון ש"ח. הסכום של חצי מיליון ש"ח הוא ההשתתפות של המשרד. כל משרד משתתף בסכום מסוים. משרד הפנים נותן 4 מיליון ש"ח בשנה, וזה גם הסכום שמשרד השיכון נותן. משרד החקלאות נותן מיליון ש"ח לשנה. משרד הדתות לא נותן כסף לדעתי.
היו"ר יעקב ליצמן
הוא לא נותן סידורים אפילו?
משה גפני
אבל הפנייה היא של מיליון ש"ח, נכון?
קונסטנטין בלוז
נכון: חצי מיליון לנגב וחצי מיליון לגליל.

בגליל יש פרויקט שקשור להתיישבות שם. מקימים מרכז מידע שהוא גם לתיירות וגם להתיישבות בגליל. הרשות לפיתוח הגליל היא שמקימה את המרכז. זהו מאגר מידע ומאגר משיכה לתיירים ולמתיישבים בגליל.

המדינה מעוניינת בהקמת יישובים חדשים. מרכז המידע הוא למי שרוצה להתיישב בגליל, למי שרוצה לדעת אילו אפשרויות תעסוקה יש שם, אילו הקלות במס מקבלים, באילו יישובים אפשר להתיישב, מהם סדרי התחבורה ועוד דברים מהסוג הזה.

אני מבהיר שהרשות לפיתוח הגליל היא יחידת סמך של משרד התשתיות הלאומיות משנת 1997.
היו"ר יעקב ליצמן
מכל אלה הבנתי שהרשות לפיתוח הגליל היא יחידת צמח ולא יחידת סמך. מתיישבים היום בכלל שם?
קונסטנטין בלוז
מקימים יישובים, בוודאי.
משה גפני
זה מובן לי. אני לא מבין את ההעברה של מיליון ש"ח. סכום של חצי מיליון ש"ח מיועד לרשות לפיתוח הגליל, וזה עבור מרכז מידע; סכום דומה מיועד לרשות לפיתוח הנגב, ל"עלי נגב", המוסד שבונים באזור מרחבים. גרתי שם 22 שנים ואני מכיר את האזור. חלק מהסכום הוא להקמת כפר לאוטיסטים וחלק הוא למרכז מידע. שני אלה באותה פנייה? זה נראה כאילו הפקידים ישבו וחילקו חצי מיליון לכל אחד כשאין קשר בין הדברים. אלה שני דברים שונים לגמרי.
קונסטנטין בלוז
הם מתוקצבים מאותו תחום פעולה.
משה גפני
אני בעד פיתוח הנגב, גרתי שם הרבה שנים. אני גם בעד פיתוח הגליל.
היו"ר יעקב ליצמן
כראש מטה ההסברה אני מבין כל מה שאומרים לי.
משה גפני
ואני כראש מטה הארגון צריך אחרי כן לבצע את זה.
היו"ר יעקב ליצמן
נראה לכם שאני מבין בהסברה, נכון? נראה אם עד סוף הישיבה אוכל להסביר את כל ההעברות.

אני מקיים הצבעה על פנייה 34067: אושר.

נעבור לפנייה 20033.
משה גפני
הבנת את ההעברה האחרונה, ח"כ ליצמן? אם לא, אני אסביר לך.
אפרת כהן
הפנייה נועדה להעביר 150 מיליון ש"ח לתקצוב חוסרים בשכר בחינוך העל-יסודי.
היו"ר יעקב ליצמן
הפנייה של משרד החינוך היא הודעה לוועדה מיום 16 בדצמבר. אם מוסיפים 21 יום מגיעים לחודש ינואר. אם רצו להעביר את זה, צריך היה לעשות את זה כפנייה תקציבית ולא כהודעה. אולי תסבירי את זה, גב' כהן?
עופר חוגי
זה רק עודפים. אם זה לא היה עובר, זה היה עודפים. לא יכולים לבצע את זה בכלל.
היו"ר יעקב ליצמן
זה היה עומד כאן בתא עד אחרי ינואר.
אפרת כהן
אנחנו לא נוכל לבצע אם זה לא יעבור היום בוועדה.
עופר חוגי
לא, מבצעים רק בשנה הבאה.
היו"ר יעקב ליצמן
לא. זה מתבצע עכשיו. זה הבלגן. אני לא מבין למה עשיתם את זה. אם אלה עודפים צריך להביא את זה כהעברה ולא כהודעה.
אפרת כהן
זאת טעות שלנו שלא "הגדלנו ראש", אבל המערכת כבררת מחדל מוצאת באופן אוטומטי את הפניות שצריכות לעבור.
היו"ר יעקב ליצמן
התקשרו אליי בהיסטריה, אמרתי שאני לא מכיר את הפנייה, שאני לא מכיר כלום. התברר שהייתה הודעה והיא תיכנס לתוקף אחרי ינואר באופן אוטומטי. היו מפסידים את הכסף.

לא קיבלתי הסבר. הייתה טעות, כנראה בגלל ההרגל של המחשב.
אפרת כהן
כאמור הסכום מיועד למורים בחינוך העל-יסודי, אלה חוסרים בשכר.
יגאל ביבי
וההעברות של השכר שלנו, ושלכם, ח"כ ליצמן – כבר העבירו הכול?
היו"ר יעקב ליצמן
בשכר כן. אבל בדברים אחרים – אל תדאג. תרבות תורנית עדיין לא קיבלנו.
יגאל ביבי
אז למה לאשר דברים?
היו"ר יעקב ליצמן
ראשית אני לא רוצה לפגוע במורים. שנית העניין הזה לא תלוי במשרד אלא בבג"ץ.

אני מקיים הצבעה על פנייה 20033: אושר.

נעבור לדון בפנייה 34068.
נעה יוצר
זאת פנייה פשוטה: העברה של עודפים מחויבים לתקציב השוטף של נציבות המים בעיקר לתפעול שוטף. חלק חשוב מהפנייה הוא כסף שאנחנו מעבירים למכון לטיהור שפכים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מקיים הצבעה על פנייה 34068: אושר.

בנוגע לפנייה הבאה אני מבקש הפסקה של עשר דקות, כדי לדון בנושא עם חברי הכנסת בלבד בלשכה שלי. זאת פנייה בעייתית. אני מבקש שגם נציגת החטיבה להתיישבות תצטרף לדיון.

(הפסקה).
היו"ר יעקב ליצמן
אני מחדש את הדיון, אסור להתייאש. אנחנו ממשיכים לדון בהעברות תקציביות, בפנייה מספר 590591, של החטיבה להתיישבות.
שלומית נקש
מדובר בהכשרות שטחים וניקוזים.
היו"ר יעקב ליצמן
אני מקיים הצבעה על פנייה 590591: אושר.

אני מקיים כעת הצבעה על הבקשה לרוויזיה בנוגע לפנייה 573, שביקש חבר הכנסת רחמים מלול: הרוויזיה לא אושרה. הפנייה מאושרת. אני מקיים הצבעה גם על הבקשה לרוויזיה בנוגע לפנייה 583, שביקש חבר הכנסת רחמים מלול: הרוויזיה לא אושרה ולכן הפנייה מאושרת.

תודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים